2018-07-05

Indeks protokołów z obrad Rady Powiatu

 

ROK 1998

 

0001 Protokół z obrad I Sesji Rady Powiatowej w Górze odbytej w dniu 09 listopada 1998 roku

 

0002 Protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 23 listopada 1998 roku

 

ROK 1999

 

0003 Protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 29 stycznia 1999 roku

 

0004 Protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 11 lutego 1999 roku

 

0005 Protokół z obrad V Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 11 marca 1999 roku

 

0006 Protokół z obrad VI Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 29 marca 1999 roku

 

0007 Protokół z VII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 22 kwietnia 1999 roku

 

0008 Protokół z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 31 maja 1999 r.

 

0009 Protokół z obrad IX Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia  30 czerwca 1999 r.

 

0010 Protokół z obrad X Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 30 sierpnia 1999 r.

 

0011 Protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 5 listopada 1999 r.

 

0012 Protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999 r.

 

0013 Protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999 r.

 

ROK 2000

 

0014 Protokół z obrad XIV sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 7 lutego 2000 r.

 

0015 Protokół z obrad XV sesji Rady Powiatu w Górze odbytej w dniu 15 marca 2000 r.

 

0016 Protokół z obrad XVI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000 r.

 

0017 Protokół z XVII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000 r.

 

0018 Protokół z obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 11 maja 2000 r.

 

0019 Protokół z XIX sesji Rady Powiatu z dnia 8 czerwca 2000 r.

 

0020 Protokół z obrad XX-tej sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000 r.

 

0021 Protokół z XXI sesji Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2000 r.

 

0022 Protokół z I części XXII sesji Rady Powiatu z dnia 9 września 2000 r.

 

0023 Protokół z II części XXII-tej sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000 r.

 

0024 Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000 r.

 

0025 Protokół z XXIV- tej sesji Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2000 r.

 

0026 Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

ROK 2001

 

0027 Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001 r.

 

0028 Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 23 marca 2001 r.

 

0029 Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 

0030 Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu z dnia 31 maja 2001 r.

 

0031 Protokół z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2001 r.

 

0032 Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu z dnia 20 sierpnia 2001 r.

 

0033 Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2001 r.

 

0034 Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu z dnia 30 października 2001 r.

 

0035 Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu z dnia 10 grudnia 2001 r.

 

0036 Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 r.

 

ROK 2002

 

0037 Protokół z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2002 r.

 

0038 Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 14 marca 2002 r.

 

0039 Protokół z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 27 marca 2002 r.

 

0040 Protokół z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2002 r.

 

0041 Protokół z obrad XL sesji Rady Powiatu z dnia 14 czerwca 2002 r.

 

0042 Protokół z obrad XLI sesji Rady Powiatu z dnia 9 sierpnia 2002 r.

 

0043 Protokół z obrad XLII sesji Rady Powiatu z dnia 9 października 2002 r.

 

0044 Protokół z obrad I sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r.

 

0045 Protokół z obrad II sesji Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2002 r. godzina 15.00

 

0046 Protokół z obrad III sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2002 r. godzina 9.00

 

ROK 2003

 

0047 Protokół z obrad IV sesji Rady Powiatu z dnia 06 marca 2003 r.

 

0048 Protokół z obrad V sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r.

 

0049 Protokół z obrad VI Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r.

 

0050 Protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r.

 

0051 Protokół z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r.

 

0052 Protokół z obrad IX – nadzwyczajnej - Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2003 roku

 

0053 Protokół z obrad X Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r.

 

0054 Protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r.

 

0055 Protokół z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r.

 

ROK 2004

 

0056 Protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu z dnia 4 marca 2004 r.

 

0057 Protokół z obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r.

 

0058 Protokół z obrad XV Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

0059 Protokół z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 4 czerwca 2004 r.

 

0060 Protokół z obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r.

 

0061 Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r.

 

0062 Protokół z obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r.

 

0063 Protokół z obrad XX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r.

 

0064 Protokół z obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

ROK 2005

 

0065 Protokół z obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 25 stycznia 2005 r.

 

0066 Protokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu z dnia 23 marca 2005 r.

 

0067 Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2005 r.

 

0068 Protokół z obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r.

 

0069 Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

0070 Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

0071 Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r.

 

0072 Protokół z obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

ROK 2006

 

0073 Protokół z obrad XXX Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r.

 

0074 Protokół z obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2006 r.

 

0075 Protokół z obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

0076 Protokół z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

0077 Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r.

