2018-07-06

Indeks uchwał Zarządu Powiatu

ROK 1999

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia i lutego 1999 r.

 

0001 Uchwała NR 1/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie powołania P. O. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

0002 Uchwała NR 4/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Górze

 

 

0003  Uchwała NR 6/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 
 

0004 Uchwała NR 7/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Górze

 

 

0005 Uchwała NR 8/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

 

0006 Uchwała NR 5/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru banku obsługującego budżet Starostwa Powiatowego w Górze

 

 

0007 Uchwała NR 2/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie powołania Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 1999 r.

 

0008 Uchwała NR 3/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie powołania P. O. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

 

0009 Uchwała NR 10/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia propozycji budżetu Powiatu Góra na1999 r.

 

 

0010 Uchwała NR 9/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do parafowania protokołu z przejęcia dokumentów dot. zobowiązań SP zaciągniętych do dnia 31 grudnia 1998 r.

 

 

0011 Uchwała NR 11/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały o wyborze banku do bankowej obsługi Starostwa Powiatowego w Górze

 

 

0012 Uchwała NR 12/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu Powiatu Góra na 1999r.

 

 

0013 Uchwała NR 13/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Góra na 1999 r. z uwzględnieniem zmian

 

 

0014 Uchwała NR 14/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie powołania Pana Krzysztofa Łazika do komisji przetargowej

 

 

0015 Uchwała NR 15/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu Powiatu Góra na 1999 r.

 

 

0016 Uchwała NR 16/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Góra na 1999 r. z uwzględnieniem zmian

 

 

0017 Uchwała NR 17/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przekazania zobowiązań Skarbu Państwa zaciągniętych przed dniem 31 grudnia 1998 r. przez jednostki budżetowe

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 1999 r.

 

0018 Uchwała NR 18/99 Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania pełnomocnika do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier i turnusów rehabilitacyjnych oraz rozdziału środków finansowych z PERFON

 

0019 Uchwała NR 19/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wąsoszu

 

0020 Uchwała nr 20/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany klasyfikacji dróg powiatowych w mieście Góra i Wąsoszu na drogi gminne

 

0021 Uchwała Nr 21/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0022 Załącznik nr 1 do uchwały 21/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok  - Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0023 Załącznik nr 2 do uchwały 21/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok  - Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0024 Załącznik nr 3 do uchwały 21/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok  - Układ wykonawczy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 1999 rok

 

0025 Uchwała Nr 22/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 1999 r.

 

0026 Uchwała Nr 23/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0027 Uchwała Nr 24/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie gromadzenia i przekazywania dochodów budżetu Powiatu Górowskiego

 

0028 Uchwała Nr 25/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału

 

0029 Uchwała Nr 26/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka do spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Górze do struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0030 Uchwała Nr 27/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0031 Uchwała Nr 28/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 1999 r.

 

0032 Uchwała Nr 29/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0032a Załącznik nr 1 do uchwały Nr 29/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Regulamin Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0032b  Załącznik nr 2 do uchwały Nr 29/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Instrukcja Obiegu Dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0033 Uchwała Nr 30/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0034 Uchwała Nr 31/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 1999 r.

 

0035 Uchwała Nr 32/99 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0036 Uchwała Nr 33/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0037 Załącznik nr 1 do uchwały 33/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na III kwartał 1999 r.

 

0038 Załącznik nr 2 do uchwały 33/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok – Harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na III kwartał 1999 r.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 1999 r.

 

0039 Uchwała Nr 34/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0040 Uchwała Nr 35/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu na 2000 rok

 

0041 Uchwała NR 36/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 1999 r.

 

0042 Uchwała NR 37/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0043 Uchwała NR 38/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 września 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0044 Uchwała Nr 39/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 września 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 1999 r.

 

0045 Uchwała Nr 40/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 października 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstw pomocniczych

 

0046 Uchwała Nr 41/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 1999 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu w Górze

 

0047 Uchwała Nr 42/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0048 Uchwała Nr 43/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0049 Uchwała Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 1999 r.

 

0050 Załącznik nr 1 do uchwały 44/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 1999 r. – Harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 1999 r.

 

0051 Załącznik nr 2 do uchwały 44/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 1999 r. – Harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 1999 r.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 1999 r.

 

0052 Uchwała Nr 45/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0053 Uchwała Nr 45/I/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0054 Uchwała Nr 46/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 rok

 

0055 Uchwała Nr 47/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 r.

 

0056 Uchwała Nr 48/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 1999 r.

 

0057 Uchwała Nr 49/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 r.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 1999 r.

 

0058 Uchwała Nr 50/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru banku, w którym zaciągnięty zostanie kredyt długoterminowy przez Powiat Góra

 

0059 Uchwała Nr 51/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie upoważnienia dla Starosty i Wicestarosty do podpisania umowy z bankiem PKO BP na zaciągnięcie przez Powiat Górowski kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Górowskiego

 

0060 Uchwała Nr 52/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 r.

 

0061 Uchwała Nr 53/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 r.

 

0062 Uchwała Nr 54/99 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 1999 r.

                                                                                                              

ROK 2000

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2000 r.

 

 

0063 Uchwała NR 1/2000 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania i podpisywania decyzji w imieniu Starosty dla kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0064 Uchwała NR 2/2000 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do otwarcia rachunku bankowego do obsługi Funduszu Pracy dla kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0065 Uchwała NR 3/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania i podpisywania decyzji w imieniu Starosty dla zastępcy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2000 r.

 

0066 Uchwała Nr 4/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0067 Uchwała Nr 5/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przygotowania obiektu na Placu Bolesława Chrobrego do sprzedaży

 

0068 Uchwała Nr 6/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

0069 Uchwała Nr 7/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

0070 Uchwała Nr 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0071 Załącznik nr 1 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0072 Załącznik nr 2 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Układ wykonawczy wydatków  budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0073 Załącznik nr 3 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Układ wykonawczy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2000 rok

 

0074 Załącznik nr 4 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Plan wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Inspektora Weterynarii w Górze

 

0075 Załącznik nr 5 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Plan jednostkowy dochodów i wydatków na 2000 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0076 Załącznik nr 6 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 I Liceum Ogólnokształcącego w Górze

 

0077 Załącznik nr 7 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Górze

 

0078 Załącznik nr 8 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

0079 Załącznik nr 9 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok  - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0080 Załącznik nr 10 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0081 Załącznik nr 11 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok  - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

 

0082 Załącznik nr 12 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0083 Załącznik nr 13 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0084 Załącznik nr 14 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze

 

0085 Załącznik nr 15 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok  - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

 

0086 Załącznik nr 16 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0087 Załącznik nr 17 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0088 Załącznik nr 18 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0089 Załącznik nr 19 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0090 Załącznik nr 20 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok – Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0091 Załącznik nr 21 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0092 Załącznik nr 22 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0093 Załącznik nr 23 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0094 Załącznik nr 24 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0095 Załącznik nr 25 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0096 Załącznik nr 26 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0097 Załącznik nr 27 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0098 Załącznik nr 28 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

0099 Załącznik nr 29 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0100 Załącznik nr 30 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0101 Załącznik nr 31 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok -  Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0102 Załącznik nr 32 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Starostwa Powiatowego w Górze

 

0103 Załącznik nr 33 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Komendy Powiatowej PSP w Górze

 

0104 Załącznik nr 34 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Komendy Powiatowej PSP w Górze

 

0105 Załącznik nr 35 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Komendy Powiatowej PSP w Górze

 

0106 Załącznik nr 36 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Komendy Powiatowej Policji w Górze

 

0107 Załącznik nr 37 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Komendy Powiatowej Policji w Górze

 

0108 Załącznik nr 38 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Komendy Powiatowej Policji w Górze

 

0109 Załącznik nr 39 do uchwały 8/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok - Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2000 Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2000 r.

 

0110 Uchwała Nr 9/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I kwartale 2000 r.

 

0111 Załącznik nr 1 do uchwały 9/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I kwartale 2000 r. – Harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na I kwartał 2000 roku

 

0112 Załącznik nr 2 do uchwały 9/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I kwartale 2000 r. – Harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Górowskiego

 

0113 Uchwała Nr 10/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0114 Uchwała Nr 11/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 1999 rok

 

0115 Uchwała Nr 12/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0116 Uchwała Nr 13/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0117 Uchwała Nr 14/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

0118 Uchwała Nr 15/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie nabycia mienia do powiatowego zasobu nieruchomości

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2000 r.

 

0119 Uchwała Nr 16/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0120 Uchwała Nr 17/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

0121 Uchwała Nr 18/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0122 Uchwała Nr 19/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

 

0123 Uchwała Nr 20/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0124 Uchwała Nr 21/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2000 r.

 

0125 Uchwała Nr 22/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w II kwartale 2000 r.

 

0126 Załącznik nr 1 do uchwały 22/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w II kwartale 2000 r. – Harmonogram dochodów budżetu Powiatu Górowskiego za II kwartał 2000 r.

 

0127 Załącznik nr 2 do uchwały 22/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w II kwartale 2000 r. – Harmonogram wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na II kwartał 2000 r.

 

0128 Uchwała Nr 23/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0128a Załącznik nr 1 do uchwały Nr 23/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – Regulamin organizacji i zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

 

0129 Uchwała Nr 24/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczenia dróg powiatowych oraz ustanie ich przebiegu

 

0130 Uchwała Nr 25/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczania dróg na terenie powiatu rawickiego, do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu

 

0131 Załącznik nr 2 do uchwały 25/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczania dróg na terenie powiatu rawickiego, do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu  - Przebieg dróg powiatowych

 

0132 Uchwała Nr 26/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 r.

 

0133 Uchwała Nr 27/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0134 Uchwała Nr 28/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0135 Załącznik nr 1 do uchwały 28/2000 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 

0136 Uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 29/00 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Górze zawartej w dniu 1 grudnia 1998 r. z Panem Stanisławem Hoffmanem

 

0137 Uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 30/00 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie powołania Pana Tomasza Wysockiego do pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2000 r.

 

0138 Uchwała nr 31/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Górowskiego nr 30/00 z dnia 31.05.2000 r. dotyczącej powołania Pana Tomasza Wysockiego do pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Górze

 

0139 Uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 32/00 z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Pana Zbigniewa Borowczaka do pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0140 Uchwała nr 32/1/00  Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie wyboru etatowego członka Zarządu

 

0141 Uchwała nr 33/00  Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie  zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0142 Uchwała NR 34/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie realizacji programu wsparcia doradztwa metodycznego w Powiecie Górowskim

 

0143 Załącznik do uchwały 34/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie realizacji programu wsparcia doradztwa metodycznego w Powiecie Górowskim – Wniosek o ubieganie się o dofinansowanie programów wsparcia doradztwa metodycznego

 

0144 Uchwała NR 35/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia obowiązku dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0145 Uchwała nr 36/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0146 Uchwała Nr 37/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2000 r.

 

0147 Uchwała 38/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0148 Uchwała nr 39/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze

 

0149 Uchwała nr 40/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych do podpisywania porozumień w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych

 

0150 Uchwała nr 41/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora wydziału Organizacyjnego

 

0151 Uchwała nr 42/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

0152 Uchwała nr 43/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora wydziału Komunikacji i Dróg

 

0153 Uchwała nr 44/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

 

0154 Uchwała nr 45/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 

0155 Uchwała nr 46/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Górze

 

0156 Uchwała nr 47/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0157 Uchwała nr 48/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze

 

0158 Uchwała nr 49/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Górze

 

0159 Uchwała nr 50/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0160 Uchwała nr 51/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

0161 Uchwała nr 52/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0162 Uchwała nr 53/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0163 Uchwała nr 54/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komendanta Powiatowego Policji w Górze

 

0164 Uchwała nr 55/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

 

0165 Uchwała nr 56/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze

 

0166 Uchwała nr 57/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze

 

0167 Uchwała nr 58/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0168 Załącznik nr 1 do uchwały 58/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0169 Uchwała nr 59/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0170 Uchwała nr 60/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0171 Uchwała nr 61/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2000 r.

 

0172 Uchwała nr 62/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 r.

 

0173 Uchwała nr 63/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania pana Zbigniewa Borowczaka z pełniącego obowiązku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0174 Uchwała nr 64/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0175 Uchwała nr 65/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0176 Załącznik nr 1 do uchwały 65/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski – Regulamin przygotowania arkuszy organizacyjnych szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0177 Uchwała nr 66/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i sposobu zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

 

0178 Uchwała nr 67/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2000 roku

 

0179 Uchwała nr 68/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0180 Uchwała nr 69/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III i IV kwartale 2000 r.

 

0181 Załącznik nr 1 do uchwały 69/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III i IV kwartale 2000 r. – Harmonogram dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na III i IV kwartał 2000 roku

 

0182 Załącznik nr 2 do uchwały 69/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III i IV kwartale 2000 r. – Harmonogram wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na III i IV kwartał 2000 roku

 

0183 Uchwała nr 70/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0184 Uchwała nr 71/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0185 Załącznik nr 1 do uchwały 71/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0186 Uchwała nr 72/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2000 r.

 

0187 Uchwała nr 73/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 września 2000 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0188 Uchwała nr 74/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 września 2000 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Górze do wykonania zadania- budowa drogi Luboszyce- Ciechanów

 

0189 Uchwała nr 75/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 września 2000 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród specjalnych Starosty Powiatu Górowskiego oraz kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych

 

0190 Załącznik nr 1 do uchwały 75/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 września 2000 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród specjalnych Starosty Powiatu Górowskiego oraz kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych – Kryterium przyznawania nagród specjalnych Starosty Powiatu Górowskiego

 

0191 Załącznik nr 2 do uchwały 75/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 września 2000 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród specjalnych Starosty Powiatu Górowskiego oraz kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych – Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych

 

0192 Uchwała nr 76/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0193 Uchwała nr 77/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0194 Uchwała nr 78/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 r.

 

0195 Uchwała nr 79/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0196 Uchwała nr 80/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 września 2000 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2000 r.

 

0197 Uchwała nr 81/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0198 Uchwała nr 82/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 66/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 

0199 Uchwała nr 83/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

 

0200 Uchwała nr 84/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Górowskiemu

 

0201 Uchwała nr 85/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie powierzenia obowiązku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze

 

0202 Uchwała nr 86/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie zobowiązania Pana Tadeusza Wronkowskiego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru, Kartografii o Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze do ustalenia sytuacji formalno- prawnej gruntów zajętych pod budowę „Zbiornika retencyjnego w Ryczeniu”

 

0203 Uchwała nr 87/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Bernadety Nowak pełniącej obowiązki Dyrektora I LO w Górze

 

0204 Uchwała nr 88/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do składu Komisji ds. Restrukturyzacji SPZOZ w Górze

 

0205 Uchwała nr 89/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r. w sprawie delegowania drugiego przedstawiciela Zarządu Powiatu w Górze do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy

 

0206 Uchwała nr 90/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 października 2000 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu na 2001 rok

 

0207 Uchwała nr 91/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0208 Uchwała nr 92/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0209 Uchwała nr 93/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przyznania dotacji dla Urzędu Miejskiego w Wąsoszu

 

0210 Uchwała nr 94/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0211 Uchwała nr 95/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0212 Uchwała nr 96/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 października 2000 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunek w banku

 

0213 Uchwała nr 97/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wysokości tworzenia funduszu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz wysokość dodatków za trudne warunki pracy i pracę w warunkach szkodliwych

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2000 r.

 

0214 Uchwała nr 98/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0215 Uchwała nr 99/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0216 Uchwała nr 100/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0217 Uchwała nr 101/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0218 Uchwała nr 102/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 89/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 października 2000 r.

 

0219 Uchwała nr 103/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0220 Uchwała nr 104/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0221 Załącznik nr 1 do uchwały 104/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2000 r.

 

0222 Uchwała nr 105/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0223 Uchwała nr 106/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0224 Załącznik do uchwały 106/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze – Warunki konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Górze

 

0225 Uchwała nr 107/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opinii o przebiegu dróg wojewódzkich w powiecie górowskim

 

0225a Załącznik nr 1 do uchwały nr 107/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opinii o przebiegu dróg wojewódzkich w powiecie górowskim – Przebieg dróg wojewódzkich w powiecie górowskim

 

0226 Uchwała nr 108/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

0227 Uchwała nr 109/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 r.

 

0228 Uchwała nr 110/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 r.

 

0229 Uchwała nr 111/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 r.

 

0230 Uchwała nr 112/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0231 Uchwała nr 113/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0232 Uchwała nr 114/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0233 Uchwała nr 115/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0234 Uchwała nr 116/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

 

0235 Uchwała nr 117/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie powierzenia obowiązku dyrektora Zespołu Placówek o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0236 Uchwała nr 118/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0236a Załącznik do uchwały nr 118/00 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze – Ogłoszenie o konkursie

 

0237 Uchwała nr 119/00 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

ROK 2001

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2001 r.

 

0238 Uchwała Nr 1/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla studiujących nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0239 Załącznik do uchwały 1/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla studiujących nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze – Regulamin przyznawania stypendiów dla studiujących nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0240 Uchwała Nr 2/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0241 Uchwała Nr 3/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie m. Rydzyna i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2001 r.

 

0242 Uchwała Nr 4/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji stypendialnej

 

0243 Uchwała Nr 5/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0244 Załącznik nr 1 do uchwały 5/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2001 r.

 

0245 Uchwała Nr 6/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0246 Uchwała Nr 7/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Górze

 

0247 Uchwała Nr 8/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczenia dróg na terenie powiatu głogowskiego, do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu

 

0248 Załącznik nr 1 do uchwały 8/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczenia dróg na terenie powiatu głogowskiego, do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu – Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Głogowskiego

 

0249 Uchwała Nr 9/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0250 Załącznik nr 1 do uchwały 9/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego

 

0251 Załącznik nr 2 do uchwały 9/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok – Plany finansowe na 2001 rok jednostek organizacyjnych

 

0252 Uchwała Nr 10/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok

 

0253 Załącznik nr 1 do uchwały 10/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok  - Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok

 

0254 Załącznik nr 2 do uchwały 10/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok

 

0255 Załącznik nr 3 do uchwały 10/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2001 roku

 

0256 Uchwała Nr 11/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0257 Uchwała Nr 12/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie regulaminu konkursu „Przyjaciel środowiska naturalnego”

 

0258 Załącznik do uchwały 12/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie regulaminu konkursu „Przyjaciel środowiska naturalnego” – Regulamin konkursu „ Przyjaciel środowiska naturalnego”

 

0259 Uchwała Nr 13/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów dla studiujących nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0260 Uchwała Nr 14/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego na 2000 rok

 

0261 Uchwała Nr 15/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I kwartale 2001 roku

 

0262 Załącznik nr 1 do uchwały 15/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I kwartale 2001 roku – Harmonogram dochodów budżetu za I kwartał na 2001 rok

 

0263 Załącznik nr 2 do uchwały 15/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I kwartale 2001 roku – Harmonogram wydatków budżetu za I kwartał za 2001 rok

 

0264 Uchwała Nr 16/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0265 Uchwała Nr 17/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przyznania dotacji dla : Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2001 r.

 

0266 Uchwała Nr 18/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze do wykonania zadania – modernizacja kotłowni w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przy ul. Kościuszki 4      

 

0267 Uchwała Nr 19/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do składu Komisji ds. Restrukturyzacji SPZOZ w Górze

 

0268 Uchwała Nr 20/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0269 Uchwała Nr 21/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie  powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Placówek o nazwie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0270 Uchwała Nr 22/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia dostawcy mieszanek traw

 

0271 Uchwała Nr 23/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok  

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2001 r.

