2018-07-05

Indeks protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu

 

ROK 1999

 

0001 Protokół nr 1/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6 stycznia 1999 r.

 

0002 Załącznik nr 4 do protokołu nr 1/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6 stycznia 1999 r.

 

0003 Załącznik nr 5 do protokołu nr 1/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6 stycznia 1999 r .

 

0004 Protokół nr 2/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13 stycznia 1999 r.

 

0005 Załącznik nr 1 do protokołu nr 2/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13 stycznia 1999 r.

 

0006 Załącznik nr 2 do protokołu nr 2/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13 stycznia 1999 r.

 

0007 Protokół nr 3/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20 stycznia 1999 r.

 

0008 Protokół nr 4/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27 stycznia 1999 r.

 

0009 Załącznik nr 1 do protokołu nr 4/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27 stycznia 1999 r.

 

0010 Protokół nr 5/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3.02.1999

 

0011 Protokół nr 6/99 z posiedzenia Zarządu powiatu w dniu 05.02.1999

 

0012 Protokół nr 7/99 z posiedzenia Zarządu w dniu 17 lutego 1999 r.

 

0013 Protokół nr 8/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24 lutego 1999 r.

 

0014 Protokół nr 9/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu l marca 1999 r.

 

0015 Protokół nr 10/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3 marca 1999 r.

 

0016 Protokół nr 11/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10-03-99r.

 

0017 Protokół nr 12/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15 marca 1999 r.

 

0018 Protokół nr 13/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18 marca 1999 r.

 

0019 Protokół nr 14/99 z  posiedzenia Zarządu w dniu 26.03.1999r.

 

0020 Protokół nr 15/99 z  nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu w dniu 29 marca 1999 r.

 

0021 Protokół nr 16/99 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 marca 1999r.

 

0022 Protokół nr 17/99 z posiedzenia Zarządu w dniu 15 kwietnia 1999 r.

 

0023 Protokół nr 18/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 kwietnia 1999 r.

 

0024 Protokół nr 19/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28 kwietnia 1999 r.

 

0025 Protokół nr 20/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 5 maja 1999 r.

 

0026 Protokół nr 21/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 maja 1999 r.

 

0027 Protokół nr 22/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20 maja 1999 r.

 

0028 Protokół nr 23/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 maja 1999 r.

 

0029 Protokół nr 24/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31 maja 1999 r.

 

0030 Protokół nr 25/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu w dniu 2 czerwca 1999 r.

 

0031 Protokół nr 26 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 czerwca 1999 r.

 

0032 Protokół nr 27 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 1999 r.

 

0033 Protokół nr 28 z posiedzenia Zarządu Powiatu – Brak dokumentu

 

0034 Protokół nr 29 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 1999 r.

 

0035 Protokół nr 30/99 z obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 lipca 1999 r.

 

0036 Protokół nr 31/99 z obrad Zarządu Powiatu w dniu 21 lipca 1999 r.

 

0037 Protokół nr 32/99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lipca 1999 r.

 

0038 Protokół nr 33 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 sierpnia 1999 r.

 

0039 Protokół nr 34 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 sierpnia 1999r.

 

0040 Protokół nr 35 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 sierpnia 1999 r.

 

0041 Protokół nr 36 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 września 1999 r.

 

0042 Protokół nr 37 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 września 1999 r.

 

0043 Protokół nr 38 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 1999 r.

 

0044 Protokół nr 39 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 września 1999 r.

 

0045 Protokół nr 40 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 września 1999 r.

 

0046 Protokół nr 41 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 października 1999 r.

 

0047 Protokół nr 42 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 października 1999 r.

 

0048 Protokół nr 43 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 października 1999 r.

 

0049 Protokół nr 44 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 października 1999 r.

 

0050 Protokół nr 45 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 października 1999 r.

 

0051 Protokół nr 46 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 listopada 1999 r.

 

0052 Protokół nr 47 z posiedzenia Zarządu Powiatu – Brak dokumentu

 

0053 Protokół nr 48 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 listopada 1999 r.

 

0054 Protokół nr 49 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 listopada 1999 r.

 

0055 Protokół nr 50 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 listopada 1999 r.

 

0056 Protokół nr 51 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 1999 r.

 

0057 Protokół nr 52 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 grudnia 1999 r.

 

0058 Protokół nr 53 z posiedzenia Zarządu Powiatu Góra w dniu 27 grudnia 1999 roku

 

0059 Protokół nr 54 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 1999 r.

 

ROK 2000

 

0060 Protokół nr 55 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2000 r.

 

0061 Protokół nr 56 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2000 roku.

 

0062 Protokół nr 57 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 stycznia 2000 roku.

 

0063 Protokół nr 58 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 lutego 2000 r.

 

0064 Protokół nr 59 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2000 roku.

 

0065 Protokół nr 60 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2000 r.

 

0066 Protokół nr 61 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 lutego 2000 roku.

 

0067 Protokół nr 62 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2000 r.

 

0068 Protokół nr 63 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2000 roku.

 

0069 Protokół nr 64 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2000 r.

 

0070 Protokół nr 65 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 marca 200 r.

 

0071 Protokół nr 66 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 marca 2000 roku

 

0072 Protokół nr 66a z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 marca 2000 roku

 

0073 Protokół nr 67 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 marca 2000 r.

 

0074 Protokół nr 67a z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2000 r.

 

0075 Protokół nr 68 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 kwietnia 2000 r.

 

0076 Protokół nr 69 z posiedzenia Zarządu w dniu 12 kwietnia 2000 r.

 

0077 Protokół nr 70 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 kwietnia 2000 r.

 

0078 Protokół nr 71 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 kwietnia 2000 roku

 

0079 Protokół nr 72 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 maja 2000 r.

 

0080 Protokół nr 73 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 maja 2000 r.

 

0081 Protokół nr 74 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 maja 2000 r.

 

0082 Protokół nr 75 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 maja 2000 r.

 

0083 Protokół nr 76 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 maja 2000 r.

 

0084 Protokół nr 77 z posiedzenia Zarządu Powiatu górowskiego w dniu 2 czerwca 2000 r.

 

0085 Protokół nr 78 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 czerwca 2000 r.

 

0086 Protokół nr 79 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 czerwca 2000 r.

 

0087 Protokół nr 80 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 czerwca 2000 r.

 

0088 Protokół nr 81 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 czerwca 2000 r.

 

0089 Protokół nr 82 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2000 r.

 

0090 Protokół nr 83 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 lipca 2000 r.

 

0091 Protokół nr 84 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 lipca 2000 r.

 

0092 Protokół nr 85 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 lipca 2000 r.

 

0093 Protokół nr 86 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2000 r.

 

0094 Protokół nr 87 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dniu 26 lipca 2000 r.

 

0095 Protokół nr 88 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2000 r.

 

0096 Protokół nr 89 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 2000 r.

 

0097 Protokół nr 90 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 

0098 Protokół nr 91 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2000 r.

 

