2018-06-27

Indeks uchwał Rady Powiatu

 

 

I KADENCJA

 

 

I sesja I kadencji

 

0001 Uchwała nr 1/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0001a Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0002 Uchwała nr 2/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Góra

 

0002a Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Góra – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0003 Uchwała nr 3/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Góra

 

0003a Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Góra – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0004 Uchwała nr 4/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie uzupełnienia wyboru Członków Zarządu Powiatu Góra

 

0004a Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Góra – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

II sesja I kadencji

 

0005 Uchwała nr 5/II/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Góra

 

0005a Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady  Powiatu Góra – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0006 Uchwała nr 6/II/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Góra

 

0006a Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/I/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  Powiatu Góra – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0007 Uchwała nr 7/II/98 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Statutu Powiatu

 

 

III sesja I kadencji

 

0008 Uchwała nr 1/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia statutu powiatu

 

0008a Załącznik do uchwały nr 1/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia statutu powiatu – Statut Powiatu Góra

 

0009 Uchwała nr 2/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

0009a Załącznik do  Uchwały nr 2/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze – Regulamin Organizacyjny

 

0010 Uchwała nr 3/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Góra

 

0011 Uchwała nr 4/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Góra

 

0012 Uchwała nr 5/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0012a  Załącznik do uchwały nr 5/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0013 Uchwała nr 6/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0013a Załącznik do  uchwały nr 6/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Górze – Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0014 Uchwała nr 7/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Góra

 

0015 Uchwała nr 8/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie wysokości wynagrodzenia Wicestarosty Powiatu Góra

 

0016 Uchwała nr 9/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie wysokości diety zryczałtowanej członków Zarządu Rady Powiatu Góra

 

0017 Uchwała nr 10/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady Powiatu Góra

 

0018 Uchwała nr 11/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie diety zryczałtowanej Radnych Powiatu Góra

 

0019 Uchwała nr 12/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów Dolnego Śląska

 

 

IV sesja I kadencji

 

 

0020 Uchwała nr 1/IV/99 z dnia 11 lutego 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu W Górze

 

0021 Uchwała nr 2/IV/99 z dnia 11 lutego 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Górze

 

0022 Uchwała nr 3/IV/99 z dnia 11 lutego 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie ustalenia ilości radnych wybranych do Zarządu Powiatu w Górze, z którymi stosunek pracy nawiązany zostanie na podstawie wyboru

 

0023 Uchwała nr 4/IV/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 11 lutego 1999r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 

VI sesja I kadencji

 

0024 Uchwała nr 1-VI-99 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wąsoszu oraz powołanie Gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych

 

0025 Uchwała nr 2/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego

 

0025a Załącznik nr 1 do uchwały nr 2-VI-99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego – Bank Spółdzielczy

 

0025b Załącznik nr 2 do uchwały nr 2-VI-99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego – Bank PKO BP

 

0025c Załącznik nr 3 do uchwały nr 2-VI-99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego – Bank WBK S.A

 

0025d Załącznik nr 4 do uchwały nr 2-VI-99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego –  Bank Zachodni w Lesznie

 

0026 Uchwała nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0027 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Szczegółowy plan dochodów wg działów i rozdziałów

 

0028 Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów

 

0029 Załącznik nr 2a do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok - Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

0030 Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

 

0031 Załącznik nr 4 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 1999 roku

 

0032 Załącznik nr 5 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 1999 rok

 

0033 Załącznik nr 6 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 1999 rok

 

0034 Załącznik nr 7 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 1999 rok

 

0035 Załącznik nr 8 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Pan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok

 

0036 Załącznik nr 9 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 1999 roku

 

0037 Załącznik nr 10 do uchwały nr 3/VI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Informacja o stanie mienia powiatowego

 

VII sesja I kadencji

 

0038 Uchwała nr 1/VII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 kwietnia 1999r. w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie z zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości w Kłodzie Małej

 

0039 Uchwała nr 2/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Górze nr 3/IV/99 z dnia 11 lutego 1999r. w sprawie ustalenia ilości radnych wybranych do Zarządu Powiatu w Górze, z którymi stosunek pracy nawiązany zostanie na podstawie wyboru

 

0040 Uchwała nr 3/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Góra

 

0041 Uchwała nr 4/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Górze nr 6/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0042 Uchwała nr 5/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie ustalenia kryteriów oraz szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i przyznania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

0043 Załącznik nr 1 do uchwały 5/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie ustalenia kryteriów oraz szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i przyznania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Kryteria przyznawania dofinansowania ze środków PEFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym i trybu rozpatrywania wniosków

 

0044 Załącznik nr 2 do uchwały 5/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie ustalenia kryteriów oraz szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i przyznania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Zasady udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

 

0045 Załącznik nr 2a do uchwały 5/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie ustalenia kryteriów oraz szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i przyznania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Skala punktów dla wniosków składanych przez osoby fizyczne

 

0046 Uchwała nr 6/VII/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

 

VIII sesja I kadencji

 

0047 Uchwała nr 1/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Zespołu Doradczego przy Staroście do opiniowania wniosków dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia związanych z tym kryteriów

 

0048 Załącznik nr 1 do uchwały 1/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Zespołu Doradczego przy Staroście do opiniowania wniosków dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia związanych z tym kryteriów – Kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu wniosków dotyczących udzielania pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne

 

0049 Uchwała nr 2/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 r.

 

0050 Uchwała nr 3/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0051 Uchwała nr 4/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Góra

 

0052 Załącznik nr 1 do uchwały 4/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Góra- Statut Powiatu Góra

 

0053 Uchwała nr 5/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie regulaminu konkursu i zasad pracy Komisji Konkursowej na stanowiska dyrektorów Szkół i Zespołów Szkół prowadzonych przez Radę Powiatu w Górze.

 

0054 Załącznik nr 1 do uchwały 5/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie regulaminu konkursu i zasad pracy Komisji Konkursowej na stanowiska dyrektorów Szkół i Zespołów Szkół prowadzonych przez Radę Powiatu w Górze- Regulamin konkursu i zasady pracy Komisji Konkursowej na stanowiska dyrektorów Szkół i Zespołu Szkół prowadzonych przez Radę Powiatu

 

0055 Uchwała nr 6/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wąsoszu

 

0056 Uchwała nr 7/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wąsoszu

 

0057 Uchwała nr 8/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

IX sesja I kadencja

 

0058 Uchwała nr 1/IX/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0059 Uchwała nr 2/IX/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/VI/99 Rady Powiatu z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu oraz powołania Gimnazjum i Zespołu Szkół Specjalnych

 

X sesja I kadencja

 

0060 Uchwała nr 1/X/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze

 

0061 Uchwała nr 2/X/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0061a Załącznik do uchwały nr 2/X/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Dochody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

0062 Uchwała nr 3/X/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej i zasadami uchwalenia budżetu

 

0063 Uchwała nr 4/X/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w powiecie górowskim

 

0064 Załącznik nr 1 do uchwały 4/X/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w powiecie górowskim- Przebieg dróg wojewódzkich w powiecie górowskim

 

XI sesja I kadencji

 

0065 Uchwała nr 1/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Górze

 

0066 Uchwała nr 2/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0067 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 1999 rok

 

0068 Uchwała nr 3/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiące mienie Powiatu Góra

 

0069 Załącznik do uchwały 3/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiące mienie Powiatu Góra- Wysokość czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mienie Powiatu Góra

 

0070 Uchwała nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

0071 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu- Ulgi w wysokości stawek czynszu najmu, dzierżawy za lokale użytkowe

 

0072 Załącznik nr 2 do uchwały 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu- Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu w zł/m2

 

0073 Uchwała nr 5/XI/99 z dnia 5 listopada 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0074 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XI/99 z dnia 5 listopada 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze- Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

XII sesja I kadencji

 

0075 Uchwała nr 1/XII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999r.

 

0076 Uchwała nr 2/XII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Górowski kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Górowskiego

 

0077 Uchwała nr 3/XII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0078 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok- Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 1999 rok

 

0079 Załącznik nr 2 do uchwały 3/XII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 rok

 

0080 Uchwała nr 4/XII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń i opłat na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Radę Powiatu w Górze

 

0081 Uchwała nr 5/XII/99 z dnia 8 grudnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie powołania Powiatowego rzecznika Konsumentów

 

0082 Uchwała nr 6/XII/99 z dnia 8 grudnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2000 roku

 

0083 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XII/99 z dnia 8 grudnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2000 roku- Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze w 2000 roku

 

0084 Uchwała nr 7/XII/99 z dnia 8 grudnia 1999r. Rady Powiatu w Górze w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Góra

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 1999r.

 

XIII sesja I kadencja

 

0085 Uchwała nr 1/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0086 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0087 Uchwała nr 2/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0088 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0089 Uchwała nr 3/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0090 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0091 Uchwała nr 4/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0092 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0093 Uchwała nr 5/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999r.

 

0094 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999r. – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 1999 rok

 

0095 Uchwała nr 6/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999

 

0096 Uchwała nr 7/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999r.

 

0097 Uchwała nr 8/XIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych

 

XIII sesja I kadencji

 

0098 Uchwała nr 9/XIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 stycznie 2000r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2000r.

 

0099 Załącznik nr 1 do uchwały 9/XIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 stycznie 2000r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0100 Uchwała nr 10/XIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 stycznie 2000r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2000r.

 

0101 Załącznik nr 1 do uchwały 10/XIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 stycznie 2000r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

XIV sesja I kadencji

 

0102 Uchwała nr 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0103 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0104 Załącznik nr 2 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0105 Załącznik nr 2a do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. Rady Powiatu w Górze w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0106 Załącznik nr 3 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja z zakresu administracji rządowej w 2000 roku

 

0107 Załącznik nr 4 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 2000 rok

 

0108 Załącznik nr 5 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych na 2000 rok

 

0109 Załącznik nr 6 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2000 rok

 

0110 Załącznik nr 7 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. Rady Powiatu w Górze w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok

 

0111 Załącznik nr 8 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. Rady Powiatu w Górze w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Materiały planistyczne dotyczące wydatków inwestycyjnych realizowanych przez powiat w 2000 roku

 

0112 Załącznik nr 9 do uchwały 1/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. Rady Powiatu w Górze w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego

 

0113 Uchwała nr 2/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu Powiatu Góra, Radnych Rady Powiatu

 

0114 Uchwała nr 3/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Radę Powiatu

 

0115 Uchwała nr 4/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia powiatowego

 

0116 Uchwała nr 5/XIV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

XV sesja I kadencji

 

0117 Uchwała nr 1/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0118 Uchwała nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Górowskiego

 

0119 Uchwała nr 3/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy

 

0120 Uchwała nr 4/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0121 Uchwała nr 5/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Góra

 

0122 Uchwała nr 6/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Powiatu w Górze w 2000 roku

 

0123 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Powiatu w Górze w 2000 roku- Plan pracy Rady Powiatu w Górze w 2000 roku

 

XVI sesja I kadencji

 

0124 Uchwała nr 1/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Góra

 

0125 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0126 Uchwała nr 2/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Góra

 

0127 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0128 Uchwała nr 3/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Góra

 

0129 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0130 Uchwała nr 4/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0131 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0132 Uchwała nr 5/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

0133 Uchwała nr 6/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

0134 Uchwała nr 7/XVI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2000r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

XVII sesja I kadencji

 

0135 Uchwała nr 1/XVII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia Powiatu Górowskiego do Programu Likwidacji Skutków Powodzi finansowanych przez Rząd R.P. ze środków Banku Światowego w zakresie realizacji zadania pod nazwą: „ Lokalna droga powiatowa nr 21320 Luboszyce- Ciechanów”

 

0136 Uchwała nr 2/XVII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/VIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999r. dotyczącej określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Górowski

 

0137 Uchwała nr 3/XVII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Powiatu w Górze do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu

 

0138 Uchwała nr 4/XVII/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r. Rady Powiatu w Górze w sprawie wysokości wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

0139 Uchwała nr 5/XVII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Górze

 

XX sesja I kadencji

 

0140 Uchwała nr 1/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego uchwalonego uchwałą nr 1/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Górowskiego

 

0141 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego uchwalonego uchwałą nr 1/III/99 z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Górowskiego- Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0142 Uchwała nr 2/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0143 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2000 rok

 

 

0144 Uchwała nr 3/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0145 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze- Akt Założycielski Publicznej Placówki

 

0146 Załącznik nr 2 do uchwały 3/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze- Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0147 Uchwała nr 4/XX/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wykonywania zadań publicznych jako zadania zlecone w zakresie prowadzenia przez powiat górowski filii Biblioteki Pedagogicznej w Górze, należącej do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

 

XXI sesja I kadencji

 

0148 Uchwała nr 1/XXI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000r.

 

0149 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000r.- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2000 rok

 

0150 Uchwała nr 2/XXI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie korekty planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze w II półroczu 2000 r.

 

0151 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie korekty planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze w II półroczu 2000 r. – korekta planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na II półrocze 2000 r.

 

0152 Uchwała nr 3/XXI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie funkcjonowania szpitala przy SP ZOZ w Górze

 

0153 Uchwała nr 4/XXI/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

XXII sesja I kadencji

 

0154 Uchwała nr 1/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 września 2000r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0155 Uchwała nr 2/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 września 2000r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0156 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 września 2000r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0157 Uchwała nr 3/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 września 2000r. w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

0158 Uchwała nr 4/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie programu restrukturyzacji samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0159 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze na lata 2000- 2005

 

0160 Uchwała nr 5/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym naruszeń w regulaminie §3 ust.7,11 §6 ust.2,3  §7 ust.4,6,7  §9 ust.3,15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2000r.

 

0161 Uchwała nr 6/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000r.

 

0162 Uchwała nr 7/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000r.

 

0163 Uchwała nr 8/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000r.

 

0164 Załącznik nr 1 do uchwały 8/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000r- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000r.

 

0165 Uchwała nr 9/XXII/00 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2000r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

0166 Załącznik nr 1 do uchwały 9/XXII/00 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2000r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- kryteria i zasady przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

0167 Uchwała nr 10/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 lutego 1999r. nr 2/IV/99 ustalającej skład osobowy poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

0168 Uchwała nr 11/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych Rady Powiatu

 

0169 Uchwała nr 12/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

0170 Uchwała nr 13/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu

 

XXIII sesja I kadencji

 

0171 Uchwała nr 1/XXIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczny Powiat”

 

0172 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczny Powiat”- Regionalny program na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiat Górowskiego „Bezpieczny Powiat”

 

0173 Uchwała nr 2/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kazimierza Czerwińskiego

 

0174 Uchwała nr 3/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie kontroli okresowych i sprawdzających Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0175 Uchwała nr 4/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0176 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2000 rok

 

0177 Załącznik nr 2 do uchwały 4/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2000

 

0178 Załącznik nr 3 do uchwały 4/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0179 Uchwała nr 5/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0180 Uchwała nr 6/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydatów na dyrektorów oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0181 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydatów na dyrektorów oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski-Regulamin konkursów na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0182 Uchwała nr 7/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie delegowania drugiego przedstawiciela Zarządu Powiatu w Górze do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy

 

0183 Uchwała nr 8/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0184 Uchwała nr 9/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0185 Uchwała nr 10/XXIII/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0186 Uchwała nr 11/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Górowskim i uchwalenie jej regulaminu

 

0187 Załącznik do uchwały 11/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Górowskim i uchwalenie jej regulaminu- Regulamin Społecznej Straży Rybackiej

 

0188 Uchwała nr 12/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0189 Załącznik nr 1 do uchwały 12/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XXIV sesja I kadencji

 

0190 Uchwała nr 1/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu

 

0191 Uchwała nr 2/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0192 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2000 rok

 

0193 Uchwała nr 3/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze

 

0194 Uchwała nr 4/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze

 

0195 Uchwała nr 5/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych o nazwie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0196 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych o nazwie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze- Statut Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0197 Uchwała nr 6/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2001r.

 

0198 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XXIV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2001r.- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2001r.

 

XXV sesja I kadencji

 

0199 Uchwała nr 1/XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Górowskiego

 

0200 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Górowskiego- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Górowskiego

 

 

0201 Uchwała nr 2/XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych

 

0202 Uchwała nr 3/XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000

 

0203 Uchwała nr 4/XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/XXIII/00 z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0204 Uchwała nr 5/XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/XXIII/00 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XXVI sesja I kadencji

 

0205 Uchwała nr 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0206 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

0207 Załącznik nr 2 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0208 Załącznik nr 3 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0209 Załącznik nr 4 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2001 roku

 

0210 Załącznik nr 5 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 2001 rok

 

0211 Załącznik nr 6 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych na 2001 rok

 

0212 Załącznik nr 7 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 rok

 

0213 Załącznik nr 8 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

 

0214 Załącznik nr 9 do uchwały 1/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego w 2001 r.

 

0215 Uchwała nr 2/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek o nazwie Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0216 Uchwała nr 3/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu placówek o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0217 Uchwała nr 4/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

0218 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego- Zmiany wprowadzone w regulaminie wynagradzania nauczycieli

 

0219 Uchwała nr 5/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2001r.

 

0220 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2001r.- Plan pracy Rady Powiatu na pierwsze półrocze 2001 r.

 

0221 Uchwała nr 6/XXVI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały 10/XXII/00 z dnia 14 września 2000 r. ustalającej skład osobowy poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

XXVII sesja I kadencji

 

0222 Uchwała nr 1/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Góra

 

0223 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0224 Uchwała nr 2/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Góra

 

0225 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0226 Uchwała nr 3/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie odwołania członków Zarządu, Radnego Sławomira Ruteckiego

 

0227 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie odwołania członków Zarządu, Radnego Sławomira Ruteckiego- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0228 Uchwała nr 4/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Rewizyjnej

 

0229 Uchwała nr 5/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego

 

0230 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0231 Uchwała nr 6/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego

 

0232 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0233 Uchwała nr 7/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Powiatu Góra

 

0234 Załącznik nr 1 do uchwały 7/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Powiatu Góra - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0235 Uchwała nr 8/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie utworzenia środków specjalnych Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0236 Uchwała nr 9/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności § 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2001 r.

 

0237 Uchwała nr 10/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

XXVIII sesja I kadencji

 

0238 Uchwała nr 1/XXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0239 Uchwała nr 2/XXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Górowskiego

 

0240 Uchwała nr 3/XXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Górowskiego

 

0241 Uchwała nr 4/XXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

0242 Uchwała nr 5/XXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0243 Uchwała nr 6/XXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

 

XXIX sesja I kadencji

 

0244 Uchwała nr 1/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0245 Uchwała nr 2/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0246 Uchwała nr 3/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0247 Uchwała nr 4/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu powiatowego

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2001 r.

 

0248 Uchwała nr 5/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0249 Uchwała nr 6/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0250 Uchwała nr 7/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0251 Uchwała nr 8/XXIX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2001r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

 

XXX sesja I kadencji

 

0252 Uchwała nr 1/XXX/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tadeusza Podwińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

XXXI sesja I kadencji

 

0253 Uchwała nr 1/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0254 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0255 Uchwała nr 2/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0256 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0257 Uchwała nr 3/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Górze nr 4/VIII/99 z dnia 31 maja 1999r.