 

0272 Uchwała Nr 24/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0273 Uchwała Nr 25/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w II kwartale 2001 r.

 

0274 Załącznik nr 1 do uchwały 25/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w II kwartale 2001 r. – Harmonogram dochodów budżetu za I kwartał na 2001 rok

 

0275 Załącznik nr 2 do uchwały 25/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w II kwartale 2001 r. – Harmonogram dochodów budżetu za II kwartał na 2001 rok

 

0276 Uchwała Nr 26/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0277 Uchwała Nr 27/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany stawek w regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0278 Załącznik nr 1 do uchwały 27/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmiany stawek w regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze – Tabela zaszeregowania oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0279 Uchwała Nr 28/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0279a Załącznik do uchwały Nr 28/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie  - Ogłoszenie o konkursie

 

0280 Uchwała Nr 29/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy autobusów dla linii komunikacyjnej nr 177176 Lubin- Psary

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2001 r.

 

0281 Uchwała Nr 30/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie rozwiązania umowy o zarządzie Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Górze zawartej w dniu 1 grudnia 1998 r. z Panem Stanisławem Hoffmannem

 

0282 Uchwała Nr 31/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Pani Iwony Mazur na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0283 Uchwała Nr 32/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0284 Uchwała Nr 33/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym dla linii ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu

 

0285 Załącznik nr 1 do uchwały 33/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym dla linii ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu – Rozkłady jazdy autobusów

 

0286 Uchwała Nr 34/2001 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0287 Uchwała Nr 35/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0288 Uchwała Nr 36/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0289 Uchwała Nr 37/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0290 Uchwała Nr 38/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0291 Uchwała Nr 39/01 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0292 Uchwała Nr 40/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0293 Uchwała Nr 41/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0294 Uchwała Nr 42/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0295 Uchwała Nr 43/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0296 Uchwała Nr 44/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0297 Uchwała Nr 45/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2001 r.

 

0298 Uchwała Nr 46/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2001 r.

 

0299 Uchwała Nr 47/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunek w banku

 

0300 Uchwała Nr 48/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0301 Uchwała Nr 49/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie m. Rydzyna i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

 

0302 Uchwała Nr 50/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0303 Uchwała Nr 51/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2001 roku

 

0304 Uchwała Nr 52/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia obowiązku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0305 Uchwała Nr 53/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2001 r.

 

0306 Uchwała Nr 54/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie odwołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0307 Uchwała Nr 55/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0308 Uchwała Nr 56/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0309 Uchwała Nr 57/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0310 Uchwała Nr 58/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III kwartale 2001 roku

 

0311 Załącznik nr 1 do uchwały 58/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III kwartale 2001 roku – Harmonogram dochodów budżetu za III kwartał na 2001 rok

 

0312 Załącznik nr 2 do uchwały 58/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 września 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III kwartale 2001 roku – Harmonogram wydatków budżetu za III kwartał za 2001 rok

 

0313 Uchwała Nr 59/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 września 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0314 Uchwała Nr 60/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0315 Uchwała Nr 61/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2001 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu na 2002 rok

 

0316 Uchwała Nr 62/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0317 Załącznik nr 1 do uchwały 62/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0318 Uchwała Nr 63/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2001 r.

 

0319 Uchwała Nr 64/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 03 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0320 Uchwała Nr 65/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 3 października 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze

 

0321 Uchwała Nr 66/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2001 r. w sprawie upoważnienia Starosty Górowskiego do podpisania w imieniu Powiatu Górowskiego zobowiązania do utrzymania domu pomocy społecznej i zapewnienia warunków do osiągnięcia standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej

 

0322 Uchwała Nr 67/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 października 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Starostwie Powiatowym w Górze

 

0323 Uchwała Nr 68/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 października 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Górze

 

0324 Uchwała Nr 69/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0325 Uchwała Nr 70/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji stypendialnej

 

0326 Uchwała Nr 71/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0327 Uchwała Nr 72/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0328 Uchwała Nr 73/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2001 r.

 

0329 Uchwała Nr 74/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w m. Góra do kategorii dróg gminnych

 

0330 Załącznik nr 1 do uchwały 74/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w m. Góra do kategorii dróg gminnych – Wykaz dróg lokalnych proponowanych do zaliczenia, do kategorii dróg gminnych

 

0331 Uchwała Nr 75/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji stypendialnej

 

0332 Uchwała Nr 76/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Górowskiego

 

0333 Uchwała Nr 77/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Górowskiego

 

0334 Uchwała Nr 78/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0335 Uchwała Nr 79/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0336 Uchwała Nr 80/2001 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wydania opinii o przebiegu i rozkładzie jazdy dla linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar dwóch lub więcej powiatów

 

0337 Uchwała Nr 81/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Górze

 

0338 Uchwała Nr 82/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Starostwie Powiatowym w Górze

 

0339 Uchwała Nr 83/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0340 Uchwała Nr 84/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów dla studiujących nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0341 Uchwała Nr 85/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0342 Uchwała Nr 86/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0343 Uchwała Nr 87/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2001 r.

 

0344 Uchwała Nr 88/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0345 Uchwała Nr 89/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 2001 r.

 

0346 Załącznik nr 1 do uchwały 89/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 2001 r. – Harmonogram dochodów budżetu za IV kwartał na 2001 rok

 

0347 Załącznik nr 2 do uchwały 89/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 2001 r. – Harmonogram wydatków budżetu za IV kwartał za 2001 rok

 

0348 Uchwała Nr 90/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Górowskiego

 

0349 Uchwała Nr 91/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0350 Uchwała Nr 92/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0351 Uchwała Nr 93/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przyznania dotacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze

 

0352 Uchwała Nr 94/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 

0353 Uchwała Nr 95/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0354 Uchwała Nr 96/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2001 rok

 

0355 Uchwała Nr 97/01 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Starostwa Powiatowego w Górze

 

ROK 2002

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2002 r.

 

0356 Uchwała Nr 1/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0357 Załącznik nr 1 do uchwały 1/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski – Regulamin konkursów na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2002 r.

 

0358 Uchwała Zarządu Powiatu Nr 2/02 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. zarządzania realizacją oraz dokonywania przeglądu i aktualizacji przyjętej Uchwałą nr 1/ XXV/00 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2000 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Górowskiego”

 

0359 Uchwała Nr 3/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie finansowania wydatków SP ZOZ w Górze, które będą podlegały refundacji w 2002 roku

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2002 r.

 

0360 Uchwała Nr 4/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w  Górze

 

0361 Uchwała Nr 5/02 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

0361a Załącznik  do uchwały Nr 5/02 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze – Ogłoszenie o konkursie

 

 

0362 Uchwała Nr 6/02 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0362a Załącznik do uchwały Nr 6/02 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu  - Ogłoszenie o konkursie

 

 

0363 Uchwała Nr 7/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

0364 Uchwała Nr 8/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0365 Uchwała Nr 9/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0366 Załącznik nr 1 do uchwały 9/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0367 Uchwała Nr 10/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 65/2001 zarządu Powiatu w Górze z dnia 3 października 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Górze

 

0368 Uchwała Nr 11/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

0369 Uchwała Nr 12/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie odwołania Pani Iwony Mazur ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0370 Uchwała Nr 13/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Pana Grzegorza Skowron na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0371 Uchwała Nr 14/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I i II kwartale 2002 roku

 

0372 Załącznik nr 1 do uchwały 14/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I i II kwartale 2002 roku – Harmonogram dochodów budżetu za I i II kwartał 2002 roku

 

0373 Załącznik nr 2 do uchwały 14/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I i II kwartale 2002 roku – Harmonogram wydatków budżetu za I i II kwartał 2002 roku

 

0374 Uchwała Nr 15/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2001 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2002 r.

 

0375 Uchwała Nr 16/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia dostawcy traw

 

0376 Uchwała Nr 17/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0377 Załącznik nr 1 do uchwały 17/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0378 Załącznik nr 2 do uchwały 17/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0379 Uchwała Nr 18/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 rok

 

0380 Załącznik nr 1 do uchwały 18/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 rok – Plan dochodów z tytułu przyznawanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 rok

 

0381 Załącznik nr 2 do uchwały 18/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 rok

 

0382 Załącznik nr 3 do uchwały 18/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 rok –Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2002 roku

 

0383 Uchwała Nr 19/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0384 Załącznik nr 1 do uchwały 19/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Schemat Organizacyjny

 

0385 Uchwała Nr 20/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2002 r.

 

0386 Uchwała Nr 21/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

0387 Uchwała Nr 22/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0388 Uchwała Nr 23/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0389 Uchwała Nr 24/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

0390 Uchwała Nr 25/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2002 r.

 

0391 Uchwała Nr 26/2002 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym

 

0392 Uchwała Nr 27/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0393 Uchwała Nr 28/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0394 Uchwała Nr 29/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

 

0395 Uchwała Nr 30/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0396 Uchwała Nr 31/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0397 Uchwała Nr 32/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2002 r.

 

0398 Uchwała Nr 33/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0399 Uchwała Nr 34/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie odwołania Pana Grzegorza Skowrona ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0400 Uchwała Nr 35/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie powołania Pani Moniki Witkowskiej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0401 Uchwała Nr 36/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie nabycia mienia do powiatowego zasobu nieruchomości

 

0402 Uchwała Nr 37/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0403 Uchwała Nr 38/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III kwartale 2002 roku

 

0404 Załącznik nr 1 do uchwały 38/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III kwartale 2002 roku – Harmonogram dochodów budżetu za III kwartał na 2002 rok

 

0405 Załącznik nr 2 do uchwały 38/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w III kwartale 2002 roku – Harmonogram wydatków budżetu za III kwartał na 2002 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2002 r.

 

0406 Uchwała Nr 39/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0407 Uchwała Nr 40/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze

 

0408 Uchwała Nr 41/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze

 

0409 Uchwała Nr 42/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Bronowie

 

0410 Uchwała Nr 43/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

0411 Uchwała Nr 44/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0412 Uchwała Nr 45/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0413 Uchwała Nr 46/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2002 roku

 

0414 Uchwała Nr 47/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0415 Uchwała Nr 48/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2002

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2002 r.

 

0416 Uchwała Nr 49/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego

 

0417 Uchwała Nr 50/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczenia dróg, w ciągu ulic Mickiewicza i Wołowskiej w granicach administracyjnych miast Ścinawy, do kategorii dróg powiatowych

 

0418 Uchwała Nr 51/2002 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 września 2002 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w graniach administracyjnych miast Ścinawy

 

0419 Uchwała Nr 52/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0420 Załącznik nr 1 do uchwały 52/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0421 Uchwała Nr 53/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Górowskiego

 

0422 Uchwała Nr 54/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2002 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0423 Uchwała Nr 55/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0424 Załącznik nr 1 do uchwały 55/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0425 Uchwała Nr 56/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

0426 Uchwała Nr 57/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0427 Załącznik nr 1 do uchwały 57/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0428 Załącznik nr 2 do uchwały 57/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2002 r.

 

0429 Uchwała Nr 58/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 października 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0430 Uchwała Nr 59/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0431 Załącznik nr 1 do uchwały 59/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0432 Uchwała Nr 60/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 października 2002 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych dla budżetu Powiatu na 2003 rok

 

0433 Uchwała Nr 61/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmiany stawek w regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych radzie Powiatu w Górze

 

0434 Załącznik nr 1 do uchwały 61/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmiany stawek w regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych radzie Powiatu w Górze – Tabela zaszeregowania oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego w placówkach oświatowych podległych Radzie Powiatu w Górze

 

0435 Załącznik nr 2 do uchwały 61/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmiany stawek w regulaminie wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych radzie Powiatu w Górze – Tabela dodatków funkcyjnych

 

0436 Uchwała Nr 62/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 października 2002 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

0437 Uchwała Nr 63/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0438 Uchwała Nr 64/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0439 Uchwała Nr 65/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 2002 r.

 

0439a Załącznik nr 1 do uchwały Nr 65/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 2002 r. – Harmonogram realizacji dochodów

 

0439b Załącznik nr 2 do uchwały Nr 65/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w IV kwartale 2002 r. – Harmonogram realizacji wydatków

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2002 r.

 

0440 Uchwała Nr 66/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0441 Załącznik nr 1 do uchwały 66/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0442 Załącznik nr 2 do uchwały 66/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0443 Uchwała Nr 67/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0444 Uchwała Nr 68/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0445 Uchwała Nr 69/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0446 Załącznik nr 1 do uchwały 69/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0447 Załącznik nr 2 do uchwały 69/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0448 Uchwała Nr 70/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0449 Załącznik nr 1 do uchwały 70/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0450 Uchwała Nr 71/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Górze, którzy dokonują czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji

 

0451 Uchwała Nr 72/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0452 Uchwała Nr 73/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0453 Uchwała Nr 74/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0454 Załącznik nr 1 do uchwały 74/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0455 Załącznik nr 2 do uchwały 74/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok - Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0456 Uchwała Nr 75/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0457 Załącznik nr 1 do uchwały 75/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0458 Uchwała Nr 76/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0459 Załącznik nr 1 do uchwały 76/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2002 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

ROK 2003

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2003 r.

 

0460  Uchwała nr 1/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie odwołania Pani Moniki Witkowskiej ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0461 Uchwała nr 2/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie powołania pana Jerzego Ryndaka na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0462 Uchwała nr 3/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie finansowania wydatków SP ZOZ w Górze, które będą podlegały refundacji w 2003 roku

 

0463 Uchwała nr 4/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym dla linii ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu

 

0464 Załącznik nr 1 do uchwały 4/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym dla linii ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu – Zmiany rozkładu jazdy autobusów

 

0465 Uchwała nr 5/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o projektach zmian na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar dwóch lub więcej powiatów

 

0466 Załącznik nr 1 do uchwały 5/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o projektach zmian na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar dwóch lub więcej powiatów – Projekt zmian na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar dwóch lub więcej powiatów przedstawionych do koordynacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2003 r.

 

0467 Uchwała nr 6/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0468 Załącznik nr 1 do uchwały 6/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze  - Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Górze

 

0469 Załącznik nr  2 do uchwały 6/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze – Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Górze

 

0470 Uchwała nr 7/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego na 2002 rok

 

0471 Uchwała nr 8/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0472 Uchwała nr 9/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I i II kwartale 2003 roku

 

0472a Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I i II kwartale 2003 roku  - Harmonogram realizacji dochodów

 

0472b Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Górowskiego w I i II kwartale 2003 roku - Harmonogram realizacji wydatków

 

0473 Uchwała nr 10/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze do wykonywania zadania – zakup średniego samochodu gaśniczego

 

0474 Uchwała nr 11/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2003 r.

 

0475 Uchwała nr 12/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0476 Załącznik nr 1 do uchwały 12/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0477 Załącznik nr 2 do uchwały 12/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0478 Uchwała nr 13/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

 

0479 Załącznik nr 1 do uchwały 13/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok – Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu Państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

 

0480 Załącznik nr 2 do uchwały 13/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

 

0481 Załącznik nr 3 do uchwały 13/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2003 roku

 

0482 Uchwała nr 14/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2003 r.

 

0483 Uchwała nr 15/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003

 

0484 Uchwała nr 16/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 21 maja 2003 r. w sprawie odwołania Pana Jerzego Ryndaka ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0485 Uchwała nr 17/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania Pani Joanny Książek Sztof na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0486 Uchwała nr 18/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 

0487 Uchwała nr 19/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0488 Załącznik nr 1 do uchwały 19/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0489 Załącznik nr 2 do uchwały 19/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0490 Załącznik nr 3 do uchwały 19/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2003 r.

 

0491 Uchwała nr 20/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0492 Załącznik nr 1 do uchwały 20/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0493 Załącznik nr 2 do uchwały 20/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0494 Załącznik nr 3 do uchwały 20/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0495 Uchwała nr 21/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0496 Załącznik nr 1 do uchwały 21/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze – Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZOZ w Górze

 

0497 Załącznik nr 2 do uchwały 21/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze – Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0498 Uchwała nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczenia dróg, w ciągu ulic Cisawa i Wita Stwosza przekazanych przez wiejską Gminę Głogów na mienie Powiatu Głogowskiego, do kategorii dróg powiatowych

 

0499 Załącznik do uchwały 22/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zaliczenia dróg, w ciągu ulic Cisawa i Wita Stwosza przekazanych przez wiejską Gminę Głogów na mienie Powiatu Głogowskiego, do kategorii dróg powiatowych – Mapa sytuacyjna do uchwały 22/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 16 czerwca  2003 r.

 

0500 Uchwała nr 23/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0501 Załącznik nr 1 do uchwały 23/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0502 Załącznik nr 2 do uchwały 23/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0503 Załącznik nr 3 do uchwały 23/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca  2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2003 r.

 

0504 Uchwała nr 24/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lipca  2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0505 Uchwała nr 25/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lipca  2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0506 Uchwała nr 26/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/02 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat

 

0507 Uchwała nr 27/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0508 Załącznik nr 1 do uchwały 27/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0509 Załącznik nr 2 do uchwały 27/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2003 r.

 

0510 Uchwała nr 28/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0510a Załącznik do uchwały nr 28/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – Ogłoszenie o konkursie

 

0511 Uchwała nr 29/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0512 Uchwała nr 30/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0513 Załącznik nr 1 do uchwały 30/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok  - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0514 Załącznik nr 2 do uchwały 30/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok  - Zwiększenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0515 Uchwała nr 31/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2003 roku

 

0516 Uchwała nr 32/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2003 r.

 

0517 Uchwała nr 33/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0518 Załącznik nr 1 do uchwały 33/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0519 Uchwała nr 34/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0520 Załącznik do uchwały 34/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0521 Uchwała nr 35/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie opłaty za koordynację rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych

 

0522 Załącznik do uchwały 35/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie opłaty za koordynację rozkładu jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych – Algorytm naliczania opłat za koordynację rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach powiatowych

 

0523 Uchwała nr 36/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym dla linii ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu

 

0524 Załącznik nr 1 do uchwały 36/2003 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 września 2003 r. w sprawie koordynacji rozkładu jazdy autobusów przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym dla linii ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu – Wykaz zmian

 

0525 Uchwała nr 37/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0526 Załącznik nr 1 do uchwały 37/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0527 Uchwała nr 38/03 Zarządu w Górze z  dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0528 Załącznik nr 1 do uchwały 38/03 Zarządu w Górze z  dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0529 Załącznik nr 2 do uchwały 38/03 Zarządu w Górze z  dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0530 Uchwała nr 39/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0531 Załącznik nr 1 do uchwały 39/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0532 Załącznik nr 2 do uchwały 39/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2003 r.

 

0533 Uchwała nr 40/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 października 2003 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu powiatu na 2004 rok

 

0534 Uchwała nr 41/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 października 2003 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

0535 Uchwała nr 42/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0536 Uchwała nr 43/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0537 Załącznik nr 1 do uchwały 43/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0538 Załącznik nr 2 do uchwały 43/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0539 Uchwała nr 44/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2003 r. w sprawie nabycia mienia do powiatowego zasobu nieruchomościami

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2003 r.