 

0078 Protokół z obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r.

 

0079 Protokół z obrad I sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 - 28 listopada 2006 r.

 

0080 Protokół z obrad II sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

0081 Protokół z obrad III sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.

 

ROK 2007

 

0082 Protokół z obrad IV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r.

 

0083 Protokół z obrad V sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r.

 

0084 Protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

0085 Protokół z obrad VII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r.

 

0086 Protokół z obrad VIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

0087 Protokół z obrad IX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 18 lipca 2007 r.

 

0088 Protokół z obrad X sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r.

 

0089 Protokół z obrad XI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 03 października 2007 r.

 

0090 Protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 16 października 2007 r.

 

0091 Protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r.

 

0092 Protokół z obrad XIV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

0093 Protokół z obrad XV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

ROK 2008

 

0094 Protokół z obrad XVI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

0095 Protokół z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2008 r.

 

0096 Protokół z obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r.

 

0097 Protokół z obrad XIX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 2008 r.

 

0098 Protokół z obrad XX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

0099 Protokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r.

 

0100 Protokół z obrad XXII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

0101 Protokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r.

 

0102 Protokół z obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r.

 

0103 Protokół z obrad XXV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r.

 

0104 Protokół z obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Górze w dniu 30 grudnia 2008 r.

 

ROK 2009

 

0105 Protokół z obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Górze w dniu 21 stycznia 2009 r.

 

0106 Protokół z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Górze w dniu 18 marca 2009 r.

 

0107 Protokół z obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

 

0108 Protokół  z obrad XXX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 roku od godz.10.00-12.30.

 

0109 Protokół z obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 lipca 2009 roku od godz.13.00-14.30.

 

0110 Protokół z obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 roku od godz.10.00-13.00.

 

0111 Protokół z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 15 października 2009 roku od godz.10.00-12.30.

 

0112 Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 roku od godz.10.00-11.00.

 

0113 Protokół z obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 16 i 18 grudnia 2009 r.

 

0114 Protokół z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku od godz. 10.00 – 12.00

 

ROK 2010

 

0115  Protokółz obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Górzez dnia 24 marca 2010 roku od godz.10.00-12.30.

 

0116 Protokół z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2010 roku od godz.10.00-12.30

 

0117 Protokół z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 roku od godz. 10.00- 12.30

 

0118 Protokół z obrad XL sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 roku od godz.10.00 – 11.10

 

0119 Protokół z obrad XLI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lipca 2010 roku od godz. 9.00- 9.15

 

0120 Protokół z obrad XLII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 roku od godz. 10.00-12.35

 

0121 Protokół z obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 23 września 20 10 roku od godz. 10.00 – 12.35 i z dnia 29 września 2010 roku od godz. 12.00-14.00

 

0122 Protokół z obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 roku od godz. 8.00 – 8.20

 

0123 Protokół z obrad XLV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 roku od godz. 10.00 – 12.30

 

0124 Protokół z obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 roku od godz. 20.00- 22.10

 

0125 Protokół z obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 roku od godz. 11.30 -13.30

 

0126 Protokół  z obrad I sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 2 grudnia 2010 roku od godz. 12.00 -14.00

 

0127 Protokół z obrad II sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 roku od godz. 9.00 -12.30

 

0128 Protokół z obrad III sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 roku od godz. 14.00 -16.00

 

ROK 2011

 

0129 Protokół z obrad IV sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 roku od godz. 14.00 -17.40

 

0130 Protokół z obrad V sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 roku od godz. 15.00 -17.20

 

0131 Protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku od godz. 14.00 – 17.10

 

0132 Protokół z obrad VII sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2011 roku od godz. 14.00 -16.10

 

0133 Protokół z obrad VIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku od godz. 12.00 -13.30

 

0134 Protokół z obrad IX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 roku od godz. 14.00 -16.00

 

0135 Protokół z obrad X sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 roku od godz. 14.00 -17.10

 

0136 Protokół z obrad XI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 roku od godz. 14.00 -15.55

 

0137 Protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku od godz. 14.00 -16.40

 

ROK 2012

 

0138 Protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 8 lutego 2012 roku od godz. 14.00 -16.10 i z dnia 10 lutego 2012 roku od godz. 14.00 – 15.40

 

0139 Protokół z obrad XIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 roku od godz. 9.00 -10.45

 

0140 Protokół z obrad XV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. od godz. 14.00 – 16.45 i z dnia 31 marca 2012 r. od godz. 16.00- 19.15

 

0141 Protokół z obrad XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. od godz. 8.00 – 10.00

 

0142 Protokół z obrad XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. od godz. 8.00 -11.00

 

0143 Protokół z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. od godz. 8.00 -11.00

 

0144 Protokół z obrad XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 r. od godz. 8.00 -11.30

 

0145 Protokół z obrad XX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. od godz. 8.00 – 11.50

 

0146  Protokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. od godz. 8.00 – 10.30

 