 

0258 Uchwała nr 4/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0259 Uchwała nr 5/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0260 Uchwała nr 6/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0261 Uchwała nr 7/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Górze

 

0262 Uchwała nr 8/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu górowskiego

 

0263 Uchwała nr 9/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

0264 Załącznik nr II do uchwały 9/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu- Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu w zł/m2

 

0265 Uchwała nr 10/XXXI/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

 

XXXII sesja I kadencji

 

0266 Uchwała nr 1/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0267 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0268 Załącznik nr 2 do uchwały 1/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 rok

 

0269 Załącznik nr 3 do uchwały 1/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

 

0270 Uchwała nr 2/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0271 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0272 Uchwała nr 3/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Górowski kredytu długoterminowego na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze na realizację inwestycji

 

0273 Uchwała nr 4/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Górze w 2001 roku

 

0274 Uchwała nr 5/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie zmian uchwały nr 4/XXII/00 Rady Powiatu z dnia 14 września 2000 r. zatwierdzającej Program Restrukturyzacji SP ZOZ w Górze

 

0275 Uchwała nr 6/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie pozbawienia niektórych ulic w miastach Góra i Wąsosz kategorii dróg powiatowych

 

0275a Załącznik do uchwały nr 6/XXXII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001r. w sprawie pozbawienia niektórych ulic w miastach Góra i Wąsosz kategorii dróg powiatowych -  Mapa poglądowa przebiegu ulic, zestawienie danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz opinie jednostek samorządu terytorialnego

 

XXXIII sesja I kadencji

 

0276 Uchwała nr 1/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Góra

 

0277 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0278 Uchwała nr 2/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego

 

0279 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0280 Uchwała nr 3/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego

 

0281 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0282 Uchwała nr 4/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Góra

 

0283 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0284 Uchwała nr 5/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Górowskim

 

0285 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Górowskim- Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Górowskim

 

XXXIV sesja I kadencji

 

0286 Uchwała nr 1/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

0287 Uchwała nr 2/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0288 Uchwała nr 3/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0289 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 rok

 

0290 Załącznik nr 2 do uchwały 3/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok- Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 2001 rok

 

0291 Uchwała nr 4/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0292 Uchwała nr 5/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany w uchwale nr 9/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. dot. kryteriów i zasad przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

0293 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany w uchwale nr 9/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. dot. kryteriów i zasad przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Zmiany w uchwale nr 9/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000r. dot. kryteriów i zasad przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

0294 Uchwała nr 6/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały 9/XXXI/01 z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

0295 Uchwała nr 7/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999r. powołującej Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0296 Uchwała nr 8/XXXIV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23.11. 2000r. w sprawie kontroli okresowej i sprawdzającej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XXXV sesja I kadencji

 

0297 Uchwała nr 1/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0298 Uchwała nr 2/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0299 Uchwała nr 3/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

 

0300 Uchwała nr 4/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2002 r.

 

0301 Załącznik nr 1 do uchwały 4/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2002 r.- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2002 r.

 

0302 Uchwała nr 5/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2002r.

 

0303 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2002r.- Plan pracy Rady Powiatu na I półrocze 2002r.

 

0304 Uchwała nr 6/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Góra

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym § 18 ust. 2 załącznika nr 1( Statut Powiatu Góra), § 23 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Góra Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2002 r.

 

0305 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Góra- Statut Powiatu Góra

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym § 18 ust. 2 załącznika nr 1( Statut Powiatu Góra), § 23 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Góra Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2002 r.

 

0306 Uchwała nr 7/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Górowskim

 

0307 Załącznik nr 1 do uchwały 7/XXXV/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XXXIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 października 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Górowskim- Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Górowskim

 

XXXVI sesja I kadencji

 

0308 Uchwała nr 1/XXXVI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Mechanicznego w Technikum

 

0309 Uchwała nr 2/XXXVI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Zawodowego, Liceum Technicznego, Liceum Handlowego, Liceum Ekonomicznego, Technikum Technologii Żywności w Liceum Profilowane

 

0310 Uchwała nr 3/XXXVI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Zasadniczej w Zasadniczą Szkołę Zawodową

 

0311 Uchwała nr 4/XXXVI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Górze w Zespół Szkół w Górze

 

0312 Uchwała nr 5/XXXVI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze w Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze

 

XXXVII sesja I kadencji

 

0313 Uchwała nr 1/XXXVII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

 

0314 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXXVII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra- Statut Powiatu Góra

 

0315 Uchwała nr 2/XXXVII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie ustalania „ Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych

 

0316 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXXVII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie ustalania „ Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych- Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz placówek oświatowo- wychowawczych

 

0317 Uchwała nr 3/XXXVII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

 

XXXVIII sesja I kadencji

 

0318 Uchwała nr 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0319 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0320 Załącznik nr 2 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0321 Załącznik nr 3 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0322 Załącznik nr 4 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej w 2002 roku

 

0323 Załącznik nr 5 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2002 rok

 

0324 Załącznik nr 6 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan finansowy środków specjalnych na 2002 rok

 

0325 Załącznik nr 7 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 rok

 

0326 Załącznik nr 8 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok

 

0327 Załącznik nr 9 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2002 roku

 

0328 Załącznik nr 10 do uchwały 1/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2002r. i lata następne

 

0329 Uchwała nr 2/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0330 Załącznik nr 1 do uchwały 2/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze- Zasady ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0331 Uchwała nr 3/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego

 

XXXIX sesja I kadencji

 

0332 Uchwała nr 1/XXXIX/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0333 Uchwała nr 2/XXXIX/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0334 Uchwała nr 3/XXXIX/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie finansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 

0335 Uchwała nr 4/XXXIX/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wyboru Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

0336 Uchwała nr 5/XXXIX/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Górowski kredytu długoterminowego na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze ma realizację inwestycji

 

XL sesja I kadencji

 

0337 Uchwała nr 1/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie poręczenia umowy lasingu operacyjnego zawartej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0338 Uchwała nr 2/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0339 Załącznik do uchwały 2/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2002r. i lata następne

 

0340 Uchwała nr 3/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0341 Załącznik nr 1 do uchwały 3/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Przychody i rozchody budżetu Górowskiego na 2002 rok

 

0342 Załącznik nr 2 do uchwały 3/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2002 rok

 

0343 Uchwała nr 4/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku

 

0344 Załącznik do uchwały 4/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku- Wysokość środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację określonych zadań Powiatu Górowskiego

 

0345 Uchwała nr 5/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

0346 Uchwała nr 6/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0347 Uchwała nr 7/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu

 

0348 Uchwała nr 8/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi  wyborcze, ich numerów, granic, oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 

0349 Załącznik do uchwały 8/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi  wyborcze, ich numerów, granic, oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym- Podział Powiatu Górowskiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczna radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

 

XLI sesja I kadencji

 

0350 Uchwała nr 1/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0351 Uchwała nr 2/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie zabezpieczenia wekslem „In blanco” dotacji Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

 

0352 Uchwała nr 3/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie przystąpienia Powiatu Górowskiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PN. INWEST BOND z siedzibą w Poznaniu

 

0353 Uchwała nr 4/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14.06.2002 r. w sprawie określenia zasad na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002r.

 

0354 Załącznik do uchwały 4/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14.06.2002 r. w sprawie określenia zasad na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002r. – Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację określonych zadań Powiatu Górowskiego

 

0355 Uchwała nr 5/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze w zespół placówek

 

0356 Załącznik do uchwały 5/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze w zespół placówek - Statut Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0357 Uchwała nr 6/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu dla Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze

 

0358 Załącznik do uchwały 6/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu dla Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze- Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0359 Uchwała nr 7/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu

 

0360 Załącznik do uchwały 7/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu- Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wąsoszu

 

0361 Uchwała nr 8/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2002 r.

 

0362 Załącznik do uchwały 8/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół im. Gen. Sylwestra Kalińskiego w Górze- Statut Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra  Kaliskiego w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2002 r.

 

 

0363 Uchwała nr 9/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Górze

 

0364 Uchwała nr 10/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9.08.2002 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Górze

 

0365 Uchwała nr 11/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 09 sierpnia 2002 r. w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Górze

 

XLII sesja I kadencji

 

0366 Uchwała nr 1/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0367 Załącznik nr 1 do uchwały 1/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0368 Załącznik nr 2 do uchwały 1/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0369 Załącznik nr 3 do uchwały 1/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2002 rok

 

0370 Załącznik nr 4 do uchwały 1/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Plan finansowy Środków Specjalnych na 2002 rok

 

0371 Załącznik nr 5 do uchwały 1/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2002 rok i lata następne

 

0372 Uchwała nr 2/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Górowski kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

 

0373 Uchwała nr 3/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

 

0374 Załącznik do uchwały 3/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu- Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym

 

0375 Uchwała nr 4/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości

 

0376 Uchwała nr 5/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji SP ZOZ w Górze

 

0377 Załącznik nr 1 do uchwały 5/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji SP ZOZ w Górze- Program Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0378 Uchwała nr 6/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2002 r.

 

0379 Załącznik nr 1 do uchwały 6/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0380 Uchwała nr 7/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie udzielenia poręczeń długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 listopada 2002 r.

 

 

 

II KADENCJA

 

 

I sesja II kadencji

 

0381 Uchwała nr I/1/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Stuczyka

 

0382 Uchwała nr I/2/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Leończyka

 

0383 Uchwała nr I/3/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0384 Załącznik nr 1 do uchwały I/3/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0385 Uchwała nr I/4/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0386 Uchwała nr I/5/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego

 

0387 Załącznik nr 1 do uchwały I/5/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0388 Uchwała nr I/6/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego

 

0389 Załącznik nr 1 do uchwały I/6/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0390 Uchwała nr I/7/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Góra

 

0391 Załącznik nr 1 do uchwały I/7/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

II sesja II kadencji

 

0392 Uchwała nr II/8/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu

 

0393 Uchwała nr II/9/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu

 

0394 Uchwała nr II/10/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Góra

 

0395 Załącznik nr 1 do uchwały II/10/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Góra- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

III sesja II kadencji

 

0396 Uchwała nr III/11/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Góra

 

0397 Uchwała nr III/12/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

0398 Uchwała nr III/13/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w PKO BP IOC w Legnicy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

 

0399 Uchwała nr III/14/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych Powiatu Górowskiego

 

0400 Uchwała nr III/15/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0401 Załącznik nr 1 do uchwały III/15/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0402 Załącznik nr 2 do uchwały III/15/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0403 Uchwała nr III/16/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 r.

 

0404 Załącznik do uchwały III/16/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 r.- Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację określonych zadań Powiatu Górowskiego

 

0405 Uchwała nr III/17/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

IV sesja II kadencji

 

0406 Uchwała nr IV/18/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

 

0407 Uchwała nr IV/19/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0408 Uchwała nr IV/20/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0409 Uchwała nr IV/21/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie wyboru Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

0410 Uchwała nr IV/22/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

0411 Uchwała nr IV/23/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0412 Uchwała nr IV/24/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0413 Uchwała nr IV/25/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0414 Uchwała nr IV/26/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/24/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0415 Uchwała nr IV/27/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie  uchylenia uchwały nr IV/25/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

V sesja II kadencji

 

0416 Uchwała nr V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0417 Załącznik nr 1 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0418 Załącznik nr 2 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0419 Załącznik nr 3 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0420 Załącznik nr 4 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 roku

 

0421 Załącznik nr 5 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 2003 rok

 

0422 Załącznik nr 6 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych na 2003 rok

 

0423 Załącznik nr 7 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok

 

0424 Załącznik nr 8 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

 

0425 Załącznik nr 9 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku

 

0426 Załącznik nr 10 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok

 

0427 Załącznik nr 11 do uchwały V/28/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2003 rok i lata następne

 

VI sesja II kadencji

 

0428 Uchwała nr VI/29/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0429 Uchwała nr VI/30/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpisania przetargu na wybór agenta emisji i określenia wstępnych warunków emisji obligacji powiatowych

 

0430 Uchwała nr VI/31/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0431 Uchwała nr VI/32/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/XL/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0432 Uchwała nr VI/33/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu rozpatrywania skarg

 

0433 Uchwała nr VI/34/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3/XLI/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Górowskiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. INWEST BOND z siedzibą w Poznaniu

 

VII sesja II kadencji

 

0434 Uchwała nr VII/34/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

 

0435 Uchwała nr VII/35/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0436 Uchwała nr VII/36/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2003 r.

 

0437 Załącznik nr 1 do uchwały VII/36/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2003 r. – Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2003 rok

 

0438 Uchwała nr VII/37/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2003 r.

 

0439 Załącznik nr 1 do uchwały VII/37/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2003 r.- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2003 r.

 

0440 Uchwała nr VII/38/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2003 r.

 

0441 Załącznik nr 1 do uchwały VII/38/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2003 r.- Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na okres maj- grudzień 2003 r.

 

0442 Załącznik nr 2 do uchwały VII/38/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2003 r.- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2003 rok

 

0443 Załącznik nr 3 do uchwały VII/38/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2003 r. – Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki na 2003 rok

 

0444 Załącznik nr 4 do uchwały VII/38/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2003 r.- Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Drogownictwa na okres lipiec- grudzień 2003 r.

 

0445 Załącznik nr 5 do uchwały VII/38/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2003 r.- Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 

0446 Uchwała nr VII/39/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.

 

0447 Załącznik nr 1 do uchwały VII/39/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0448 Załącznik nr 2 do uchwały VII/39/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego

 

0449 Załącznik nr 3 do uchwały VII/39/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2003 r. i lata następne

               

0450 Uchwała nr VII/40/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie opłat za koordynację rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2003 r.

 

0451 Załącznik do uchwały VII/40/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie opłat za koordynację rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych- Algorytm naliczania opłat za koordynację rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych

 

0452 Uchwała nr VII/41/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze z Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2003 r.

 

0453 Uchwała nr VII/42/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Góra do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

 

0454 Uchwała nr VII/43/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie kontroli okresowej i sprawdzającej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0455 Uchwała nr VII/44/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uzyskania opinii o likwidacji odcinków linii kolejowych z zawieszonym ruchem

 

0456 Uchwała nr VII/45/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku

 

0457 Załącznik do uchwały VII/45/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2003 roku według algorytmu

 

0458 Uchwała nr VII/46/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

VIII sesja II kadencji

 

0459 Uchwała nr VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0460 Załącznik nr 1 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0461 Załącznik nr 2 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0462 Załącznik nr 3 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0463 Załącznik nr 4 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych na 2003 rok

 

0464 Załącznik nr 5 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok

 

0465 Załącznik nr 6 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2003 r. i lata następne

 

0466 Załącznik nr 7 do uchwały VIII/47/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

 

0467 Uchwała nr VIII/48/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0468 Załącznik do uchwały VIII/48/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Regulamin działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0469 Uchwała nr VIII/49/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Góra

 

0470 Załącznik do uchwały VIII/49/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Góra- Czynniki obniżające lub podwyższające wysokość stawki czynszu za m2 powierzchni użytkowych lokali

 

0471 Uchwała nr VIII/50/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

0472 Załącznik nr 1 do uchwały VIII/50/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu- Stawki minimalne czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu

 

0473 Uchwała nr 51/VIII/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Pawła Niedźwiedzia

 

IX sesja II kadencji

 

0474 Uchwała nr IX/52/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Górze

 

0475 Uchwała nr IX/53/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Górowski kredytu długoterminowego

 

0476 Uchwała nr IX/54/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23.06.2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku

 

0477 Załącznik do uchwały IX/54/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23.06.2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2003 r. według algorytmu

 

X sesja II kadencji

 

0478 Uchwała nr X/55/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Góra

 

0479 Uchwała nr X/56/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Góra

 

0480 Uchwała nr X/57/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.

 

0481 Załącznik nr 1 do uchwały X/57/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0482 Załącznik nr 2 do uchwały X/57/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0483 Załącznik nr 3 do uchwały X/57/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0484 Załącznik nr 4 do uchwały X/57/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 r.- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok

 

0485 Uchwała nr X/58/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0486 Uchwała nr X/59/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0487 Załącznik nr 1 do uchwały X/59/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok

 

0488 Uchwała nr X/60/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0489 Załącznik nr 1 do uchwały X/60/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Aneks nr 1/2003 do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XI sesja II kadencji

 

0490 Uchwała nr XI/61/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Górowski Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

0491 Załącznik nr 1 do uchwały XI/61/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Górowski Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

0492 Uchwała nr XI/62/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku

 

0493 Załącznik do uchwały XI/62/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2003 r. według algorytmu

 

XII sesja II kadencji

 

0494 Uchwała nr XII/63/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0495 Załącznik nr 1 do uchwały XII/63/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0496 Załącznik nr 2 do uchwały XII/63/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0497 Załącznik nr 3 do uchwały XII/63/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0498 Załącznik nr 4 do uchwały XII/63/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok

 

0499 Załącznik nr 5 do uchwały XII/63/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok- Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2003 rok

 

0500 Uchwała nr XII/64/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

 

XIII sesja II kadencji

 

0501 Uchwała nr XIII/65/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie nawiązania współpracy z powiatem niemieckim

 

0502 Uchwała nr XIII/66/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim

 

0503 Załącznik do uchwały XIII/66/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim- Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim

 

0504 Uchwała nr XIII/67/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych

 

0505 Załącznik nr 1 do uchwały XIII/67/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych- Przebieg dróg powiatowych

 

0506 Załącznik nr 2 do uchwały XIII/67/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych- Mapa sieci dróg powiatowych ( Powiat Górowski Województwo Dolnośląskie)

 

0507 Uchwała nr XIII/68/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności § 2 ust. 4, § 3 ust. 2, 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maca 2004r.

 

0508 Uchwała nr XIII/69/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Górze

 

0509 Uchwała nr XIII/70/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze

 

0510 Uchwała nr XIII/71/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

0511 Uchwała nr XIII/72/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0512 Uchwała nr XIII/73/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0513 Uchwała nr XIII/74/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0514 Uchwała nr XIII/75/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2004 r.

 

0515 Załącznik nr 1 do uchwały XIII/75/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2004 r.- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na I półrocze 2004 r.

 

0516 Uchwała nr XIII/76/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2004 r.

 

0517 Załącznik nr 1 do uchwały XIII/76/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2004 r.- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2004 r.

 

0518 Uchwała nr XIII/77/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/XXII/00 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych Rady Powiatu

 

0519 Uchwała nr XIII/78/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach

 

0520 Uchwała nr XIII/79/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/61/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Górowski Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

XIV sesja II kadencji

 

0521 Uchwała nr XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0522 Załącznik nr 1 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0523 Załącznik nr 2 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0524 Załącznik nr 3 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0525 Załącznik nr 4 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 roku

 

0526 Załącznik nr 5 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok

 

0527 Załącznik nr 6 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

 

0528 Załącznik nr 7 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

 

0529 Załącznik nr 8 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku

 

0530 Załącznik nr 9 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok

 

0531 Załącznik nr 10 do uchwały XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2004r. i lata następne

 

0532 Uchwała nr XIV/81/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Górowskim”

 

0533 Załącznik do uchwały XIV/81/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Górowskim”- Powiatowa Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Górowskim

 

0534 Uchwała nr XIV/82/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok

 

0535 Załącznik do uchwały XIV/82/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok- Plan Finansowy Powiatowego Funduszu Celowego; Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

0536 Uchwała nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku

 

0537 Załącznik do uchwały XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2004 r. według algorytmu

 

XV sesja II kadencji

 

0538 Uchwała nr XV/84/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0539 Uchwała nr XV/85/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Górowski

 

0540 Uchwała nr XV/86/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0541 Załącznik nr 1 do uchwały XV/86/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2004 r. i lata następne

 

0542 Uchwała nr XV/87/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/XXIII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23.11.2000r. w sprawie kontroli okresowej i sprawdzającej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2004 r.

 

XVI sesja II kadencji

 

0543 Uchwała nr XVI/88/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0544 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/88/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0545 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/88/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0546 Uchwała nr XVI/89/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2004 r.

 

0547 Uchwała nr XVI/90/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Powiatowego zarządu Dróg w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2004 r.