 

0540 Uchwała nr 45/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0541 Załącznik nr 1 do uchwały 45/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0542 Załącznik nr 2 do uchwały 45/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0543 Uchwała nr 46/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie sprostowania do Uchwały Zarządu Powiatu nr 27/03

 

0544 Załącznik nr 1 do uchwały 46/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie sprostowania do Uchwały Zarządu Powiatu nr 27/03 – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0545 Załącznik nr 2 do uchwały 46/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie sprostowania do Uchwały Zarządu Powiatu nr 27/03 – Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0546 Uchwała nr 47/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0547 Załącznik nr 1 do uchwały 47/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0548 Załącznik nr 2 do uchwały 47/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2003 r.

 

0549 Uchwała nr 48/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0550 Załącznik nr 1 do uchwały 48/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0551 Uchwała nr 49/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie  przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0552 Załącznik nr 1 do uchwały 49/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie  przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Budżet Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0553 Załącznik nr 2 do uchwały 49/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie  przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Informacja o stanie mienia komunalnego

 

0554 Uchwała nr 50/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie  ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne na terenie Powiatu Górowskiego

 

0555 Uchwała nr 51/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0556 Załącznik nr 1 do uchwały 51/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0557 Załącznik nr 2 do uchwały 51/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0558 Uchwała nr 52/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0559 Załącznik nr 1 do uchwały 52/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0560 Załącznik nr 2 do uchwały 52/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0561 Uchwała nr 53/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Starosty Górowskiego i Wicestarosty Górowskiego do podpisania aktu założycielskiego Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

0562 Uchwała nr 54/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie  zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0563 Załącznik nr 1 do uchwały 54/03 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie  zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2003 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

ROK 2004

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2004 r.

 

0564 Uchwała Nr 1/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0565 Załącznik nr 1 do uchwały 1/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0566 Uchwała Nr 2/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie  zmiany uchwały nr 49/03 zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 grudnia 2003 dotyczącej przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0567 Uchwała Nr 3/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń hali sportowo- widokowej Starostwa Powiatowego w Górze

 

0568 Uchwała Nr 4/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie  ustalenia stawek cen biletów wstępu na halę sportowo- widowiskową Starostwa Powiatowego w Górze

 

0569 Uchwała Nr 4 A/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie   udzielenia pożyczki na rzecz SP ZOZ

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2004 r.

 

0570 Uchwała Nr 5/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie  ustalenia opłat za umieszczenie paneli reklamowych w hali sportowo- widokowej Starostwa Powiatowego w Górze

 

0571 Uchwała Nr 6/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0572 Uchwała Nr 7/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

0573 Uchwała Nr 8/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

0574 Uchwała Nr 9/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

0575 Uchwała Nr 10/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

0576 Uchwała Nr 11/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

0577 Uchwała Nr 12/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

0578 Uchwała Nr 13/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0579 Uchwała Nr 14/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0580 Uchwała Nr 15/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0581 Uchwała Nr 16/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0582 Uchwała Nr 17/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0583 Uchwała Nr 18/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0584 Uchwała Nr 19/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0585 Uchwała Nr 20/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0586 Uchwała Nr 21/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0587 Uchwała Nr 22/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0588 Uchwała Nr 23/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0589 Uchwała Nr 24/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0590 Uchwała Nr 25/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0591 Uchwała Nr 26/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0592 Uchwała Nr 27/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0593 Uchwała Nr 28/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0594 Uchwała Nr 29/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0595 Uchwała Nr 30/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0596 Uchwała Nr 31/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0597 Uchwała Nr 32/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2004 r.

 

0598 Uchwała Nr 33/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 10 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0599 Uchwała Nr 34/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stawek czynszów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Górze

 

0600 Uchwała Nr 35/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0601 Załącznik nr 1 do uchwały 35/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0602 Uchwała Nr 36/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0603 Uchwała Nr 37/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0604 Uchwała Nr 38/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0605 Uchwała Nr 39/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0606 Uchwała Nr 40/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0607 Uchwała Nr 41/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0608 Uchwała Nr 42/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0609 Uchwała Nr 43/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0610 Uchwała Nr 44/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0611 Uchwała Nr 45/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0612 Uchwała Nr 46/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0613 Uchwała Nr 47/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu górowskiego za 2003 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2004 r.

 

0614 Uchwała Nr 48/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0615 Uchwała Nr 49/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0616 Uchwała Nr 50/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0617 Załącznik nr 1 do uchwały 50/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0618 Załącznik nr 2 do uchwały 50/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0619 Załącznik nr 3 do uchwały 50/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Plan finansowy jednostek organizacyjnych

 

0620 Uchwała Nr 51/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

 

0621 Załącznik nr 1 do uchwały 51/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok – Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

 

0622 Załącznik nr 2 do uchwały 51/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

 

0623 Załącznik nr 3 do uchwały 51/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2004 roku

 

0624 Uchwała Nr 52/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze roli Partnera Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a/ Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich/ SPO RZL/

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2004 r.

 

0625 Uchwała Nr 53/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0626 Załącznik nr 1 do uchwały 53/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0627 Uchwała Nr 54/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0628 Załącznik nr 1 do uchwały 54/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 r.

 

0629 Załącznik nr 2 do uchwały 54/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 r.

 

0630 Uchwała Nr 55/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004

 

0631 Uchwała Nr 56/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0632 Uchwała Nr 57/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0633 Uchwała Nr 58/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0634 Uchwała Nr 59/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0635 Uchwała Nr 60/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0636 Uchwała Nr 61/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0637 Uchwała Nr 62/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0638 Uchwała Nr 63/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0639 Załącznik nr 1 do uchwały 63/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planu dochodów

budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0640 Załącznik nr 2 do uchwały 63/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0641 Uchwała Nr 64/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0642 Uchwała Nr 65/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0643 Uchwała Nr 66/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0644 Uchwała Nr 67/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0645 Uchwała Nr 68/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0646 Uchwała Nr 69/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0647 Uchwała Nr 70/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0648 Uchwała Nr 71/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0649 Uchwała Nr 72/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0650 Uchwała Nr 73/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0651 Uchwała Nr 74/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2004 r.

 

0652 Uchwała Nr 75/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0653 Załącznik nr 1 do uchwały 75/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0654 Załącznik nr 2 do uchwały 75/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0655 Uchwała Nr 76/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0656 Uchwała Nr 77/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0657 Uchwała Nr 78/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0658 Uchwała Nr 79/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Pani Joanny Książek – Sztof ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0659 Uchwała Nr 80/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Pana Marka Hołtra na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0660 Uchwała Nr 81/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0661 Załącznik nr 1 do uchwały 81/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0662 Załącznik nr 2 do uchwały 81/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0663 Uchwała Nr 82/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0664 Załącznik nr 1 do uchwały 82/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0665 Uchwała Nr 83/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0666 Uchwała Nr 84/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0667 Uchwała Nr 85/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0668 Uchwała Nr 86/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0669 Uchwała Nr 87/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0670 Uchwała Nr 88/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0671 Uchwała Nr 89/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0672 Uchwała Nr 90/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0673 Uchwała Nr 91/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0674 Uchwała Nr 92/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0675 Uchwała Nr 93/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0676 Uchwała Nr 94/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0677 Uchwała Nr 95/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

 

0678 Uchwała Nr 96/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0679 Załącznik nr 1 do uchwały 96/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2003 rok

 

0680 Załącznik nr 2 do uchwały 96/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0681 Uchwała Nr 96a/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia Starosty Górowskiego do załatwienia spraw należących do kompetencji zarządcy dróg, w tym do wydania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2004 r.

 

0682 Uchwała Nr 97/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0683 Załącznik nr 1 do uchwały 97/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu oraz tryb pracy komisji konkursowej

 

0684 Załącznik nr 2 do uchwały 97/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0685 Uchwała Nr 98/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0686 Załącznik nr 1 do uchwały 98/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0687 Załącznik nr 2 do uchwały 98/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0688 Uchwała Nr 99/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0689 Załącznik do uchwały 99/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze – Ogłoszenie konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0690 Uchwała Nr 100/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0691 Uchwała Nr 101/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0692 Uchwała Nr 102/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0693 Uchwała Nr 103/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0694 Uchwała Nr 104/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0695 Uchwała Nr 105/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0696 Uchwała Nr 106/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0697 Uchwała Nr 107/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0698 Uchwała Nr 108/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0699 Uchwała Nr 109/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0700 Uchwała Nr 110/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0701 Uchwała Nr 110 a/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia z czynszu za najem lokalu

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2004 r.

 

0702 Uchwała Nr 111/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0703 Uchwała Nr 112/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0704 Uchwała Nr 113/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0705 Uchwała Nr 114/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0706 Uchwała Nr 115/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0707 Uchwała Nr 116/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0708 Uchwała Nr 117/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0709 Uchwała Nr 118/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/04 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0710 Uchwała Nr 119/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2004 roku

 

0711 Uchwała Nr 120/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania funkcji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

0712 Uchwała Nr 121/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0713 Uchwała Nr 122/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0714 Uchwała Nr 123/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0715 Załącznik nr 1 do uchwały 123/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0716 Załącznik nr 2 do uchwały 123/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze – Treść konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2004 r.

 

0717 Uchwała Nr 124/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0718 Załącznik nr 1 do uchwały 124/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0719 Załącznik nr 2 do uchwały 124/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0720 Uchwała Nr 125/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0721 Uchwała Nr 126/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0722 Uchwała Nr 127/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0723 Uchwała Nr 128/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0724 Uchwała Nr 129/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0725 Uchwała Nr 130/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0726 Uchwała Nr 131/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0727 Uchwała Nr 132/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0728 Uchwała Nr 133/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie powierzenia Panu Markowi Hołtra pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

0729 Uchwała Nr 134/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego dla Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia w Górze

 

0730 Uchwała Nr 135/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0731 Załącznik nr 1 do uchwały 135/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0732 Załącznik nr 2 do uchwały 135/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok –Zmniejszenie oraz przeniesienie wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0733 Uchwała Nr 136/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0734 Uchwała Nr 137/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0735 Uchwała Nr 138/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0736 Uchwała Nr 139/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 29 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2004 r.

 

0737 Uchwała Nr 140/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 12 października 2004 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0738Uchwała Nr 141/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze

 

0739 Uchwała Nr 142/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0740Uchwała Nr 143/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

0741 Uchwała Nr 143 a/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 19 października 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

0742Uchwała Nr 144/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0743 Załącznik nr 1 do uchwały144/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 20 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0744 Uchwała Nr 145/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0745 Załącznik nr 1 do uchwały 145/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Przeniesienie oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0746 Załącznik nr 2 do uchwały 145/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2004 r.

 

0747 Uchwała Nr 146/2004 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

 

0748 Załącznik nr 1 do uchwały 146/2004 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego – Wzór ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

 

0749 Uchwała Nr 147/2004 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Górowskiego

 

0750 Załącznik nr 1 do uchwały 147/2004 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Górowskiego – Wzór ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Górowskiego

 

0751 Uchwała Nr 148/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0752 Uchwała Nr 149/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jemielno

 

0753 Uchwała Nr 150/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska i projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Góra

 

0754 Uchwała Nr 151/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0755 Załącznik nr 1 do uchwały 151/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok – Projekt budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0756 Uchwała Nr 152/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0757 Załącznik nr 1 do uchwały 152/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0758 Załącznik nr 2 do uchwały 152/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0759 Uchwała Nr 152 a/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

 

0760 Uchwała Nr 153/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0761 Załącznik nr 1 do uchwały 153/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2004 r.

 

0762 Uchwała Nr 154/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

0763 Załącznik do uchwały 154/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

 

0764 Uchwała Nr 155/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005

 

0765 Załącznik nr 1 do uchwały 155/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005 - Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005

 

0766 Uchwała Nr 156/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej

 

0767 Uchwała Nr 157/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0768 Uchwała Nr 158/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia mienia do powiatowego zasobu nieruchomości

 

0769 Uchwała Nr 159/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

0770 Uchwała Nr 160/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0771 Załącznik nr 1 do uchwały 160/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0772 Załącznik nr 2 do uchwały 160/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0773 Uchwała Nr 161/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie darowizny nieruchomości

 

0774 Uchwała Nr 162/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielno

 

0775 Uchwała Nr 163/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze do realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach określonych w Uzupełnieniu Programu – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

 

0776 Uchwała Nr 164/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0777 Załącznik nr 1 do uchwały 164/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

0778 Załącznik nr 2 do uchwały 164/04 Zarządu Powiatu w Górze z  dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2004 rok

 

ROK 2005

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2005 r.

 

0779 Uchwała Nr 1/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

0780 Uchwała Nr 2/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Górze do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przypisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy

 

0781 Uchwała Nr 3/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze

 

0782 Uchwała Nr 4/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Komunikacji Dróg Starostwa Powiatowego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2005 r.

 

0783 Uchwała Nr 5/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 1/04 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 04.01.2005 o udzieleniu pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

0784 Uchwała Nr 6/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0785 Uchwała Nr 7/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2005 r.

 

0786 Uchwała Nr 8/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina

 

0787 Uchwała Nr 9/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0788 Uchwała Nr 10/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0789 Uchwała Nr 11/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0790 Uchwała Nr 12/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0791 Uchwała Nr 13/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0792 Uchwała Nr 14/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0793 Uchwała Nr 15/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0794 Uchwała Nr 16/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0795 Uchwała Nr 17/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0796 Uchwała Nr 18/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2005 r.

 

0797 Uchwała nr 19/05zarządu powiatu w Górze z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2004 rok

 

0798 Uchwała Nr 20/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2005 r.

 

0799 Uchwała Nr 21/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0800 Załącznik nr 1 do uchwały 21/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0801 Załącznik nr 2 do uchwały 21/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok – Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0802 Załącznik nr 3 do uchwały 21/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok – Plan finansowy jednostek organizacyjnych ( brak dokumentu )

 

0803 Uchwała Nr 22/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

 

0804 Załącznik nr 1 do uchwały 22/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok – Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu Państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

 

0805 Załącznik nr 2 do uchwały 22/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

 

0806 Załącznik nr 3 do uchwały 22/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu Państwa w 2005 roku

 

0807 Uchwała Nr 23/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/04 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie paneli reklamowych w hali sportowo- widowiskowej Starostwa Powiatowego w Górze

 

0808 Uchwała Nr 24/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego po nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Górze

 

0809 Uchwała Nr 25/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1359 D – ulica Trzebnicka w Obornikach Śląskich

 

0810 Uchwała Nr 26/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0811 Uchwała Nr 27/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0812 Uchwała Nr 28/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0813 Uchwała Nr 29/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0814 Uchwała Nr 30/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0815 Uchwała Nr 31/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0816 Uchwała Nr 32/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0817 Uchwała Nr 33/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0818 Uchwała Nr 34/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0819 Załącznik nr 1 do uchwały 34/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0820 Załącznik nr 2 do uchwały 34/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2005 r.

 

0821 Uchwała Nr 35/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze

 

0822 Uchwała Nr 36/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Górze do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy

 

0823 Uchwała Nr 37/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego

 

0824 Załącznik nr 1 do uchwały 37/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego – przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na rok 2005

 

0825 Uchwała Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic na terenie miasta Głogów

 

0826 Uchwała Nr 39/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego

 

0827 Załącznik nr 1 do uchwały 39/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2005 r.

 

0828 Uchwała Nr 40/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0829 Załącznik nr 1 do uchwały 40/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0830 Załącznik nr 2 do uchwały 40/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0831 Uchwała Nr 41/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0832 Załącznik nr 1 do uchwały 41/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – Wzór ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2005 r.

 

0833 Uchwała Nr 42/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0834 Załącznik nr 1 do uchwały 42/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0835 Załącznik nr 2 do uchwały 42/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0836 Uchwała Nr 43/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

 

0837 Załącznik nr 1 do uchwały 43/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego – Treść ogłoszenia o naborze wniosków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego

 

0838 Uchwała Nr 44/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Górowskiego

 

0839 Załącznik nr 1 do uchwały 44/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na stypendia dla studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Górowskiego – Treść ogłoszenia o naborze wniosków na stypendia dla studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Górowskiego

 

0840 Uchwała Nr 45/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0841 Uchwała Nr 46/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0842 Uchwała Nr 47/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0843 Uchwała Nr 48/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0844 Uchwała Nr 49/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0845 Uchwała Nr 50/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2005 r.

 

0846 Uchwała Nr 51/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0847 Załącznik nr 1 do uchwały 51/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0848 Załącznik nr 2 do uchwały 51/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zmniejszenie oraz przeniesienie planu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0849 Uchwała Nr 52/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005

 

0850 Uchwała Nr 53/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

0851 Uchwała Nr 54/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2005

 

0852 Uchwała Nr 55/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0853 Uchwała Nr 56/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0854 Załącznik nr 1 do uchwały 56/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – Wzór ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2005 r.

 

0855 Uchwała Nr 57/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zasadności złożenia skargi kasacyjnej

 

0856 Uchwała Nr 58/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2005/2006

 

0857 Załącznik nr 1 do uchwały 58/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2005/2006 – Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2005/2006  

 

0858 Uchwała Nr 59/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0859 Uchwała Nr 60/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0860 Załącznik nr 1 do uchwały 60/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0861 Załącznik nr 2 do uchwały 60/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0862 Uchwała Nr 61/05 z dnia 28 września 2005 r. Zarządu Powiatu w Górze w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu Ford Transit TD 2,5 nr rej DGR T351 na potrzeby Gminy Niechlów

 

0863 Uchwała NR 62/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawki cen za wynajęcie samochodu służbowego Volkswagen oraz przyczepki samochodowej będących własnością Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0864 Uchwała nr 63/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2005 r.

 

0865 Uchwała nr 64/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0866 Załącznik nr 1 do uchwały 64/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0867 Uchwała nr 65/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0868 Uchwała nr 66/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 października 2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej

 

0869 Uchwała nr 67/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0870 Uchwała nr 68/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0871 Uchwała nr 69/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Niechlów na lata 2004- 2007 z perspektywą na lata 2008- 2019

 

0872 Uchwała Nr 70/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 października 2005 r.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0873 Załącznik nr 1 do uchwały 70/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 października 2005 r.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0874 Załącznik nr 2 do uchwały 70/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 października 2005 r.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2005 r.

 

0875 Uchwała nr 71/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0876 Załącznik nr 1 do uchwały 71/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze – Wzór ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0877 Uchwała Nr 72/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0878 Uchwała nr 73/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Dworcowej w m. Szlichtyngowa

 

0879 Uchwała nr 74/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży gruntu pod garażami

 

0880 Uchwała nr 75/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0881 Uchwała nr 76/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0882 Uchwała nr 77/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

0883 Uchwała nr 78/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie darowizny nieruchomości

 

0884 Uchwała nr 79/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0885 Załącznik nr 1 do uchwały 79/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0886 Załącznik nr 2 do uchwały 79/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0887 Uchwała nr 80/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2005 r.

 

0888 Uchwała NR 81/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

0889 Uchwała NR 82/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze do realizacji projektu „Uwierzyć w siebie- aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparci grup szczególnego ryzyka, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach określonych w Uzupełnieniu Programu – Sektorowy Program Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach określonych w Uzupełnieniu Programu – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

 

0890 Uchwała Nr 83/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0891 Załącznik nr 1 do uchwały 83/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0892 Załącznik nr 2 do uchwały 83/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0893 Uchwała Nr 84/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

0894 Uchwała Nr 85/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0895 Uchwała Nr 86/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

0896 Uchwała Nr 87/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

0897 Załącznik nr 1 do uchwały 87/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

0898 Załącznik nr 2 do uchwały 87/05 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego –  Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2005 rok

 

ROK 2006

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2006 r.