0099 Protokół nr 92 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2000 r.

 

0100 Protokół nr 93 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 września 2000 r.

 

0101 Protokół nr 94 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2000 r.

 

0102 Protokół nr 95 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 września 2000 r.

 

0103 Protokół nr 96 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 września 2000 r.

 

0104 Protokół nr 97 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r.

 

0105 Protokół nr 98 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 października 2000 r.

 

0106 Protokół nr 99 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 października 2000 r.

 

0107 Protokół nr 100 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 października 2000 r. g. 9.00

 

0108 Protokół nr 101 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 października 2000 r.

 

0109 Protokół nr 102 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 listopada 2000 r.

 

0110 Protokół nr 103 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2000 r.

 

0111  Protokół nr 104 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2000 r.

 

0112 Protokół nr 105 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 listopada 2000 r.

 

0113 Protokół nr 106 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29.11. 2000 r.

 

0114 Protokół nr 107 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 grudnia 2000 r.

 

0115 Protokół nr 108/00 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11 grudnia 2000 r.

 

0116 Protokół nr 109 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13 grudnia 2000 r.

 

0117 Protokół nr 110 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.12. 2000 r.

 

0118 Protokół nr 111 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28 grudnia 2000 r.

 

0119 Protokół nr 112 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29 grudnia 2000 r.

 

 

ROK 2001

 

0120 Protokół nr 1/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3.01.2001 r.

 

0121 Protokół nr 2/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.01.2001 r.

 

0122 Protokół nr 3/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.01.2001 r.

 

0123 Protokół nr 4/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24.01.2001 r.

 

0124 Protokół nr 5/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.01.2001 r.

 

0125 Protokół nr 6/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.02.2001 r.

 

0126 Protokół nr 7/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28.02.2001 r.

 

0127 Protokół nr 8/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.03.2001 r.

 

0128 Protokół nr 9/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.03.2001 r.

 

0129 Protokół nr 10/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.03.2001 r.

 

0130 Protokół nr 11/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.03.2001 r.

 

0131 Protokół nr 12/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 4.04.2001 r.

 

0132 Protokół nr 13/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.04.2001 r.

 

0133 Protokół nr 14/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.04.2001 r.

 

0134 Protokół nr 15/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 25.04.2001 r.

 

0135 Protokół nr 16/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 9.05.2001 r.

 

0136 Protokół nr 18/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.05.2001 r.

 

0137 Protokół nr 19/01 Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.05.2001 r.

 

0138 Protokół nr 20/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.05.2001 r.

 

0139 Protokół nr 21/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.06.2001 r.

 

0140 Protokół nr 22/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.06.2001 r. o godz. 9.30

 

0141 Protokół nr 23/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.06.2001 r.

 

0142 Protokół nr 24/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.06.2001 r.

 

0143 Protokół nr 25/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.06.2001 r.

 

0144 Protokół nr 26/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.06.2001 r. o godz. 10.30

 

0145 Protokół nr 27/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.06.2001 r. o godz. 12.00

 

0146  Protokół nr 28/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 4.07.2001 r.

 

0147  Protokół nr 29 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.07.2001 r.

 

0148  Protokół nr 30 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.07.2001 r.

 

0149  Protokół nr 31/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.08.2001 r.

 

0150 Protokół nr 32/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.08.2001 r.

 

0151  Protokół nr 33/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.08.2001 r. o godz. 14.00

 

0152  Protokół nr 34/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.08.2001 r.

 

0153 Protokół nr 35/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.08.2001 r.

 

0154 Protokół nr 36/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.09.2001 r.

 

0155 Protokół nr 37/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.09.2001 r.

 

0156 Protokół nr 38/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.09.2001 r. o godz. 14.30

 

0157 Protokół nr 39/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.09.2001 r. o godz. 14.00

 

0158 Protokół nr 40/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3.10.2001 r.

 

0159 Protokół nr 41/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.10.2001 r.

 

0160 Protokół nr 42/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.10.2001 r.

 

0161 Protokół nr 43/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.10.2001 r.

 

0162 Protokół nr 44/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.10.2001 r.

 

0163 Protokół nr 45/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 7.11.2001 r.

 

0164 Protokół nr 46/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.11.2001 r.

 

0165 Protokół nr 47/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 21.11.2001 r.

 

0166 Protokół nr 48/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.11.2001 r. o godz. 14.00

 

0167 Protokół nr 49/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 5.12.2001 r.

 

0168 Protokół nr 50/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.12.2001 r.

 

0169 Protokół nr 51/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.12.2001 r.

 

0170 Protokół nr 52/01 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.12.2001 r.

 

 

ROK 2002

 

0171 Protokół nr 1/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 9.01.2002 r.

 

0172 Protokół nr 2/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.01.2002 r.

 

0173 Protokół nr 3/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.01.2002 r.

 

0174 Protokół nr 4/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.01.2002 r.

 

0175 Protokół nr 5/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.02.2002 r.

 

0176 Protokół nr 6/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.02.2002 r.

 

0177 Protokół nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.02.2002 r.

 

0178 Protokół nr 8/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.03.2002 r.

 

0179 Protokół nr 9/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.03.2002 r.

 

0180 Protokół nr 10/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.03.2002 r.

 

0181 Protokół nr 11/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 25.03.2002 r.

 

0182 Protokół nr 12/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.03.2002 r.

 

0183 Protokół nr 13/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.04.2002 r.

 

0184 Protokół nr 14/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.04.2002 r.

 

0185 Protokół nr 15/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.04.2002 r.

 

0186 Protokół nr 16/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24.04.2002 r.

 

0187 Protokół nr 17/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.05.2002 r.

 

0188 Protokół nr 18/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.05.2002 r.

 

0189 Protokół nr 19/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.06.2002 r.

 

0190 Protokół nr 20/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.06.2002 r.

 

0191 Protokół nr 21/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.06.2002 r.

 

0192 Protokół nr 22/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.07.2002 r.

 

0193 Protokół nr 23/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24.07.2002 r.

 

0194 Protokół nr 24/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.07.2002 r.

 

0195 Protokół nr 25/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 21.08.2002 r.

 

0196 Protokół nr 26/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.08.2002 r.

 

0197 Protokół nr 27/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.09.2002 r.

 

0198 Protokół nr 28/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.09.2002 r.

 

0199 Protokół nr 29/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 25.09.2002 r.

 

0200 Protokół nr 31/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.09.2002 r.

 

0201 Protokół nr 32/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.10.2002 r.

 

0202 Protokół nr 33/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.10.2002 r.

 

0203 Protokół nr 34/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.10.2002 r.

 

0204 Protokół nr 35/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.10.2002 r.

 

0205 Protokół nr 36/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.10.2002 r.

 

0206 Protokół nr 37/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.11.2002 r.

 

0207 Protokół nr 38/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.11.2002 r.

 

0208 Protokół nr 39/02 Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.11.2002 r.

 

0209 Protokół nr 40/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.12.2002 r.

 

0210 Protokół nr 41/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.12.2002 r.

 

0211 Protokół nr 42/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.12.2002 r.

 

 

ROK 2003

 

0212 Protokół nr 1/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.01.2003r.

 

0213 Protokół nr 2/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.01.2003r.

 

0214 Protokół nr 3/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 4.02.2003r.

 

0215 Protokół nr 4/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.02.2003r.

 

0216 Protokół nr 5/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.02.2003r.

 

0217 Protokół nr 6/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.03.2003r.

 

0218 Protokół nr 7/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.03.2003r.

 

0219 Protokół nr 8/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.03.2003r.

 

0220 Protokół nr 9/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.04.2003r.

 

0221 Protokół nr 10/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.04.2003r.

 

0222 Protokół nr 11/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.05.2003r.

 

0223 Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 21.05.2003r.