 

0548 Uchwała nr XVI/91/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

0549 Uchwała nr XVI/92/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

 

0550 Uchwała nr XVI/93/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach

 

0551 Uchwała nr XVI/94/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku

 

0552 Załącznik do uchwały XVI/94/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2004 roku według algorytmu

 

XVII sesja II kadencji

 

0553 Uchwała nr XVII/95/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami” dla Powiatu Górowskiego

 

0554 Uchwała nr XVII/96/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0555 Załącznik nr 1 do uchwały XVII/96/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0556 Załącznik nr 2 do uchwały XVII/96/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0557 Załącznik nr 3 do uchwały XVII/96/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 20004 rok

 

0558 Załącznik nr 4 do uchwały XVII/96/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0559 Załącznik nr 5 do uchwały XVII/96/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2004 r. i lata następne

 

0560 Uchwała nr XVII/97/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku

 

0561 Załącznik do uchwały XVII/97/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2004 roku według algorytmu

               

0562 Uchwała nr XVII/98/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2004 r.

 

0563 Załącznik do uchwały XVII/98/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych – Wysokość częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

0564 Uchwała nr XVII/99/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2004 r.

 

0565 Uchwała nr XVII/100/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 r.

 

0566 Uchwała nr XVII/101/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalnego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

 

0567 Uchwała nr XVII/102/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu

 

0568 Uchwała nr XVII/103/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

 

0569 Uchwała nr XVII/104/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

 

XVIII sesja II kadencji

 

0570 Uchwała Nr XVIII/105/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0571 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/105/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0572 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/105/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0573 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/105/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

 

0574 Załącznik nr 4 do uchwały XVIII/105/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok

 

0575 Załącznik nr 5 do uchwały XVIII/105/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Prognozowane kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2004 r. i lata następne

 

0576 Uchwała nr XVIII/106/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2004 roku

 

0577 Załącznik do uchwały XVIII/106/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2004 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 20044 roku według algorytmu

 

0578 Uchwała nr XVIII/107/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

 

0579 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/107/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego- Wzór wniosku o przyznanie stypendium

 

0580 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/107/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego- Wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

 

0581 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/107/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego- Wzór zawiadomienia o zakwalifikowaniu ucznia do  stypendium

 

0582 Uchwała nr XVIII/108/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

0583 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/108/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów- Wzór wniosku o przyznanie stypendium

 

0584 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/108/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów- Wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta

 

0585 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/108/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów- Wzór zawiadomienia o zakwalifikowaniu studenta do  stypendium

 

0586 Uchwała nr XVIII/109/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XIX sesja II kadencji

 

0587 Uchwała nr XIX/110/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej- Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0588 Uchwała nr XIX/111/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

0589 Załącznik nr 1 do uchwały XIX/111/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze- Schemat struktury organizacji Starostwa

0590 Uchwała nr XIX/112/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoje Regionu Dolnego Śląska”

 

XX sesja II kadencji

 

0591 Uchwała nr XX/113/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0592 Załącznik nr 1 do uchwały XX/113/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0593 Załącznik nr 2 do uchwały XX/113/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0594 Załącznik nr 3 do uchwały XX/113/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2004 r. i lata następne

 

0595 Załącznik nr 4 do uchwały XX/113/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

 

0596 Uchwała nr XX/114/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku

 

0597 Załącznik do uchwały XX/114/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2004 roku według algorytmu

 

0598 Uchwała nr XX/115/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0599 Uchwała nr XX/116/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze w 2005 r.

 

0600 Załącznik do uchwały XX/116/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze w 2005 r.- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2005 r.

 

XXI sesja II kadencji

 

0601 Uchwała nr XXI/117/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0602 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/117/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0603 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/117/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0604 Załącznik nr 3 do uchwały XXI/117/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2004 r. i lata następne

 

0605 Załącznik nr 4 do uchwały XXI/117/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

 

0606 Załącznik nr 5 do uchwały XXI/117/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok

 

0607 Uchwała nr XXI/118/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku

 

0608 Załącznik do uchwały XXI/118/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30.03.2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2004 roku według algorytmu

 

0609 Uchwała nr XXI/119/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielenia zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych radzie Powiatu w Górze

 

XXII sesja II kadencji

 

0610 Uchwała nr XXII/120/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2005 r.

 

0611 Załącznik do uchwały XXII/120/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2005 r.- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2005 r.

 

XXIII sesja II kadencji

 

0612 Uchwała nr XXIII/121/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Karola Rutkowskiego

 

0613 Uchwała nr XXIII/122/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Górze

 

0614 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/122/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0615 Uchwała nr XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0616 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0617 Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0618 Załącznik nr 3 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0619 Załącznik nr 4 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 roku

 

0620 Załącznik nr 5 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 200 rok

 

0621 Załącznik nr 6 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0622 Załącznik nr 7 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

0623 Załącznik nr 8 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 

0624 Załącznik nr 9 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego

 

0625 Załącznik nr 10 do uchwały XXIII/123/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok

 

0626 Uchwała nr XXIII/124/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0627 Załącznik do uchwały XXIII/124/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0628 Uchwała nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

 

0629 Załącznik do uchwały XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2005 roku według algorytmu

 

0630 Uchwała nr XXIII/126/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim

 

0631 Uchwała nr XXIII/127/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

0632 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/127/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Tabela stawek punktacji do dodatków motywacyjnych

 

0633 Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/127/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Tabela dodatków funkcyjnych

 

0634 Załącznik nr 3 do uchwały XXIII/127/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Starosty Powiatu/ Dyrektora Szkoły

 

0635 Uchwała nr XXIII/128/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uczczenia 60 rocznicy powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy

 

0636 Uchwała nr XXIII/129/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2005 r.

 

0637 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/129/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2005 r. – Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

0638 Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/129/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2005 r. – Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

0639 Załącznik nr 3 do uchwały XXIII/129/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2005 r. – Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki

 

0640 Załącznik nr 4 do uchwały XXIII/129/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2005 r. – Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Drogownictwa

 

0641 Załącznik nr 5 do uchwały XXIII/129/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2005 r. – Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 

0642 Uchwała nr XXIII/130/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skarg 

 

XXIV sesja II kadencji

 

0643 Uchwała nr XXIV/131/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Górze

 

0644 Uchwała nr XXIV/132/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0645 Uchwała nr XXIV/133/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

XXV sesja II kadencji

 

0646 Uchwała Nr XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0647 Załącznik nr 1 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu górowskiego na 2005 rok

 

0648 Załącznik nr 2 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu górowskiego na 2005 rok

 

0649 Załącznik nr 3 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Prognozowana kwota długu Powiatu Górowskiego na 2005 rok i lata następne

 

0650 Załącznik nr 4 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0651 Załącznik nr 5 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok

 

0652 Załącznik nr 6 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0653 Załącznik nr 7 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

 

0654 Załącznik nr 8 do uchwały XXV/134/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok

 

XXVI sesja II kadencji

 

0655 Uchwała nr XXVI/135/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Górowskiego

 

0656 Uchwała nr XXVI/136/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/124/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23.03.2005 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0657 Załącznik do uchwały XXVI/136/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/124/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23.03.2005 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0658 Uchwała nr XXVI/137/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Góra

 

0659 Uchwała nr XXVI/138/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Góra

 

0660 Uchwała nr XXVI/139/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu górowskiego

 

0661 Uchwała nr XXVI/140/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0662 Uchwała nr XXVI/141/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

0663 Uchwała nr XXVI/142/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

 

0664 Załącznik do uchwały XXVI/142/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2005 roku według algorytmu

 

0665 Uchwała nr XXVI/143/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

0666 Uchwała nr XXVI/144/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

0667 Uchwała nr XXVI/145/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

0668 Uchwała nr XXVI/146/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

0669 Uchwała nr XXVI/147/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0670 Uchwała nr XXVI/148/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

XXVII sesja II kadencji

 

0671 Uchwała nr XXVII/149/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/04 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

0672 Uchwała Nr XXVII/150/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0673 Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/150/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0674 Załącznik nr 2 do uchwały XXVII/150/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0675 Załącznik nr 3 do uchwały XXVII/150/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Prognozowana kwota długu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0676 Załącznik nr 4 do uchwały XXVII/150/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok

 

0677 Załącznik nr 5 do uchwały XXVII/150/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0678 Uchwała Nr XXVII/151/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIIII/124/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0679 Załącznik do uchwały XXVII/151/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIIII/124/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006 – Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0680 Uchwała XXVII/152/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

 

0681 Załącznik do uchwały XXVII/152/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2005 roku według algorytmu

 

0682 Uchwała Nr XXVII/153/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

0683 Uchwała Nr XXVII/154/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze a podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

 

0684 Uchwała Nr XXVII/155/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0685 Uchwała nr XXVII/156/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli okresowej i sprawdzającej SP ZOZ w Górze

 

XXVIII sesja II kadencji

 

0686 Uchwała nr XXVIII/157/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0687 Uchwała Nr XXVIII/158/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0688 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/158/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0689 Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/158/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0690 Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/158/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2005 r. i lata następne

 

0691 Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/158/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok

 

0692 Załącznik nr 5 do uchwały XXVIII/158/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0693 Uchwała Nr XXVIII/159/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/124/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0694 Załącznik do uchwały XXVIII/159/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/124/2005 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0695 Uchwała nr XXVIII/160/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Góra

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2005 r.

 

0696 Uchwała nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie wysokości diety Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych

 

XXIX sesja II kadencji

 

0697 Uchwała Nr XXIX/162/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0698 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/162/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0699 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/162/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0700 Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/162/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2005 i lata następne

 

0701 Załącznik nr 4 do uchwały XXIX/162/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok

 

0702 Załącznik nr 5 do uchwały XXIX/162/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0703 Uchwała nr XXIX/163/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Górowski

 

0704 Uchwała Nr XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0705 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0706 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0707 Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0708 Załącznik nr 4 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 roku

 

0709 Załącznik nr 5 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok

 

0710 Załącznik nr 6 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0711 Załącznik nr 7 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

0712 Załącznik nr 8 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

 

0713 Załącznik nr 9 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku

 

0714 Załącznik nr 10 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego

 

0715 Załącznik nr 11 do uchwały XXIX/164/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

 

0716 Uchwała nr XXIX/165/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

 

0717 Załącznik do uchwały XXIX/165/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2005 roku według algorytmu

 

0718 Uchwała nr XXIX/166/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

 

0719 Uchwała nr XXIX/167/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

0720 Uchwała Nr XXIX/168/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunków pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2006 r.

 

0721 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/168/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunków pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Tabela dodatków funkcyjnych

 

0722 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/168/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunków pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Starosty Powiatu Górowskiego/ Dyrektora Szkoły

 

0723 Uchwała nr XXIX/169/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2006 rok

 

0724 Załącznik do uchwały XXIX/169/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2006 rok- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2006 rok

 

XXX sesja II kadencji

 

0725 Uchwała nr XXX/170/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Górze

 

0726 Uchwała nr XXX/171/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

0727 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/171/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu- Stawki minimalne czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu

 

0728 Uchwała nr XXX/172/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Górowskiego

 

0729 Uchwała nr XXX/173/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku

 

0730 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/173/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2006 roku według algorytmu

 

0731 Uchwała nr XXX/174/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Powiatu w Górze na 2006 rok

 

0732 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/174/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Powiatu w Górze na 2006 rok- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2006 rok

 

0733 Uchwała nr XXX/175/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego rzecznika Konsumentów w Górze na rok 2005

 

0734 Załącznik do uchwały XXX/175/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego rzecznika Konsumentów w Górze na rok 2005 – Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rok 2005

 

0735 Uchwała nr XXX/176/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

0736 Uchwała nr XXX/177/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

XXXI sesja II kadencji

 

0737 Uchwała Nr XXXI/178/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0738 Załącznik nr 1 do uchwały XXXI/178/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0739 Załącznik nr 2 do uchwały XXXI/178/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0740 Uchwała nr XXXI/179/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XXXII sesja II kadencji

 

0741 Uchwała nr XXXII/180/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

XXXIII sesja II kadencji

 

0742 Uchwała Nr XXXIII/181/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze roku budżetowego

 

0743 Uchwała Nr XXXIII/182/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

0744 Uchwała Nr XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0745 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0746 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0747 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

0748 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

 

0749 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2006 i lata następne

 

0750 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIII/183/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2006

 

0751 Uchwała nr XXXIII/184/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/06 rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku

 

0752 Załącznik do uchwały XXXIII/184/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/06 rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku- Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2006 roku według algorytmu

 

0753 Uchwała nr XXXIII/185/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/2004 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

 

0754 Uchwała nr XXXIII/186/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uzyskania opinii o likwidacji odcinka linii kolejowej Bojanowo- Góra Śląska z zawieszonym ruchem

 

XXXIV sesja II kadencji

 

0755 Uchwała nr XXXIV/187/06 Rady Powiatu w Górze z dnia. 21 września 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Teresy Frączkiewicz

 

0756 Uchwała nr XXXIV/188/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego

 

0757 Uchwała Nr XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0758 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0759 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0760 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

 

0761 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2006 i lata następne

 

0762 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005- 2008

 

0763 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0764 Załącznik nr 7 do uchwały XXXIV/189/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0765 Uchwała nr XXXIV/190/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku

 

0766 Załącznik do uchwały XXXIV/190/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2006 roku według algorytmu

 

0767 Uchwała nr XXXIV/191/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Górze

 

0768 Uchwała nr XXXIV/192/2006 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze

Wraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2006 r.

 

0769 Uchwała nr XXXIV/193/2006 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0770 Uchwała nr XXXIV/194/2006 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0771 Uchwała nr XXXIV/195/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/XXII/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 września 2000 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad przydzielania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

0772 Uchwała nr XXXIV/196/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie rozwiązania przez Powiat Górowski Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółki z o.o

 

0773 Uchwała nr XXXIV/197/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/04 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

XXXV sesja II kadencji

 

0774 Uchwała Nr XXXV/198/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0775 Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/198/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0776 Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/198/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu górowskiego na 2006 rok

 

0777 Załącznik nr 3 do uchwały XXXV/198/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

 

0778 Załącznik nr 4 do uchwały XXXV/198/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2006 i lata następne

 

0779 Załącznik nr 5 do uchwały XXXV/198/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0780 Uchwała Nr XXXV/199/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

0781 Uchwała Nr XXXV/200/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a  także wysokość nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

0782 Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/200/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a  także wysokość nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Tabela dodatków funkcyjnych

 

0783 Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/200/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,  funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a  także wysokość nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Starosty Powiatu Górowskiego/ Dyrektora Szkoły

 

 

 

III KADENCJA

 

 

I sesja III kadencji

 

0784 Uchwała nr I/1/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Zbigniewa Stuczyka

 

0785 Uchwała nr I/2/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0786 Załącznik nr 1 do uchwały I/2/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół komisji skrutacyjnej

 

0787 Uchwała nr I/3/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0788 Załącznik nr 1 do uchwały I/3/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze- Protokół komisji skrutacyjnej

 

0789 Uchwała nr I/4/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego

 

0790 Załącznik nr 1 do uchwały I/4/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego- Protokół komisji skrutacyjnej

 

0791 Uchwała nr I/5/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego

 

0792 Załącznik nr 1 do uchwały I/5/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego- Protokół komisji skrutacyjnej

 

0793 Uchwała nr I/6/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Górze

 

0794 Załącznik nr 1 do uchwały I/6/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Górze- Protokół komisji skrutacyjnej

 

II sesja III kadencji

 

0795 Uchwała nr II/7/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Górze

 

0796 Uchwała nr II/8/06 Rady Powiatu w Górzez dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0797 Załącznik nr 1 do uchwały II/8/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego

 

0798 Załącznik nr 2 do uchwały II/8/06 Rady Powiatu w Górzez dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0799 Załącznik nr 3 do uchwały II/8/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

0800 Załącznik nr 4 do uchwały II/8/06 Rady Powiatu w Górzez dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok

 

0801 Załącznik nr 5 do uchwały II/8/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2006 i lata następne

 

0802 Załącznik nr 6 do uchwały II/8/06 Rady Powiatu w Górzez dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0803 Uchwała nr II/9/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

0804 Uchwała nr II/10/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0805 Uchwała nr II/11/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0806 Uchwała nr II/12/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

0807 Uchwała nr II/13/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0808 Załącznik do uchwały II/13/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0809 Uchwała nr II/14/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007r.

 

0810 Załącznik do uchwały II/14/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007r.- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2007 roku według algorytmu

 

III sesja III kadencji

 

0811 Uchwała nr III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0812 Załącznik nr 1 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0813 Załącznik nr 2 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0814 Załącznik nr 3 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0815 Załącznik nr 4 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 roku

 

0816 Załącznik nr 5 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

 

0817 Załącznik nr 6 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0818 Załącznik nr 7 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

 

0819 Załącznik nr 8 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

 

0820 Załącznik nr 9 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień w 2007 roku

 

0821 Załącznik nr 10 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0822 Załącznik nr 11 do uchwały III/15/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0823 Uchwała nr III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0824 Załącznik nr 1 do uchwały III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0825 Załącznik nr 2 do uchwały III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0826 Załącznik nr 3 do uchwały III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

 

0827 Załącznik nr 4 do uchwały III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

 

0828 Załącznik nr 5 do uchwały III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2006 i lata następne

 

0829 Załącznik nr 6 do uchwały III/16/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane środków Unii Europejskiej

 

IV sesja III kadencji

 

0830Uchwała nr IV/17/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia prawnego zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym zaciąganym przez Powiat Górowski w 2007 roku

 

0831 Uchwała nr IV/18/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2007 roku

 

0832 Załącznik nr 1 do uchwały IV/18/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2007 roku- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2007 roku według algorytmu

 

0833 Uchwała nr IV/19/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyboru Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

0834 Uchwała nr IV/20/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

0835 Uchwała nr IV/21/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie delegowania drugiego przedstawiciela Zarządu Powiatu w Górze do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy

 

0836 Uchwała nr IV/22/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0837 Załącznik do uchwały IV/22/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2007 rok- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0838 Uchwała nr IV/23/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu rady Powiatu w Górze do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Górowskiego

 

0839 Uchwała nr IV/24/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

0840 Uchwała nr IV/25/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

V sesja III kadencji

 

0841 Uchwała nr V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0842 Załącznik nr 1 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zwiększenie Planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0843 Załącznik nr 2 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0844 Załącznik nr 3 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

 

0845 Załącznik nr 4 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0846 Załącznik nr 5 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0847 Załącznik nr 6 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok-Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0848 Załącznik nr 7 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

 

0849 Załącznik nr 8 do uchwały V/26/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

 

0850 Uchwała nr V/27/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0851 Załącznik do uchwały V/27/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok- Zmieniony Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

VI sesja III kadencji

 

0852 Uchwała nr VI/28/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0853 Uchwała nr VI/29/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0854 Uchwała nr VI/30/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia prawnego zabezpieczenia dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy hali widowiskowo- sportowej ARKADIA w Górze

 

0855 Uchwała nr VI/31/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Markiem Hołtrą zatrudnionym na stanowisku Asystenta Dyrektora ds. Administracyjno- Ekonomicznych w SP ZOZ w Górze

 

0856 Uchwała nr VI/32/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia prawnego zabezpieczenia dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Górze

 

0857 Uchwała nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

 

0858 Załącznik do uchwały VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/XLII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu- Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

 

0859 Uchwała nr VI/34/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Górze za rok 2006

 

0860 Załącznik do uchwały VI/34/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Górze za rok 2006- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006

 

VII sesja III kadencji

 

0861 Uchwała nr VII/35/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0862 Załącznik nr 1 do uchwały VII/35/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0863 Załącznik nr 2 do uchwały VII/35/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zwiększenie wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0864 Załącznik nr 3 do uchwały VII/35/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0865 Załącznik nr 4 do uchwały VII/35/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