 

0899 Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 06 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

0900 Uchwała Nr 02/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 r.

 

0901 Załącznik nr 1 do uchwały 02/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 r. - Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0902 Załącznik nr 2 do uchwały 02/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 r.- Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0903 Uchwała Nr 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

 

0904 Załącznik nr 1 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok. - Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

 

0905 Załącznik nr 2 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej nA 2006 rok.- Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

 

0906 Załącznik nr 3 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

2006 rok - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

0907 Załącznik nr 4 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

2006 rok - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

0908 Załącznik nr 5 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

2006 rok - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

 

0909 Załącznik nr 6 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

2006 rok - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE

 

0910 Załącznik nr 7 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

2006 rok - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE

 

0911 Załącznik nr 8 do uchwały 03/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

2006 rok - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2006 roku.

 

0912 Uchwała NR 4/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .

 

0913 Uchwała NR 5/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2006 r.

 

0914 Uchwala Nr 6/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 07 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli minimum 5% wydatków budżetu Powiatu Górowskiego.

 

0915 Uchwala Nr 7/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0916 Uchwala Nr 8/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2006 r.

 

0917 Uchwała nr 9/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2005 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2006 r.

 

0918 Uchwała nr 10/06 zarządu powiatu w górze z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Członka Zarządu Powiatu w Górze.

 

0919 Uchwała nr 11/06 zarządu powiatu w górze z dnia 14 kwietnia 2006r. wsprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0920 Uchwała nr 12/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0921 Załącznik do uchwały 12/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 r.

 

0922 Uchwała nr 13/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2006 r.

 

0923 Uchwała nr 14/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0924 Uchwała Nr 15/06 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0925 Załącznik nr 1 do uchwały 15/06 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0926 Załącznik nr 2 do uchwały 15/06 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2006 r.

 

0927 Uchwała Nr 16/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0928 Załącznik do uchwały 16/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0929 Uchwała Nr 17/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

0930 Uchwała Nr 18/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

0931 Uchwała Nr 19/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0932 Załącznik nr 1 do uchwały 19/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 tok.

 

0933 Załącznik nr 2 do uchwały 19/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0934 Uchwała Nr 20/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w sprawie odwołania Pana Marka Hołtry z funkcji pełniącego obowiązki

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 

0935 Uchwala Nr 21/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0936 Załącznik do uchwały 21/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2006 r.

 

0937 Uchwała nr 22/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na terenie powiatu górowskiego określonych w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

0938 Uchwała nr 23/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 07 lipca 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Uwierzyć w siebie –aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na terenie powiatu górowskiego określonych w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

0939 Uchwała nr 24/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

0940 Uchwala Nr 25/2006 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0941 Załącznik nr 1 do uchwały 25/2006 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok..

 

0942 Uchwała nr 26/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2006 r.

0943 Uchwala Nr 27/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0944 Uchwala Nr 28/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0945 Uchwala Nr 29/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

0946 Uchwała nr 30/06Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawiepowierzenia Panu Wacławowi Grzebieluchowi funkcji pełniącego obowiązkiDyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 

0947Uchwała nr 31/06Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

0948 Uchwała Nr 32/06 Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0949 Załącznik nr 1 do uchwały 32/06 Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0950 Załącznik nr 2 do uchwały 32/06 Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenia oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0951 Uchwała nr 33/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2006.

 

0952 Załącznik do uchwały 33/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2006. - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GROWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

 

0953 Uchwała nr 34/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2006/2007

 

0954 Załącznik do uchwały 34/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2006/2007 – Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2006/2007

 

0955 Uchwała nr 35/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2006 r.

 

0956 Uchwała nr 36/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

0957 Uchwała nr 37/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze.

 

0958 Uchwała Nr 38/06 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0959 Załącznik nr 1 do uchwały 38/06 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0960 Załącznik nr 2 do uchwały 38/06 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0961 Uchwała Nr 39/06 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wąsosz na lata 2006-2009 z perspektywą na lata 2010-2013.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2006 r.

 

0962 Uchwała Nr 40/06 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0963 Załącznik nr 1 do uchwały 40/06 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0964 Załącznik nr 2 do uchwały 40/06 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planu wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

0965 Uchwała nr 41/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyboru banku do obsługi emisji obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego.

 

0966 Uchwala Nr 42/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 października 2006 roku w sprawie umorzenia wierzytelności

 

0967 Uchwala Nr 43/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 października 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

0968 Uchwala Nr 44/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

0969 Uchwala Nr 45/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

0970 Załącznik do uchwały 45/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze – Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

0971 Uchwała Nr 46/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2006 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

0972 Uchwala Nr 47/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0973 Załącznik nr 1 do uchwały 47/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0974 Załącznik nr 2 do uchwały 47/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0975 Uchwala Nr 48/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

0976 Załącznik do uchwały 48/06 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze - Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2006 r.

 

0977 Uchwala Nr 49/06 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0978 Załącznik nr 1 do uchwały 49/06 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0979 Załącznik nr 2 do uchwały 49/06 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0980 Uchwała nr 50/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

0981 Uchwala nr 51/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

 

0982 Załącznik nr 1 do uchwały 51/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. – Nowy schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

0983 Uchwała Nr 52/06 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0984 Załącznik nr 1 do uchwały 52/06 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0985 Załącznik nr 2 do uchwały 52/06 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0986 Uchwała Nr 53/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2006 r.

 

0987 Uchwała Nr 54/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

0988 Uchwała Nr 55/2006 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów szkół ponadgimnazjałnych prowadzonych przez Powiat Górowski w ramach projektu ,.Uczniowski program stypendialny w Powiecie Górowskim" z Działania 2.2 ..Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

0989 Załącznik nr 1 do uchwały 55/2006 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów szkół ponadgimnazjałnych prowadzonych przez Powiat Górowski w ramach projektu ,”Uczniowski program stypendialny w Powiecie Górowskim" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR -  Lista przyznanych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Górowski w roku szkolnym 2006/2007

 

0990 Uchwała Nr 56/2006 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów” z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

0991 Załącznik do uchwały 56/2006 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów” z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR - listy studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

0992 Uchwała Nr 57/06 Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0993 Załącznik nr 1 do uchwały 57/06 Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0994 Załącznik nr 2 do uchwały 57/06 Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

0995 Uchwała Nr 58/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej                       

 

0996 Uchwała Nr 59/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie użyczenia nieruchomości.

 

0997 Uchwała Nr 60/2006 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

0998 Załącznik do uchwały 60/2006 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR – Lista studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

0999 Uchwała Nr 61/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1000 Uchwała Nr 62/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1001 Uchwała nr 63/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze.

 

1002 Uchwała Nr 64/06 Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok

 

1003 Załącznik nr 1 do uchwały 64/06 Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2006 rok - Przeniesienie planowanych

wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2006 rok.

 

1004 Uchwała Nr 65/06 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie  zwolnienia z czynszu za najem lokalu.

 

ROK 2007

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2007 r.

 

1005 Uchwała Nr 1/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

1006 Uchwała Nr 02/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 r.

 

1007 Załącznik nr 1 do uchwały 02/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 r. - UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2007 ROK

 

1008 Załącznik nr 2 do uchwały 02/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 r. - UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2007 ROK

 

1009 Uchwała Nr 03/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

 

1010 Załącznik nr 1 do uchwały 03/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok - Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

 

1011 Załącznik nr 2 do uchwały 03/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok -  Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej na 2007 rok

 

1012 Załącznik nr 3 do uchwały 03/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok -  Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających  przekazaniu do budżetu państwa w 2007 roku

 

1013 Uchwała Nr 4/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 

1014 Załącznik nr 1 do uchwały 4/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze - Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Górze

 

1015 Załącznik nr 2 do uchwały 4/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze – Treść ogłoszenia konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1016 Uchwała Nr 5/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 

1017 Uchwała Nr 6/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2007 r.

 

1018 Uchwała Nr 7/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Pana Wacława Grzebielucha z funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 

1019 Uchwała Nr 8/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lutego 2007 r. sprawie powierzenia Pani Czesławie Młodawskiej funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 

1020 Uchwała nr 9/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Małgorzaty Dobrzyńskiej z funkcji Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1021 Uchwała nr 10/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie zatrudnienia Pani Bożeny Merty na stanowisko pełniącego obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1022 Uchwała Nr 11/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1023 Załącznik nr 1 do uchwały 11/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1024 Załącznik nr 2 do uchwały 11/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1025 Uchwała Nr 12/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

 

1026 Uchwała Nr 13/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

1027 Uchwała Nr 14/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2007 r.

 

1028 Uchwała Nr 15/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1029 Załącznik do uchwały 15/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze – Treść ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

1030 Uchwała NR 16/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2006.

 

1031 Uchwala Nr 17/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1032 Załącznik nr 1 do uchwały 17/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1033 Uchwala Nr 18/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie darowizny nieruchomości

 

1034 Uchwala Nr 19/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2007 r.

 

1035 Uchwala Nr 20/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1036 Uchwala Nr 21/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

 

1037 Uchwala Nr 22/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej „Arkadia" Starostwa Powiatowego w Górze.

 

1038 Uchwała Nr 23/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1039 Załącznik nr 1 do uchwały 23/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Przeniesienia planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1040 Załącznik nr 2 do uchwały 23/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększania planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2007 r.

 

1041 Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1042 Załącznik nr 1 do uchwały 24/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1043 Załącznik nr 2 do uchwały 24/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1044 Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze

 

1045 Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

 

1046 Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zatrudnienia Pani Bożeny Merty na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1047 Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1048 Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Górze.

 

1049 Załącznik do uchwały 29/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Górze – Treść regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2007 r.

 

1050 Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1051 Załącznik do uchwały 30/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze – Treść ogłoszenie konkursu Zarząd Powiatu w Górze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15 a

 

1052 Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

1053 Załącznik do uchwały 31/2007 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR - Lista przyznanych stypendiów dla studentów

 

1054 Uchwala Nr 32/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1055 Załącznik nr 1 do uchwały 32/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1056 Załącznik nr 2 do uchwały 32/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększanie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1057 Uchwala Nr 33/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

1058 Załącznik do uchwały 33/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu – Treść ogłoszenia konkursu Zarząd Powiatu w Górze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wąsoszu

 

1059 Uchwala Nr 34/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1060 Załącznik nr 1 do uchwały 34/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1061 Załącznik nr 2 do uchwały 34/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2007 r.

 

1062 Uchwala Nr 35/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1063 Uchwala Nr 36/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień

nauczyciela mianowanego

 

1064 Uchwala Nr 37/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień

nauczyciela mianowanego

 

1065 Uchwala Nr 38/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1066 Załącznik nr 1 do uchwały 38/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1067 Uchwala Nr 39/2007 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

1068 Załącznik do uchwały 39/2007 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących listy stypendystów dla studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR - Zmiany dotyczące listy studentów z poszczególnych Powiatów Dolnego Śląska w ramach projektu „Dolnośląski program stypendialny dla studentów" z Działania 22„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2007 r.

 

1069 Uchwała NR 40/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2007 roku.

 

1070 Załącznik do uchwały 40/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2007 roku - Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2007 roku.

 

1071 Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkot im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1072 Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

1073 Uchwała Nr 43/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1074 Uchwała Nr 44/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

1075 Uchwała Nr 45/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2007 r.

 

1076 Uchwała Nr 46/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu.

 

1077 Uchwała Nr 47/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze .

 

1078 Uchwała Nr 48/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Górze.

 

1079 Uchwała Nr 49/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2007 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2007/2008.

 

1080 Załącznik nr 1 do uchwały 49/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 września 2007 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2007/2008 - Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2007/2008.

 

1081 Uchwała Nr 50/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1082 Załącznik nr 1 do uchwały 50/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1083 Załącznik nr 2 do uchwały 50/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1084 Uchwała Nr 51/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wąsoszu

 

1085 Załącznik do uchwały 51/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wąsoszu – Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wąsoszu

 

1086 Uchwała Nr 52/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1087 Załącznik nr 1 do uchwały 52/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1088 Uchwała Nr 53/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1089 Uchwała Nr 54/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/07 z dnia 20.09.2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2007 r.

 

1090 Uchwała Nr 55/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1091 Załącznik nr 1 do uchwały 55/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1092 Załącznik nr 2 do uchwały 55/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1093 Uchwała Nr 56/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

1094 Uchwala Nr 57/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1095 Załącznik nr 1 do uchwały 57/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok-  Zwiększenie planowanych dochodów Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1096 Załącznik nr 2 do uchwały 57/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok-  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1097 Uchwala Nr 58/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „ Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Górowskiego".

 

1098 Załącznik do uchwały 58/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „ Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Górowskiego". - Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2007 r.

 

1099 Uchwala Nr 59/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1100 Załącznik nr 1 do uchwały 59/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1101 Załącznik nr 2 do uchwały 59/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1102 Uchwała nr 60/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1103 Załącznik do uchwały 60/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok - PROJEKT BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2008 ROK

 

1104 Uchwała nr 61/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

1105 Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1106 Załącznik nr 1 do uchwały 62/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1107 Załącznik nr 2 do uchwały 62/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1108 Uchwała Nr 63/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1109 Załącznik nr 1 do uchwały 63/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1110 Załącznik nr 2 do uchwały 63/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1111 Uchwała Nr 64/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu.

 

1112 Uchwała Nr 65/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu nr XIII/53/07 z dnia 15 listopada 2007r. upoważniającej Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu PL0114 „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Górze" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2007 r.

 

1113 Uchwała Nr 66/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1114 Załącznik nr 1 do uchwały 66/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1115 Załącznik nr 2 do uchwały 66/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1116 Uchwała Nr 67/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1117 Uchwała nr 68/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1118 Załącznik do uchwały 68/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

1119 Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok

 

1120 Załącznik nr 1 do uchwały 69/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2007 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2007 rok.

 

1121 Uchwała nr 70/07  Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze do realizacji projektu „Wystarczy chcieć" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1122 Uchwała nr 71/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Wystarczy chcieć" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

ROK 2008

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2008 r.

 

1123 Uchwała Nr 01/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 04 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

1124 Uchwała Nr 02/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 r.

 

1125 Załącznik nr 1 do uchwały 02/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 r. -

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2008 ROK

 

1126 Załącznik nr 2 do uchwały 02/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 r. -

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2008 ROK

 

1127 Uchwała Nr 03/08 Zarządu Powiatu u Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.

 

1128 Załącznik nr 1 do uchwały 03/08 Zarządu Powiatu u Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok - PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK.

 

1129 Załącznik nr 2 do uchwały 03/08 Zarządu Powiatu u Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok - PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK

 

1130 Załącznik nr 3 do uchwały 03/08 Zarządu Powiatu u Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH  PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 ROKU

 

1131 Uchwała Nr 04/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

i Ustawicznego w Górze

 

1132 Załącznik do uchwały 04/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – Treść ogłoszenia konkursu Zarząd Powiatu w Górze na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2008 r.

 

1133 Uchwała nr 05/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnu 5 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze do realizacji projektu „Mit, a prawda - łamiemy bariery i stereotypy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej-działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

 

1134 Uchwała Nr 06/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.

 

1135 Załącznik nr 1 do uchwały 06/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. – Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

 

1136 Uchwała nr 07/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie nabycia mienia do powiatowego zasobu nieruchomości

 

1137 Uchwala Nr 08/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

1138 Uchwała Nr 09/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 r.

 

1139 Załącznik nr 1 do uchwały 09/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 r. – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1140 Załącznik nr 2 do uchwały 09/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 r. – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1141 Uchwała Nr 10/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

1142 Uchwała Nr 11/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 luty 2008 r. sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze .

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2008 r.

 

1143 Uchwała Nr 12/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1144 Uchwała Nr 13/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1145 Uchwała Nr 14/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im . Adama Mickiewicza w Górze.

 

1146 Uchwała Nr 15/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1147 Załącznik nr 1 do uchwały 15/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1148 Załącznik nr 2 do uchwały 15/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1149 Uchwała NR 16/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2007 rok.

 

1150 Uchwała Nr 17/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1151 Załącznik nr 1do uchwały 17/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2008 rok.- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1152 Uchwała Nr 18/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

 

1153 Załącznik do uchwały 18/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Górze. – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1154 Uchwała Nr 19/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatrudnienia Pana Henryka Kłaka na stanowisku p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

 

1155 Uchwała Nr 20/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1156 Uchwała Nr 21/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2008 r.

 

1157 Uchwała Nr 22/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1158 Załącznik nr 1 do uchwały 22/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1159 Uchwała Nr 23/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Górze na 2008 r.

 

1160 Uchwała Nr 24/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 154/04 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

1161 Załącznik nr 1 do uchwały 24/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 154/04 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. – Aneks nr 1/2008 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 08.12.2004r.

 

1162 Uchwała Nr 25/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1163 Załącznik nr 1 do uchwały 25/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1164 Uchwała Nr 26/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze do realizacji projektu „Inwestycja w kadry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1165 Uchwała Nr 27/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Inwestycja w kadry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2008 r.

 

1166 Uchwała Nr 28/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008

 

1167 Uchwała Nr 29/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1168 Załącznik nr 1 do uchwały 29/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1169 Załącznik nr 2 do uchwały 29/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok - Zwiększenie  oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2008 r.

 

1170 Uchwała Nr 30/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1171 Załącznik nr 1 do uchwały 30/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1172 Załącznik nr 2 do uchwały 30/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1173 Uchwała Nr 31/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1174 Załącznik do uchwały 31/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze  - Treść ogłoszenie konkursu Zarząd Powiatu w Górze na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1174a Uchwała Nr 32/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1175 Załącznik nr 1 do uchwały 32/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1176 Załącznik nr 2 do uchwały 32/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2008 r.

 

1177 Uchwała Nr 33/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Górze do komisji konkursowej i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1178 Uchwała Nr 34/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2008 r.

 

1179 Uchwała Nr 35/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1180 Załącznik nr 1 do uchwały 35/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.                                                       

 

1181 Załącznik nr 2 do uchwały 35/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1182 Uchwała nr 36/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2008 roku.

 

1183 Załącznik do uchwały 36/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2008 roku. - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

 

1184 Uchwała nr 37/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2008 r.

 

1185 Uchwała nr 38/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 września 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze .

 

1186 Uchwała Nr 39/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1187 Załącznik nr 1 do uchwały 39/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1188 Załącznik nr 2 do uchwały 39/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1189 Uchwała nr 40/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 września 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Górze do podpisania umowy w sprawie udzielenia poręczenia tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez SPZOZ w Górze w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie.

 

1190 Uchwała Nr 41/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1191 Załącznik nr 1 do uchwały 41/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1192 Uchwała Nr 42/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2008 r.

 

1193 Uchwała Nr 43/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1194 Załącznik nr 1 do uchwały 43/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1195 Załącznik nr 2 do uchwały 43/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1196 Uchwała Nr 44/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2008/2009 na terenie powiatu górowskiego.

 

1197 Załącznik do uchwały 44/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2008/2009 na terenie powiatu górowskiego. - Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2008/2009 na terenie powiatu górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2008 r.

 

1198 Uchwała Nr 45/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok.

 

1199 Załącznik do uchwały 45/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok. – Projekt budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1200 Uchwała Nr 46/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1201 Załącznik nr 1 do uchwały 46/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1202 Załącznik nr 2 do uchwały 46/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.-  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1203 Uchwała Nr 47/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia l stycznia 2009r. do dnia 31.12.2009r.

 

1204 Uchwała Nr 48/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1205 Załącznik nr 1 do uchwały 48/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia  2008 r.