 

0224 Protokół nr 13/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.05.2003r.

 

0225 Protokół nr 14/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.06.2003r.

 

0226 Protokół nr 15/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.06.2003r.

 

0227 Protokół nr 16/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.06.2003r.

 

0228 Protokół nr 17/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 2 lipca 2003r.

 

0229 Protokół nr 18/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.07.2003r.

 

0230 Protokół nr 19/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.07.2003r.

 

0231 Protokół nr 20/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.08.2003r.

 

0232 Protokół nr 21/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.08.2003r.

 

0233 Protokół nr 22/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.08.2003r.

 

0234 Protokół nr 23/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 5.09.2003r.

 

0235 Protokół nr 24/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.09.2003r.

 

0236 Protokół nr 25/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.09.2003r.

 

0237 Protokół nr 26/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.09.2003r.

 

0238 Protokół nr 27/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.10.2003r.

 

0239 Protokół nr 28/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.09.2003r. godz. 11.00

 

0240 Protokół nr 29/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.09.2003r. godz. 13.00

 

0241 Protokół nr 30/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.10.2003r.

 

0242 Protokół nr 31/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.10.2003r.

 

0243 Protokół nr 32/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.11.2003r.

 

0244 Protokół nr 33/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.11.2003r.

 

0245 Protokół nr 34/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3.12.2003r.

 

0246 Protokół nr 35/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.12.2003r.

 

0247 Protokół nr 36/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.12.2003r.

 

0248 Protokół nr 37/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.12.2003r.

 

0249 Protokół nr 38/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.12.2003r.

 

0250 Protokół nr 39/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.12.2003r.

 

0251 Protokół nr 40/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.12.2003r.

 

0252 Protokół nr 41/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.12.2003r.

 

 

ROK 2004

 

0253 Protokół nr 1/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 9.01.2004r.

 

0254 Protokół nr 2/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 21.01.2004r.

 

0255 Protokół nr 3/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.01.2004r.

 

0256 Protokół nr 4/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 2.02.2004r.

 

0257 Protokół nr 5/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.02.2004r.

 

0258 Protokół nr 6/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.02.2004r.

 

0259 Protokół nr 7/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 25.02.2004r.

 

0260 Protokół nr 8/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.03.2004r.

 

0261 Protokół nr 9/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.03.2004r.

 

0262 Protokół nr 10/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24.03.2004r.

 

0263 Protokół nr 11/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.03.2004r.

 

0264 Protokół nr 12/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.04.2004r.

 

0265 Protokół nr 13/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.04.2004r.

 

0266 Protokół nr 14/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.04.2004r.

 

0267 Protokół nr 15/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.04.2004r.

 

0268 Protokół nr 16/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 5.05.2004r.

 

0269 Protokół nr 17/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.05.2004r.

 

0270 Protokół nr 18/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.05.2004r.

 

0271 Protokół nr 19/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3.06.2004r.

 

0272 Protokół nr 20/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.06.2004r.

 

0273 Protokół nr 21/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.06.2004r.

 

0274 Protokół nr 22/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.06.2004r.

 

0275 Protokół nr 23/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.06.2004r.

 

0276 Protokół nr 24/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.07.2004r.

 

0277 Protokół nr 25/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.07.2004r.

 

0278 Protokół nr 26/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 5.08.2004r.

 

0279 Protokół nr 27/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 25.08.2004r.

 

0280 Protokół nr 28/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.08.2004r.

 

0281 Protokół nr 29/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.09.2004r.

 

0282 Protokół nr 30/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.09.2004r.

 

0283 Protokół nr 31/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.09.2004r.

 

0284 Protokół nr 32/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.10.2004r.

 

0285 Protokół nr 33/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.10.2004r.

 

0286 Protokół nr 34/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.10.2004r.

 

0287 Protokół nr 35/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.10.2004r.

 

0288 Protokół nr 36/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.10.2004r.

 

0289 Protokół nr 37/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.10.2004r.

 

0290 Protokół nr 38/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3.11.2004r.

 

0291 Protokół nr 39/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 9.11.2004r.

 

0292 Protokół nr 40/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.11.2004r.

 

0293 Protokół nr 41/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.11.2004r.

 

0294 Protokół nr 42/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.11.2004r.

 

0295 Protokół nr 43/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 7.12.2004r.

 

0296 Protokół nr 44/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 9.12.2004r.

 

0297 Protokół nr 45/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.12.2004r.

 

0298 Protokół nr 46/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.12.2004r.

 

0299 Protokół nr 47/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.12.2004r.

 

0300 Protokół nr 48/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.12.2004r.

 

 

ROK 2005

 

0301 Protokół nr 1/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 4.01.2005r.

 

0302 Protokół nr 2/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.01.2005r.

 

0303 Protokół nr 3/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.02.2005r.

 

0304 Protokół nr 4/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.02.2005r.

 

0305 Protokół nr 5/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.03.2005r.

 

0306 Protokół nr 6/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.03.2005r.

 

0307 Protokół nr 7/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.03.2005r.

 

0308 Protokół nr 8/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.03.2005r.

 

0309 Protokół nr 9/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.03.2005r.

 

0310 Protokół nr 10/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.04.2005r.

 

0311 Protokół nr 11/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 15.04.2005r.

 

0312 Protokół nr 12/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.04.2005r.

 

0313 Protokół nr 13/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.04.2005r.

 

0314 Protokół nr 14/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 10.05.2005r.

 

0315 Protokół nr 15/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24.05.2005r.

 

0316 Protokół nr 16/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.05.2005r.

 

0317 Protokół nr 17/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.06.2005r.

 

0318 Protokół nr 18/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 8.06.2005r.

 

0319 Protokół nr 19/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.06.2005r.

 

0320 Protokół nr 20/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.06.2005r.

 

0321 Protokół nr 21/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.07.2005r.

 

0322 Protokół nr 22/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.07.2005r.

 

0323 Protokół nr 23/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.08.2005r.

 

0324 Protokół nr 24/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.08.2005r.

 