 

0866 Załącznik nr 5 do uchwały VII/35/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0867 Uchwała nr VII/36/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0868 Załącznik nr 1 do uchwały VII/36/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Zmiany wprowadzone w regulaminie działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

VIII sesja III kadencji

 

0869 Uchwała nr VIII/37/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za rok 2006

 

0870 Załącznik do uchwały VIII/37/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za rok 2006- Sprawozdanie finansowe za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0871 Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0872 Załącznik nr 1 do uchwały VIII/38/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0873 Uchwała nr VIII/39/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/03 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Góra do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

 

IX sesja III kadencji

 

0874 Uchwała nr IX/40/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0875 Uchwała Nr IX/41/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze

 

X sesja III kadencji

 

0876 Uchwała Nr X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0877 Załącznik nr 1 do uchwały X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0878 Załącznik nr 2 do uchwały X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0879 Załącznik nr 3 do uchwały X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0880 Załącznik nr 4 do uchwały X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Przychody i wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0881 Załącznik nr 5 do uchwały X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0882 Załącznik nr 6 do uchwały X/42/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2009

 

0883 Uchwała nr X/43/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2007 r.

 

0884 Załącznik do uchwały X/43/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 RADY Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2007 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2007 roku według algorytmu

 

0885 Uchwała nr X/44/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0886 Załącznik do uchwały X/44/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0887 Uchwała nr X/45/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/07 rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0888 Załącznik do uchwały X/45/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/07 rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2007 rok- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0889 Uchwała Nr X/46/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Górze

 

0890 Uchwała Nr X/47/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Górze

 

0891 Załącznik do uchwały X/47/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Górze- Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Górze

 

XI sesja III kadencji

 

0892 Uchwała Nr XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0893 Załącznik nr 1 do uchwały XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0894 Załącznik nr 2 do uchwały XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0895 Załącznik nr 3 do uchwały XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0896 Załącznik nr 4 do uchwały XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2009

 

0897 Załącznik nr 5 do uchwały XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0898 Załącznik nr 6 do uchwały XI/48/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok

 

0899 Uchwała Nr XI/49/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 03 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Powiatu Górowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

0900 Uchwała NR XI/50/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 03 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/VIII/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

XIII sesja III kadencji

 

0901 Uchwała Nr XIII/51/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXIV/188/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego

 

0902 Uchwała Nr XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0903 Załącznik nr 1 do uchwały XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0904 Załącznik nr 2 do uchwały XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0905 Załącznik nr 3 do uchwały XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0906 Załącznik nr 4 do uchwały XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0907 Załącznik nr 5 do uchwały XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0908 Załącznik nr 6 do uchwały XIII/52/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2009

 

0909 Uchwała nr XIII/53/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Finansowego Norweskiego

 

0910 Uchwała nr XIII/54/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/06 rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0911 Załącznik do uchwały XIII/54/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/06 rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2007 rok

 

0912 Uchwała nr XIII/55/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

0913 Załącznik do uchwały XIII/55/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

0914 Uchwała nr XIII/56/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

0915 Załącznik do uchwały XIII/56/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

XIV sesja III kadencji

 

0916 Uchwała nr XIV/57/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Górze

 

0917 Załącznik nr 1 XIV/57/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Górze- Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

0918 Uchwała nr XIV/58/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.

 

0919 Załącznik do uchwały XIV/58/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2007 roku według algorytmu

 

0920 Uchwała nr XIV/59/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”

 

0921 Załącznik do uchwały XIV/59/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”- Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2009

 

0922 Uchwała nr XIV/60/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu w Górze

 

0923 Uchwała nr XIV/61/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0924 Uchwała nr XIV/62/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli okresowej i sprawdzającej SP ZOZ w Górze

 

XV sesja III kadencji

 

0925 Uchwała Nr XV/63/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/188/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego

 

0926 Uchwała Nr XV/64/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

0927 Uchwała Nr XV/65/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0928 Załącznik nr 1 do uchwały XV/65/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0929 Załącznik nr 2 do uchwały XV/65/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0930 Załącznik nr 3 do uchwały XV/65/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2007 i lata następne

 

0931 Załącznik nr 4 do uchwały XV/65/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok

 

0932 Załącznik nr 5 do uchwały XV/65/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok- Przychody i wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

0933 Uchwała Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0934 Załącznik nr 1 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0935 Załącznik nr 2 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0936 Załącznik nr 3 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0937 Załącznik nr 4 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

 

0938 Załącznik nr 5 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

 

0939 Załącznik nr 6 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 

0940 Załącznik nr 7 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

 

0941 Załącznik nr 8 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień w 2008 roku

 

0942 Załącznik nr 9 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

0943 Załącznik nr 10 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

0944 Załącznik nr 11 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008- 2009

 

0945 Załącznik nr 12 do uchwały XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0946 Uchwała nr XV/67/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 

0947 Uchwała nr XV/68/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

0948 Załącznik nr 1 do uchwały XV/68/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej- Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

0949 Załącznik nr 2 do uchwały XV/68/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej- Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

XVI sesja III kadencji

 

0950 Uchwała Nr XVI/69/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Górowski

 

0951 Uchwała Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0952 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0953 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0954 Załącznik nr 3 do uchwały XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

0955 Załącznik nr 4 do uchwały XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0956 Załącznik nr 5 do uchwały XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0957 Załącznik nr 6 do uchwały XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

0958 Uchwała nr XVI/71/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0959 Uchwała nr XVI/72/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

0960 Uchwała nr XVI/73/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

0961 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/73/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Komisji Rolnictwa, leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na 2008 rok

 

0962 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/73/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2008 rok

 

0963 Załącznik nr 3 do uchwały XVI/73/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

0964 Załącznik nr 4do uchwały XVI/73/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Drogownictwa Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

0965 Załącznik nr 5 do uchwały XVI/73/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2008 rok- Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Górze na 2008 rok

 

XVIII sesja III kadencji

 

0966 Uchwała Nr XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0967 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0968 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0969 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

0970 Załącznik nr 4 do uchwały XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0971 Załącznik nr 5 do uchwały XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0972 Załącznik nr 6 do uchwały XVIII/74/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok oraz korekty Uchwały Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 31 styczna 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

0973 Uchwała Nr XVIII/75/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Górowski

 

0974 Uchwała Nr XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0975 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowania dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0976 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0977 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

0978 Załącznik nr 4 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

0979 Załącznik nr 5 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

0980 Załącznik nr 6 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010

 

0981 Załącznik nr 7 do uchwały XVIII/76/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Kierunek dochodów własnych Jednostek Budżetowych

 

0982 Uchwała Nr XVIII/77/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wskazania jednostki budżetowej tworzącej rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i określenia ich przeznaczenia

 

0983 Uchwała nr XVIII/78/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 

0984 Załącznik do uchwały XVIII/78/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2008 roku według algorytmu

 

0985 Uchwała nr XVIII/79/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego” na 2008 rok

 

0986 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/79/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego” na 2008 rok- Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi

 

0987 Uchwała nr XVIII/80/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

0988 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/80/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu – Stawki minimalne czynszu najmu lokali użytkowych i czynsz dzierżawy gruntu

 

0989 Uchwała nr XVIII/81/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 

0990 Załącznik do uchwały XVIII/81/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007- Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 

0991 Uchwała nr XVIII/82/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Górze

 

0992 Załącznik do uchwały XVIII/82/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Górze – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

 

0993 Uchwała nr XVIII/83/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0994 Uchwała nr XVIII/84/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Górze

 

0995 Uchwała nr XVIII/85/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

XX sesja III kadencji

 

0996 Uchwała nr XX/86/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

 

0997 Uchwała Nr XX/87/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0998 Załącznik nr 1 do uchwały XX/87/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

0999 Załącznik nr 2 do uchwały XX/87/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1000 Załącznik nr 3 do uchwały XX/87/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego

 

1001 Załącznik nr 4 do uchwały XX/87/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1002 Załącznik nr 5 do uchwały XX87/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1003 Uchwała nr XX/88/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Górze za rok 2007

 

1004 Załącznik o uchwały XX/88/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Górze za rok 2007 – Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007

 

XXI sesja III kadencji

 

1005 Uchwała Nr XXI/89/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1006 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/89/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1007 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/89/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1008 Załącznik nr 3 do uchwały XXI/89/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2008 rok i lata następne

 

1009 Załącznik nr 4 do uchwały XXI/89/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

 

1010 Załącznik nr 5 do uchwały XXI/89/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1011 Uchwała nr XXI/90/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

1012 Uchwała Nr XXI/91/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego  dnia 12 czerwca 2008 r.

 

1013 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/91/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Tabela dodatków funkcyjnych

 

1014 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/91/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Starosty Powiatu Górowskiego/ Dyrektora Szkoły

 

1015 Uchwała nr XXI/92/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

1016 Załącznik do uchwały XXI/92/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

1017 Uchwała nr XXI/93/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

1018 Uchwała nr XXI/94/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

1019 Uchwała nr XXI/95/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania propozycji zmian Statutu Powiatu Górowskiego oraz opracowania jego tekstu jednolitego

 

1020 Uchwała nr XXI/96/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie likwidacji Oddziału dla Przewlekle Chorych w Poniec działającego w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

 

1021 Uchwała nr XXI/97/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Górowskiej w Górze

 

XXII sesja III kadencji

 

1022 Uchwała Nr XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1023 Załącznik nr 1 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1024 Załącznik nr 2 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1025 Załącznik nr 3 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

1026 Załącznik nr 4 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1027 Załącznik nr 5 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 -2010

 

1028 Załącznik nr 6 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1029 Załącznik nr 7 do uchwały XXII/98/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i kosztów rachunku dochodów własnych

 

1030 Uchwała nr XXII/99/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 

1031 Załącznik do uchwały XXII/99/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2008 roku według algorytmu

 

1032 Uchwała nr XXII/100/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za 2007 rok

 

1033 Załącznik do uchwały XXII/100/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za 2007 rok- Sprawozdanie finansowe za rok 2007 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Hirszfelda 8 56-200 Góra

 

1034 Uchwała Nr XXII/101/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu

 

1035 Uchwała Nr XXII/102/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu

 

XXIII sesja III kadencji

 

1036 Uchwała Nr XXIII/103/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1037 Uchwała Nr XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1038 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1039 Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1040 Załącznik nr 3 do uchwały XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

1041 Załącznik nr 4 do uchwały XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1042 Załącznik nr 5 do uchwały XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1043 Załącznik nr 6 do uchwały XXIII/104/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

 

1044 Uchwała Nr XXIII/105/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości

 

1045 Uchwała Nr XXIII/106/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu dla szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wąsoszu

 

XXIV sesja III kadencji

 

1046 Uchwała Nr XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 października 2008 r.

 

1047 Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1048 Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1049 Załącznik nr 3 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

1050 Załącznik nr 4 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1051 Załącznik nr 5 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1052 Załącznik nr 6 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

 

1053 Załącznik nr 7 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1054 Załącznik nr 8 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 2008 rok

 

1055 Załącznik nr 9 do uchwały XXIV/107/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xv/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2010

 

1056 Uchwała nr XXIV/108/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną  środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku

 

1057 Załącznik do uchwały XXIV/108/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną  środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku- Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2008 roku według algorytmu

 

XXV sesja III kadencji

 

1058 Uchwała Nr XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1059 Załącznik nr 1 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1060 Załącznik nr 2 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1061 Załącznik nr 3 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

1062 Załącznik nr 4 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1063 Załącznik nr 5 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1064 Załącznik nr 6 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2010

 

1065 Załącznik nr 7 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu górowskiego na 2008 rok

 

1066 Załącznik nr 8 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

 

1067 Załącznik nr 9 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 

1068 Załącznik nr 10 do uchwały XXV/109/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

 

1069 Uchwała Nr XXV/110/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku

 

1070 Załącznik do uchwały XXV/110/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2008 roku według algorytmu

 

1071 Uchwała Nr XXV/111/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

1072 Załącznik nr 1 do uchwały XXV/111/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalen8ia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Wzór wniosku o przyznanie stypendium

 

1073 Załącznik nr 2 do uchwały XXV/111/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalen8ia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Wzór oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne

 

1074 Załącznik nr 3 do uchwały XXV/111/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalen8ia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Wzór zawiadomienia o zakwalifikowaniu do pobierania stypendium

 

1075 Załącznik nr 4 do uchwały XXV/111/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalen8ia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się  maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Wzór zaświadczenia o potwierdzeniu uczestnictwa ucznia danej klasy w zajęciach szkolnych wydany przez Dyrektora szkoły

 

1076 Uchwała nr XXV/112/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1077 Załącznik do uchwały XXV/112/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2009 rok- Plan pracy Rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1078 Uchwała nr XXV/113/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1079 Załącznik do uchwały XXV/113/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej rady Powiatu w Górze na 2009 rok- Plan pracy Komisji Rewizyjnej rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

XXVI sesja III kadencji

 

1080 Uchwała Nr XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1081 Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1082 Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1083 Załącznik nr 3 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2008 i lata następne

 

1084 Załącznik nr 4 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

 

1085 Załącznik nr 5 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1086 Załącznik nr 6 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2010

 

1087 Załącznik nr 7 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

 

1088 Załącznik nr 8 do uchwały XXVI/114/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok- Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze na 2008 rok

 

1089 Uchwała Nr XXVI/115/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

1090 Uchwała nr XXVI/116/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 

1091 Załącznik do uchwały XXVI/116/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 rady Powiatu w Górze z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.- Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2008 roku według algorytmu

 

1092 Uchwała nr XXVI/117/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zdobycia, wydzierżawienia, wynajmu majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.

 

1093 Załącznik do uchwały XXVI/117/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zdobycia, wydzierżawienia, wynajmu majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Zasady kupna lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zdobycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1094 Uchwała nr XXVI/118/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji kontroli do przeprowadzenia kontroli okresowej i sprawdzającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1095 Uchwała Nr XXVI/119/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1096 Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/119/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Tabela dodatków funkcyjnych

 

1097 Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/119/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Starosty Powiatu Górowskiego/ Dyrektora Szkoły

 

1098 Uchwała nr XXVI/120/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego” w 2009 roku

 

1099 Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/120/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego” w 2009 roku – Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi

 

XXVII sesja III kadencji

 

1100 Uchwała nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1101 Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1102 Załącznik nr 2 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1103 Załącznik nr 3 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1104 Załącznik nr 4 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

 

1105 Załącznik nr 5 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

 

1106 Załącznik nr 6 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej na 2009 rok

 

1107 Załącznik nr 7 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

 

1108 Załącznik nr 8 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumienia  w 2009 roku

 

1109 Załącznik nr 9 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2009  i lata następne

 

1110 Załącznik nr 10 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1111 Załącznik nr 11 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2010

 

1112 Załącznik nr 12 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

1113 Załącznik nr 13 do uchwały XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan przychodów i wydatków własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

 

1114 Uchwała nr XXVII/122/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

1114a Załącznik do uchwały nr XXVII/122/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze – Protokół komisji skrutacyjnej

 

XXVIII sesja III kadencji

 

1115 Uchwała Nr XXVIII/123/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1116 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/123/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1117 Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/123/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1118 Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/123/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2009 i lata następne

 

1119 Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/123/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2010

 

1120 Załącznik nr 5 do uchwały XXVIII/123/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1121 Uchwała nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

 

1122 Załącznik do uchwały XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2009 roku według algorytmu

 

1123 Uchwała nr XXVIII/125/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

1124 Uchwała nr XXVIII/126/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu górowskiego

 

1125 Uchwała nr XXVIII/127/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajmu majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1126 Załącznik do uchwały XXVIII/127/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajmu majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze- Zasady zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1127 Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1128 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/128/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2009 rok – Plan pracy Komisji rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1129 Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/128/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2009 rok – Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1130 Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/128/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2009 rok – Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1131 Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/128/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2009 rok – Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Drogownictwa rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1132 Załącznik nr 5 do uchwały XXVIII/128/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu w Górze na 2009 rok – Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej rady Powiatu w Górze na 2009 rok

 

1133 Uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2008

 

1134 Załącznik do uchwały XXVIII/129/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2008 – Sprawozdanie Starosty Górowskiego z realizacji zadań zapisanych w programie „ Razem bezpieczniej” za  2008 r.

 

XXIX sesja III kadencji

 

1135 Uchwała nr XXIX/130/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu Powiatu w Górze

 

1136 Uchwała nr XXIX/131/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

1137 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/131/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu – Stawki minimalne czynszu najmu lokali użytkowych  i czynszu dzierżawy gruntu

 

1138 Uchwała Nr XXIX/132/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

1139 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/132/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania – Wzór wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 

1140 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/132/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania – Wzór oświadczenia o dochodach

 

1141 Uchwała Nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym §13 ust. 1 i § 16 ust. 1 pkt 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2009 r.