 

1206 Uchwała Nr 49/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1207 Załącznik nr 1 do uchwały 49/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1208 Załącznik nr 2 do uchwały 49/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1209 Uchwała Nr 50/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1210 Załącznik nr 1 do uchwały 50/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

 

1211 Uchwała nr 51/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia l stycznia 2009r. do dnia 31.12.2009r.

 

1212 Uchwała Nr 52/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1213 Załącznik nr 1 do uchwały 52/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok.

                                                                           

 

ROK 2009

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2009 r.

 

1214 Uchwała nr 1/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1215 Załącznik do uchwały 1/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 stycznia 2009 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Górze - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2009 r.

 

1216 Uchwała nr 2/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 4 lutego 2009 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

1217 Uchwała nr 3/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r.

 

1218 Załącznik nr 1 do uchwały 3/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r. – Układ wykonawczy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1219 Załącznik nr 2 do uchwały 3/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r. - Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1220 Uchwała nr 04/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

 

1221 Załącznik nr 1 do uchwały 04/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok – Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

 

1222 Załącznik nr 2 do uchwały 04/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok – Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

 

1223 Załącznik nr 3 do uchwały 04/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok

 

1224 Uchwała nr 05/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli minimum 5% wydatków budżetu Powiatu Górowskiego

 

1225 Uchwała nr 06/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty Sekcji Dróg i Mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Górze do wydania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2009 r.

 

1226 Uchwała nr 07/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1227 Załącznik nr 1 do uchwały 07/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1228 Załącznik nr 2 do uchwały 07/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1229 Uchwała nr 8/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 28 lutego 2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

 

1230 Uchwała nr 9/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r.

 

1231 Załącznik do uchwały 9/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r. – Układ wykonawczy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1232 Uchwała nr 10/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1233 Załącznik nr 1 do uchwały 10/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1234 Uchwała nr 11/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok

 

1235 Załącznik do uchwały 11/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 rok  - Informacja z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2008 rok

 

1236 Uchwała nr 12/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1237 Załącznik nr 1 do uchwały 12/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok  - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2009 r.

 

1238 Uchwała nr 13/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 07 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1239 Załącznik nr 1 do uchwały 13/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 07 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2009 rok  - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1240 Uchwała nr 14/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1241 Uchwała nr 15/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1242 Uchwała nr 16/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1243 Załącznik nr 1 do uchwały 16/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1244 Załącznik nr 2 do uchwały 16/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2009 r.

 

1245 Uchwała nr 17/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1246 Załącznik nr 1 do uchwały 17/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1247 Załącznik nr 2 do uchwały 17/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2009 r.

 

1248 Uchwała nr 18/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1249 Załącznik nr 1 do uchwały 18/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na  2009 rok

 

1250 Załącznik nr 2 do uchwały 18/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na  2009 rok

 

1251 Uchwała nr 19/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1252 Załącznik nr 1 do uchwały 19/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1253 Załącznik nr 2 do uchwały 19/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1254 Uchwała nr 20/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

 

1255 Uchwała nr 21/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1256 Załącznik do uchwały 21/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Skład osobowy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2009 r.

 

1257 Uchwała nr 22/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

1258 Uchwała Nr 23/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1259 Załącznik nr 1 do uchwały 23/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1260 Uchwała Nr 24/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu  Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Góra Na Lata 2009- 2012 Z Uwzględnieniem Perspektywy Na Lata 2013-2016

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2009 r.

 

1261 Uchwała nr 25/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1262 Załącznik nr 1 do uchwały 25/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1263 Załącznik nr 2 do uchwały 25/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1264 Uchwała NR 26/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2009 roku

 

1265 Uchwała nr 27/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie darowizny nieruchomości

 

1266 Uchwała NR 28/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2009 r.

 

1267 Uchwała Nr 29/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1268 Załącznik nr 1 do uchwały 29/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1269 Załącznik nr 2 do uchwały 29/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1270 Uchwała Nr 30/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 września 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1271 Uchwała Nr 31/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1272 Uchwała Nr 32/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 września 2009 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi

 

1273 Uchwała Nr 33/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do poddania egzekucji w trybie art. 777 Kpc

 

1274 Uchwała Nr 34/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z padziernika 2009 r.

 

1275 Uchwała Nr 35/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1276 Uchwała Nr 36/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1277 Załącznik nr 1 do uchwały 36/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1278 Załącznik nr 2 do uchwały 36/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1279 Uchwała Nr 37/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2009 roku w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2009/2010 na terenie powiatu górowskiego

 

1280 Załącznik do uchwały 37/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 13 października 2009 roku w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2009/2010 na terenie powiatu górowskiego - Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2009/2010 na terenie powiatu górowskiego

 

1281 Uchwała Nr 38/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

 

1282 Załącznik do uchwały 38/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Górowskim w roku szkolnym 2008/2009 

 

1283 Uchwała Nr 39/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1284 Załącznik nr 1 do uchwały 39/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1285 Załącznik nr 2 do uchwały 39/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1286 Uchwała Nr 40/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2009 r.

 

1287 Uchwała Nr 41/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

1298 Uchwała Nr 42/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

1289 Załącznik do uchwały 42/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

1290 Uchwała Nr 43/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia oraz kryteriów  i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski

 

1291 Uchwała Nr 44/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1292 Załącznik do uchwały 44/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Projekt budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1293 Uchwała Nr 45/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

1294 Uchwała Nr 46/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Powiatu Górowskiego

 

1295 Uchwała Nr 47/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1296 Uchwała Nr 48/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1297 Załącznik nr 1 do uchwały 48/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1298 Załącznik nr 2 do uchwały 48/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2009 r.

 

1299 Uchwała Nr 49/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1300 Uchwała Nr 50/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1301 Załącznik nr 1 do uchwały 50/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1302 Załącznik nr 2 do uchwały 50/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

1303 Uchwała Nr 51/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

1304 Załącznik do uchwały 51/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze  - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Górze 

 

1305 Uchwała Nr 52/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1306 Załącznik nr 1 do uchwały 52/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

1307 Załącznik nr 2 do uchwały 52/09 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok

 

ROK 2010

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2010 r.

 

1308 Uchwała Nr 01/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

 

1309 Załącznik nr 1 do uchwały 01/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok  - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

 

1310 Załącznik nr 2 do uchwały 01/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok – Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

 

1311 Załącznik nr 3 do uchwały 01/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok  - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2010 roku

 

1312 Uchwała Nr 02/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1313 Załącznik nr 1 do uchwały 02/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1314 Uchwała Nr 03/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

1315 Uchwała Nr 04/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1316 Załącznik nr 1 do uchwały 04/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1317 Załącznik nr 2 do uchwały 04/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2010 r.

 

1318 Uchwała nr 05/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1319 Załącznik nr 1 do uchwały 05/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1320 Załącznik nr 2 do uchwały 05/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1321 Uchwała Nr 06/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1322 Załącznik nr 1 do uchwały 06/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1323 Uchwała Nr 07/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1324 Załącznik nr 1 do uchwały 07/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1325 Uchwała Nr 08/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2010 r.

 

1326 Uchwała Nr 09/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1327 Załącznik nr 1 do uchwały 09/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1328 Załącznik nr 2 do uchwały 09/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1329 Uchwała NR 10/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie sprzedaży części udziału w wysokości 10/979 w działce nr 1028/21 w drodze bezprzetargowej.

 

1330 Uchwała Nr 11/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2009 rok.

 

1331 Uchwała Nr 12/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1332 Załącznik nr 1 do uchwały 12/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Przeniesienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1333 Załącznik nr 2 do uchwały 12/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1334 Uchwała nr 13/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki

 

1335 Załącznik do uchwały 13/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki – Zgoda na zmianę umowy spółki

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2010 r.

 

1336 Uchwała Nr 14/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1337 Załącznik nr 1 do uchwały 14/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1338 Załącznik nr 2 do uchwały 14/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2010 r.

 

1339 Uchwała Nr 15/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1340 Załącznik nr 1 do uchwały 15/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1341 Załącznik nr 2 do uchwały 15/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1342 Uchwała Nr 16/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski w 2010r.

 

1343 Uchwała Nr 17/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia dzieciom pochodzącym z terenu Powiatu Górowskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego .

 

1344 Załącznik nr 1 do uchwały 17/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia dzieciom pochodzącym z terenu Powiatu Górowskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego .- Treść konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Górze na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

1345 Załącznik nr 2 do uchwały 17/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia dzieciom pochodzącym z terenu Powiatu Górowskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego -  Regulamin pracy komisji prowadzącej pracę w zakresie wybory oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia dzieciom pochodzącym z terenu Powiatu Górowskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

1346 Uchwała Nr 18/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1347 Załącznik nr 1 do uchwały 18/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zwiększeni planowanych dochodów Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1348 Załącznik nr 2 do uchwały 18/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1349 Uchwała Nr 19/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2010 r.

 

1350 Uchwała Nr 20/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

                       

1351 Uchwała Nr 21/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1352 Załącznik nr 1 do uchwały 21/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. -  Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1353 Uchwała Nr 22/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1354 Załącznik nr 1 do uchwały 22/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1355 Uchwała Nr 23/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1356 Załącznik do uchwały 23/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - SKŁAD OSOBOWY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

1357 Uchwała Nr 24/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji d / s ustalenia szkód i szacowania strat

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2010 r.

 

1358 Uchwała Nr 25/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1359 Załącznik nr 1 do uchwały 25/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1360 Uchwała Nr 26/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1361 Załącznik nr 1 do uchwały 26/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1362 Załącznik nr 2 do uchwały 26/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2010 r.

 

1363 Uchwała Nr 27/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Górze

 

1364 Uchwała Nr 28/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1365 Załącznik nr 1 do uchwały 28/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1366 Załącznik nr 2 do uchwały 28/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1367 Uchwała NR 29/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2010 roku.

 

1368 Załącznik do uchwały 29/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2010 roku. - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2010 r.

 

1369 Uchwała NR 30/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 września 2010 r. w sprawiewydania opinii dotyczącej zaliczenia realizowanej Obwodnicy Południowej miasta Lubina o klasie G do kategorii dróg powiatowych.

 

1370 Uchwała Nr 31/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1371 Załącznik nr 1 do uchwały 31/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1372 Załącznik nr 2 do uchwały 31/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1373 Uchwała Nr 32/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1374 Załącznik nr 1 do uchwały 32/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1375 Załącznik nr 2 do uchwały 32/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2010 r.

 

1376 Uchwała Nr 33/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 października 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1377 Uchwała Nr 34/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1378 Załącznik nr 1 do uchwały 34/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1379 Załącznik nr 2 do uchwały 34/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1380 Uchwala Nr 35/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1381 Załącznik nr 1 do uchwały 35/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1382 Załącznik nr 2 do uchwały 35/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1383 Uchwała Nr 36/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1384 Załącznik nr 1 do uchwały 36/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1385 Uchwała Nr 37/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2010/2011 na terenie powiatu górowskiego.

 

1386 Załącznik do uchwały 37/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2010/2011 na terenie powiatu górowskiego. – Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2010/2011 na terenie powiatu górowskiego

 

1387 Uchwała nr 38/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2010 r.

 

1388 Uchwała Nr 39/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1389 Załącznik nr 1 do uchwały 39/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1390 Załącznik nr 2 do uchwały 39/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.- Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1391 Uchwała Nr 40/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 19/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 

1392 Uchwała Nr 41/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1393 Uchwała Nr 42/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1394 Załącznik nr 1 do uchwały 42/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1395 Załącznik nr 2 do uchwały 42/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1396 Uchwała nr 43/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GÓRA NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017.

 

1397 Uchwała NR 44/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2010 r.

 

1398 Uchwała Nr 45/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1399 Załącznik nr 1 do uchwały 45/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1400 Załącznik nr 2 do uchwały 45/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1401 Uchwała Nr 46/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1402 Załącznik nr 1 do uchwały 46/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1403 Załącznik nr 2 do uchwały 46/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1404 Uchwała Nr 47/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 

1405 Załącznik nr 1 do uchwały 47/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1406 Załącznik nr 2 do uchwały 47/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok

 

1407 Uchwała Nr 48/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1408 Uchwała nr 49/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

 

ROK 2011

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2011 r.

 

1409 Uchwala NR 1/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zwolnienie z opłat na najem lokalu.

 

1410 Uchwala Nr 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1411 Załącznik nr 1 do uchwały 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1412 Załącznik nr 2 do uchwały 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Budżet Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1413 Załącznik nr 3 do uchwały 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 rok

 

1414 Załącznik nr 4 do uchwały 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok - Zmiana planu wydatków budżetu na 2011 rok

 

1415 Załącznik nr 5 do uchwały 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planu przychodów budżetu na 2011 rok

 

1416 Załącznik nr 6 do uchwały 2/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2011 r.

 

1417 Uchwala NR 3/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki

 

1418 Załącznik do uchwały 3/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki  - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Górze z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w tekście jednolitym umowy spółki Powiatowego  Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Górze

 

1419  Uchwala nr 4/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia terminu zakończenia działalności medycznej SPZOZ w likwidacji w Górze.

 

1420 Uchwala nr 5/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1421 Załącznik nr 1 do uchwały 5/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1422 Załącznik nr 2 do uchwały 5/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2011 r.

 

1423 Uchwala nr 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1424 Załącznik nr 1 do uchwały 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1425 Załącznik nr 2 do uchwały 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1426 Załącznik nr 3 do uchwały 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu Państwa w 2011 roku

 

1427 Uchwała nr 7/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych położonych w Górze przy ul. Hirszfelda 8

 

1428 Uchwała Nr 8/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2010 rok.

 

1429 Uchwała Nr 9/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/11 i Nr 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1430 Załącznik nr 1 do uchwały 9/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/11 i Nr 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan finansowy wydatków na 2011 rok

 

1431 Załącznik nr 2 do uchwały 9/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/11 i Nr 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

 

1432 Załącznik nr 3 do uchwały 9/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/11 i Nr 6/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 2 marca 2011 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1433 Uchwała Nr 10/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038

 

1434 Załącznik nr 1 do uchwały 10/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038 – Wieloletnia prognoza finansowa

 

1435 Uchwala nr 11/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1436 Załącznik nr 1 do uchwały 11/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1437 Uchwała Nr 12/2011 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Wschowy kategorii dróg powiatowych

 

1438 Załącznik do uchwały 12/2011 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Wschowy kategorii dróg powiatowych  - Położenie i przebieg dróg

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2011 r.

 

1439 Uchwała Nr 13/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1440 Załącznik nr 1 do uchwały 13/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1441 Uchwała Nr 14/2011 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski w 2011r.

 

1442 Uchwała Nr 15/2011Zarządu Powiatu w Górze z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/2011 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 21.03.20011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych położonych w Górze przy ul. Hirszfelda 8

 

1443 Uchwała Nr 16/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1444 Załącznik nr 1 do uchwały 16/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1445 Uchwała Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia terminu zakończenia działalności medycznej SPZOZ w Górze w likwidacji.

 

1446 Uchwała Nr 18/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1447 Załącznik nr 1 do uchwały 18/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1448 Załącznik nr 2 do uchwały 18/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1449 Uchwała Nr 19/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011- 2038

 

1450 Załącznik nr 1 do uchwały 19/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011- 2038 – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Górowskiego na 2011 rok ; Przepływy pieniężne i kwota długu

 

1451 Załącznik nr 2 do uchwały 19/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011- 2038 – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z  maja 2011 r.

 

1452 Uchwała Nr 20/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1453 Załącznik nr 1 do uchwały 20/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1454 Uchwała Nr 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok.

 

1455 Załącznik nr 1 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

1456 Załącznik nr 2 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

1457 Załącznik nr 3 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

1458 Załącznik nr 4 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

1459 Załącznik nr 5 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

1460 Załącznik nr 6 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

1461 Załącznik nr 7 do uchwały 21/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2010 rok. – Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za rok 2010

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2011 r.

 

1462 Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1463 Załącznik nr 1 do uchwały 22/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1464 Załącznik nr 2 do uchwały 22/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

                                                                  

1465 Uchwała nr 23/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011 – 2038

 

1466 Załącznik nr 1 do uchwały 23/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011 – 2038  - Wieloletnia prognoza finansowa

 

1467 Uchwała NR 24/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zwolnienia z opłat na najem lokalu.

 

1468 Uchwała NR 25/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

 

1469 Uchwała NR 26/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

 

1470 Uchwala Nr 27/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Powiatowemu Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółka z o.o.

 

1471 Uchwała Nr 28/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1472 Załącznik nr 1 do uchwały 28/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1473 Uchwała Nr 29/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1474 Załącznik nr 1 do uchwały 29/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1475 Uchwała Nr 30/11Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1476 Załącznik nr 1 do uchwały 30/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1477 Załącznik nr 2 do uchwały 30/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1478 Uchwała Nr 31/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038.

 

1479 Załącznik nr 1 do uchwały 31/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2011 r.

 

1480 Uchwała Nr 32/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1481 Załącznik nr 1 do uchwały 32/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1482 Uchwała Nr 33/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038.

 

1483 Załącznik nr 1 do uchwały 33/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011-2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1484 Uchwała Nr 34/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1485 Załącznik do uchwały 34/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Skład osobowy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2011 r.

 

1486 Uchwała Nr 35/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1487 Załącznik nr 1 do uchwały 35/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1488 Uchwala Nr 36/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2011 roku.

 

1489 Uchwała Nr 37/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1490 Załącznik nr 1 do uchwały 37/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1491 Załącznik nr 2 do uchwały 37/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1492 Uchwała Nr 38/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2011 r.

 

1493 Uchwała Nr 39/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1494 Załącznik nr 1 do uchwały 39/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1495 Załącznik nr 2 do uchwały 39/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1496 Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

1497 Załącznik do uchwały 40/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

 

1498 Uchwała Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

1499 Uchwała Nr 42/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1500 Załącznik nr 1 do uchwały 42/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1501 Załącznik nr 2 do uchwały 42/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2011 r.

 

1502 Uchwała Nr 43/11 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 12 października 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1503 Uchwała Nr 44/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1504 Załącznik nr 1 do uchwały 44/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1505 Uchwala Nr 45/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1506 Załącznik nr 1 do uchwały 45/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1507 Załącznik nr 2 do uchwały 45/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1508 Uchwała NR 46/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie powiatu górowskiego.

 

1509 Załącznik do uchwały 46/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie powiatu górowskiego. - Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie powiatu górowskiego

 

1510 Uchwała Nr 47/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011

 

1511 Uchwała Nr 48/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1512 Załącznik nr 1 do uchwały 48/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1513 Załącznik nr 2 do uchwały 48/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2011 r.

 

1514 Uchwała Nr 49/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1515 Załącznik nr 1 do uchwały 49/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1516 Załącznik nr 2 do uchwały 49/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1517 Uchwała Nr 50/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

1518 Uchwała Nr 51/11 Zarządu Powiatu Górowskiego  z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1519 Uchwała NR 52/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 46/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie powiatu górowskiego.

 

1520 Uchwała Nr 53/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1521 Załącznik nr 1 do uchwały 53/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1522 Załącznik nr 2 do uchwały 53/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2011 r.

 

1523 Uchwała Nr 54/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia l grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1524 Załącznik nr 1 do uchwały 54/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia l grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1525 Załącznik nr 2 do uchwały 54/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia l grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1526 Uchwała Nr 55/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011 - 2038.

 

1527 Załącznik nr 1 do uchwały 55/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011 -2038 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1528 Uchwała NR 56/11Zarządu Powiatu Górowskiegoz dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wynajmu nieruchomości położonej w Górze, przy ul. Podwale nr 24.