0325 Protokół nr 25/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 07.09.2005r.

 

0326 Protokół nr 26/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.09.2005r.

 

0327 Protokół nr 27/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.09.2005r.

 

0328 Protokół nr 28/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.09.2005r.

 

0329 Protokół nr 29/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 12.10.2005r.

 

0330 Protokół nr 30/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.10.2005r.

 

0331 Protokół nr 31/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 26.10.2005r.

 

0332 Protokół nr 32/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.10.2005r.

 

0333 Protokół nr 33/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 3.11.2005r.

 

0334 Protokół nr 34/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.11.2005r.

 

0335 Protokół nr 35/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.11.2005r.

 

0336 Protokół nr 36/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 5.12.2005r.

 

0337 Protokół nr 37/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 13.12.2005r.

 

0338 Protokół nr 38/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.12.2005r.

 

0339 Protokół nr 39/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.12.2005r.

 

 

ROK 2006

 

0340 Protokół nr 1/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 6.01.2006r.

 

0341 Protokół nr 2/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.01.2006r.

 

0342 Protokół nr 3/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.01.2006r.

 

0343 Protokół nr 4/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 7.02.2006r.

 

0344 Protokół nr 5/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 28.02.2006r.

 

0345 Protokół nr 6/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.03.2006r.

 

0346 Protokół nr 7/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 20.03.2006r.

 

0347 Protokół nr 8/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27 marca 2006r.

 

0348 Protokół nr 9/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.04.2006r.

 

0349 Protokół nr 10/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.04.2006r.

 

0350 Protokół nr 11/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.04.2006r.

 

0351 Protokół nr 12/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.05.2006r.

 

0352 Protokół nr 13/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.05.2006r.

 

0353 Protokół nr 14/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 21.06.2006r.

 

0354 Protokół nr 15/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.06.2006r.

 

0355 Protokół nr 16/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 07.07.2006r.

 

0356 Protokół nr 17/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.07.2006r.

 

0357 Protokół nr 18/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.07.2006r.

 

0358 Protokół nr 19/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 9.08.2006r.

 

0359 Protokół nr 20/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 22.08.2006r.

 

0360 Protokół nr 21/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 31.08.2006r.

 

0361 Protokół nr 22/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.09.2006r.

 

0362 Protokół nr 23/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.09.2006r.

 

0363 Protokół nr 24/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 11.10.2006r.

 

Protokół nr 25/06 nie wystęuje ze względu na błąd w numeracji protokołów

 

0364 Protokół nr 26/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 17.10.2006r.

 

0365 Protokół nr 27/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.10.2006r.

 

0366 Protokół nr 28/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.10.2006r.

 

0367 Protokół nr 29 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 14.11.2006r.

 

0368 Protokół nr 30/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.11.2006r.

 

0369 Protokół nr 31/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.11.2006r.

 

0370 Protokół nr 32/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 1.12.2006r.

 

0371 Protokół nr 33/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 7.12.2006r.

 

0372 Protokół nr 34/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 18.12.2006r.

 

0373 Protokół nr 35/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 19.12.2006r.

 

0374 Protokół nr 36/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 29.12.2006r.

 

 

ROK 2007

 

0375 Protokół nr 1/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3.01.2007r.

 

0376 Protokół nr 2/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16.01.2007r.

 

0377 Protokół nr 3/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 24.01.2007r.

 

0378 Protokół nr 4/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7.02.2007r.

 

0379 Protokół nr 5/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 16.02.2007r.

 

0380 Protokół nr 6/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27.02.2007r.

 

0381 Protokół nr 707 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7.03.2007r.

 

0382 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14.03.2007r.

 

0383 Protokół nr 9/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19.03.2007r.

 

0384 Protokół nr 10/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30.03.2007r.

 

0385 Protokół nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.04.2007r.

 

0386 Protokół nr 12/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17.04.2007r.

 

0387 Protokół nr 13/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.04.2007r.

 

0388 Protokół nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 23.04.2007r.

 

0389 Protokół nr 15/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 27.04.2007r.

 

0390 Protokół nr 16/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14.05.2007r.

 

0391 Protokół nr 17/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23.05.2007r.

 

0392 Protokół nr 18/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze w dniu 30.05.2007r.

 

0393 Protokół nr 19/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4.06.2007r.

 

0394 Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2007r.

 

0395 Protokół nr 21/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19.06.2007r.

 

0396 Protokół nr 22/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.06.2007r.

 

0397 Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29.06.2007r.

 

0398 Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5.07.2007r.

 

0399 Protokół nr 25/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.07.2007r.

 

0400 Protokół nr 26/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16.07.2007r.

 

0401 Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26.07.2007r.

 

0402 Protokół nr 28/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 08.08.2007r.

 

0403 Protokół nr 29/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.08.2007r.

 

0404 Protokół nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia 2007r.

 

0405 Protokół nr 31/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 sierpnia 2007r.

 

0406 Protokół nr 32/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 września 2007r.

 

0407 Protokół nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 września 2007r.

 

0408 Protokół nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 września 2007r.

 

0409 Protokół nr 35/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 października 2007r.

 

0410 Protokół nr 36/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 października 2007r.

 

0411 Protokół nr 37/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 października 2007r.

 

0412 Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 listopada 2007r.

 

0413 Protokół nr 39/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2007r.

 

0414 Protokół nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 listopada 2007r.

 

0415 Protokół nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 listopada 2007r.

 

0416 Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 grudnia 2007r.

 

0417 Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 grudnia 2007r.

 

0418 Protokół nr 44/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 grudnia 2007r.

 

0419 Protokół nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2007r.

 

 

ROK 2008

 

0420 Protokół nr 1/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 stycznia 2008r.

 

0421 Protokół nr 2/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 stycznia 2008r.

 

0422 Protokół nr 3/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 stycznia 2008r.

 

0423 Protokół nr 4/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 lutego 2008r.

 

0424 Protokół nr 5/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 lutego 2008r.

 

0425 Protokół nr 6/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2008r.

 

0426 Protokół nr 7/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 marca 2008r.

 

0427 Protokół nr 8/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 marca 2008r.

 

0428 Protokół nr 9/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 marca 2008r.

 

0429 Protokół nr 10/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 marca 2008r.

 

0430 Protokół nr 11/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 kwietnia 2008r.

 

0431 Protokół nr 12/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2008r.

 

0432 Protokół nr 13/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21.04. 2008r.

 

0433 Protokół nr 14/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 kwietnia 2008r.

 

0434 Protokół nr 15/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2008r.

 

0435 Protokół nr 16/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2008r.

 

0436 Protokół nr 17/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 maja 2008r.

 

0437 Protokół nr 18/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 maja 2008r.

 

0438 Protokół nr 19/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 czerwca 2008r.

 

0439 Protokół nr 20/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 czerwca 2008r.

 

0440 Protokół nr 21/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 czerwca 2008r.

 

0441 Protokół nr 22/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 czerwca 2008r.

 