ROK 2013

 

0147 Protokół z obrad XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. od godz. 8.00 -10.30

 

0148 Protokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia  20 maja 2013 r. od godz. 8.00 – 10.30

 

0149 Protokół z obrad XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. od godz. 8.00 – 11.50

 

0150 Protokół z obrad XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. od godz. 8.00 – 8.50

 

0151 Protokół z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia  24 października 2013 r. od godz. 8.00 – 8.50

 

0152 Protokół z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2013 r. od godz. 8.00-9.50

 

0153 Protokół z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. od godz. 8.00 – 11.50

 

0154 Protokół z obrad XXIX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. od godz. 9.00 - …

 

0155 Protokół z obrad XXX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. od godz. 8.00 – 9.50

 

ROK 2014

 

0156 Protokół z obrad XXXI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. od godz. 13.30 – 14.40

 

0157 Protokół z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. od godz. 8.00 – 9.40

 

0158 Protokół z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00 – 10.50

 

0159 Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. od godz. 8.00-10.50 i z 16 czerwca 2014 r. od godz. 7.30 – 8.00

 

0160 Protokół z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 7 lipca 2014 r. od godz. 8.00 – 9.30

 

0161 Protokół z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. od godz. 8.00 – 8.30

 

0162 Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. od godz. 8.00 -10.30

 

0163 Protokół z obrad I sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 1 grudnia 2014r od godz. 14.00-14.30,  8 grudnia 2014 r  od godz. 14.00- 14.15, 15 grudnia 2014 r od godz. 14.00- 17.30

 

0164 Protokół z obrad II sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014r od godz. 10.00-14.00

 

 

ROK 2015

 

0165 Protokół z obrad III sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2015 od godz 8.00-8.50

 

0166 Protokół z obrad IV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 od godz 8.00-11.50

 

0167 Protokół z obrad V sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 od godz 8.00-11.50

 

0168 Protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2015 - część 1 od godz 8.00-12.30

 

0169 Protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 - część 2

 

0170 Protokół z obrad VII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lipca 2015 - część 1  od godz 12.00-15.30

 

0171 Protokół z obrad VII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lipca 2015 - część 2

 

0172 Protokół z obrad VIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015  od godz 8.00-12.30

 

0173 Protokół z obrad IX sesji Rady Powiatu Górowskiego z 30 listopada 2015  od godz. 8.00-12.30

 

0174 Protokół z obrad X sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 od godz. 8.00-13.30

 

ROK 2016

 

0175 Protokół z obrad XI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 od godz. 8.00-12.15

 

0176 Protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 - część 1 od godz. 8.00-13.30

 

0177 Protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 - część 2

 

0178 Protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 od godz.  8.00-12.30

 

0179 Protokół z obrad XIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2016 od godz. 8.00-9.00

 

0180 Protokół z obrad XV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 od godz. 8.00-10.30

 

0181 Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 od godz. 8.00-10.30

 

ROK 2017

 

0182 Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 od godz.  8.00-10.45

 

0183 Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 od godz.  8.00-10.45

 

0184 Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 od godz.  8.00-10.50

 

0185 Protokół z XX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia  23 sierpnia 2017 od godz.  8.00-10.40

 

0186 Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia  2 października 2017. od godz. 10.30-12.20

 

0187 Protokół z obrad XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 od godz. 8.00-9.50

 

0188 Protokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. od godz. 8.00-10.50

 

ROK 2018

 

0189 Protokół z obrad XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. od godz. 8.00-10.10

 

0190 Protokół z obrad XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 maja 2018 r. od godz. 8.00-10.20

 

0191  Protokół z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 do 12.20

 

0192 Protokół z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. od godz. 8.00 do 10.30

 

0193 Protokół z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r. od godz. 8.00 do 9.40

 

0194 Protokół z obrad I sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 14.10

 

 

0195 Protokół z obrad II sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. od godz. 8.00 do godz. 10.30

 

 

0196 Protokół z obrad III sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. od godz. 8.00 do godz. 10.30

 

ROK 2019

 

 

0197 Protokół z obrad IV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.20

 

 

0198 Protokół z obrad V sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.20

 

 

0199 Protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 12.15

 

 

0200 Protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 9.25

 

 

0201 Protokół z obrad VIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 14.25

 

 

0202 Protokół z obrad IX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.20

 

0203 Protokół z obrad X sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 - 18.20

 

0204 Protokół z obrad XI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 7.50

 

0205 Protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.50

 

 

0206 Protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 10.50

 

 

0207 Protokół z obrad XIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 10.50

 

 

0208 Protokół z obrad XV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. od godz. 8.00 do godz. 13.40

 

 

0209 Protokół z obrad XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do godz. 11.10

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..