 

1529 Uchwała NR 57/2011Zarządu Powiatu Górowskiegoz dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz terenów Hali Sportowo-Widowiskowej "Arkadia" Starostwa Powiatowego w Górze oraz opłat za organizacjęimprez sportowych.

 

1530 Uchwała Nr 58/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1531 Załącznik nr 1 do uchwały 58/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1532 Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 57/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz terenów Hali Sportowo-Widowiskowej "Arkadia" Starostwa Powiatowego w Górze oraz opłat za organizację imprez sportowych.

 

1533 Uchwała Nr 60/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038.

 

1534 Załącznik nr 1 do uchwały 60/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 - 2038. - Zmiany w planie dochodów projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1535 Załącznik nr 2 do uchwały 60/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 – 2038 - Zmiany planu wydatków projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1536 Załącznik nr 3 do uchwały 60/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 – 2038 - Zmiana planu przychodów projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1537 Załącznik nr 4 do uchwały 60/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012 – 2038 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1538 Uchwała Nr 61/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1539 Załącznik nr 1 do uchwały 61/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1540 Uchwała Nr 62/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok

 

1541 Załącznik nr 1 do uchwały 62/11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok  - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 

1542 Uchwała Nr 63 /11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011 - 2038.

 

1543 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 63 /11 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2011 – 2038 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1544 Uchwała Nr 64 /2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1545 Załącznik do uchwały 64/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

 

ROK 2012

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2012 r.

 

1546 Uchwała Nr 1/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1547 Załącznik nr 1 do uchwały 1/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1548 Załącznik nr 2 do uchwały 1/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1549 Uchwała Nr 2/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

 

1550 Załącznik nr 1 do uchwały 2/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

 

1551 Załącznik nr 2 do uchwały 2/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

 

1552 Załącznik nr 3 do uchwały 2/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu Państwa w 2012 roku

 

1553 Uchwała Nr 3/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1554 Załącznik do uchwały 3/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku. – Treść ogłoszenia Zarząd Powiatu Górowskiego  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1555 Uchwała Nr 4/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

1556 Załącznik do uchwały 4/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. – Treść ogłoszenia Zarząd Powiatu Górowskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 

1557 Uchwała Nr 5/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, powoływanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Górowskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zm.)

 

1558 Załącznik nr 1 do uchwały 5/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, powoływanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Górowskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zm.) – Formularz Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowych organizowanych przez Powiat Górowski

 

1559 Załącznik nr 2 do uchwały 5/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, powoływanych w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Górowskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zm.) – Deklaracja

 

1560 Uchwała nr 6/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1561 Uchwała nr 7/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

1562 Uchwała NR 8/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 września 2011r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

1563 Załącznik do uchwały 8/2012  zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 września 2011r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. – Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2012 r.

 

1564 Uchwała Nr 9/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1565 Załącznik nr 1 do uchwały 9/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1566 Uchwała NR 10/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

1567 Uchwała NR 11/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1568 Uchwała NR 12/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2012 r.

 

1569 Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia  2 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu "Strategii rozwoju oświaty w powiecie górowskim na lata 2012 - 2020"

 

1570 Uchwała Nr 14/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1571 Załącznik nr 1 do uchwały 14/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1572 Uchwała Nr 15/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie odrzucenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1573 Załącznik do uchwały 15/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie odrzucenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku. - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, zdrowia, kultury realizowanych w 2012 roku

 

1574 Uchwała Nr 16/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie odrzucenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

1575 Załącznik do uchwały 16/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie odrzucenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2012 roku

 

1576 Uchwala Nr 17/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1577 Załącznik do uchwały 17/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku – OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Górowskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1578 Uchwała Nr 18/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

1579 Załącznik do uchwały 18/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. – OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Górowskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 

1580 Uchwała Nr 19/2012  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Jemielno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018".

 

1581 Uchwała NR 20/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Powiatu Górowskiego.

 

1582 Uchwała Nr 21/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze do realizacji projektu "Teraz młodzież" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1583 Uchwała Nr 22/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Teraz Młodzież” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1584 Uchwała Nr 23/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1585 Załącznik nr 1 do uchwały 23/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1586 Uchwała NR 24/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Górowskiego.

 

1587 Załącznik do uchwały 24/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Górowskiego. – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2011 rok

 

1588 Uchwała Nr 25/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1589 Uchwała Nr 26/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udziału Kół Łowieckich, zarządców obwodów łowieckich i myśliwych w realizacji Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Górowskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus ueropaeus i kuropatwy Perdix perdix" przyjętego uchwałą nr XIV/89/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012,

 

1590 Załącznik do uchwały 26/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udziału Kół Łowieckich, zarządców obwodów łowieckich i myśliwych w realizacji Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Górowskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus ueropaeus i kuropatwy Perdix perdix" przyjętego uchwałą nr XIV/89/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2012, - Regulamin udziału Kół Łowieckich, zarządców obwodów łowieckich i myśliwych w realizacji "Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Górowskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus ueropaeus i kuropatwy Perdix perdix"

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2012 r.

 

1591 Uchwała Nr 27/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1592 Załącznik nr 1 do uchwały 27/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1593 Załącznik nr 2 do uchwały 27/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu  Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1594 Uchwała Nr 28/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

1595 Uchwała Nr 29/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Górowskiego z zakresu kultury, nauki i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu, realizowanych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

 

1596 Załącznik do uchwały 29/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Górowskiego z zakresu kultury, nauki i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu, realizowanych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe - Regulamin pracy Komisji oceniającej merytorycznie oferty zgłoszone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, nauki i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu

 

1597 Uchwala Nr 30/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyników konkursów na realizację zadań publicznych Powiatu Górowskiego z zakresu kultury, nauki i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

 

1598 Załącznik nr 1 do uchwały 30/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyników konkursów na realizację zadań publicznych Powiatu Górowskiego z zakresu kultury, nauki i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.- Zestawienie ofert dofinansowanych w ramach konkursów i szczegółowy podział środków finansowych

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2012 r.

 

1599 Uchwała Nr 31/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1600 Załącznik nr 1 do uchwały 31/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1601 Uchwała Nr 32/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2011 rok.

 

1602 Załącznik do uchwały 32/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2011 rok. -  Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za 2011

 

1603 Uchwala Nr 33/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski w 2012r.

 

1604 Uchwala Nr 34/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

1605 Załącznik do uchwały 34/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

1606 Uchwała Nr 35/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

1607 Załącznik do uchwały 35/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. – Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2012 r.

 

1608 Uchwała Nr 36/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1609 Załącznik do uchwały 36/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze – Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1610 Uchwała Nr 37/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze

 

1611 Załącznik do uchwały 37/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze – Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze

 

1612 Uchwała Nr 38/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1613 Załącznik nr 1 do uchwały 38/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1614 Uchwała Nr 39/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu aneksu do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2000 r. w sprawie przejęcia przez Zarząd Powiatu Górowskiego z dniem 1 stycznia 2001 r., jako zadania powierzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, prowadzenia w Górze Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

 

1615 Załącznik do uchwały 39/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu aneksu do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2000 r. w sprawie przejęcia przez Zarząd Powiatu Górowskiego z dniem 1 stycznia 2001 r., jako zadania powierzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, prowadzenia w Górze Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu – ANEKS do porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2000 r. w sprawie przejęcia przez Zarząd Powiatu Górowskiego z dniem l stycznia 2001 r., jako zadania powierzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, prowadzenia w Górze Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

 

1616 Uchwała Nr 40/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1617 Załącznik nr 1 do uchwały 40/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

                      

1618 Uchwała Nr 41/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1619 Uchwała Nr 42/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

 

1620 Uchwała Nr 43/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1621 Uchwała Nr 44/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze.

 

1622 Uchwała Nr 45/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

1623 Uchwała Nr 46/2012  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

 

1624 Uchwała Nr 47/2012  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

 

1625 Uchwała Nr 48/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1626 Załącznik nr 1 do uchwały 48/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1627 Uchwała Nr 49/12  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie planu finansowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze na 2012 rok.

 

1628 Załącznik nr 1 do uchwały 49/12  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie planu finansowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze na 2012 rok. - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE NA 2012 R.

 

1629 Załącznik nr 2 do uchwały 49/12  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie planu finansowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze na 2012 rok. - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GÓRZE NA 2012 ROK.

 

1630 Uchwala nr 50/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2012 r.

 

1631 Uchwała Nr 51/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego.

 

1632 Uchwała Nr 52/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lipca 2012 r. sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

 

1633 Uchwała Nr 53/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1634 Załącznik nr 1 do uchwały 53/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1635 Załącznik nr 2 do uchwały 53/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu  Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1636 Uchwała Nr 54/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038.

 

1637 Załącznik nr 1 do uchwały 54/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1638 Uchwała Nr 55/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze.

 

1639 Uchwała Nr 56/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1640 Uchwała Nr 57/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

1641 Uchwała Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wąsoszu

 

1642 Uchwała Nr 59/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze

 

1643 Uchwała Nr 60/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z  o. o.

 

1644 Uchwała Nr 61/2012  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

1645 Załącznik do uchwały 61/2012  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. – Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2012 r.

 

1646 Uchwała Nr 62/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

 

1647 Uchwała Nr 63/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego.

 

1648 Uchwała Nr 64/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1649 Załącznik nr 1 do uchwały 64/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1650 Uchwała Nr 65/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1651 Uchwała Nr 66/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

1652 Uchwała Nr 67/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

1653 Uchwała Nr 68/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

1654 Uchwała Nr 69/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

1655 Uchwała Nr 70/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1656 Uchwała Nr 71/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1657 Załącznik nr 1 do uchwały 71/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1658 Załącznik nr 2 do uchwały 71/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1659 Uchwała NR 72/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2012 roku.

 

1660 Załącznik do uchwały 72/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2012 roku. - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

 

1661 Uchwała NR 73/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2012 r.

 

1662 Uchwała Nr 74/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1663 Załącznik nr 1 do uchwały 74/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1664 Załącznik nr 2 do uchwały 74/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.  - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1665 Uchwała Nr 75/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny za umieszczenie reklamy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze

 

1666 Uchwała Nr 76/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze.

 

1667 Uchwała Nr 77/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze do zawarcia umowy na praktyczną naukę zawodu w roku szkolnym 2012/2013 z Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

 

1668 Uchwała Nr 78/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1669 Uchwała Nr 79/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1670 Uchwała Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wąsoszu

 

1671 Uchwała Nr 81/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg położonych w granicach administracyjnych

miasta Lubina kategorii dróg powiatowych.

 

1672 Załącznik do uchwały 81/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Lubina kategorii dróg powiatowych. – Mapa położenia i przebiegu dróg o których mowa w uchwale

 

1673 Uchwała Nr 82 /12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1674 Załącznik nr 1 do uchwały 82 /12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1675 Załącznik nr 2 do uchwały 82 /12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1676 Uchwała Nr 83/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1677 Załącznik nr 1 do uchwały 83/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1678 Uchwala Nr 84 /12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1679 Uchwala Nr 85/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Górze przy ul. Podwale 24.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2012 r.

 

1680 Uchwala Nr 86/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu publicznym na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o.

 

1681 Załącznik nr 1 do uchwały 86/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu publicznym na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o. - Ogłoszenie o przetargu publicznym

 

1682 Załącznik nr 2 do uchwały 86/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu publicznym na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o. - Warunki przetargu

 

1683 Załącznik nr 3 do uchwały 86/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu publicznym na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o. - Regulamin pracy komisji przetargowej

 

1684 Uchwala Nr 87/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 13/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu "Strategii rozwoju oświaty w powiecie górowskim na lata 2012 - 2020"

 

1685 Uchwala Nr 88/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 października 2012 r.  w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2012/2013 na terenie powiatu górowskiego.

 

1686 Załącznik do uchwały 88/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 października 2012 r.  w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2012/2013 na terenie powiatu górowskiego. - Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2012/2013 na terenie powiatu górowskiego

 

1687 Uchwała Nr 89/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zasad weryfikacji wniosków oraz procedur postępowania dotyczących realizacji w Powiecie Górowskim programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

1688 Załącznik do uchwały 89/2012 zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zasad weryfikacji wniosków oraz procedur postępowania dotyczących realizacji w Powiecie Górowskim programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zasady weryfikacji wniosków oraz procedury postępowania dotyczące realizacji w Powiecie Górowskim programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

1689 Uchwała Nr 90/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1690 Załącznik nr 1 do uchwały 90/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1691 Załącznik nr 2 do uchwały 90/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1692 Uchwała Nr 91/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038

 

1693 Załącznik nr 1 do uchwały 91/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038 – Wieloletnia prognoza finansowa

 

1694 Uchwała NR 92/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1695 Załącznik do uchwały 92/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze – Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1696 Uchwała Nr 93/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2012 r.

 

1697 Uchwała Nr 94/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

1698 Uchwała Nr 95/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie korekty uchwały Nr 90/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1699 Załącznik nr 1 do uchwały 95/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie korekty uchwały Nr 90/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok  - Korekta przeniesień w planie wydatków w Uchwale Nr 90/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2012 roku

 

1700 Uchwała Nr 96/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1701 Załącznik nr 1 do uchwały 96/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1702 Załącznik nr 2 do uchwały 96/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1703 Uchwała Nr 97/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1704 Załącznik do uchwały 97/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok  - Projekt budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1705 Uchwała Nr 98/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1706 Załącznik nr 1 do uchwały 98/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1707 Załącznik nr 2 do uchwały 98/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1708 Uchwała Nr 99/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038.

 

1709 Załącznik nr 1 do uchwały 99/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1710 Uchwała Nr 100/2012  Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

 

1711 Uchwała Nr 101/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

 

1712 Uchwała Nr 102/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2012 r.

 

1713 Uchwała Nr 103/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1714 Załącznik nr 1 do uchwały 103/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiat Górowskiego na 2012 rok.

 

1715 Załącznik nr 2 do uchwały 103/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiat Górowskiego na 2012 rok.

 

1716 Uchwała nr 104/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1717 Uchwała nr 105/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1718 Uchwała Nr 106/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1719 Załącznik nr 1 do uchwały 106/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1720 Załącznik nr 2 do uchwały 106/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok

 

1721 Uchwała Nr 107/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niechlów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020"

 

1722 Uchwała Nr 108/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.

 

1723 Uchwała nr 109/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego.

 

1724 Uchwała Nr 110/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1725 Załącznik nr 1 do uchwały 110/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1726 Uchwała nr 111/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1727 Załącznik nr 1 do uchwały 111/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

 

1728 Uchwała Nr 112/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038.

 

1729 Załącznik nr 1 do uchwały 112/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1730 Załącznik nr 2 do uchwały 112/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2012-2038. - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

 

 

ROK 2013

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2013 r.

 

1731 Uchwała Nr 1/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1732 Załącznik nr 1 do uchwały 1/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1733 Załącznik nr 2 do uchwały 1/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1734 Uchwała Nr 2/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

 

1735 Załącznik nr 1 do uchwały 2/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

 

1736 Załącznik nr 2 do uchwały 2/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

 

1737 Uchwała Nr 3/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

1738 Załącznik do uchwały 3/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

1738 aZałącznik nr 1 do załącznika do uchwały 3/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu – Projekt schematu organizacyjnego

 

1739 Uchwała Nr 4/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1740 Załącznik nr 1 do uchwały 4/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1741 Uchwała Nr 5/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

 

1742 Załącznik do uchwały 5/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku – Treść ogłoszenia Zarządu Powiatu Górowskiego o konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

 

1743 Uchwała Nr 6/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

 

1744 Załącznik do uchwały 6/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku – Treść ogłoszenia Zarządu Powiatu o konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

 

1745 Uchwała Nr 7/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Górowskiego w 2013 roku

 

1746 Załącznik nr 1 do uchwały 7/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Górowskiego w 2013 roku  - Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Górowskiego

 

1747 Załącznik nr 2 do uchwały 7/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Górowskiego w 2013 roku  - Deklaracja

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2013 r.

 

1748 Uchwała Nr 8/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1749 Załącznik nr 1 do uchwały 8/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1750 Uchwała NR 9/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie  zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2013 r.

 

1751 Uchwała Nr 10/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1752 Załącznik nr 1 do uchwały 10/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1753 Załącznik nr 2 do uchwały 10/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1754 Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Górowskiego z zakresu kultury, nauki i zdrowia oraz kultury

 

1755 Uchwała Nr 12/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1756 Załącznik nr 1 do uchwały 12/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1757 Załącznik nr 2 do uchwały 12/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1758 Uchwala Nr 13/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, zdrowia i kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

1759 Załącznik nr 1 do uchwały 13/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, zdrowia i kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. - zestawienie ofert dofinansowanych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, zdrowia i kultury realizowanych w 2013 roku

 

1760 Uchwala Nr 14/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

1761 Załącznik nr 1 do uchwały 14/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. - Zestawienie ofert dofinansowanych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2013 roku

 

1762 Uchwała NR 15/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2012 rok.

 

1763 Załącznik do uchwały 15/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2012 rok. - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2012 rok

 

1764 Uchwała Nr 16/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1765 Załącznik nr 1 do uchwały 16/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1766 Załącznik nr 2 do uchwały 16/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1767 Uchwala Nr 17/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

 

1768 Załącznik do uchwały 17/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku – Treść ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

1769 Uchwala Nr 18/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

 

1770 Załącznik do uchwały 18/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku – Treść ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2013 r.

 

1771 Uchwała NR 19/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie  powołania zespołu do rokowań ,poprzez negocjacje, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o. o. z siedzibą w Górze, będących własnością Powiatu Górowskiego oraz określenia regulaminu pracy tego zespołu i regulaminu prowadzenia negocjacji.

 

1772 Załącznik nr 1 do uchwały 19/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie  powołania zespołu do rokowań ,poprzez negocjacje, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o. o. z siedzibą w Górze, będących własnością Powiatu Górowskiego oraz określenia regulaminu pracy tego zespołu i regulaminu prowadzenia negocjacji - Regulamin pracy Zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów spółki Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Górze

 

1773 Załącznik nr 2 do uchwały 19/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie  powołania zespołu do rokowań ,poprzez negocjacje, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o. o. z siedzibą w Górze, będących własnością Powiatu Górowskiego oraz określenia regulaminu pracy tego zespołu i regulaminu prowadzenia negocjacji - Regulamin prowadzenia negocjacji w przedmiocie zbycia przez Powiat Górowski

udziałów Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. z siedzibą w  Górze

 

1774 Uchwała Nr 20/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1775 Załącznik nr 1 do uchwały 20/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1776 Załącznik nr 2 do uchwały 20/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1777 Uchwała Nr 21/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013 - 2038.

 

1778 Załącznik nr 1 do uchwały 21/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1779 Uchwała Nr 22/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.  w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Górowskim a Niemieckim Towarzystwem Kulturalno- Społecznym w Legnicy

 

1780 Załącznik do uchwały 22/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.  w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Górowskim a Niemieckim Towarzystwem Kulturalno- Społecznym w Legnicy -  porozumienie o współpracy

 

1781 Uchwała Nr 23/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Merty -Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze do podpisywania imieniu Powiatu Górowskiego porozumień i umów w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2013 r.