 

1142 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania – Tabela dodatków funkcyjnych

 

1143 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania – Zwór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej Starosty Powiatu Górowskiego/ Dyrektora Szkoły

 

1144 Uchwała Nr XXIX/134/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

1145 Załącznik do uchwały XXIX/134/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

 

1146 Uchwała Nr XXIX/135/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1147 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/135/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1148 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/135/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1149 Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/135/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1150 Załącznik nr 4 do uchwały XXIX/135/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1151 Załącznik nr 5 do uchwały XXIX/135/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Rachunki dochodów własnych

 

XXX sesja III kadencji

 

1152 Uchwała Nr XXX/136/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1153 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/136/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1154 Załącznik nr 2 do uchwały XXX/136/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1155 Załącznik nr 3 do uchwały XXX/136/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2009 i lata następne

 

1156 Załącznik nr 4 do uchwały XXX/136/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1157 Załącznik nr 5 do uchwały XXX/136/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 - Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2011

 

1158Uchwała nr XXX/137/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za 2008 rok

 

1159 Załącznik do uchwały XXX/137/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za 2008 rok – Sprawozdanie finansowe za rok 2008 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Hirszfelda 8 56-200 Góra

 

1160 Uchwała nr XXX/138/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały II/12/06 rady Powiat w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych Komisji rady Powiatu w Górze

 

XXXII sesja II kadencji

 

1161 Uchwała Nr XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1162 Załącznik nr 1 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1163 Załącznik nr 2 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1164 Załącznik nr 3 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok - Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2009 i lata następne

 

 

1165 Załącznik nr 4 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1166 Załącznik nr 5 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2011

 

1167 Załącznik nr 6 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan dochodów i wydatków rachunków własnych

 

1168 Załącznik nr 7 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

 

1169 Załącznik nr 8 do uchwały XXXII/139/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1170 Uchwała nr XXXII/140/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

 

1171 Załącznik do uchwały XXXII/140/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2009 r. – Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2009 roku według algorytmu

 

1172 Uchwała nr XXXII/141/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze oraz powołania tej Rady

 

XXXIV sesja III kadencji

 

1173 Uchwała nr XXXIV/142/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Górze

 

1174 Uchwała nr XXXIV/143/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

1175 Uchwała Nr XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1176 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu  Górowskiego w 2009 roku

 

1177 Załącznik nr 2do uchwały XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1178 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2009 i lata następne

 

1179 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1180 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

 

1181 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIV/144/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1182 Uchwała nr XXXIV/145/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

 

1183 Załącznik do uchwały XXXIV/145/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. – Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2009 roku według algorytmu

 

1184 Uchwała nr XXXIV/146/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na 2010 rok

 

1185 Uchwała nr XXXIV/147/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2010 rok

 

1186 Załącznik do uchwały XXXIV/147/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2010 rok – Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2010 rok

 

 

XXXV sesja III kadencji

 

1187 Uchwała nr XXXV/148/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu reorganizacji SP ZOZ w Górze

 

1188 Załącznik do uchwały XXXV/148/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu reorganizacji SP ZOZ w Górze – Program reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

XXXVI sesja III kadencji

 

1189 Uchwała Nr XXXVI/149/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1190 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/149/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1191 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/149/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1192 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVI/149/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2009 i lata następne

 

1193 Załącznik nr 4 do uchwały XXXVI/149/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/121/09 rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

 

1194 Uchwała Nr XXXVI/150/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

1195 Uchwała Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1196 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1197 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1198 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

 

1199 Załącznik nr 4 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej na 2010 rok

 

1200 Załącznik nr 4a do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

 

1201 Załącznik nr 5 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

 

1202 Załącznik nr 6 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok

 

1203 Załącznik nr 7 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan dochodów realizowanych w drodze umów między jst na 2010 rok

 

1204 Załącznik nr 7a do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok - Plan dochodów realizowanych w drodze umów między jst na 2010 rok

 

1205 Załącznik nr 8 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1206 Załącznik nr 9 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Udzielone dotacje w 2010 roku

 

1207 Załącznik nr 10 do uchwały XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Rachunki dochodów własnych

 

1208 Uchwała nr XXXVI/152/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

 

1209 Załącznik do uchwały XXXVI/152/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.- Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2009 roku według algorytmu

 

1210 Uchwała nr XXXVI/153/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

1211 Uchwała nr XXXVI/154/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały II/12/06 rady Powiatu w Górze z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych Komisji rady Powiatu w Górze

 

1212 Uchwała nr XXXVI/155/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Adama Mickiewicza w Górze poprzez likwidację internatu

 

1213 Uchwała nr XXXVI/156/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

1214 Uchwała nr XXXVI/157/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Górowskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

 

1215 Uchwała nr XXXVI/158/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”

 

1216 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/158/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” – Roczny program Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

 

XXXVII sesja III kadencji

 

1217 Uchwała Nr XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1218 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1219 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1220 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1221 Załącznik nr 4 do uchwały XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

 

1222 Załącznik nr 5 do uchwały XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

 

1223 Załącznik nr 6 do uchwały XXXVII/159/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1224 Uchwała nr XXXVII/160/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

 

1225 Załącznik do uchwały XXXVII/160/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.- Wysokość środków finansowych państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2010 roku według algorytmu

 

1226 Uchwała nr XXXVII/161/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/147/09 rady powiatu w Górze z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2010 rok

 

1227 Uchwała nr XXXVII/162/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rady Powiatu w Górze na 2010 rok

 

1228 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/162/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rady Powiatu w Górze na 2010 rok – Plan pracy Komisji Rolnictwa, leśnictwa, Ochrony Środowiska, geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

1229 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/162/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rady Powiatu w Górze na 2010 rok – Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

1230 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/162/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rady Powiatu w Górze na 2010 rok – Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki

 

1231 Załącznik nr 4 do uchwały XXXVII/162/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rady Powiatu w Górze na 2010 rok – Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Drogownictwa

 

1232 Załącznik nr 5 do uchwały XXXVII/162/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rady Powiatu w Górze na 2010 rok – Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 

1233 Uchwała nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały VI/33/07 RADY Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dot. ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

 

1234 Załącznik do uchwały XXXVII/163/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały VI/33/07 RADY Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dot. ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu – Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

 

1235 Uchwała nr XXXVII/164/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 9/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zmienionej uchwałą nr 6/XXXVIII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

 

1236 Uchwała nr XXXVII/165/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Górze

 

1237 Załącznik do uchwały XXXVII/165/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Górze- Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górze

 

1238 Uchwała Nr XXXVII/166/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

1239 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/166/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu – Stawki minimalne czynszu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu

 

1240 Uchwała NR XXXVII/167/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Górowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009

 

1241 Załącznik do uchwały XXXVII/167/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Górowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009 – Sprawozdanie Starosty Górowskiego z realizacji zadań zapisanych w programie „Razem bezpieczniej” za 2009 r.

 

1242 Uchwała nr XXXVII/168/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie delegowania Radnych do Komisji bezpieczeństwa i Porządku

 

1243 Uchwała NR XXXVII/169/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 10 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

1244 Uchwała nr XXXVII/170/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji kontroli do przeprowadzenia kontroli okresowej i sprawdzającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności § 1 pkt 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

XXXVIII sesja III kadencji

 

1245 Uchwała nr XXXVIII/171/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nieudzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 maja 2010 roku

 

1246 Uchwała NR XXXVIII/172/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 22 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

1247 Uchwała nr XXXVIII/173/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

1248 Uchwała nr XXXVIII/174/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

XXXIX sesja III kadencji

 

1249 Uchwała Nr XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1250 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1251 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1252 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

 

1253 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

 

1254 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1255 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIX/175/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2010 roku

 

1256 Uchwała nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1257 Uchwała nr XXXIX/177/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wystąpienia z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

 

XL sesja III kadencji

 

1258 Uchwała nr XL/178/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1259 Załącznik nr 1 do uchwały XL/178/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1260 Załącznik nr 2 do uchwały XL/178/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1261 Załącznik nr 3 do uchwały XL/178/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1262 Załącznik nr 4 do uchwały XL/178/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1263 Załącznik nr 5 do uchwały XL/178/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

 

1264 Uchwała nr XL/179/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za 2009 rok

 

1265 Załącznik do uchwały XL/179/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze za 2009 rok – Sprawozdanie finansowe za rok 2009 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Hirszfelda 8 56-200 Góra

 

1266 Uchwała nr XL/180/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze roku budżetowego

 

XLII sesja III kadencji

 

1267 Uchwała nr XLII/181/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Górowskiego

 

1267a Załącznik do uchwały nr XLII/181/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Górowskiego – Protokół komisji skrutacyjnej

 

1268 Uchwała Nr XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1269 Załącznik nr 1 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1270 Załącznik nr 2 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1271 Załącznik nr 3 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1272 Załącznik nr 4 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1273 Załącznik nr 5 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

 

1274 Załącznik nr 6 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

 

1275 Załącznik nr 7 do uchwały XLII/182/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Rachunki dochodów własnych

 

1276 Uchwała nr XLII/183/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze poprzez likwidację internatu

 

1277 Uchwała nr XLII/184/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/165/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górze

 

1278 Uchwała nr XLII/185/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/160/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

 

1279 Załącznik do uchwały XLII/185/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/160/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2010 roku według algorytmu

 

XL III sesja III kadencji

 

1280 Uchwała nr XLIII/186/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2010 r.

 

1281 Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/186/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1282 Uchwała nr XLIII/187/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Górze

 

1283 Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/187/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Górze – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

XLV sesja III kadencji

 

1284 Uchwała nr XLV/188/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

1285 Uchwała nr XLV/189/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

1286 Załącznik nr 1 do uchwały XLV/189/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1287 Uchwała nr XLV/190/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego

 

1288 Załącznik nr 1 do uchwały XLV/190/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1289 Uchwała nr XLV/191/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Górze

 

1290 Załącznik nr 1 do uchwały XLV/191/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Górze - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

XLVI sesja III kadencji

 

1291 Uchwała nr XLVI/192/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego

 

1292 Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/192/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Górowskiego - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1293 Uchwała nr XLVI/193/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego

 

1294 Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/193/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Górowskiego - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1295 Uchwała nr XLVI/194/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Górze

 

1296 Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/194/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Górze - Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

XLVII sesja III kadencji

 

1297 Uchwała Nr XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1298 Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1299 Załącznik nr 2 do uchwały XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1300 Załącznik nr 3 do uchwały XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1301 Załącznik nr 4 do uchwały XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok

 

1302 Załącznik nr 5 do uchwały XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2010 roku

 

1303 Załącznik nr 6 do uchwały XLVII/195/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Rachunki dochodów własnych

 

1304 Uchwała Nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

1305 Uchwała Nr XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności pkt I, pkt III, pkt IV oraz załącznika nr 1 do uchwały Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

1306 Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności załącznika nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

1307 Uchwała Nr XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

1308 Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

1309 Uchwała Nr XLVII/199/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Górowskiego

 

 

 

IV KADENCJA

 

 

I sesja IV kadencji

 

1310 Uchwała nr I/1/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

1311 Załącznik nr 1 do uchwały I/1/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1312 Uchwała nr I/2/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze

 

1313 Załącznik nr 1 do uchwały I/2/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Górze – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1314 Uchwała nr I/3/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Zbigniewa Stuczyka

 

II sesja IV kadencji

 

1315 Uchwała nr II/4/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu w Górze

 

1316 Uchwała nr II/5/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Górowskiego

 

1317 Załącznik nr 1 do uchwały II/5/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Górowskiego – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1318 Uchwała nr II/6/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Górowskiego

 

1319 Załącznik nr 1 do uchwały II/6/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Górowskiego – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1320 Uchwała nr II/7/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Górowskiego

 

1321 Załącznik nr 1 do uchwały II/7/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu – Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

1322 Uchwała nr II/8/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

1323 Uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze

 

1324 Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu w Górze

 

III sesja IV kadencji

 

1325 Uchwała nr III/11/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1326 Załącznik nr 1 do uchwały III/11/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1327 Załącznik nr 2 do uchwały III/11/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1328 Załącznik nr 3 do uchwały III/11/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Prognoza kwoty długu Powiatu Górowskiego na rok 2010 i lata następne

 

1329 Uchwała nr III/12/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/160/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

 

1330 Załącznik do uchwały III/12/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/160/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2010 roku według algorytmu

 

1331 Uchwała nr III/13/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 6 stycznia 2012 r.

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2011 roku

 

1332 Uchwała nr III/14/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Góra ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy

 

1333 Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

 

1334 Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały II/10/10 rady Powiatu w Górze z dnia 9.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Górze

 

1335 Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

 

1336 Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli okresowej i sprawdzającej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze w likwidacji

 

IV sesja IV kadencji

 

1337 Uchwała nr IV/19/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego

 

1338 Załącznik nr 1 do uchwały IV/19/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2038

 

1339 Załącznik nr 2 do uchwały IV/19/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego – Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

 

1340 Uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1341 Załącznik nr 1 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Dochody- Budżet Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1342 Załącznik nr 2 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wydatki- Budżet Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1343 Załącznik nr 3 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan dochodów związanych z realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1344 Załącznik nr 3a do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan wydatków związanych z realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1345 Załącznik nr 4 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j. s. t.

 

1346 Załącznik nr 4a do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j. s. r.

 

1347 Załącznik nr 5 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan dochodów zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

 

1348 Załącznik nr 5a do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok - Plan wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

 

1349 Załącznik nr 6 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

 

1350 Załącznik nr 7 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1351 Załącznik nr 8 do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan dochodów związanych z ochroną środowiska w 2011 roku

 

1352 Załącznik nr 8a do uchwały IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 rok

 

1353 Uchwała nr IV/21/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim

 

1354 Załącznik do uchwały IV/21/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim – Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim

 

1355 Uchwała nr IV/22/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim

 

1356 Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2011 roku

 

1357 Załącznik nr 1 do uchwały IV/23/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 – Roczny program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

 

1358 Uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu

 

1359 Załącznik nr 1 do uchwały IV/24/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu – Stawki minimalne czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu

 

1360 Uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na rok 2011

 

1361 Załącznik do uchwały IV/25/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Rady Powiatu w Górze na rok 2011

 

1362 Uchwała nr IV/26/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na rok 2011

 

1363 Załącznik do uchwały IV/26/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze na 2011 rok

 

1364 Uchwała nr IV/27/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Górze na rok 2011

 

1365 Załącznik nr 1 do uchwały IV/27/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

1366 Załącznik nr 2 do uchwały IV/27/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

1367 Załącznik nr 3 do uchwały IV/27/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki

 

1368 Załącznik nr 4 do uchwały IV/27/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Komunikacji i Drogownictwa

 

1369 Załącznik nr 5 do uchwały IV/27/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Górze na rok 2011 - Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 

V sesja IV kadencji

 

1370 Uchwała nr V/28/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1371 Załącznik nr 1 do uchwały V/28/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1372 Załącznik nr 2 do uchwały V/28/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1373 Załącznik nr 3 do uchwały V/28/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1374 Załącznik nr 4 do uchwały V/28/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1375 Uchwała nr V/29/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze roku budżetowego

 

1376 Uchwała nr V/30/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Górze do zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu górowskiego

 

1377 Uchwała nr V/31/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.

 

1378 Załącznik do uchwały V/31/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2011 roku według algorytmu

 

1379 Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 30.04.2011 r. do dnia 6 stycznia 2012 r

 

1380 Uchwała nr V/33/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości przejęcia linii kolejowej nr 372 Bojanowo- Góra Śląska, przebiegającej przez teren powiatu górowskiego i rawickiego

 

1381 Uchwała nr V/34/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

1382 Uchwała nr V/35/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

1383 Uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

1384 Uchwała nr V/37/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2011 roku

 

VI sesja IV kadencji

 

1385 Uchwała nr VI/38/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1386 Załącznik nr 1 do uchwały VI/38/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1387 Załącznik nr 2 do uchwały VI/38/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1388 Załącznik nr 3 do uchwały VI/38/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1389 Załącznik nr 4 do uchwały VI/38/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1390 Załącznik nr 5 do uchwały VI/38/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1391 Uchwała nr VI/39/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze w likwidacji za okres 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

1392 Załącznik do uchwały VI/39/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze w likwidacji za okres 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r. – Sprawozdanie finansowe za okres 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Hirszfelda 8 56-200 Góra

 

1393 Uchwała nr VI/40/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

 

1394 Uchwała nr VI/41/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

1395 Załącznik do uchwały VI/41/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze – Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

 

1396 Uchwała nr VI/42/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2010 roku”

 

1397 Załącznik do uchwały VI/42/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2010 roku” – Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2010 roku

 

VII sesja IV kadencji

 

1398 Uchwała nr VII/43/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1399 Załącznik nr 1 do uchwały VII/43/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1400 Załącznik nr 2 do uchwały VII/43/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1401 Załącznik nr 3 do uchwały VII/43/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1402 Uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1403 Uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

 

VIII sesja IV kadencji

 

1404 Uchwała nr VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok

 

1405 Załącznik nr 1 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok – Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Górowski sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

1406 Załącznik nr 2 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok – Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

1407 Załącznik nr 3 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok- Rachunek zysków i strat; Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzonych na dzień 31-12-2010 r.

 

1408 Załącznik nr 4 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok – Zestawienie – Zestawienie zmian w funduszu jednostki; Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzonych na dzień 31-12-2010 r.

 

1409 Załącznik nr 5 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok – Bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

1410 Załącznik nr 6 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok – Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy); Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

1411 Załącznik nr 7 do uchwały VIII/46/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Powiatu Górowskiego za 2010 rok – Zestawienie zmian w funduszu jednostki; Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzonych na dzień 31-12-2010 r.

 

1412 Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

1413 Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1414 Załącznik nr 1 do uchwały VIII/48/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1415 Załącznik nr 2 do uchwały VIII/48/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1416 Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

 

1417 Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

 

1418 Załącznik do uchwały VIII/50/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2011 roku według algorytmu

 

1419 Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

1420 Załącznik do uchwały VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – Tabela stawek za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywanie usuniętego pojazdu oraz koszt powstały w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

IX sesja IV kadencji

 

1421 Uchwała Nr IX/52/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1422 Załącznik nr 1 do uchwały IX/52/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1423 Załącznik nr 2 do uchwały IX/52/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1424 Załącznik nr 3 do uchwały IX/52/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1425 Uchwała nr IX/53/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze w likwidacji za okres 01.01.2011 r. do 25.06.2011 r.

 

1426 Załącznik do uchwały IX/53/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze w likwidacji za okres 01.01.2011 r. do 25.06.2011 r. – Sprawozdanie finansowe likwidacyjne za okres 01.01.2011 r. do 25.06.2011 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Hirszfelda 8 56-200 Góra w likwidacji

 

1427 Uchwała nr IX/54/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 lipca 2011 r. o utracie mocy obowiązującej uchwały XLII/183/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze poprzez likwidację internatu

 

X sesja IV kadencji

 

1428 Uchwała nr X/55/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 r.

 

1429 Załącznik nr 1 do uchwały X/55/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 r. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1430 Załącznik nr 2 do uchwały X/55/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 r. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1431 Załącznik nr 3 do uchwały X/55/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 r. – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1432 Uchwała nr X/56/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038

 

1433 Załącznik nr 1 do uchwały X/56/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038  - Zmieniona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038

 

1434 Załącznik nr 2 do uchwały X/56/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038  - Planowane przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Górowski w latach 2011-2036

 

1435 Załącznik nr 3 do uchwały X/56/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038 – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038

 

1436 Uchwała nr X/57/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

 

1437 Uchwała nr X/58/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego

 

1438 Uchwała nr X/59/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Górowskim

 

1439 Uchwała nr X/60/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

1440 Uchwała nr X/61/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Górowskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

 

1441 Uchwała nr X/62/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustaleni składu osobowego poszczególnych Komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

1442 Uchwała nr X/63/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/196/06 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 września 2006 r. w sprawie rozwiązania przez Powiat Górowski Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółki z o.o.

 

1443 Uchwała nr X/64/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/97/08 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Górowskiej w Górze

 

1444 Uchwała nr X/65/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

1445 Uchwała nr X/66/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

XI sesja IV kadencji

 

1446 Uchwała nr XI/67/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1447 Załącznik nr 1 do uchwały XI/67/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1448 Załącznik nr 2 do uchwały XI/67/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1449 Załącznik nr 3 do uchwały XI/67/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1450 Uchwała nr XI/68/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

 

1451 Załącznik do uchwały XI/68/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2011 roku według algorytmu

 

1452 Uchwała nr XI/69/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

1453 Załącznik nr 1 do uchwały XI/69/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 – Roczny Program współpracy powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 

1454 Uchwała nr XI/70/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

1455 Uchwała nr XI/71/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012

 

1456 Załącznik do uchwały XI/71/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012 – Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

XII sesja IV kadencji

 

1457 Uchwała Nr XII/72/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1458 Załącznik nr 1 do uchwały XII/72/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1459 Załącznik nr 2 do uchwały XII/72/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1460 Załącznik nr 3 do uchwały XII/72/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

1461 Uchwała Nr XII/73/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

1462 Uchwała Nr XII/74/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038

 

1463 Załącznik nr 1 do uchwały XII/74/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038

 

1464 Załącznik nr 2 do uchwały XII/74/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038 – Plan przedsięwzięć do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2012-2038

 

1465 Załącznik nr 3 do uchwały XII/74/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038 – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1466 Uchwała Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1467 Załącznik nr 1 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Dochody- budżet Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1468 Załącznik nr 2 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1469 Załącznik nr 3 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

 

1470 Załącznik nr 4 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

 

1471 Załącznik nr 5 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

 

1472 Załącznik nr 6 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t

 

1473 Załącznik nr 7 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t. na 2012 rok

 

1474 Załącznik nr 8 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

 

1475 Załącznik nr 9 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organizacjami administracji rządowej na 2012 rok

 

1476 Załącznik nr 10 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

 

1477 Załącznik nr 11 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan dochodów związanych z ochroną środowiska w 2012 roku

 

1478 Załącznik nr 12 do uchwały XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Plan wydatków wiązanych z ochroną środowiska na 2012 rok

 

1479 Uchwała Nr XII/76/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 7 stycznia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r.