0442 Protokół nr 23/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 czerwca 2008r.

 

0443 Protokół nr 24/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2008r.

 

0444 Protokół nr 25/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 lipca 2008r.

 

0445 Protokół nr 26/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 lipca 2008r.

 

0446 Protokół nr 27/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 lipca 2008r.

 

0447 Protokół nr 28/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 sierpnia 2008r.

 

0448 Protokół nr 29/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2008r.

 

0449 Protokół nr 30/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 września 2008r.

 

0450 Protokół nr 31/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2008r.

 

0451 Protokół nr 32/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 września 2008r.

 

0452 Protokół nr 33/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 września 2008r.

 

0453 Protokół nr 34/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2008r.

 

0454 Protokół nr 35/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 października 2008r.

 

0455 Protokół nr 36/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 października 2008r.

 

0456 Protokół nr 37/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2008r.

 

0457 Protokół nr 38/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 listopada 2008r.

 

0458 Protokół nr 39/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2008r.

 

0459 Protokół nr 40/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2008r.

 

0460 Protokół nr 41/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2008r.

 

0461 Protokół nr 42/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 grudnia 2008r.

 

0462 Protokół nr 43/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2008r.

 

0463 Protokół nr 44/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2008r.

 

0464 Protokół nr 45/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2008r.

 

 

ROK 2009

 

0465 Protokół nr 1/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2009r.

 

0466 Protokół nr 2/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 stycznia 2009r.

 

0467 Protokół nr 3/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 lutego 2009r.

 

0468 Protokół nr 4/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 lutego 2009r.

 

0469 Protokół nr 6/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 marca 2009r.

 

0470 Protokół nr 7/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 marca 2009r.

 

0471 Protokół nr 8/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 marca 2009r.

 

0472 Protokół nr 9/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 kwietnia 2009r.

 

0473 Protokół nr 10/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2009r.

 

0474 Protokół nr 11/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 kwietnia 2009r.

 

0475 Protokół nr 12/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 kwietnia 2009r.

 

0476 Protokół nr 13/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 kwietnia 2009r.

 

0477 Protokół nr 14/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 maja 2009r.

 

0478 Protokół nr 15/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 maja 2009r.

 

0479 Protokół nr 16/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 czerwca 2009r.

 

0480 Protokół nr 17/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 czerwca 2009r.

 

0481 Protokół nr 18/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 czerwca 2009r.

 

0482 Protokół nr 19/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2009r.

 

0483 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 20 w dniu 16 lipca 2009r.

 

0484 Protokół nr 21/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 lipca 2009r.

 

0485 Protokół nr 22/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 lipca 2009r.

 

0486 Protokół nr 23/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 sierpnia 2009r.

 

0487 Protokół nr 24/09 z wizji dokonanej przez Zarząd Powiatu w dniu 18 sierpnia 2009 r.

 

0488 Protokół nr 25/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia 2009 r.

 

0489 Protokół nr 26/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2009 r.

 

0490 Protokół nr 27/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2009 r.

 

0491 Protokół nr 28/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2009 r.

 

0492 Protokół nr 29/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2009 r.

 

0493 Protokół nr 30/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 października 2009 r.

 

0494 Protokół nr 31/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2009 r.

 

0495 Protokół nr 32/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2009 r.

 

0496 Protokół nr 33/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2009 r.

 

0497 Protokół nr 34/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 listopada 2009 r.

 

0498 Protokół nr 35/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 listopada 2009 r.

 

0499 Protokół nr 36/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 listopada 2009 r.

 

0500 Protokół nr 37/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 2009 r.

 

0501 Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 grudnia 2009 r.

 

0502 Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 grudnia 2009 r.

 

0503 Protokół nr 40/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 grudnia 2009 r.

 

0504 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 41 w dniu 22 grudnia 2009 r.

 

0505 Protokół nr 42/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2009 r.

 

 

ROK 2010

 

0506 Protokół nr 1/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 stycznia 2010 r.

 

0507 Protokół nr 2/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2010 r.

 

0508 Protokół nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2010 r.

 

0509 Protokół nr 4/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 stycznia 2010 r.

 

0510 Protokół nr 5/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2010 r.

 

0511 Protokół nr 6/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 lutego 2010 r.

 

0512 Protokół nr 7/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 lutego 2010 r.

 

0513 Protokół nr 8/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2010 r.

 

0514 Protokół nr 9/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 marca 2010 r.

 

0515 Protokół nr 10/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 marca 2010 r.

 

0516 Protokół nr 11/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2010 r.

 

0517 Protokół nr 12/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 kwietnia 2010 r.

 

0518 Protokół nr 13/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 kwietnia 2010 r.

 

0519 Protokół nr 14/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 kwietnia 2010 r.

 

0520 Protokół nr 15/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 maja 2010 r.

 

0521 Protokół nr 16/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 maja 2010 r.

 

0522 Protokół nr 17/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2010 r.

 

0523 Protokół nr 18/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 maja 2010 r.

 

0524 Protokół nr 19/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 czerwca 2010 r.

 

0525 Protokół nr 20/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 czerwca 2010 r.

 

0526 Protokół nr 21/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 czerwca 2010 r.

 

0527 Protokół nr 22/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 czerwca 2010 r.

 

0528 Protokół nr 23/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2010 r.

 

0529 Protokół nr 24/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 lipca 2010 r.

 

0530 Protokół nr 25/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 lipca 2010 r.

 

0531 Protokół nr 26/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 lipca 2010 r.

 

0532 Protokół nr 27/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 sierpnia 2010 r.

 

0533 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 28 w dniu 31 sierpnia 2010 r.

 

0534 Protokół nr 29/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2010 r.

 

0535 Protokół nr 30/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2010 r.

 

0536 Protokół nr 31/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2010 r.

 

0537 Protokół nr 32/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2010 r.

 

0538 Protokół nr 33/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 października 2010 r.

 

0539 Protokół nr 34/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 października 2010 r.

 

0540 Protokół nr 35/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2010 r.

 

0541 Protokół nr 36/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 października 2010 r.

 

0542 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 37 w dniu 3 listopada 2010 r.

 

0543 Protokół nr 38/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 listopada 2010 r.

 

0544 Protokół nr 39/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2010 r.

 

0545 Protokół nr 40/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 listopada 2010 r.

 

0546 Protokół nr 41/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 listopada 2010 r.

 

0547 Protokół nr 42/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 grudnia 2010 r.

 

0548 Protokół nr 43/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

 

0549 Protokół nr 44/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2010 r.

 

0550 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 45 w dniu 31 grudnia 2010 r.

 

 

ROK 2011

 

0551 Protokół nr 1/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2011 r.

 

0552 Protokół nr 2/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 stycznia 2011r.

 

0553 Protokół nr 3/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 stycznia 2011r.

 

0554 Protokół nr 4/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 lutego 2011r.

 

0555 Protokół z  posiedzenia Zarządu Powiatu nr 5 z dnia 9 lutego 2011r. 

 

0556 Protokół nr 6/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 lutego 2011r.

 

0557 Protokół nr 7/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 lutego 2011r.

 

0558 Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2011r.