 

1782 Uchwała Nr 24/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1783 Załącznik do uchwały 24/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze - Ogłoszenie o konkursie Zarządu Powiatu Górowskiego na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1784 Uchwała Nr 25/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1785 Załącznik do uchwały 25/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze - Ogłoszenie o konkursie Zarządu Powiatu Górowskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1786 Uchwała Nr 26/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wyników konkursu (II nabór) na zadania publiczne z zakresu nauki, zdrowia i kultury realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

1787 Załącznik nr 1 do uchwały 26/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie  wyników konkursu (II nabór) na zadania publiczne z zakresu nauki, zdrowia i kultury realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. - Zestawienie ofert dofinansowanych w konkursie (II nabór) na zadania publiczne z zakresu nauki, zdrowia i kultury realizowane w 2013 roku

 

1788 Uchwala Nr 27/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wyników konkursu (II nabór) na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

 

1789 Załącznik nr 1 do uchwały 27/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wyników konkursu (II nabór) na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. - Zestawienie ofert dofinansowanych w konkursie ( II nabór) na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2013 roku

 

1790 Uchwała Nr 28/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013 - 2038.

 

1791 Uchwała Nr 29/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2012 rok.

 

1792 Załącznik nr 1 do uchwały 29/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2012 rok. - Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za 2012 rok

 

1793 Załącznik nr 2 do uchwały 29/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2012 rok. - Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za 2012 rok

 

1794 Załącznik nr 3 do uchwały 29/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2012 rok. - Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za 2012 rok

 

1795 Załącznik nr 4 do uchwały 29/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2012 rok. - Sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za 2012 rok

 

1796 Uchwała Nr 30/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1797 Załącznik nr 1 do uchwały 30/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1798 Uchwała Nr 31/2013 zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1799 Uchwała Nr 32/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

 

1800 Uchwała Nr 33/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego  z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1801 Uchwała Nr 34/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

 

1802 Uchwała Nr 35/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2013 r.

 

1803 Uchwała Nr 36/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 35/ 2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1804 Uchwała Nr 37/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 101/2012 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1805 Uchwała Nr 38/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1806 Uchwała Nr 39/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla  p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

1807 Uchwała Nr 40/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze do wydania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi

 

1808 Uchwała Nr 41/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1809 Załącznik nr 1 do uchwały 41/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok  - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1810 Uchwała Nr 42/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze z dnia 4 czerwca 2013 r.

 

1811 Uchwała Nr 43/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego  w Górze z dnia 4 czerwca 2013r.

 

1812 Uchwała Nr 44/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

1813 Uchwała Nr 45/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

1814 Uchwała Nr 46/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie  wydania opinii dotyczącej zaliczenia części drogi powiatowej nr 1078D Góra- Kruszynie, ul. Dworcowa w Górze do kategorii drogi gminnej

 

1815 Uchwała Nr 47/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze

 

1816 Uchwała Nr 48/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1817 Załącznik nr 1 do uchwały 48/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1818 Załącznik nr 2 do uchwały 48/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1819 Uchwała Nr 49/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2013 r.

 

1820 Uchwała Nr 50/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013 - 2038.

 

1821 Załącznik nr 1 do uchwały 50/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013 - 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1822 Uchwała Nr 51/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1823 Załącznik nr 1 do uchwały 51/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1824 Załącznik nr 2 do uchwały 51/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1825 Uchwała Nr 52/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1826 Załącznik nr 1 do uchwały 52/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1827 Uchwała Nr 53/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, przyjętego uchwałą Nr 64/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

1828 Uchwała Nr 54/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

 

1829 Uchwała Nr 55/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

 

1830 Uchwała Nr 56/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

 

1831 Uchwała Nr 57/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

 

1832 Uchwała Nr 58/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

 

1833 Uchwała Nr 59/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zlecenia przez Powiat Górowski w latach 2013- 2014 Powiatowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze realizacji projektu „ Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2013 r.

 

1834 Uchwała Nr 60/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1835 Załącznik nr 1 do uchwały 60/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok -  Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1836 Uchwała NR 61/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2013 roku.

 

1837 Uchwała NR 62/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

1838 Załącznik do uchwały 62/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - skład osobowy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

1839 Uchwała Nr 63/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1840 Załącznik nr 1 do uchwały 63/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1841 Załącznik nr 2 do uchwały 63/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1842 Uchwała nr 64/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

1843 Uchwała NR 65/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2013 r.

 

1844 Uchwała Nr 66/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1845 Załącznik nr 1 do uchwały 66/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok  - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1846 Załącznik nr 2 do uchwały 66/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok  - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1847 Uchwała Nr 67/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kowalowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

1848 Uchwała Nr 68/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Czerninie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

1849 Uchwała Nr 69/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1850 Załącznik nr 1 do uchwały 69/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 – Projekt umowy najmu

 

1851 Uchwała Nr 70/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wynajmu okazjonalnego sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1852 Uchwała NR 71/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Powiatu Górowskiego Panu Wiesławowi Pośpiechowi obowiązków i odpowiedzialności.

 

1853 Uchwała Nr 72/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1854 Załącznik nr 1 do uchwały 72/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1855 Uchwała Nr 73/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wynajmu okazjonalnego sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1856 Uchwała Nr 74/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wynajmu okazjonalnego sali nr 4 w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1857 Uchwała Nr 75/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1858 Załącznik nr 1 do uchwały 75/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 - Projekt umowy najmu

 

1859 Uchwała Nr 76/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Piotra Grochowiaka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

 

1860 Uchwala Nr 77/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2013 r.

 

1861 Uchwała NR 78/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2013 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu górowskiego.

 

1862 Załącznik do uchwały 78/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2013 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu górowskiego - Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu górowskiego

 

1863 Uchwała Nr 79/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1864 Załącznik nr 1 do uchwały 79/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1865 Załącznik nr 2 do uchwały 79/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 66/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2013 roku oraz zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1866 Uchwała Nr 80/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1867 Załącznik do uchwały 80/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych pod najem

 

1868 Uchwała Nr 81/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1869 Załącznik nr 1 do uchwały 81/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1870 Załącznik nr 2 do uchwały 81/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1871 Uchwała NR 82/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Górze.

 

1872 Uchwała nr 83/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2013 r.

 

1873 Uchwała Nr 84/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1874 Uchwała Nr 85/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1875 Załącznik nr 1 do uchwały 85/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok – Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego.

 

1876 Załącznik nr 2 do uchwały 85/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Projekt budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1877 Uchwała Nr 86/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dniu 27 listopada 2013 roku w  sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok

 

1878 Załącznik nr 1 do uchwały 86/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dniu 27 listopada 2013 roku w  sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1879 Załącznik nr 2 do uchwały 86/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dniu 27 listopada 2013 roku w  sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1880 Uchwała Nr 87/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Górze na 2013 rok w zakresie rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe 

 

1881 Załącznik nr 1 do uchwały 87/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Górze na 2013 rok w zakresie rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe  - Plan finansowy na 2013 rok Starostwa Powiatowego w Górze w zakresie rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe.

 

1882 Załącznik nr 2 do uchwały 87/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Górze na 2013 rok w zakresie rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy na 2013 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Górze w zakresie rozdziału 60014 - drogi publiczne powiatowe.

 

1883 Uchwała Nr 88/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1884 Załącznik nr 1 do uchwały 88/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 – Wzór umowy najmu

 

1885 Uchwała Nr 89/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1886 Załącznik do uchwały 89/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – Treść ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerninie

 

1887 Uchwała Nr 90/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1888 Załącznik do uchwały 90/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – Treść ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kowalowie

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2013 r.

 

1889 Uchwała Nr 91/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1890 Załącznik nr 1 do uchwały 91/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1891 Załącznik nr 2 do uchwały 91/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1892 Uchwała Nr 92/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1893 Załącznik nr 1 do uchwały 92/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 – Wzór umowy najmu

 

1894 Uchwala Nr 93/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Górze przy ul. Hirszfelda.

 

1895 Załącznik do uchwały 93/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Górze przy ul. Hirszfelda. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

1896 Uchwała Nr 94/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Łaszewskiego-specjalisty w Starostwie Powiatowym w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.

 

1897 Uchwała Nr 95/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie odstąpienia od przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu Górowskiego projektów uchwał Rady Powiatu Górowskiego.

 

1898 Uchwala Nr 96/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i udzielenia zgody na reprezentację Zarządu Powiatu Górowskiego do podpisania umowy zbycia udziałów PCOZ w Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Górze

 

1899 Uchwała Nr 97/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1900 Załącznik nr 1 do uchwały 97/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1901 Załącznik nr 2 do uchwały 97/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1902 Uchwała nr 98/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1903 Uchwała nr 99/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1904 Uchwała Nr 100/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

1905 Uchwała Nr 101/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1906 Załącznik nr 1 do uchwały 101/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1907 Załącznik nr 2 do uchwały 101/13 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok.

 

1908 Uchwała NR 102/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Górze.

 

1909 Załącznik do uchwały 102/2013 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Górze. - Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

 

 

ROK 2014

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2014 r.

 

1910 Uchwała NR 1/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Merta- Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Mit a prawda-łamiemy bariery i stereotypy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1911 Uchwała NR 2/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego.

 

1912 Załącznik do uchwały 2/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego. – Wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży

 

1913 Uchwała NR 3/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

1914 Uchwała NR 4/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Góra na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021"

 

1915 Uchwała NR 5/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1916 Załącznik do uchwały 5/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 - Wniosek o najem lokalu użytkowego dla organizacji pożytku publicznego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2014 r.

 

1917 Uchwała NR 6/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1918 Załącznik do uchwały 6/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – Ogłoszenie Zarządu Powiatu Górowskiego nieograniczonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerninie

 

1919 Uchwała NR 7/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

1920 Uchwała NR 8/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1921 Załącznik do uchwały 8/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Górowskiego nieograniczonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kowalowie

 

1922 Uchwała nr 9/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2014 r.

 

1923 Uchwała NR 10/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2013 rok.

 

1924 Załącznik nr 1 do uchwały 10/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2013 rok.-  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok

 

1925 CZĘŚĆ PIERWSZA Załącznika nr 2 do uchwały 10/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2013 rok - Sprawozdania za 2013 rok z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego.

 

1925 CZĘŚĆ DRUGA Załącznika nr 2 do uchwały 10/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2013 rok - Sprawozdania za 2013 rok z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego.

 

1926 Załącznik nr 3 do uchwały 10/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2013 rok - Informację o stanie mienia Powiatu.

 

1927 Uchwała NR 11/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1928 Załącznik nr 1 do uchwały 11/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 - Projekt umowy najmu

 

1929 Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobie trzeciej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2014 r.

 

1930 Uchwała Nr 13/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Górowskiego „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok".

 

1931 Załącznik do uchwały 13/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Górowskiego „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok". - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok

 

1932 Uchwała Nr 14/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie złożenia wniosku o nieodpłatne nabycie na własność Powiatu Górowskiego mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomość gruntową zabudowaną w Górze przy ul. T. Kościuszki, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębie 0001 Góra, jako działka nr 931, AM-25, o powierzchni 0,2162ha

 

1933 Uchwała NR 15/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

1934 Uchwała Nr 16/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1935 Uchwała NR 17/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze do wydania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi

 

1936 Uchwała NR 18/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Górowskiego .

 

1937 Załącznik do uchwały 18/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Górowskiego - Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2014 r.

 

1938 Uchwała NR 19/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowanego budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1939 Załącznik nr 1 do uchwały 19/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowanego budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1940 Załącznik nr 2 do uchwały 19/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowanego budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1941 Uchwała Nr 20/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

 

1942 Załącznik nr 1 do uchwały 20/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

 

1943 Załącznik nr 2 do uchwały 20/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

 

1944 Załącznik nr 3 do uchwały 20/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu Państwa w 2014 roku

 

1945 Uchwała Nr 21/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1946 Załącznik nr 1 do uchwały 21/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1947 Załącznik nr 2 do uchwały 21/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1948 Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w budynku przy ulicy A. Polskiej 8 w Górze

 

1949 Uchwała Nr 23/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

1950 Załącznik do uchwały 23/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

1951 Uchwała Nr 24/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

 

1952 Uchwała Nr 25/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

 

1953 Uchwała Nr 26/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014-2038

 

1954 Załącznik nr 1 do uchwały 26/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014-2038 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2038

 

1955 Załącznik nr 2 do uchwały 26/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014-2038 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

1956 Załącznik nr 3 do uchwały 26/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014-2038 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

1957 Uchwała Nr 27/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2013 rok

 

1958 Załącznik nr 1 do uchwały 27/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2013 rok -  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

 

1959 Załącznik nr 2 do uchwały 27/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2013 rok -  Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

 

1960 Załącznik nr 3 do uchwały 27/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2013 rok -  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

1961 Załącznik nr 4 do uchwały 27/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2013 rok -  Rachunek zysków i strat jednostki

 

1962 Załącznik nr 5 do uchwały 27/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2013 rok -  Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

1963 Uchwała Nr 28/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1964 Załącznik nr 1 do uchwały 28/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1965 Uchwała Nr 29/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

1966 Uchwała Nr 30/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

1967 Uchwała NR 31/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego i Wicestarosty Górowskiego

 

1968 Uchwała NR 32/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1969 Załącznik nr 1 do uchwały 32/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. – Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1970 Załącznik nr 2 do uchwały 32/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. – Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1971 Uchwała NR 33/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wydania opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla tematu: „ Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” w ramach zadania inwestycyjnego PN: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów- Góra wraz z obwodnicą Góry”.

 

1972 Uchwała NR 34/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

1973 Załącznik do uchwały 34/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2014 r.

 

1974 Uchwała Nr 35/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 1014/3, obręb Góra.

 

1975 Uchwała Nr 36/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wynajmu okazjonalnego sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1976 Uchwała Nr 37/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego i Wicestarosty Górowskiego.

 

1977 Uchwała NR 38/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej.

 

1978 Uchwała NR 39/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

 

1979 Uchwała Nr 40/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1980 Załącznik nr 1 do uchwały 40/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1981 Załącznik nr 2 do uchwały 40/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1982 Uchwała Nr 41/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038.

 

1983 Załącznik nr 1 do uchwały 41/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1984 Załącznik nr 2 do uchwały 41/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 – 2038 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1985 Załącznik nr 3 do uchwały 41/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 – 2038 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2014 r.

 

1986 Uchwała Nr 42/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zbycia pojazdów samochodowych stanowiących własność Powiatu Górowskiego.

 

1987 Uchwała Nr 43/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1988 Załącznik nr 1 do uchwały 43/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

1989 Uchwała Nr 44/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 -2038.

 

1990 Załącznik nr 1 do uchwały 44/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 -2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

1991 Załącznik nr 2 do uchwały 44/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 -2038 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

1992 Załącznik nr 3 do uchwały 44/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 -2038 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

 

1993 Uchwała Nr 45/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1994 Uchwała Nr 46/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie

 

1995 Uchwała Nr 47/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1996 Załącznik nr 1 do uchwały 47/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

1997 Uchwała Nr 48/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie nieodpłatnego oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24

 

1998 Uchwała NR 49/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2014 r.

 

1999 Uchwała NR 50/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2014 roku.

 

2000 Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Karoliny Anny Sidorowicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2001 Uchwała Nr 52/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Magdaleny Boguszyk - Pypeć nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2002 Uchwała Nr 53/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Justyny Czajewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2003 Uchwała Nr 54/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Barbary Stefanii Murlik nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2004 Uchwała Nr 55/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anetty Borowik nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2005 Uchwała Nr 56/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Izabeli Matuszewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2006 Uchwała Nr 57/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Moniki Anny Zagrobelnej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2007 Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Małgorzaty Kauch nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2008 Uchwala Nr 59/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Górze przy ul. Armii Polskiej 8

 

2009 Uchwała Nr 60/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

 

2010 Uchwała Nr 61/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego języka polskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2014 r.

 

2011 Uchwała Nr 62/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2012 Załącznik nr 1 do uchwały 62/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2013 Załącznik nr 2 do uchwały 62/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2014 Uchwała Nr 63/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie opracowaniu materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2015 Uchwała Nr 64/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2016 Załącznik nr 1 do uchwały 64/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2017 Załącznik nr 2 do uchwały 64/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2018 Uchwała nr 65/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 września 2014 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej

 

2019 Uchwała Nr 66/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2020 Załącznik nr 1 do uchwały 66/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2021 Załącznik nr 2 do uchwały 66/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2014 r.

 

2022 Uchwała Nr 67/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2023 Załącznik nr 1 do uchwały 67/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2024 Załącznik nr 2 do uchwały 67/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2025 Uchwała Nr 68/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

2026 Uchwała NR 69/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie wydania upoważnienia do sprawowania kontroli przez Wicestarostę Górowskiego.

 

2027 Uchwała Nr 70/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038.

 

2028 Załącznik nr 1 do uchwały 70/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 - 2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2029 Uchwała Nr 71/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2030 Załącznik nr 1 do uchwały 71/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2031 Załącznik nr 2 do uchwały 71/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2032 Uchwała NR 72/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2033 Uchwała NR 73/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowaniu przestrzennego.

 

2034 Uchwała NR 74/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2035 Uchwała NR 75/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2036 Uchwała Nr 76/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2037 Uchwała NR 77/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu górowskiego.

 

2038 Załącznik do uchwały 77/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu górowskiego. - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH SEZON 2014/2015

 

2039 Uchwała Nr 78/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2040 Uchwała Nr 79/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014

-2038.

 

2041 Załącznik nr 1 do uchwały 79/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 -2038. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2042 Uchwała Nr 80/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2043 Załącznik nr 1 do uchwały 80/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2044 Załącznik nr 2 do uchwały 80/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2045 Uchwała Nr 81/2014 zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2014 r.

 

2046 Uchwała Nr 82/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2047 Załącznik nr 1 do uchwały 82/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2048 Załącznik nr 2 do uchwały 82/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2049 Uchwała Nr 83/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2050 Załącznik nr 1 do uchwały  83/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok. - Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego.

 

2051 Załącznik nr 2 do uchwały 83/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok. - Projekt budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2052 Uchwała Nr 84/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2053 Załącznik nr 1 do uchwały 84/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2054 Załącznik nr 2 do uchwały 84/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok.

 

2055 Uchwała Nr 85/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udostępnienia okazjonalnego sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Podwale 24

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2014 r.

 

2056 Uchwała nr 86/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014 -2038

 

2057 Załącznik nr 1 do uchwały 86/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2058  Uchwała nr 87/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2059 Załącznik nr 1 do uchwały 87/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2060 Załącznik nr 2 do uchwały 87/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku -Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2061 Uchwała nr 88/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 64/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

2062  Uchwała nr 89/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 3 grudnia 2014 r.  w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli

 

2063 Uchwała nr 90/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2064 Załącznik nr 1 do uchwały 90/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. -  Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2065 Uchwała nr 91/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski

 

2066 Uchwała nr 92/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w spranie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2067 Załącznik nr 1 do uchwały 92/14 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w spranie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2068 Uchwała nr 93/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

2069 Uchwała nr 94/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

2070 Załącznik nr 1 do uchwały 94/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2014 rok

 

 

ROK 2015

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2015 r.

 

2071 Uchwała nr 1/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie: autopoprawki do przedłożonych projektów w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2072 Uchwała nr 2/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

2073 Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie: nieodpłatnego oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Podwale 24 w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2015 r.