 

1480 Uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012

 

1481 Załącznik do uchwały XII/77/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie – Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012

 

1482 Uchwała nr XII/78/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012

 

1483 Załącznik nr 1 do uchwały XII/78/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012 – Plan pracy Komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1484 Załącznik nr 2 do uchwały XII/78/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012 - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 

1485 Załącznik nr 3 do uchwały XII/78/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012 - Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki

 

1486 Załącznik nr 4 do uchwały XII/78/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012 - Plan pracy Komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa

 

1487 Załącznik nr 5 do uchwały XII/78/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2012 - Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 

1488 Uchwała nr XII/79/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

1489 Załącznik do uchwały XII/79/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

XIII sesja IV kadencji

 

1490 Uchwała nr XIII/80/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.

 

1490a Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/80/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.- Protokół komisji skrutacyjnej

 

1491 Uchwała nr XIII/81/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.

 

1491a Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/81/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego. – Protokół komisji skrutacyjnej

 

1492 Uchwała nr XIII/82/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.

 

1492a Załącznik do uchwały nr XIII/82/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.- Protokół komisji skrutacyjnej

 

XIV sesja IV kadencji

 

1493 Uchwała Nr XIV/83/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1494 Załącznik nr 1 do uchwały XIV/83/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1495 Załącznik nr 2 do uchwały XIV/83/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1496 Załącznik nr 3 do uchwały XIV/83/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

 

1497 Uchwała nr XIV/84/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Górze.

 

1498 Uchwała nr XIV/85/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Wąsoszu

 

1499 Uchwała nr XIV/86/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Górze.

 

1500 Uchwała nr XIV/87/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze.

 

1501 Uchwała nr XIV/88/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015.

 

1502 Załącznik do uchwały XIV/88/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015. – Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2015

 

1503 Uchwała nr XIV/89/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Górowskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus i kuropatwy Perdix perdix".

 

1504 Załącznik do uchwały nr XIV/89/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Górowskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus i kuropatwy Perdix perdix". – Program regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Górowskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus i kuropatwy Perdix perdix

 

XV sesja IV kadencji

 

1505 Uchwała nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 

1506 Załącznik do uchwały XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2012 roku  według algorytmu

 

1507 Uchwała nr XV/91/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze".

 

1508 Załącznik do uchwały XV/91/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze". – Statut Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

1509 Uchwała nr XV/92/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o.

 

1510 Uchwała nr XV/93/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o konieczności zbycia mienia Powiatu Górowskiego.

 

1511 Uchwała nr XV/94/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Górze przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Górowskiego obejmującą Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska oraz Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

1512 Uchwała nr XV/95/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/10/10Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych Komisji Rady Powiatu Górowskiego.

 

1513 Uchwała nr XV/96/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.

 

1514 Uchwała Nr XV/97/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1515 Załącznik nr 1 do uchwały XV/97/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1516 Załącznik nr 2 do uchwały XV/97/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na rok 2012

 

XVI sesja IV kadencji

 

1517 Uchwała Nr XVI/98/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038.

 

1518 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/98/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1519 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/98/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Wykaz  przedsięwzięć do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2012-2038

 

1520 Załącznik nr 3 do uchwały XVI/98/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038

 

1521 Uchwała NR XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

 

1522 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy. – Ulgi w wysokości czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe

 

1523 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy. – Stawki minimalne czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych i gruntów

 

1524 Uchwała NR XVI/100/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności §1 ust.4 załącznika nr 1 Wicewojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku

 

1525 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/100/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.- Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności §1 ust.4 załącznika nr 1 Wicewojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku

 

1526 Uchwała nr XVI/101/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.

 

1527 Uchwała NR XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

1528 Załącznik do uchwały XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. -  Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów

 

1529 Uchwała nr XVI/103/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

1530 Uchwała nr XVI/104/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi kasacyjnej Powiatu Górowskiego od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 

XVII sesja IV kadencji

 

1531 Uchwała nr XVII/105/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2011 rok

 

1532 Uchwała nr XVII/106/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2011 rok.

 

1533 Uchwała nr XVII /107/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1534 Załącznik nr 1 do uchwały XVII /107/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1535 Załącznik nr 2 do uchwały XVII /107/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1536 Załącznik nr 3 do uchwały XVII /107/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego w 2012 roku

 

1537 Uchwała Nr XVII/108/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038.

 

1538 Załącznik nr 1 do uchwały XVII/108/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1539 Załącznik nr 2 do uchwały XVII/108/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2012-2038

 

1540 Załącznik nr 3 do uchwały XVII/108/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1541 Uchwała nr XVII/109/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze.

 

1542 Załącznik nr 1 do uchwały XVII/109/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze. – Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

 

1543 Uchwała nr XVII/110/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Górowskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. 

 

XVIII sesja IV kadencji

 

1544 Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1545 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/111/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1546 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/111/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1547 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/111/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

 

1548 Załącznik nr 4 do uchwały XVIII/111/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

 

1549 Załącznik nr 5 do uchwały XVIII/111/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Informacje o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2012 roku

 

1550 Uchwała nr XVIII /112/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038.

 

1551 Załącznik nr 1 do uchwały XVIII /112/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1552 Załącznik nr 2 do uchwały XVIII /112/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. - Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2012-2038

 

1553 Załącznik nr 3 do uchwały XVIII /112/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1554 Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 

1555 Załącznik do uchwały XVIII/113/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2012 roku według algorytmu

 

1556 Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Górze.

 

1557 Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wąsoszu

 

1558 Uchwała nr XVIII/116/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Górze.

 

1559 Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze

 

1560 Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019".

 

1561 Załącznik do uchwały XVIII/118/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019". – Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

 

1562 Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

 

XIX sesja IV kadencji

 

1563 Uchwała nr XIX/120/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1564 Uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1565 Załącznik do uchwały XIX/121/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Statut Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1566 Uchwała nr XIX/122/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Górowskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1567 Uchwała nr XIX/123/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Górze 

 

XX sesja IV kadencji

 

1568 Uchwała nr XX/124/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r.

 

1569 Załącznik nr 1 do uchwały XX/124/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1570 Załącznik nr 2 do uchwały XX/124/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1571 Załącznik nr 3 do uchwały XX/124/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

 

1572 Załącznik nr 4 do uchwały XX/124/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

 

1573 Uchwała nr XX/125/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1574 Załącznik nr 1 do uchwały XX/125/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1575 Załącznik nr 2 do uchwały XX/125/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038 – Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2012-2036

 

1576 Załącznik nr 3 do uchwały XX/125/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038 – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012- 2038

 

1577 Uchwała nr XX/126/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadania, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 

1578 Załącznik do uchwały XX/126/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadania, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2012 roku według algorytmu

 

1579 Uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze poprzez likwidację internatu

 

1580 Uchwała nr XX/128/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Górze

 

1581 Uchwała nr XX/129/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

 

1582 Załącznik nr 1 do uchwały XX/129/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. – Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3v ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

1583 Uchwała nr XX/130/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

1584 Uchwała nr XX/131/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 grudnia2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

1585 Uchwała nr XX/132/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

1586 Uchwała nr XX/133/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie odwołania od wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli Starostwa Powiatowego w Górze

 

XXI sesja IV kadencji

 

1587 Uchwała nr XXI/134/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r.

 

1588 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/134/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1589 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/134/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1590 Załącznik nr 3 do uchwały XXI/134/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

 

1591 Załącznik nr 4 do uchwały XXI/134/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 r. – Informacje o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2012 roku

 

1592 Uchwała nr XXI/135/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

 

1593 Załącznik do uchwały XXI/135/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2012 roku według algorytmu

 

1594 Uchwała nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK

 

1595 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1596 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1597 Załącznik nr 3 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok

 

1598 Załącznik nr 4 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

 

1599 Załącznik nr 5 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

 

1600 Załącznik nr 6 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK- Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych z drodze umów między j.s.t. na 2013 rok

 

1601 Załącznik nr 7 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan wydatków  związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t. na 2013 rok

 

1602 Załącznik nr 8 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumienia z organami administracji rządowej w 2013 roku

 

1603 Załącznik nr 9 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na 2013 rok

 

1604 Załącznik nr 10 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

 

1605 Załącznik nr 11 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK – Informacje o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2013 roku

 

1606 Załącznik nr 12 i 13 do uchwały XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2013 ROK- Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok

 

1607 Uchwała nr XXI/137/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1608 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/137/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1609 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/137/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski na lata 2013-2038

 

1610 Załącznik nr 3 do uchwały XXI/137/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013- 2038

 

1611 Uchwała nr XXI/138/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 5 stycznia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2014 r.

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności uchwały Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2012 roku

 

1612 Uchwała nr XXI/139/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przynależności powiatu górowskiego z podregionu 2 - legnickiego na podregion 3 - wrocławski

 

1613 Załącznik do uchwały XXI/139/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przynależności powiatu górowskiego z podregionu 2 - legnickiego na podregion 3 – wrocławski – Apel Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany przynależności powiatu górowskiego z podregionu 2-letniego na podregion 3-wrocławski

 

1614 Uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013

 

1615 Załącznik do uchwały XXI/140/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 – Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013

 

1616 Uchwała nr XXI/141/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013

 

1617 Załącznik nr 1 do uchwały XXI/141/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 – Plan pracy Komisja Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1618 Załącznik nr 2 do uchwały XXI/141/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1619 Załącznik nr 3 do uchwały XXI/141/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 - Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1620 Załącznik nr 4 do uchwały XXI/141/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 - Plan pracy Komisja Spraw Publicznych i Drogownictwa Rady Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1621 Załącznik nr 5 do uchwały XXI/141/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 - Plan pracy Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1622 Uchwała nr XXI/142/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013

 

1623 Załącznik do uchwały XXI/142/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2013 – Plan pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1624 Uchwała nr XXI/143/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/120/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21.09.2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1625 Uchwała nr XXI/144/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/121/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21.09.2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1626 Uchwała nr XXI/145/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1627 Uchwała nr XXI/146/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

1628 Załącznik do uchwały XXI/146/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Statut Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

XXII sesja IV kadencji

 

1629 Uchwała nr XXII/147/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1630 Załącznik nr 1 do uchwały XXII/147/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038

 

1631 Załącznik nr 2 do uchwały XXII/147/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2013- 2036

 

1632 Załącznik nr 3 do uchwały XXII/147/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Objaśnienia do wieloletnia prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1633 Uchwała nr XXII/148/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r.

 

1634 Załącznik nr 1 do uchwały XXII/148/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1635 Załącznik nr 2 do uchwały XXII/148/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. – Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1636 Załącznik nr 3 do uchwały XXII/148/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego w 2013 roku

 

1637 Uchwała nr XXII/149/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

 

1638 Załącznik do uchwały XXII/149/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. – Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2013 roku według algorytmu

1639 Uchwała nr XXII/150/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego

 

XXIII sesja IV kadencji

 

1640 Uchwała nr XXIII/151/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2013-2038

 

1641 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/151/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2013-2038 - Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038

 

1642 Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/151/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2013-2038 - Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2013- 2038

 

1643 Załącznik nr 3 do uchwały XXIII/151/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej powiatu górowskiego na lata 2013-2038 - Objaśnienia do wieloletnia prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2036

 

1644 Uchwała nr XXIII/152/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na rok 2013

 

1645 Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/152/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na rok 2013 – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1646 Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/152/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na rok 2013 - Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1647 Załącznik nr 3 do uchwały XXIII/152/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na rok 2013 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1648 Uchwała nr XXIII/153/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze poprzez likwidację internatu

 

1649 Uchwała nr XXIII/154/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Górze

 

1650 Uchwała nr XXIII/155/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny

 

1651 Uchwała nr XXIII/156/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

1652 Załącznik do uchwały XXIII/156/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – Stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

XXIV sesja IV kadencji

 

1653 Uchwała nr XXIV/157/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1654 Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/157/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038

 

1655 Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/157/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2013- 2036

 

1656 Załącznik nr 3 do uchwały XXIV/157/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Objaśnienia do wieloletnia prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1657 Uchwała nr XXIV/158/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1658 Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/158/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1659 Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/158/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1660 Uchwała nr XXIV/159/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2012 r.

 

1661 Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za rok 2012

 

1662 Uchwała nr XXIV/161/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

1663 Uchwała nr XXIV/162/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Sołectwa Zbaków Górny i Zbaków Dolny

 

1664 Uchwała nr XXIV/163/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 1078D Góra - Kruszyniec , ul. Dworcowa w Górze, kategorii drogi powiatowej

 

XXV sesja IV kadencji

 

1665 Uchwała nr XXV/164/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Górowski projektu "Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego" finansowanego w ramach POKL priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

1666 Uchwała nr XXV/165/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

XXVI sesja IV kadencja

 

1667 Uchwała nr XXVI/166/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1668 Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/166/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038

 

1669 Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/166/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2013- 2036

 

1670 Załącznik nr 3 do uchwały XXVI/166/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Objaśnienia do wieloletnia prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1671 Uchwała nr XXVI/167/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1672 Załącznik nr 1 XXVI/167/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1673 Załącznik nr 2 XXVI/167/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1674 Załącznik nr 3 XXVI/167/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok

 

1675 Załącznik nr 4 XXVI/167/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok – Informacje o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu powiatu w 2013 roku

 

1676 Uchwała nr XXVI/168/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

 

1677 Załącznik do uchwały XXVI/168/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2013 roku według algorytmu

 

1678 Uchwała nr XXVI/169/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim

 

1679 Uchwała nr XXVI/170/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.12.2013 r. do dnia 31.01.2015 r.

 

1680 Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/170/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.12.2013 r. do dnia 31.01.2015 r. – Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra

 

1681 Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/170/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.12.2013 r. do dnia 31.01.2015 r. - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsosz

 

XXVIII sesja IV kadencji

 

1682 Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r.

 

1683 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/171/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1684 Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/171/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1685 Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/171/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok

 

1686 Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/171/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 r. - Informacje o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu powiatu w 2013 roku

 

1687 Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1688 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/172/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2038

 

1689 Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/172/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 – Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2013- 2036

 

1690 Uchwała nr XXVIII/173/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

 

1691 Załącznik do uchwały XXVIII/173/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/149/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2013 roku według algorytmu

 

1692 Uchwała nr XXVIII/174/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy

 

1693 Uchwała nr XXVIII/175/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Górowskiego uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z sali konferencyjnej w budynku przy ul. Podwale 24 w Górze

Wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nieważności § 1 pkt 2 oraz §3 we fragmencie  „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku

 

1694 Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski

 

1695 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/176/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski – Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski

 

1696 Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/176/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski – Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski

 

1697 Uchwała nr XXVIII/177/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

1698 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/177/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – Program Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

1699 Uchwała nr XXVIII/178/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1700 Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze

 

1701 Załącznik do uchwały XXVIII/179/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Górze

 

1702 Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o.o. z siedzibą w Górze poniżej ich wartości nominalnej

 

XXX sesja IV kadencji

 

1703 Uchwała nr XXX/181/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1704 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/181/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038

 

1705 Załącznik nr 2 do uchwały XXX/181/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji przez Powiat Górowski w latach 2013- 2036

 

1706 Załącznik nr 3 do uchwały XXX/181/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038 - Objaśnienia do wieloletnia prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013-2038

 

1707 Uchwała nr XXX/182/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 rok

 

1708 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/182/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1709 Załącznik nr 2 do uchwały XXX/182/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1710 Załącznik nr 3 do uchwały XXX/182/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 rok – Planowane przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

 

1711 Załącznik nr 4 do uchwały XXX/182/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 rok – Informacje o udzielanych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2013 roku

 

1712 Załącznik nr 5 do uchwały XXX/182/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2013 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok

 

1713 Uchwała nr XXX/183/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na 2014 r.

 

1714 Załącznik do uchwały XXX/183/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na 2014 r. – Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014

 

1715 Uchwała nr XXX/184/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014

 

1716 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/184/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014 – Plan pracy na 2014 rok Komisja Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Górowskiego

 

1717 Załącznik nr 2 do uchwały XXX/184/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014 - Plan pracy na 2014 rok Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego

 

1718 Załącznik nr 3 do uchwały XXX/184/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014 - Plan pracy na 2014 rok Komisja Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Górowskiego

 

1719 Załącznik nr 4 do uchwały XXX/184/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014 - Plan pracy na 2014 rok Komisja Spraw Publicznych i Drogownictwa Rady Powiatu Górowskiego

 

1720 Załącznik nr 5 do uchwały XXX/184/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014 - Plan pracy na 2014 rok Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Górowskiego

 

1721 Uchwała nr XXX/185/134 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014

 

1722 Załącznik do uchwały XXX/185/134 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2014 – Plan pracy na 2014 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

1723 Uchwała nr XXX/186/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum

 

XXXI sesja IV kadencji

 

1724 Uchwała nr XXXI/187/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców Powiatu Górowskiego o przeprowadzenie referendum

 

XXXII sesja IV kadencji

 

1725 Uchwała nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1726 Załącznik do uchwały XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego – Program naprawczy dla Powiatu Górowskiego

 

1727 Uchwała nr XXXII/189/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Górowski w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Górze przy ul. Armii Polskiej

 

1728 Uchwała nr XXXII/190/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

1729 Uchwała nr XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

 

1730 Załącznik do uchwały XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.- Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2014 roku według algorytmu

 

1731 Uchwała nr XXXII/192/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

XXXIII sesja IV kadencji

 

1732 Uchwała Nr XXXIII /193/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038.

 

1733 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII /193/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Górowskiego na lata 2014 – 2038

 

1734 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII /193/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. – Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1735 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII /193/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. – Wyjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

1736 Uchwała Nr XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawiebudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1737 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Dochody – budżet Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1738 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Wydatki - budżet Powiatu Górowskiego na 2014

 

1739 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok

 

1740 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

 

1741 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  -  Plan wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

 

1742 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Plan dochodów związanych z realizacja zadań wykonywanych w drodze umów jst w 2014 r.

 

1743 Załącznik nr 7 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Plan wydatków związanych z realizacja zadań

 

1744 Załącznik nr 8 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

 

1745 Załącznik nr 9 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu powiatu w 2014

 

1746 Załącznik nr 10 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Plan dochodów związanych z ochrona środowiska w 2014

 

1747 Załącznik nr 11 do uchwały XXXIII /194/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawieBudżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok  - Plan wydatków związanych z ochrona środowiska w 2014

 

1748 Uchwała Nr XXXIII /195/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawiezaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z budżetu Państwa

 

1749 Uchwała Nr XXXIII /196/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawiezmiany uchwały nr 11/XX1II/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Górowskim i uchwalenia jej regulaminu.

 

1750 Uchwała Nr XXXIII /197/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

1751 Uchwała Nr XXXIII /198/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

 

1752 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII /198/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok. - „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

 

1753 Uchwała Nr XXXIII /199/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie wstąpienia Powiatu Górowskiego do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w Żmigrodzie.

 

1754 Uchwała Nr XXXIII /200/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie delegowania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w Żmigrodzie.

 

1755 Uchwała Nr XXXIII /201/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi.

 

1756 Uchwała Nr XXXIII /202/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

1757 Uchwała Nr XXXIII /203/14Rady Powiatu Górowskiegoz dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

XXXIV sesja IV kadencji

 

1758 Uchwała Nr XXXIV/204/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038.

 

1759 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/204/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1760 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/204/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1761 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/204/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. -Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

1762 Załącznik nr 3a do uchwały XXXIV/204/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Zestawienie zobowiązań - posiadane i planowane cz. 1 i 2

 

1763 Załącznik nr 3b do uchwały XXXIV/204/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Zestawienie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze - objaśnienia WPF

 

1764 Uchwała Nr XXXIV/205/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK.

 

1765 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/205/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK. -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1766 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/205/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK. -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1767 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/205/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK. - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

 

1768 Uchwała Nr XXXIV/206/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1769 Załącznik do uchwały XXXIV/206/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego – Program naprawczy dla Powiatu Górowskiego

 

1769a Załącznik nr 1 do załącznika do uchwały XXXIV/206/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego – Prognoza budżetu Powiatu Górowskiego – projekcja w układzie WPF na lata 2014-2025

 

1770 Uchwala Nr XXXIV/207/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z budżetu Państwa

 

1771 Uchwała NR XXXIV/208/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

1772 Załącznik do uchwały XXXIV/208/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. - Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów

 

1773 Uchwała nr XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok.

 

1774 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok. – Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

 

1775 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok.- Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego

 

1776 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok. – Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

1777 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok. - Rachunek zysków i strat jednostki

 

1778 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok - Zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

1779 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIV/209/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1780 Uchwała nr XXXIV/210/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.