 

0559 Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 marca 2011r.

 

0560 Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 marca 2011r.

 

0561 Protokół nr 11/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 marca 2011r.

 

0562 Protokół nr 12/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2011r.

 

0563 Protokół nr 13/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 kwietnia 2011r.

 

0564 Protokół nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 kwietnia 2011r.

 

0565 Protokół nr 15/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2011r.

 

0566 Protokół nr 16/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 kwietnia 2011r.

 

0567 Protokół nr 17/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 kwietnia 2011r.

 

0568 Protokół nr 18/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2011r.

 

0569 Protokół nr 19/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2011r.

 

0570 Protokół nr 20/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 maja 2011r.

 

0571 Protokół nr 21/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 maja 2011r.

 

0572 Protokół nr 22/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 czerwca 2011r.

 

0573 Protokół nr 23/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 czerwca 2011r.

 

0574 Protokół nr 24/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 czerwca 2011r.

 

0575 Protokół nr 25/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 czerwca 2011r.

 

0576 Protokół nr 26/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2011r.

 

0577 Protokół nr 27/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 lipca 2011r.

 

0578 Protokół nr 28/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lipca 2011r.

 

0579 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 29 z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

0580 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 30 z dnia 25 sierpnia  2011 r.

 

0581 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 31 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

0582 Protokół nr 32/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2011r.

 

0583 Protokół nr 33/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 września 2011r.

 

0584 Protokół nr 34/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2011r.

 

0585 Protokół nr 35/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2011r.

 

0586 Protokół nr 36/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 października 2011r.

 

0587 Protokół nr 37/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 października 2011r.

 

0588 Protokół nr 38/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 października 2011r.

 

0589 Protokół nr 39/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 listopada 2011r.

 

0590 Protokół nr 40/2011 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2011r.

 

0591 Protokół nr 41/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 listopada 2011r.

 

0592 Protokół nr 42/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 grudnia 2011r.

 

0593 Protokół nr 43/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 grudnia 2011r.

 

0594 Protokół nr 44/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 grudnia 2011r.

 

0595 Protokół nr 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 grudnia 2011r.

 

0596 Protokół nr 46/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 grudnia 2011r.

 

0597 Protokół nr 47/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2011r.

 

 

ROK 2012

 

 

0598 Protokół nr 1/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 stycznia 2012r.

 

0599 Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 stycznia 2012r.

 

0600 Protokół nr 3/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 stycznia 2012r.

 

0601 Protokół nr 4/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 lutego 2012r.

 

0602 Protokół nr 5/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 lutego 2012r.

 

0603 Protokół nr 6/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 marca 2012r.

 

0604 Protokół nr 7/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 marca 2012r.

 

0605 Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 marca 2012r.

 

0606 Protokół nr 9/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 kwietnia 2012r.

 

0607 Protokół nr 10/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 kwietnia 2012r.

 

0608 Protokół nr 11/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 maja 2012r.

 

0609 Protokół nr 12/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2012r.

 

0610 Protokół nr 13/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 czerwca 2012r.

 

0611 Protokół nr 14/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 czerwca 2012r.

 

0612 Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 2012r.

 

0613 Protokół nr 16/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 czerwca 2012r.

 

0614 Protokół nr 17/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 czerwca 2012r.

 

0615 Protokół nr 18/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 lipca 2012r.

 

0616 Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 lipca 2012r.

 

0617 Protokół nr 20/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 lipca 2012r.

 

0618 Protokół nr 21/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 sierpnia 2012r.

 

0619 Protokół nr 22/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 sierpnia 2012r.

 

0620 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 23 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

 

0621 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 24 z dnia 11 września 2012 r.

 

0622 Protokół nr 25/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 września 2012r.

 

0623 Protokół nr 26/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 września 2012r.

 

0624 Protokół nr 27/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 października 2012r.

 

0625 Protokół nr 28/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 października 2012r.

 

0626 Protokół nr 29/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2012 r.

 

0627 Protokół nr 30/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 października 2012 r.

 

0628 Protokół nr 31/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 listopada 2012 r.

 

0629 Protokół nr 32/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2012 r.

 

0630 Protokół nr 33/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2012 r.

 

0631 Protokół nr 34/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 listopada 2012 r.

 

0632 Protokół nr 35/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 grudnia 2012 r.

 

0633 Protokół nr 36/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 grudnia 2012 r.

 

0634 Protokół nr 37/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 grudnia 2012 r.

 

0635 Protokół nr 38/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 grudnia 2012 r.

 

0636 Protokół nr 39/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2012 r.

 

 

ROK 2013

 

0637 Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 stycznia 2013 r.

 

0638 Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 stycznia 2013 r.

 

0639 Protokół nr 3/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 stycznia 2013 r.

 

0640 Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 lutego 2013 r.

 

0641 Protokół nr 5/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 lutego 2013 r.

 

0642 Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 marca 2013 r.

 

0643 Protokół nr 7/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 marca 2013 r.

 

0644 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 marca 2013 r.

 

0645 Protokół nr 9/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 kwietnia 2013 r.

 

0646 Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 kwietnia 2013 r.

 

0647 Protokół nr 11/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2013 r.

 

0648 Protokół nr 12/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 maja 2013 r.

 

0649 Protokół nr 13/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 maja 2013 r.

 

0650 Protokół nr 14/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 maja 2013 r.

 

0651 Protokół nr 15/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 maja 2013 r.

 

0652 Protokół nr 16/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 czerwca 2013 r.

 

0653 Protokół nr 17/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 czerwca 2013 r.

 

0654 Protokół nr 18/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 czerwca 2013 r.

 

0655 Protokół nr 19/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 czerwca 2013 r.

 

0656 Protokół nr 20/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 lipca 2013 r.

 

0657 Protokół nr 21/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 lipca 2013 r.

 

0658 Protokół nr 22/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 sierpnia 2013 r.

 

0659 Protokół nr 23/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2013 r.

 

0660 Protokół nr 24/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 września 2013 r.

 

0661 Protokół nr 25/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2013 r.

 

0662 Protokół nr 26/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 października 2013 r.

 

0663 Protokół nr 27/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 października 2013 r.

 

0664 Protokół nr 28/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 października 2013 r.

 

0665 Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 października 2013 r.

 

0666 Protokół nr 30/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2013 r.

 

0667 Protokół nr 31/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2013 r.

 

0668 Protokół nr 32/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2013 r.

 

0669 Protokół nr 33/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 listopada 2013 r.

 

0670 Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2013 r.

 

0671 Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2013 r.

