Lista artykułów

Nazwa artykułu
IX sesja VI kadencji 25 czerwca 2019 r.
głosowania jawne IX sesji z dnia 25 czerwca 2019 r.
27.06.2019 więcej
VIII sesja VI kadencji 30 kwietnia 2019 r.
głosowania jawne VIII sesja z dnia 30 kwietnia 2019 r.
09.05.2019 więcej
VII sesja VI kadencji 29 marca 2019 r.
głosowania jawne VII sesja z dnia 29 marca 2019 r.
03.04.2019 więcej
VI sesja VI kadencji 19 marca 2019 r.
głosowania jawne VI sesja z dnia 19 marca 2019 r.
20.03.2019 więcej
V sesja VI kadencji 19 lutego 2019 r.
głosowania jawne V sesja z dnia 19 lutego 2019
26.02.2019 więcej
IV sesja VI kadencji 22 stycznia 2019 r.
głosowania jawne IV sesja z 22 stycznia 2018 r.
06.02.2019 więcej
III sesja VI kadencji 20 grudnia 2018 r.
głosowania jawne III sesji z 20 grudnia 2018 r.
28.12.2018 więcej
II sesja VI kadencji 4 grudnia 2018 r.
głosowania jawne II sesji z 4 grudnia 2018 r.
10.12.2018 więcej
I sesja VI kadencji 20 listopada 2018 r.
głosowania jawne I sesji z 20 listopada 2018 r.
23.11.2018 więcej
Głosowania jawne - wykazy imienne
Głosowania jawne - wykazy imienne
16.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się