 

1781 Załącznik do uchwały XXXIV/210/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r. - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2014 roku według algorytmu

 

1782 Uchwała nr XXXIV/211/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok.

 

XXXV sesja IV kadencji

 

1783 Uchwała Nr XXXV/212/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1784 Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/212/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego -  Program naprawczy dla Powiatu Górowskiego

 

XXXVI sesja IV kadencji

 

1785 Uchwała nr XXXVI/213/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

XXXVII sesja IV kadencji

 

1786 Uchwała Nr XXXVII/214/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r.w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038.

 

1787 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/214/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r.w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1788 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/214/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r.w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1789 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/214/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r.w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

1790 Uchwała Nr XXXVII/215/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK

 

1791 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/215/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK -Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1792 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/215/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1793 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/215/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK – INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z BUDŻETU POWIATU w 2014 ROKU

 

1794 Załącznik nr 4 do uchwały XXXVII/215/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK - Wydatki inwestycyjne na 2014 rok.

 

1795 Uchwała Nr XXXVII/216/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1796 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/216/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego –  Prognoza budżetu Powiatu Górowskiego - projekcja w układzie WPF na lata 2014-2025

 

1797 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/216/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego – PROGRAM NAPRAWCZY dla Powiatu Górowskiego

 

1798 Uchwała nr XXXVII/217/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

 

1799 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/217/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. -  Program Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

 

1800 Uchwała nr XXXVII/218/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII1/179/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Górze.

 

1801 Uchwała NR XXXVII/219/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

 

1802 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/219/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy. - Stawki minimalne czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych i gruntów

 

1803 Uchwała nr XXXVII/220/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.

 

1804 Załącznik do uchwały XXXVII/220/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r. - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2014 roku według algorytmu

 

XXXVIII sesja IV kadencji

 

1805 Uchwała Nr XXXVIII /221/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038.

 

1806 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII /221/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. – Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1807 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII /221/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. – Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1808 Uchwała Nr XXXVIII/222/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK.

 

1809 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/222/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1810 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/222/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1811 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVIII/222/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK. - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok.

 

1812 Uchwała NR XXXVIII/223/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

1813 Załącznik do uchwały XXXVIII/223/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.- Wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Górowskiego i za przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, obowiązujących w 2015 r.

 

1814 Uchwała NR XXXVIII/224/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

1815 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/224/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. - Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

 

 

V KADENCJA

 

 

I sesja V kadencji

 

1816 Uchwała nr 1/1/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.

 

1817 Załącznik nr 1 do uchwały 1/1/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego – Protokół komisji skrutacyjnej

 

1818 Uchwała nr 1/2/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego.

 

1819 Załącznik nr 1 do uchwały 1/2/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego. - Protokół komisji skrutacyjnej

 

1820 Uchwała nr 1/3/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Górowskiego.

 

1821 Załącznik nr 1 do uchwały 1/3/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Górowskiego - Protokół komisji skrutacyjnej

 

1822 Uchwała nr 1/4/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Górowskiego.

 

1823 Załącznik nr 1 do uchwały 1/4/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Górowskiego. – Protokół komisji skrutacyjnej

 

1824 Uchwała nr 1/5/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Górowskiego.

 

1825 Załącznik nr 1 do uchwały 1/5/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Górowskiego. – Protokół komisji skrutacyjnej

 

II sesja V kadencji

 

1826 Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014-2038

 

1827 Załącznik nr 1 do uchwały II/6/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1828 Załącznik nr 2 do uchwały II/6/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1829 Załącznik nr 3 do uchwały II/6/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

1830 Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2014 ROK

 

1831 Załącznik nr 1 do uchwały II/7/2014  Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29  grudnia 2014 r. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1832 Załącznik nr 2 do uchwały II/7/2014  Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29  grudnia 2014 r. Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1833 Załącznik nr 3 do uchwały II/7/2014  Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29  grudnia 2014 r.  Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

 

1834 Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/191/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

 

1835 Załącznik do uchwały II/8/2014 - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2014 roku według algorytmu

 

1836 Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

1837 Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

1838 Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

1839 Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

1840 Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

III sesja V kadencji

 

1841 Uchwała nr III/14/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r.

 

1842 Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2015 - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra w roku 2015

 

1843 Załącznik nr 2 do uchwały nr III/14/2015 - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsosz w roku 2015

 

IV sesja V kadencji

 

1844 Uchwała nr IV/15/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1845 Załącznik do uchwały nr IV/15/2015 - Program Naprawczy dla Powiatu Górowskiego

 

1846 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/15/2015 - Prognoza budżetowa      

 

1847 Uchwała nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015-2038

 

1848 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1849 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1850 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/16/2015 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

1851 Uchwała nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1852 Budżet Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1853 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/17/2015 - Dochody – budżet Powiatu Górowskiego 2015r.

 

1854 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/17/2015 -  Wydatki – budżet Powiatu Górowskiego 2015r.

 

1855 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/17/2015 - Przychody i rozchody budżetu 2015r.

 

1856 Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/17/2015 -  Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r.

 

1857 Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r.

 

1858 Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/17/2015 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r.

 

1859  Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów j.s.t. na 2015r.

 

1860 Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów j.s.t. na 2015r.

 

1861 Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/17/2015 - Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu powiatu w 2015 roku.

 

1862 Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan dochodów wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015r.

 

1863 Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan wydatków wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015r.

 

1864 Załącznik nr 12 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan dochodów związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

 

1865 Załącznik nr 13 do uchwały nr IV/17/2015 - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku.

 

1866 Uchwała nr IV/18/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2015.

 

1867 Załącznik do uchwały nr IV/18/2015 -  Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2015

 

1868 Uchwała nr IV/19/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2015

 

1869 Załącznik do uchwały nr IV/19/2015 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1870 Uchwała nr IV/20/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2015

 

1871 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/20/2015 - Komisja Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Górowskiego Plan Pracy 2015 rok

 

1872 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/2015 - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego Plan Pracy 2015 rok

 

1873 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/20/2015 - Komisja Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Górowskiego Plan Pracy 2015 roK

 

V sesja V kadencji

 

1874 Uchwała nr V/21/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015-2038

 

1875 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/21/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1876 Załącznik nr 2 do uchwały nr V/21/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1877 Załącznik nr 3 do uchwały nr V/21/2015 - Objaśnienia do WPF

 

1878 Uchwała nr V/22/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

1879 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/22/2015 - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1880 Załącznik nr 2 do uchwały nr V/22/2015 - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1881 Załącznik nr 3 do uchwały nr V/22/2015 - Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

 

1882 Załącznik nr 4 do uchwały nr V/22/2015 - Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu powiatu w 2015 r.

 

1883 Uchwała nr V/23/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IY/15/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1884 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/23/2015 - Program Naprawczy dla Powiatu Górowskiego

 

1885 Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-2025 -  Prognoza budżetu Powiatu – projekcja wg WPF na lata 2015-2025

 

1886 Uchwała nr V/24/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: założenia gimnazjum dwujęzycznego i nadania szkole statutu

 

1887 Załącznik do uchwały nr V/24/2015 - Statut gimnazjum dwujęzycznego w Górze

 

1888 Uchwała nr V/25/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: połączenia gimnazjum dwujęzycznego i liceum ogólnokształcącego w zespól szkół oraz nadania statutu temu zespołowi

 

1889 Załącznik do uchwały nr V/25/2015 - Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

1890 Uchwała nr V/26/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/176/13 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski

 

1891 Uchwała nr V/27/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r.

 

1892 Załącznik do uchwały nr V/27/2015 - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2015 roku według algorytmu

 

1893 Uchwała nr V/28/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2018

 

1894 Załącznik do uchwały nr V/28/2015 -  Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2018

 

1895 Uchwała nr V/29/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

 

1896 Załącznik do uchwały nr V/29/2015 - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

 

1897 Uchwała nr V/30/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Górowskiego

 

1898 Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/60/ll Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

1899 Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

1900 Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: delegowania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w Żmigrodzie

 

1901 Uchwała nr V/34/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej

 

1902 Uchwała nr V/35/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2014 rok

 

1903 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/35/2015 - Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2014 rok

 

1904 Uchwała nr V/36/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: ustalenia treści zmian w Statucie Związku

 

VI sesja V kadencji

 

1905 Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015-2038

 

1906 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/37/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1907 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/37/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1908 Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu górowskiego na 2015 rok

 

1909 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/38/2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1910 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/38/2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

1911 Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/38/2015 -  Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

 

1912 Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/38/2015 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

 

1913 Uchwała nr VI/39/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2014 rok

 

1914 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/39/2015 - Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - powiat górowski

 

1915 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/39/2015 - Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - powiat górowski

 

1916  Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/39/2015 - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

1917 Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/39/2015 - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

 

1918 Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/39/2015 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

1919 Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/39/2015 - Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Górowskiego

 

1920 Uchwała nr VI/40/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2014 rok

 

1921 Uchwała nr VI/41/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi - wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 lipca 2015 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym

 

1922 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 21 lipca 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały nr VI/41/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015

 

1923 Uchwała nr VI/42/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Górowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym - wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 lipca 2015

 

1924 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 24 lipca 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały nr VI/42/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca

 

1925 Uchwała nr VI/43/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2014 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

VIII sesja V kadencji

 

1926 Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/16/2015 rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015-2038

 

1927 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1928 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1929 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2015 - Objaśnienia do WPF

 

1930 Załącznik nr 3a do uchwały nr VIII/44/2015 - Zestawienie zobowiązań - posiadane i planowane

 

1931 Załącznik nr 3b do uchwały nr VIII/44/2015 - Zestawienie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze

 

1932 Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/2015 rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1933 Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/45/2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1934 Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/45/2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

1935 Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/45/2015 - Zmiany zadań inwestycyjnych w 2015 r.

 

1936 Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki PFRON w 2015 r.

 

1937 Załącznik do uchwały nr VIII/46/2015 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2015 r. wg algorytmu

 

1938 Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Górowskim

 

1939 Załącznik do uchwały nr VIII/47/2015 - Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Górowskim

 

IX sesja V kadencji

 

1940 Uchwała nr IX/48/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015-2038

 

1941 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/48/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1942 Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/48/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1943 Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/48/2015 - Objaśnienia do WPF

 

1944 Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Budżet Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

1945 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/49/2015 - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

1946 Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/49/2015 - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu

 

1947 Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/49/2015 - Zamiany zadań inwestycyjnych w 2015 r.

 

1948 Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/49/2015 - Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2015 roku

 

1949 Uchwała nr IX/50/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki PFRON w 2015 r.

 

1950 Załącznik do uchwały nr IX/50/2015 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2015 r. wg algorytmu

 

1951 Uchwała nr IX/51/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

1952 Załącznik do uchwały nr IX/51/2015 - Stawka opłat za usunięcie pojazdu z drogi

 

1953 Uchwała nr IX/52/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Górowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 

1954 Uchwała nr IX/53/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

1955 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/2015 - Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi

 

1956 Uchwała nr IX/54/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

 

X sesja V kadencji

 

1957 Uchwała nr X/55/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/16/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2015-2038

 

1958 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/55/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1959 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/55/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1960 Załącznik nr 3 do uchwały nr X/55/2015 - Objaśnienia do WPF

 

1961 Uchwała nr X/56/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

1962 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/56/2015 - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

1963 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/56/2015 - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na rok 2015

 

1964 Załącznik nr 3 do uchwały nr X/56/2015 - Zmiany zadań inwestycyjnych w 2015 r.

 

1965 Uchwała nr X/57/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/15/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

 

1966 Załącznik do uchwały nr X/57/2015 - Program Naprawczy dla Powiatu Górowskiego

 

1967 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/57/2015 - projekcja wg WPF Prognoza budżetu Powiatu - projekt wg WPF na lata 2015-2029

 

1968 Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/53/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30.11.2015 w spr. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

 

1969 Uchwała nr X/59/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

 

1970 Załącznik do uchwały nr X/59/2015 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2015 r. wg algorytmu

 

1971 Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

1972 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/60/2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1973 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/60/2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1974 Załącznik nr 3 do uchwały nr X/60/2015 - Objaśnienia do WPF

 

1975 Uchwała nr X/61/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

1976 Załącznik - Budżet Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

1977 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/61/2015 - Dochody - budżet Powiatu Górowskiego 2016 r.

 

1978 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/61/2015 - Wydatki - budżet Powiatu Górowskiego 2016 r.

 

1979 Załącznik nr 3 do uchwały nr X/61/2015 - Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

 

1980 Załącznik nr 4 do uchwały nr X/61/2015 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

 

1981 Załącznik nr 5 do uchwały nr X/61/2015 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

 

1982 Załącznik nr 6 do uchwały nr X/61/2015 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

 

1983 Załącznik nr 7 do uchwały nr X/61/2015 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t.

 

1984 Załącznik nr 8 do uchwały nr X/61/2015 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t. na 2016 r.

 

1985 Załącznik nr 9 do uchwały nr X/61/2015 - Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2016 r.

 

1986 Załącznik nr 10 do uchwały nr X/61/2015 - Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2016 r.

 

1987 Załącznik nr 11 do uchwały nr X/61/2015 - Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 r.

 

1988 Uchwała nr X/62/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r.

 

1989 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/62/2015 - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra w roku 2016/2017

 

1990 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/62/2015 - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsosz w roku 2016/2017

 

1991 Uchwała nr X/63/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2016

 

1992 Załącznik do uchwały nr X/63/2015 - Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2016

 

1993 Uchwała nr X/64/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2016

 

1994 Załącznik do uchwały nr X/64/2015 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

1995 Uchwała nr X/65/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2016

 

1996 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/65/2015 - Komisja Geodezji, Rolnictwa i ochrony Środowiska Rady Powiatu Górowskiego - plan pracy6 na 2016 r.

 

1997 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/65/2015 - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego - plan pracy na 2016 r.

 

1998 Załącznik nr 3 do uchwały nr X/65/2015 - Komisja Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Górowskiego – plan pracy na 2016 r.

 

XI sesja V kadencji

 

1999 Uchwała nr XI/66/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2000 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/66/2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2001 Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/66/2016 - Wykaz przedsięwzięć WPF

 

2002 Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/66/2016 - Objaśnienia do WPF

 

2003 Uchwała nr XI/67/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2004 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/67/2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2005 Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/67/2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2006 Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/67/2016 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

 

2007 Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/67/2016 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

 

2008 Uchwała nr XI/68/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

2009 Załącznik do uchwały XI/68/2016 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2016 roku wg algorytmu

 

XII sesja V kadencji

 

2010 Uchwała nr XII/69/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2011 Załącznik nr 1 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2012 Załącznik nr 2 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016

 

2013 Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

 

2014 Załącznik nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

 

2015 Uchwała nr XII/70/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

2016 Załącznik - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2016 r. wg algorytmu 

 

2017 Uchwała nr XII/71/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2015 rok

 

2018 Załącznik do uchwały nr XII/71/2016 - Skonsolidowany bilans

 

2019 Załącznik do uchwały nr XII/71/2016  - Bilans z wykonania budżetu

 

2020 Załącznik do uchwały nr XII/71/2016  - Bilans jednostki budzetowej

 

2021 Załącznik do uchwały nr XII/71/2016  - Rachunek zysków i strat

 

2022 Załącznik do uchwały nr XII/71/2016  - Sprawozdanie z wykonania budżetu  Powiatu Górowskiego za 2015 rok

 

2023 Uchwała nr XII/72/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2015 r.

 

2024 Uchwała nr XII/73/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

2025 Uchwała nr XII/74/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego

 

2026 Uchwała nr XII/75/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wysokości diety Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych

 

2027 Uchwała nr XII/76/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

 

2028  Załącznik nr 1 do uchwały nr XII-76-2016 – Stowarzyszenia  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestracja i ewidencja Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszeń Zwykłych.

 

XIII sesja V kadencji

 

2029 Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2030 Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2031 Załącznik nr 1 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego

na 2016 r.

 

2032 Załącznik nr 2 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu

 

2033 Załącznik nr 3 - Zmiany zadań inwestycyjnych w 2016 r.

 

2034 Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1073D Chróścina 0 Czernina kategorii drogi powiatowej

 

2035 Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi 1078D Góra - Kruszyniec kategorii drogi powiatowej

 

2036 Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań publicznych związanych z operacją "Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

2037 Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

2038 Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

XIV sesja V kadencji

 

2039 Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2040 Załącznik nr 1 do uchwały XV/84/2016 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2041 Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1075D Czernina - granica województwa (Kaczkowo) kategorii drogi powiatowej

 

XV sesja V kadencji

 

2042 Uchwała nr XV/86/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21.03.2016 w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

2043 Załącznik do uchwały XV/86/2016 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2016 r. wg algorytmu

 

2044 Uchwała nr XV/87/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

 

2045 Załącznik do uchwały XV/87/2016- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

2046 Uchwała nr XV/88/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

2047 Uchwała nr XV/89/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego

 

2048 Uchwała nr XV/90/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

2049 Załącznik do uchwały XV/90/2016 - Stawka opłat za usunięcie pojazdu z drogi

 

2050 Uchwała nr XV/91/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2017

 

2051 Załącznik do uchwały XV/91/2016 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

XVI sesja V kadencji

 

2052 Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2053 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/92/2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2054 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/92/2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF 

 

2055 Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2056 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/93/2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2057 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/93/2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2058 Załącznik nr 3 do uchwały XVI/93/2016 – Wykaz zmian zadań inwestycyjnych

 

2059 Uchwała nr XVI/94/2016 rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2060 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/94/2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 

2061 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/94/2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

2062 Załącznik nr 3 do uchwały XVI/94/2016 - Objaśnienia do WPF

 

2063 Uchwała nr XVI/95/2016 rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2064 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/95/2016 - Budżet Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2065 Uchwała nr XVI/96/2016 rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

 

2066 Załącznik do uchwały XVI/96/2016 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2016 r. wg algorytmu

 

2067 Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu Górowskiego na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.

 

2068 Załącznik - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra od 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2018

 

2069 Załącznik - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra od 1 lutego 2018 do dnia 31 stycznia 2019

 

2070  Załącznik - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsosz od 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2019

 

2071 Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2017

 

2072 Załącznik do uchwały nr XVI/98/2016 - Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2017

 

2073 Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2074 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/99/2016 - Komisja Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

2075 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/99/2016 - Komisja Oświaty , Kultury, Sportu i Promocji

 

2076 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/99/2016 - Komisja Budżetu i Gospodarki

 

2077 Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/99/2016 - Komisja Spraw Publicznych i Drogownictwa

 

2078 Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/99/2016 - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 

 

2079 Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

XVII sesja V kadencji

 

2080  Uchwała nr XVII/101/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2081 Załącznik nr 1 do uchwały XVII/101/2017 - Przeniesienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2082 Załącznik nr 2 do uchwały XVII/101/2017 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2083 Uchwała nr XVII/102/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego

 

XVIII sesja V kadencji

 

2084 Uchwała nr XVIII/103/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2085  Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/103/2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa  

 

2086 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/103/2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

2087 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/103/2017 - Objaśnienia do WPF

 

2088 Uchwała nr XVIII/104/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.

 

2089 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/104/2017 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.

 

2090 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/104/2017 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu

 

2091 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/104/2017 -  Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

 

2092 Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/104/2017 -  Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

 

2093 Uchwała nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia  zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 

2094 Załącznik do uchwały nr XVIII/105/2017 - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2017 r. wg algorytmu

 

2095  Uchwała nr XVIII/106/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

2096  Uchwała nr XVIII/107/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.

 

2097 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/107/2017 - Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra - dyżury od 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2018 r.

 

2098 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/107/2017 -  Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra - dyżury od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

 

2099 Uchwała nr XVIII/108/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2016 r.

 

2100 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/108/2017 Stowarzyszenia, które mają siedzibę na terenie Powiatu Górowskiego.