 

0672 Protokół nr 36/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 grudnia 2013 r.

 

0673 Protokół nr 37/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 grudnia 2013 r.

 

0674 Protokół nr 38/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 r.

 

0675 Protokół nr 39/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2013 r.

 

 

ROK 2014

 

0676 Protokół NR 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2014r.

 

0677 Protokół NR 2/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 stycznia 2014r.

 

0678 Protokół NR 3/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 lutego 2014r.

 

0679 Protokół NR 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 lutego 2014r.

 

0680 Protokół NR 5/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 lutego 2014r.

 

0681 Protokół NR 6/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 lutego 2014r.

 

0682 Protokół NR 7/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 marca 2014r.

 

0683 Protokół NR 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 marca 2014r.

 

0684 Protokół NR 9/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 kwietnia 2014r.

 

0685 Protokół NR 10/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 kwietnia 2014r.

 

0686 Protokół NR 11/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 kwietnia 2014r.

 

0687 Protokół NR 12/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 kwietnia 2014r.

 

0688 Protokół NR 13/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2014r.

 

0689 Protokół NR 14/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 maja 2014r.

 

0690 Protokół NR 15/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 maja 2014r.

 

0691 Protokół NR 16/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 maja 2014r.

 

0692 Protokół NR 17/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 czerwca 2014r.

 

0693 Protokół NR 18/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 czerwca 2014r.

 

0694 Protokół NR 19/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 czerwca 2014r.

 

0695 Protokół NR 20/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 czerwca 2014r.

 

0696 Protokół NR 21/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca 2014r.

 

0697 Protokół NR 22/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 lipca 2014r.

 

0698 Protokół NR 23/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 lipca 2014r.

 

0699 Protokół NR 24/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 lipca 2014r.

 

0700 Protokół NR 25/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 lipca 2014r.

 

0701 Protokół NR 26/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 sierpnia 2014r.

 

0702 Protokół NR 27/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2014r.

 

0703 Protokół NR 28/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 września 2014r.

 

0704 Protokół NR 29/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 września 2014r.

 

0705 Protokół NR 30/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 września 2014r.

 

0706 Protokół NR 31/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 października 2014r.

 

0707 Protokół NR 32/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 października 2014r.

 

0708 Protokół NR 33/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 października 2014r.

 

0709 Protokół NR 34/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 października 2014r.

 

0710 Protokół NR 35/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2014r.

 

0711 Protokół NR 36/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 listopada 2014r.

 

0712 Protokół NR 37/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2014r.

 

0713 Protokół NR 38/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 grudnia 2014r.

 

0714 Protokół NR 39/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2014r.

 

0715 Protokół NR 40/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 grudnia 2014r.

 

0716 Protokół NR 41/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2014r.

 

 

ROK 2015

 

0717 Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 stycznia 2015r.

 

0718 Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2015 r.

 

0719 Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 stycznia 2015 r.

 

0720 Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 stycznia 2015 r.

 

0721  Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 lutego 2015 r.

 

0722 Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Dniu 23 lutego 2015 r.

 

0723 Załącznik nr 1 do protokołu nr 6-2015 Zarządu Powiatu Górowskiego

 

0724 Załącznik nr 2 do protokołu nr 6-2015 Zarządu Powiatu Górowskiego

 

0725 Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 marca 2015 r.

 

0726 Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu powiatu w dniu 16 marca 2015 r.

 

0727 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 marca 2015 r.

 

0728 Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 marca 2015 r.

 

0729 Załącznik do protokołu nr 10-2015 Zarządu Powiatu Górowskiego

 

0730 Protokół nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 marca 2015 r.

 

0731 Protokół nr 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 kwietnia 2015 r. 

 

0732 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 kwietnia 2015 r.

 

0733 Protokół nr 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 maja 2015

 

0734 Protokół nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 maja 2015 r.

 

0735 Protokół nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2015 r.

 

0736 Protokół nr 17/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 czerwca 2015 r.

 

0737 Protokół nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 czerwca 2015 r.

 

0738 Protokół nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 czerwca 2015 r.

 

0739 Protokół nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 lipca 2015 r.

 

 0740 Protokół nr 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 lipca 2015 r.

 

0741 Protokół nr 22/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 lipca 2015 r.

 

 0742 Protokół nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 sierpnia 2015 r.

 

0743 Protokół nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

0744  Protokół nr 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 września 2015 r.

 

 0745 Protokół nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2015 r.

 

0746 Protokół nr 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 września 2015 r.

 

0747 Protokół nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2015 r.

 

 0748 Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 października 2015 r.

 

0749 Protokół nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2015 r.

 

0750 Protokół nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2015 r.

 

0751  Protokół nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2015 r.

 

0752  Protokół nr 33/2015 r. z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 listopada 2015 r.

 

0753 Protokół nr 34/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 listopada 2015 r.

 

0754  Protokół nr 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 listopada 2015 r.

 

0755 Protokół nr 36/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 grudnia 2015 r.

 

0756 Protokół nr 37/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2015 r.

 

0757 Protokół nr 38/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 r.

 

 

ROK 2016

 

0758 Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2016 r.

 

0759 Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 stycznia 2016 r.

 

0760 Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu o w dniu 22 lutego 2016

 

0761 Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 marca 2016

 

0762 Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 marca 2016

 

0763 Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Zarządu Powiat w dniu 29 marca 2016

 

0764 Protokół nr 7/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 marca 2016

 

0765  Protokół nr 8/2016 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 kwietnia 2016

 

0766 Protokół nr 9/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 kwietnia 2016 r.

 

0767 Protokół nr 10/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 maja 2016 r.

 

 0768 Protokół nr 11/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 maja 2016

 

0769 Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2016

 

0770 Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 czerwca 2016

 

0771 Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 czerwca 2016 r

 

0772 Protokół nr 15/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

0773 Protokół nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 lipca 2016

 

0774 Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lipca 2016

 

0775 Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 sierpnia 2016 r.

 

0776 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 sierpnia 2016 r.

 

0777 Protokół nr 20/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 września 2016

 

0778 Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 września 2016 r.

 

0779 Protokół nr 22/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2016 r.

 

0780 Protokół nr 23/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 września 2016 r

 

0781 Protokół nr 24/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu o w dniu 11 października 2016 r.

 

0782 Protokół nr 25/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2016 r

 

0783 Protokół nr 26/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 listopada 2016 r

 

0784 Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2016 r.

 

0785 Protokół nr 28/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 listopada 2016 r

 

0786 Protokół nr 29/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 listopada 2016 r.

 

0787 Protokół nr 30/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2016 r.

 

0788 Protokół nr 31/2016 z posiedzenia zarządu Powiatu w dniu 13 grudnia 2016 

 

0789 Protokół nr 32/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 grudnia 2016

 

 

ROK 2017

 

0790 Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 stycznia 2017 r.

 

0791 Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 stycznia 2017

 

0792 Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2017

 

0793 Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 stycznia 2017

 

0794 Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 lutego 2017 r.

 

0795 Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 lutego 2017 r.

 

0796 Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 lutego 2017 r.

 

0797 Protokół nr 8/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 marca 2017 r. 

 

0798 Protokół nr 9/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2017 r.

 

0799 Protokół nr 10/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 kwietnia 2017 r.

 

07800 Protokół nr 11/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 kwietnia 2017 r.

 

0801 Protokół nr 12/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017 r.

 

0802 Protokół nr 13/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 maja 2017 r.

 

0803 Protokół nr 14/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 maja 2017 r.

 

0804 Protokół nr 15/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2017 r. 

 

0805  Protokół nr 16/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 maja 2017 r.

 

0806 Protokół nr 17/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 czerwca r.

 

0807 Protokół nr 18/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 lipca 2017 r.

 

0808 Protokół nr 19/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 lipca 2017 r.

 

0809 Protokół nr 20/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 lipca 2017 r.

 

0810 Protokół nr 21/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 sierpnia 2017 r.

 

0811 Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 

0812 Protokół nr 23/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 września 2017 r.

 

0813 Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 września 2017 r.

 

0814 Protokół nr 25/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 28 września 2017 r.

 

0815 Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 października 2017 r.

 

0816  Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 października 2017 r.

 

0817  Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 października 2017 r.

 

0818 Protokół nr 29/2017 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 13 listopada 2017 r.

 

0819 Protokół nr 30/2017 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 listopada 2017 r.

 

0820 Protokół nr 31/2017 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 grudnia 2017 r.

 

0821 Protokół nr 32/2017 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 grudnia 2017 r.

 

0822 Protokół nr 33/2017 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 grudnia 2017 r.

 

0823 Protokół nr 34/2017 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2017 r.

 

0824 Protokół nr 35/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 r.

 

 

ROK 2018

 

0825 Protokół nr 1/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 stycznia 2018 r.

 

0826 Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 stycznia 2018 r.

 

0827 Protokół nr 3/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 stycznia 2018r.

 

0828 Protokół nr 4/2018 z Posiedzenia Zarządu  Powiatu w dniu 13 lutego 2018 r.

 

0829 Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2018 r.

 

0830 Protokół nr 6/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 marca 2018 r.

 

0831 Protokół nr 7/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 marca 2018 r.

 

0832 Protokół nr 8/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2018 r.

 

0833 Protokół nr 9/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 kwietnia 2018 r.

 

0834 Protokół nr 10/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 kwietnia 2018r.

 

0835 Protokół nr 11/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 maja 2018r.

 

0836 Protokół nr 12/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2018r.

 

0837 Protokół nr 13/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 czerwca 2018 r.

 

0838 Protokół nr 14/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 czerwca 2018 r.

 

0839 Protokół nr 15/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 czerwca 2018 r.

 

0840 Protokół nr 16/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 19 lipca 2018 r.

 

0841 Protokół nr 17/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 8 sierpnia 2018 r.

 

0842  Protokół nr 18/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 sierpnia 2018 r.

 

0843 Protokół nr 19/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 września 2018 r.

 

0844  Protokół nr 20/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 września 2018 r.

 

0845 Protokół nr 21/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 września 2018 r.

 

0846 Protokół nr 22/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 października 2018 r.

 

0847 Protokół nr 23/2018  z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 października 2018 r.

 

0848 Protokół nr 24/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 października 2018 r.

 

0849 Protokół nr 25/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 listopada 2018 r.

 

0850 Protokół nr 26/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 listopada 2018 r.

 

0851 Protokół nr 27/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2018 r.

 

0852 Protokół nr 28/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 30 listopada 2018 r.

 

0853 Protokół nr 29/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 11 grudnia 2018 r.

 

0854  Protokół nr 30/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 grudnia 2018 r.

 

0855 Protokół nr 31/2018 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 28 grudnia 2018 r.

 

 

ROK 2019

 

0856 Protokół nr 1/2019  z posiedzenia Zarządu Powiatu z dniu 8 stycznia 2019 r.

 

0857 Protokół nr 2/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

0858 Protokół nr 3/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2019 r.

 

0859 Protokół nr 4/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 stycznia 2019 r.

 

0860 Protokół nr 5/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

0861 Protokół nr 6/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2019 r.

 

0862 Protokół nr 7/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2019 r.

 

0863 Protokół nr 8/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  z dnia 28 lutego 2019 r.

 

0864 Protokół nr 9/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  z dnia 26 marca 2019 r.

 

0865 Protokół nr 10/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu  z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

0866 Protokół nr 11/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 kwietnia 2019 r.

 

0867 Protokół nr 12/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2019 r.

 

0868 Protokół nr 13/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2019 r.

 

0869 Protokół nr 14/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2019 r.

 

0870 Protokół nr 15/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 czerwca 2019 r.

 

0871 Protokół nr 16/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 2019 r.

 

0872 Protokół nr 17/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu dniu 28 czerwca 2019 r.

 

0873 Protokół nr 18/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 lipca 2019 r.

 

0874 Protokół nr 19/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 lipca 2019 r.

 

0875 Protokół nr 20/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 sierpnia 2019 r.

 

0876 Protokół nr 21/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 sierpnia 2019 r.

 

0877 Protokół nr 22/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 sierpnia 2019 r.

 

0878 Protokół nr 23/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia 2019 r.

 

0879 Protokół nr 24/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2019 r.

 

0880 Protokół nr 25/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 września 2019 r.

 

0881 Protokół nr 26/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 września 2019 r.

 

0882 Protokół nr 27/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 września 2019 r.

 

0883 Protokół nr 28/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 października 2019 r.

 

0884 Protokół nr 29/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 października 2019 r.

 

0885 Protokół Nr 30/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 31 października 2019 r.

 

0886 Protokół Nr 31/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 7 listopada 2019 r.

 

0887 Protokół Nr 32/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 13 listopada 2019 r.

 

0888 Protokół Nr 33/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 25 listopada 2019 r.

 

0889 Protokół Nr 34/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 29 listopada 2019 r.

 

0890 Protokół nr 35/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 6 grudnia 2019 r.

 

0891 Protokół nr 36/2019 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 18 grudnia 2019 r.

 

ROK 2020

 

0892 Protokół nr 1/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 20 stycznia 2020 r.

 

0893 Protokół nr 2/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 31 stycznia 2020 r.

 

0894 Protokół nr 3/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 18 lutego 2020 r.

 

0895 Protokół nr 4/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 19 marca 2020 r.

 

0896 Protokół nr 5/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 16 kwietnia 2020 r.

 

0897 Protokół nr 6/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 21 kwietnia 2020 r.

 

0898 Protokół nr 7/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 27 kwietnia 2020 r.

 

0899 Protokół nr 8/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

 

0900 Protokół nr 9/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 6 maja 2020 r.

 

0901Protokół nr 10/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 26 maja 2020 r.

 

0902 Protokół nr 11/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 5 czerwca 2020 r.

 

0903 Protokół nr 12/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 17 czerwca 2020 r.

 

0904 Protokół nr 13/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 24 czerwca 2020 r.

 

0905 Protokół nr 14/2020 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 1 lipca 2020 r.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..