 

XIX sesja V kadencji

 

2101 Uchwała nr XIX/109/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2102 Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/109/2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2103 Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/109/2017 - Objaśnienia do WPF

 

2104 Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/109/2017 - Zestawienia zobowiązań i harmonogram spłat 

 

2105 Uchwała nr XIX/110/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2106  Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/110/2017 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok 

 

2107 Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/110/2017 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017

 

2108 Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/110/2017 - Zmiany zadań inwestycyjnych w 2017 roku 

 

2109 Uchwała nr XIX/111/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok

 

2110 Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/111/2017 - Skonsolidowany bilans JST

 

2111 Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/111/2017 -  Bilans z wykonania budżetu - Powiat Górowski

 

2112 Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/111/2017 -  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

2113 Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/111/2017 -  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

 

2114 Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/111/2017 -  Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

 

2115 Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/111/2017 -   Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok

 

2116 Uchwała nr XIX/112/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok

 

2117 Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

2118 Uchwała nr XIX/114/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

2119 Uchwała nr XIX/115/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2120 Załącznik do uchwały nr XIX/115/2017 - Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Górowskim

 

2121 Uchwała nr XIX/116/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2122 Załącznik do uchwały nr XIX/116/2017 - Powiatowy program działań na rzecz osób  niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2123 Uchwała nr XIX/117/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2124 Załącznik do uchwały nr XIX/117/2017 - Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2125 Uchwała nr XIX/118/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2126 Załącznik do uchwały nr XIX/118/2017 - Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod  wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2127 Uchwała nr XIX/119/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia

 

XX sesja V kadencji

 

2128 Uchwała nr XX/120/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2017 ROK

 

2129 Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/120/2017 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2130 Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/120/2017 - Zwiększenie oraz przeniesienie wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2131 Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/120/2017 - Zmiana zadań inwestycyjnych w 2017          

 

2132 Uchwała nr XX/121/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwały nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 

2133 Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/121/2017 - Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2016 roku według algorytmu

 

XXI sesja V kadencji

 

2134 Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2135 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/122-2017 r.   Wieloletnia prognoza finansowa

 

2136 Uchwała nr XXI/123/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2017 ROK

 

2137 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/2017 r. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2138 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/2017 r.   Zmiany zadań inwestycyjnych w 2017 roku

 

2139 Uchwała nr XXI/124/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 w sprawie powierzenia Gminie Góra zadania w zakresie modernizacji drogi powiatowej w 2017 roku

 

XXII sesja V kadencji

 

2140 Uchwała nr XXII/125/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Górowskiego na rok 2017 rok.

 

2141 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/125/2017 Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

 

2142 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/125/2017 Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

 

2143 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/125/2017 Zmiana zadań inwestycyjnych w 2017 r.

 

2144 Uchwała nr XXII/126/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 

2145 Załącznik do Uchwały nr XXII/126/2017 Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2017 roku według algorytmu

 

2146 Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego.

 

2147 Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

2148 Załącznik do Uchwały nr XXII-128-2017 Stawka opłat za usunięcie pojazdu z drogi

 

2149 Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

2150 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII-129-2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

2151 Uchwała nr XXII/130/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wąsoszu.

 

2152 Uchwała nr XXII/131/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wąsoszu.

 

2153 Uchwała nr XXII/132/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wąsoszu.

 

2154 Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Górze.

 

2155 Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Górze.

 

2156 Uchwała nr XXII/135/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2018.

 

2157 Załącznik do Uchwały nr XXII/135/2017 Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

XXIII sesja V kadencji

 

2158 Uchwała nr XXIII/136/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2159 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/136/2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2160 Uchwała nr XXIII/137/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2161 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/137/2017 Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2162 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/137/2017 Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2163 Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038.

 

2164 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/138/2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2165 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/138/2017 Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

2166 Załącznik NR 3  do WPF Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

 

2167 Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIII/138/2017  Zestawienie zobowiązań

 

2168 Załącznik nr 3b do uchwały nr XXIII/138/2017 Harmonogramy spłaty przejętych zobowiązań

 

2169 Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2170 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2171 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2172 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/139/2017 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

 

2173 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 

2174 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 

2175 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/139/2017 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

 

2176 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan dochodów realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej w 2018 rok

 

2177 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan wydatków realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej w 2018 r.

 

2178 Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t

 

2179 Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t na 2018 rok

 

2180 Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/139/2017 Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu Powiatu w 2018 roku

 

2181 Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2018 rok

 

2182 Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIII/139/2017 Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok

 

2183 Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIII/139/2017 Budżet Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2184 Uchwała nr XXIII/140/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 

2185 Załącznik do uchwały nr XXIII/140/2017 Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2017 roku według algorytmu

 

2186 Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2018.

 

2187 Załącznik do uchwały nr XXIII/141/2017 Plan pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2018

 

2188  Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2018.

 

2189 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/142/2017 Komisja geodezji, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Powiatu Górowskiego. Plan pracy na 2018 rok

 

2190 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/142/2017 Komisja oświaty, kultury, sportu i promocji Rady Powiatu Górowskiego. Plan pracy na 2018 rok

 

2191 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/142/2017 Komisja budżetu i gospodarki Rady Powiatu Górowskiego. Plan pracy na 2018 rok

 

2192 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/142/2017 Komisja spraw publicznych i Drogownictwa Rady Powiatu Górowskiego. Plan pracy na 2018 rok

 

2193 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/142/2017 Komisja zdrowia i opieki społecznej Rady Powiatu Górowskiego. Plan pracy na 2018 rok

 

2194 Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego odwołania do uchwały komisji rewizyjnej

 

2195 Uchwała nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Góra zadania w zakresie modernizacji drogi powiatowej w 2017 r.

 

XXIV sesja V kadencji

 

2196 Uchwała nr XXIV/145/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

2197 Załącznik do uchwały nr XXIV/145/2018 Rady Powiatu Górowskiego Program Ochrony Środowiska

 

2198 Załącznik do uchwały nr XXIV/145/2018 Rady Powiatu Górowskiego Prognoza Oddziaływania na Środowisko

 

2199 Załącznik do uchwały nr XXIV/145/2018 Rady Powiatu Górowskiego Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

 

2200  Uchwała nr XXIV/146/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038

 

2201 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/146/2018 Rady Powiatu Górowskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2202 Uchwała nr XXIV/147/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2203 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/147/2018 Rady Powiatu Górowskiego Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2204 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/147/2018 Rady Powiatu Górowskiego Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2205 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/147/2018 Rady Powiatu Górowskiego Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

 

2206 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/147/2018 Rady Powiatu Górowskiego Zmiany zadań inwestycyjnych w 2018 r.

 

2207 Uchwała nr XXIV/148/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 

2208 Załącznik do uchwały nr XXIV/148/2018 Rady Powiatu Górowskiego Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2018 roku według algorytmu

 

2209 Uchwała nr XXIV/149/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonywania usług w zakresie interwencyjnym, potrzeb bytowych i opiekuńczo-wspomagających.

 

2210 Uchwała nr XXIV/150/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonywania usług w zakresie interwencji kryzysowej. 

 

2211  Uchwała nr XXIV/151/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie najmu lokali użytkowych w budynku położonym w Górze przy ul.Podwale 24

 

2212 Uchwała nr XXIV/152/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX-133-09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

2213 Uchwała nr XXIV/153/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

2214  Uchwała nr XXIV/154/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 

2215 Uchwała nr XXIV/155/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2017 rok.

 

2216  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/155/2018 Rady Powiatu Górowskiego Stowarzyszenia na terenie Powiatu Górowskiego

 

2217 Uchwała nr XXIV/156/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

 

2218  Załącznik do uchwały nr XXIV/156/2018 Rady Powiatu Górowskiego Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

 

XXVI sesja V kadencji

 

2219 Uchwała nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038.

 

2220 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2221 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

2222  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

2223 Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Zestawienie zobowiązań-kredyt, subrogacje

 

2224  Załącznik nr 3b do uchwały nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Harmonogramy spłat przejętych zobowiązań

 

2225 Uchwała nr XXVI/158/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Górowskiego na rok 2018

 

2226 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/158/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Przeniesienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2227 Uchwała nr XXVI/159/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok.

 

2228 Załącznik - Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Górowski - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

 

2229 Załącznik - Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Górowski - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

 

2230 Załącznik - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Powiat Górowski - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

 

2231 Załącznik - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Powiat Górowski - sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

 

2232 Załącznik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Powiat Górowski - sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

 

2233 Załącznik - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok

 

2234 Uchwała nr XXVI/160/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok

 

2235 Uchwała nr XXVI/161/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

 

2236 Uchwała nr XXVI/162/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

2237 Uchwała nr XXVI/163/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Górowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu

 

2238 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/163/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. Podział Powiatu Górowskiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

 

2239 Uchwała nr XXVI/164/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

 

2240 Uchwała nr XXVI/165/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

XXVII sesja V kadencji

 

2241  Uchwała nr XXVII/166/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038

 

2242 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/166/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2243 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/166/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

2244 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII-166-2018 z dnia 27 września 2018 r. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

2245 Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVII-166-2018 z dnia 27 września 2018 r. Zestawienie zobowiązań-kredyt, subrogacje

 

2246 Załącznik nr 3b do uchwały nr XXVII-166-2018 z dnia 27 września 2018 r. Harmonogramy spłat przejętych zobowiązań

 

2247 Uchwała nr XXVII/167/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2248  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/167/2018 z dnia 27 września 2018 r.  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2249 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/167/2018 z dnia 27 września 2018 r.  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2250 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/167/2018 z dnia 27 września 2018 r.  Zmiany zadań inwestycyjnych w 2018 r.

 

2251 Uchwała nr XXVII/168/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/148/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 

2252 Załącznik do uchwały nr XXVII/168/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2018 roku według algorytmu

 

2253 Uchwała nr XXVII/169/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1102D Baranowice-Kowalowo kategorii drogi powiatowej

 

2254 Załącznik do uchwały nr XXVII/169/2018 z dnia 27 września 2018 r. Przebieg drogi

 

2255 Uchwała nr XXVII/170/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1109D Borowna-Gr. Woj.  kategorii drogi powiatowej

 

2256 Załącznik do uchwały nr XXVII/170/2018 z dnia 27 września 2018 r. Przebieg drogi

 

2257 Uchwała nr XXVII/171/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (opubl.08.10.2018)

 

2258 Uchwała nr XXVII/172/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

 

XXVIII sesja V kadencji

 

2259  Uchwała nr XXVIII/173/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok

 

2260 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/173/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r.

 

2261  Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego

 

2262  Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/176/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski

 

 

VI KADENCJA

 

I sesja VI kadencji

 

2263 Uchwała nr I/1/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego

 

2264 Załącznik do uchwały nr I/1/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.

 

2265  Uchwała nr I/2/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego

 

2266 Załącznik do uchwały nr I/2/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.

 

2267  Uchwała nr I/3/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r w sprawie wyboru Starosty Górowskiego

 

2268 Załącznik do uchwały nr I/3/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.

 

2269  Uchwała nr I/4/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r w sprawie wyboru Wicestarosty Górowskiego

 

2270 Załącznik do uchwały nr I/4/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.

 

2271 Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Górowskiego

 

2272 Załącznik do uchwały nr I/5/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.

 

II sesja VI kadencji

 

2273  Uchwała nr II/6/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.

 

2274  Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.

 

2275 Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.

 

2276 Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 

2277 Załącznik do uchwały nr II/9/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. -  Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2018 roku według algorytmu

 

2278  Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.

 

2279 Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego.

 

 

 

III sesja VI kadencji

 

 

2280 Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038

 

 

2281 Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

 

2282 Uchwała nr III /13/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

 

2283 Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/13/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

 

2284 Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/13/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 r.

 

 

2285 Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/13/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany zadań inwestycyjnych w 2018 r.

 

 

2286 Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038

 

 

2287 Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

 

2288 Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

 

2289 Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

 

2290 Załącznik nr 3a do Uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Zestawienie zobowiązań-kredyt, subrogacje

 

 

2291 Załącznik nr 3b do Uchwały nr III/14/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Harmonogramy spłat przejętych zobowiązań

 

 

2292 Uchwała nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok

 

 

2293 Załącznik nr 1 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok

 

 

2294 Załącznik nr 2 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok

 

 

2295 Załącznik nr 3 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

 

 

2296 Załącznik nr 4 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

 

 

2297 Załącznik nr 5 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

 

 

2298 Załącznik nr 6 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok.

 

 

2299 Załącznik nr 7 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej w 2019 r.

 

 

2300 Załącznik nr 8 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan wydatków realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej w 2019 r.

 

 

2301 Załącznik nr 9 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t.

 

 

2302 Załącznik nr 10 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t.

 

 

2303 Załącznik nr 11 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Informacja o udzielonych dotacjach na zadania bieżące z budżetu powiatu w 2019 roku.

 

 

2304 Załącznik nr 12 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów związanych z ochroną środowiska na 2019 rok.

 

 

2305 Załącznik nr 13 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok.

 

 

2306 Załącznik nr 14 do Uchwały nr III /15/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Budżet Powiatu Górowskiego na 2019 rok.

 

 

2307 Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

 

 

2308 Załącznik do Uchwały nr III/16/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2018 roku według algorytmu.

 

 

2309 Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 

2310 Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Górowskiego - członka zwyczajnego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”.

 

 

2311 Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego.

 

 

2312 Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiaty Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

2313 Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra. Dyżury w okresie od dnia 1 lutego 2019 do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

2314 Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Góra. Dyżury w okresie od dnia 1 lutego 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

2315 Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsosz. Dyżury w okresie od dnia 1 lutego 2019 do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

2316 Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwania z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuniecia pojazdu.

 

 

2317 Załącznik do Uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

 

2318 Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Górowskiego

 

 

2319 Załącznik do Uchwały nr IV/22/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 

2320 Uchwała nr IV/23/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

 

 

2321 Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu

 

 

2322 Uchwała nr IV/25/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

 

2323 Uchwała nr IV/26/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Górowski

 

 

2324 Uchwała nr IV/27/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

 

 

2325 Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2022

 

 

2326 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

2727 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019

 

 

2328 Załącznik do Uchwały nr IV/30/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego na 2019 rok

 

 

2329 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

 

2330 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

2331 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

2332 Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

 

2333 Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu

 

 

2334 Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

 

 

2335 Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019

 

 

2336 Załącznik do uchwały nr V/37/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Plan Pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019.

 

 

2337 Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

 

2338 Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Górowski z Gminą Wąsosz w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu

 

 

2339 Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania

 

 

2340 Załącznik Nr 1 do uchwały nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Wniosek o udzielenie dotacji dla podmiotu oświatowego na rok …

 

 

2341 Załącznik Nr 2 do uchwały nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca … 20 … roku

 

 

2342 Załącznik Nr 3 do uchwały nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Informacja o uczniach, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

 

2343 Załącznik Nr 4 do uchwały nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Rozliczenie dotacji dla podmiotu oświatowego za 20… rok otrzymanej z budżetu powiatu górowskiego

 

 

2344 Załącznik Nr 5 do uchwały nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Rozliczenie dotacji dla podmiotu oświatowego za 20… rok otrzymanej z budżetu powiatu górowskiego

 

 

2345 Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

 

 

2346 Załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. Wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2019 roku według algorytmu

 

 

2347 Uchwała nr  VI/42/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu Górowskiego

 

 

2348 Uchwała nr  VI/43/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Górowskiego

 

 

2349 Uchwała nr  VI/44/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

2350 Uchwała nr  VI/45/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru Starosty Górowskiego

 

 

2351 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/45/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. Protokół nr VI/1/2019

 

 

2352 Uchwała nr  VI/46/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Górowskiego

 

 

2353 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/46/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. Protokół nr VI/2/2019

 

 

2354 Uchwała nr  VI/47/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Górowskiego

 

 

2355 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/47/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. Protokół nr VI/3/2019

 

 

2356 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/47/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. Protokół nr VI/4/2019

 

 

2357  Uchwała nr  VI/48/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego

 

 

2358 Uchwała nr VII/49/2019 Rady Powiaty Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego

 

 

2359 Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/49/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r. Protokół nr VII/1/2019

 

 

2360 Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Rady Powiatu Górowskiego

 

 

2361 Uchwała nr VII/51/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego

 

 

2362 Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/51/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r. Protokół nr VII/2/2019

 

 

2363 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038

 

 

2364 Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Wieloletnia prognoza finansowa

 

 

2365 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 r.

 

 

2366 Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 r.

 

 

2367 Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 r.

 

 

2368 Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zwiększenie planu przychodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 r.

 

 

2369 Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Wydatki inwestycyjne na 2019 r.

 

 

2370 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Górowskiego na rzecz Gminy Góra

 

 

2371 Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania

 

 

2372 Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego

 

 

2373 Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego

 

2373 a Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego 

 

2374 Uchwała nr IX/58/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2018 rok

 

 

2375 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/58/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

 

2376 Uchwała nr IX/59/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Górowskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 

 

2377 Uchwała nr IX/60/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Górze

 

 

2378 Uchwała nr IX/61/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

 

 

2379 Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019

 

 

2380 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/62/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego - Plan Pracy na 2019 rok

 

 

2381 Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/62/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. Komisja Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu Górowskiego - Plan Pracy na 2019 rok

 

 

2382 Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/62/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. Komisja Spraw Publicznych i Drogownictwa Rady Powiatu Górowskiego - Plan Pracy na 2019 rok

 

 

2383 Uchwała nr IX/63/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

2384 Uchwała nr IX/64/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Górowskiego wotum zaufania

 

 

2385 Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok

 

 

2386 Uchwała nr IX/66/2019 Rady Powiatu Górowskiego  z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok

 

 

2386 a Uchwała nr 93/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr IX/66/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok

 

 

2387 Uchwała nr X/67/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2019-2038

 

 

2388 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/67/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

 

2389 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/67/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Objaśnienia 

 

 

2390 Załącznik nr 3a do uchwały nr X/67/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Zestawienie zobowiązań - kredyt, subrogacje 

 

 

2391 Załącznik nr 3b do uchwały nr X/67/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Harmonogram spłat przejętego kredytu długoterminowego

 

 

2392 Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2019 ROK

 

 

2393 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/68/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok

 

 

2394 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/68/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok

 

 

2395 Załącznik nr 3 do uchwały nr X/68/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Zwiększenie planu przychodów budżetu na 2019 rok

 

 

2396 Załącznik nr 4 do uchwały nr X/68/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

 

 

2397 Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19.02.2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

 

 

2398 Załącznik do uchwały nr X/69/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Wysokość środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Górowskiego w 2019 roku według algorytmu

 

 

2399 Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Górowskiego, od dnia 1 września 2019 roku

 

 

2400 Załącznik nr 1 do uchwały nr X/70/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Górowski

 

 

2401 Załącznik nr 2 do uchwały nr X/70/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. - Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Górowski

 

 

2402 Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/161/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

 

 

2403 Uchwała nr X/72/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

 

2404 Uchwała nr XI/73/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski

 

 

2405 Uchwała nr XI/74/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Górowski

 

2406 Uchwała nr XII/75/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Wąsoszu

 

2407 Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Górze

 

2408 Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2409 Uchwała nr XII/78/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Górze

 

 2410 Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Prakt6ycznego w Górze oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górze

 

2411 Uchwała nr XII/80/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/XXVII/01 Rady Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

2412 Uchwała nr XII/81/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/XX/00 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

2413 Załącznik do Uchwały nr XII/81/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r.. Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

2414 Uchwała nr XII/82/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Górowski z Gminą Wąsosz w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Górowski przedszkola specjalnego w Wąsoszu

 

2415 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1102D BARANOWICE-KOWALOWO kategorii drogi powiatowej

 

 2416 Załącznik do Uchwały nr XII/83/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1102D Baranowice-Kowalowo do kategorii drogi gminnej

 

 2417 Uchwała nr XII/84/2019 Rady Powiatu G&oa