 

2074 Uchwała nr 4/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2075 Załącznik nr 1 do uchwały 4/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok – Dochody – budżet Powiatu Górowskiego na 2015r

 

2076 Załącznik nr 2 do uchwały 4/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok – Wydatki – budżet Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2077 Uchwała nr 5/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 

2078 Załącznik nr 1 do uchwały 5/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 

2079  Załącznik nr 2 do uchwały 5/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok – Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

 

2080 Uchwała nr 6/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: wydania upoważnienia do sprawowania kontroli przez Wicestarostę Górowskiego

 

2081 Załącznik do uchwały 6/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: wydania upoważnienia do sprawowania kontroli przez Wicestarostę Górowskiego – Plan kontroli w rodzinach zastępczych na I i II półrocze 2015 roku

 

2082 Uchwała nr 7/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2015 r.

 

2083 Uchwała nr 8/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2084 Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2085 Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2086 Uchwała nr 9/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy w Górze do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Górowskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2087 Uchwała nr 10/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Górowskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2088 Uchwała nr 11/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie

 

2089 Uchwała nr 12/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie złożenia wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus +

 

2090 Uchwała nr 13/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie złożenia wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus +

 

2091 Uchwała nr 14/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdań za 2014 rok

 

2092 Załącznik do uchwały nr 14/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdań za 2014 rok – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2014 rok

 

2093  Uchwała nr 15/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

2094 Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – Wykaz działów i stanowisk pracy

 

2095 Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

2096 Załącznik nr 3 do uchwały nr 15/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

2097 Uchwała nr 16/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2098 Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2099 Uchwała nr 17/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adma Mickiewicza w Górze

 

2100 Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2015 r.

 

2101 Uchwała nr 19/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

2102 Uchwała nr 20/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2103 Załącznik do uchwały 20/2015 - ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze, 56-200, ul. Szkolna 1

 

2104  Uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2105 Załącznik  nr 1 do uchwały nr 21 z 09 kwietnia 2015 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2106 Uchwała nr 22/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2107 Załącznik nr 1 do uchwały nr 22 z 27 kwietnia 2015 r - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2108 Załącznik nr 2 do uchwały nr 22 z 27 kwietnia 2015 r -  Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2109 Uchwała nr 23/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: przedstawienie Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja  2015 r.

 

2110 Uchwała nr 24/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2014 rok

 

2111 Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2014 rok – Skonsolidowany bilans jst

 

2112 Załącznik nr 2 do uchwały nr 24/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2014 rok – Bilans z wykonania budżetu

 

2113 Załącznik nr 3 do uchwały nr 24/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2014 rok – Łączny bilans jednostki budżetowej

 

2114 Załącznik nr 4 do uchwały nr 24/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2014 rok – Łączny rachunek zysków i strat jednostki

 

2115 Załącznik nr 5 do uchwały nr 24/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7maja 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2014 rok – Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

2116 Uchwała nr 25/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2117 Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok – Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015r.

 

2118 Załącznik nr 2 do uchwały nr 25/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok – Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015r.

 

2119  Uchwała nr 26/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2120  Uchwała nr 27/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2121 Uchwała nr 28/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Lubinie

 

2122 Uchwała nr 29/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Starosty Górowskiego

 

2123 Uchwała nr 30/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2124 Uchwała nr 31/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2125 Uchwała nr 32/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze z dnia 21 maja 2015r

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2015 r.

 

2126 Uchwała nr 33/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

 

2127 Uchwała nr 34/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2128 Uchwała nr 35/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2129 Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2015 z 10 czerwca 2015 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2130 Uchwała nr 36/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

 

2131 Uchwała nr 37/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PUP w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS

 

2132 Uchwała nr 38/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora PUP w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS

 

2133 Uchwała nr 39/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2134 Załącznik nr 1 do uchwały nr 39/2015 z 23 czerwca 2015 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2135 Uchwała nr 40/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze II rokowania

 

2136 Uchwała nr 41/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Rawickiego

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2015 r.

 

2137 Uchwała nr 42/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2138 Załącznik nr 1 do uchwały nr 42-2015 z 1 lipca 2015 – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2139 Uchwała nr 43/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Węgrzynowskiej-Rawluk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2140 Uchwała nr 44/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marcina Mielczarka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2141 Uchwała nr 45/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Justyny Dąbrowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2142 Uchwała nr 46/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2143 Załącznik nr 1 do uchwały nr 46-2015 z 21 lipca 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2144 Załącznik nr 2 do uchwały nr 46-2015 z 21 lipca 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z  sierpnia 2015 r.

 

2145 Uchwała nr 47/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2146 Załącznik nr 1 do uchwały nr 47-2015 z 18 sierpnia 2015- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2147 Załącznik nr 2 do uchwały nr 47-2015 z 18 sierpnia 2015- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2148 Uchwała nr 48/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2015 roku

 

2149  Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za I półrocze 2015 roku

 

2150 Uchwała nr 49/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2151 Załącznik nr 1 do uchwały  nr 49-2015 z 28 sierpnia 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2152 Załącznik nr 2 do uchwały nr 49-2015 z 28 sierpnia 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2153 Uchwała nr 50/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2015 r.

 

2154 Uchwała nr 51/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego

 

2155 Załącznik do uchwały nr 51-2015 z 7 września 2015- Wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży

 

2156 Uchwała nr 52/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na rok 2015

 

2157 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52-2015 z 18 września 2015 - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2158 Załącznik nr 2 do uchwały nr 52-2015 z 18 września 2015 - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2159 Załącznik nr 3 do uchwały nr 52-2015 z 18 września 2015 - Plan finansowy dochodów na 2015 rok dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2160 Załącznik nr 4 do uchwały nr 52-2015 z 18 września 2015 - Plan finansowy wydatków na 2015 rok dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2161 Uchwała nr 53/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2162 Uchwała nr 54/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

2163 Uchwała nr 55/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2164 Załącznik nr 1 do uchwały nr 55-2015 z 30 września 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2165 Załącznik nr 2 do uchwały nr 55-2015 z 30 września 2015 -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2166 Uchwała nr 56/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

2167 Załącznik nr 1 do uchwały 56-2015 - Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Górowskiego

 

2168 Uchwała nr 57/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2015 w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w 2016 r.

 

2169  Załącznik nr 1 do uchwały 57/2015 - Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2016 r.

 

2170 Uchwała nr 58/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie korekty Uchwały nr 46/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2171 Załącznik nr 1 do uchwały nr 58-2015 z 30 września 2015- Przeniesienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2172  Załącznik nr 2 do uchwały nr 58-2015 z 30 września 2015- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2015 r.

 

2173 Uchwała nr 59/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu górowskiego

 

2174 Załącznik do uchwały 59/2015 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 1 listopada 2015 do 30 kwietnia 2016 r. 

 

2175 Uchwała nr 60/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2176 Załącznik nr 1 do uchwały nr 60-2015 z 26 października 2015 -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego 2015 rok

 

2177 Załącznik nr 2 do uchwały nr 60-2015 z 26 października 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2178 Uchwała nr 61/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

2179 Uchwała nr 62/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2016 roku

 

2180 Załącznik nr 1 do uchwały nr 62-2015 z 26 października 2015- Regulamin pracy komisji konkursowej

 

2181 Uchwała nr 63/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2182 Załącznik nr 1 do uchwały nr 63-2015 z 30 października 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2183 Załącznik nr 2 do uchwały  nr 63-2015 z 30 października 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2184 Uchwała nr 64/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

 

2185 Uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Górowskiego

 

2186 Załącznik do uchwały nr 65-2015 z 30 października 2015- ogłoszenie

 

2187 Uchwała nr 66/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2015 r.

 

2188 Uchwała nr 67/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2189 Załącznik nr 1 do uchwały nr 67-2015 z 10 listopada 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2190 Załącznik nr 2 do uchwały nr 67-2015 z 10 listopada 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

2191 Uchwała nr 68/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2192 Załącznik nr 1 do uchwały nr 68-2015 z 10 listopada 2015 r - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2193  Uchwała nr 69/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego, realizowanego przez organizacje pozarządowe pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" w 2016 r.

 

2194 Uchwała nr 70/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1098D Jemielno - Cieszyny – Psary

 

2195 Załącznik do uchwały nr 70-2015 z 10 listopada 2015 – porozumienie

 

2196 Uchwała nr 71/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji linii kolejowej nr 372 Bojanowo - Góra Śląska

 

2197  Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Lubin

 

2198 Uchwała nr 73/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie funkcjonowania filii biblioteki pedagogicznej w powiecie górowskim

 

2199 Uchwała nr 74/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2200 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74-2015 z 30 listopada 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2201  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 74-2015 z 30 listopada 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2015 r.

 

2202 Uchwała nr 75/15 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 r.

 

2203 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 75-2015 z 7 grudnia 2015 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2204 Załącznik nr 2 do uchwały nr 75-2015 z 7 grudnia 2015 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2205 Uchwała nr 76/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości

 

2206  Uchwała nr 77/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2207 Załącznik nr 1 do uchwały nr 77/2015 z  21 grudnia 2015 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2208 Uchwała nr 78/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bożenie Merta, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizacji projektu pt. " Człowiek jest zawsze najważniejszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włącznie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne, pierwszy etap operacji  9.1.A. Konkurs nr: RPDS.09.01.01-IP.02.02-008/15 na projekty OPS oraz PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, specjalistycznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

 

2209  Uchwała nr 79/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

2210 Załącznik nr 1 do uchwały nr 79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok

 

 

 

ROK 2016

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2016 r.

 

2211 Uchwała nr 1/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2212 Załącznik do uchwały nr 1-2016 z 14 stycznia 2016 - Dochody-budżet Powiatu Górowskiego na 2016 rok.

 

2213 Uchwała nr 2/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

 

2214 Załącznik nr 1 do uchwały nr 2-2016 z 14 stycznia 2016 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe na 2016 rok

 

2215 Załącznik nr 2 do uchwały nr 2-2016 z 14 stycznia 2016 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe na 2016 rok

 

2216 Załącznik nr 3 do uchwały nr 2-2016 z 14 stycznia 2016 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu Państwa w 2016 rok

 

2217  Uchwała nr 3/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie nadania nowo wybudowanej części drogi kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Lubin

 

2218 Uchwała nr 4/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego

 

2219 Uchwała nr 5/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

2220 Uchwała nr 6/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2221 Załącznik nr 1 do uchwały nr 6-2016 z 27 stycznia 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2222 Załącznik nr 2 do uchwały nr 6-2016 z 27 stycznia 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2223 Uchwała nr 7/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wydania upoważnienia do sprawowania kontroli przez Wicestarostę Górowskiego

 

2224 Załącznik do uchwały nr 7-2016 z 27 stycznia 2016 - Plan kontroli w rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok

 

2225 Uchwała nr 8/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Górowskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2226 Uchwała nr 9/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora PUP w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Górowskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2227 Uchwała nr 10/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2016 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2228 Uchwała nr 11/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora PUP w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2016 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2016 r.

 

2229 Uchwała nr 12/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie braku możliwości uchwalenia budżetu na 2016 rok

 

2230 Uchwała nr 13/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22.02.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi PCDNiPP-P w Górze do przygotowania i realizacji projektu "Uczeń - Nauczyciel - Szkoła - Jakość" dostęp do nowoczesnej edukacji poprzez podnoszenie poziomu kształcenia w wybranych szkołach powiatu górowskiego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej...

 

2231 Uchwała nr 14/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego

 

2232 Uchwała nr 15/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2016 r.

 

2233 Uchwała nr 16/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2015 rok

 

2234 Załącznik nr 1 do uchwały 16-16 z 29 marca 2016 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2015 rok

 

2235 Załącznik nr 2 do uchwały 16-16 z 29 marca 2016 - Informacja o stanie mienia Powiatu Górowskiego

 

2236 Uchwała nr 17/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2237 Załącznik nr 1 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Zespół Szkół w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2238 Załącznik nr 1a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Zespół Szkół w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2239 Załącznik n 2 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 -  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze - plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2240 Załącznik nr 2a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze - plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2241 Załącznik nr 3 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 -  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze - plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2242 Załącznik nr 3a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze - plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2243 Załącznik nr 4 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu - plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2244 Załącznik nr 4a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu - plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2245 Załącznik nr 5 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2246 Załącznik nr 5a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2247 Załącznik nr 6 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowy Urząd Pracy w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2248 Załącznik nr 6a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016- Powiatowy Urząd Pracy w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2249 Załącznik nr 7 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Organ- Starostwo Powiatowe w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2250 Załącznik nr 7a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016- Organ- Starostwo Powiatowe w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2251 Załącznik nr 8 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2252 Załącznik nr 8a do uchwały  nr 17-16 z 31 marca 2016 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2253 Załącznik nr 9 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze - plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2254 Załącznik nr 9a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze - plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2255 Załącznik nr 10 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2256 Załącznik nr 10a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2257 Załącznik nr 11 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu - plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2258 Załącznik nr 11a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu - plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2259 Załącznik nr 12 do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze- plan finansowy dochodów na 2016 rok

 

2260 Załącznik nr 12a do uchwały nr 17-16 z 31 marca 2016 - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze- plan finansowy wydatków na 2016 rok

 

2261  Uchwała nr 18/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego

 

2262  Uchwała nr 19/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2263 Załącznik nr 1 do uchwały nr 19-16 z 31 marca 2016- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2264 Uchwała nr 20/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2265 Załącznik nr 1 do uchwały nr 20-16 z 31 marca 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2266  Załącznik nr 2 do uchwały nr 20-16 z 31 marca 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2267  Uchwała nr 21/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyr. Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze do przygotowania i realizacji projektu Uczeń - Szkoła - Praca - zwiększenie szans ucznia na rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w wybranych szkołach i placówkach powiatu górowskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 [...]

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2016 r.

 

2268 Uchwała nr 22/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2269 Załącznik nr 1 do uchwały nr 22-16 z 13 kwietnia 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2270 Uchwała nr 23/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2271  Załącznik nr 1 do uchwały nr 23-16 z 13 kwietnia 2016 -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2272 Załącznik nr 2 do uchwały nr 23-16 z 13 kwietnia 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie  wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2273 Uchwała nr 24/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego

 

2274 Załącznik do uchwały nr 24-16 z 13 kwietnia 2016 - Wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży

 

2275 Uchwała nr 25/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

2276 Uchwała nr 26/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1073D

 

2277  Uchwała nr 27/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2278 Załącznik do uchwały nr 27-16 z 26 kwietnia 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2279 Uchwała nr 28/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2280 Załącznik nr 1 do uchwały nr 28-16 z 26 kwietnia 2016 - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2281 Załącznik nr 2 do uchwały nr 28-16 z 26 kwietnia 2016 - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych  wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2282 Uchwała nr 29/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1078D.

 

2283 Uchwała nr 30/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi

 

2284 Uchwała nr 31/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Górowskiego

 

2285 Załącznik do uchwały nr 31-16 z 26 kwietnia 2016 - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2016 r.

 

2286 Uchwała nr 32/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2287 Załącznik nr 1 do uchwały nr 32-16 z 9 maja 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2288 Uchwała nr 33/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2289 Załącznik nr 1 do uchwały nr 33-16 z 9 maja 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2290 Załącznik nr 2 do uchwały nr 33-16 z 9 maja 2016 -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2291 Uchwała nr 34/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2015 rok

 

2292 Uchwała nr 35/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2293  Załącznik nr 1 do uchwały nr 35-16 z 25 maja 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2294  Załącznik 2 i 3 do uchwały nr 35-16 z 25 maja 2016 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

 

2295 Załącznik nr 3a do uchwały nr 35-16 z 25 maja 2016 - Zestawienie zobowiązań

 

2296  Załącznik nr 3b do uchwały nr 35-16 z 25 maja 2016 - Harmonogram spłat przejętego kredytu długoterminowego

 

2297 Uchwała nr 36/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2298 Załącznik nr 1 do uchwały nr 36-16 z 25 maja 2016 r - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2299 Załącznik nr 2 do uchwały nr 36-16 z 25 maja 2016 r - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2016 r.

 

2300 Uchwała nr 37/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2301 Załącznik nr 1 do uchwały nr 37-16 z 6 czerwca 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2302 Załącznik nr 2 do uchwały  nr 37-16 z 6 czerwca 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2303 Uchwała nr 38/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2304 Załącznik nr 1 do uchwały nr 38-16 z 6 czerwca 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2305 Uchwała nr 39/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej pn. "Patrząc z ukosa - inne spojrzenie na literaturę, kulturę i sztukę" w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2306 Uchwała nr 40/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia starosty i wicestarosty do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji

 

2307 Uchwała nr 41/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2308 Załącznik nr 1 do uchwały nr 41-16 z 22 czerwca 2016 - wieloletnia prognoza finansowa

 

2309 Uchwała nr 42/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2310 Załącznik nr 1 do uchwały nr 42-16 z 22 czerwca 2016 - zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2311 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42-16 z 22 czerwca 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2016 r.

 

2312 Uchwała nr 43/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2313 Załącznik nr 1 do uchwały  nr 43-16 z 22 lipca 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2314 Uchwała nr 44/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2315 Załącznik nr 1 do uchwały nr 44-16 z 22 lipca 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2316 Załącznik nr 2 do uchwały nr 44-16 z 22 lipca 2016 -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2317 Uchwała nr 45/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

2318 Uchwała nr 46/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia dla zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

2319 Uchwała nr 47/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej pn. "Komputyka". Nasz sposób na poznanie i opisanie świata" w Liceum Ogólnokształcącym w Górze

 

2320 Uchwała nr 48/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Krukowskiej-Zdanowicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2321 Uchwała nr 49/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Kasprzak-Trzcińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2322 Uchwała nr 50/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr 64/2011 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

2323 Załącznik nr 1 do uchwały nr 50-16 z 28 lipca 2016 - Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

2324 Uchwała nr 51/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego

 

2325 Załącznik do uchwały  nr 51-2016 z 28 lipca 2016 - Wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży

 

2326 Uchwała nr 52/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2016 r.

 

2327  Uchwała nr 53/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2328 Załącznik do uchwały nr 53-16 z 12 sierpnia 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2329  Uchwała nr 54/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2330 Załącznik nr 1 do uchwały  nr 54-16 z 12 sierpnia 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2331 Załącznik nr 2 do uchwały  nr 54-16 z 12 sierpnia 2016 -  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2332  Uchwała nr 55/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 49/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22.07. w sprawie komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Kasprzak-Trzcińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2333  Uchwała nr 56/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

2334 Uchwała nr 57/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2335 Załącznik nr 1 do uchwały nr 57-16 z dnia 25 sierpnia 2016 -  Wieloletnia prognoza finansowa

 

2336 Uchwała nr 58/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2337 Załącznik nr 1 do uchwały nr 58-16 z dnia 25 sierpnia 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2338  Załącznik nr 2 do uchwały nr 58-16 z dnia 25 sierpnia 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2339 Uchwała nr 59/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2016 roku

 

2340 Uchwała nr 60/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2016 r.

 

2341 Uchwała nr 61/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1075D

 

2342 Uchwała nr 62/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2343 Załącznik nr 1 do uchwały nr 62-2016 z dnia 13 września 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2344 Uchwała nr 63/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2345 Załącznik nr 1 do uchwały nr 63-2016 z dnia 13 września 2016 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2346 Załącznik nr 2 do uchwały nr 63-2016 z dnia 13 września 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2347 Uchwała nr 64/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2348 Uchwała nr 65/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. Człowiek jest zawsze najważniejszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS...

 

2349 Uchwała nr 66/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.

 

2350  Załącznik nr 1 do uchwały nr 66-2016 z dnia 18 września 2016 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z padziernika 2016 r.

 

2351  Uchwała nr 67/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2352 Załącznik nr 1 do uchwały nr 67-2016 z dnia 11 października 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2353 Uchwała nr 68/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2354 Załącznik nr 1 do uchwały nr 68-2016 z dnia 11 października 2016 -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2355 Załącznik nr 2 do uchwały nr 68-2016 z dnia 11 października 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2356 Uchwała nr 69/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza

 

2357 Uchwała nr 70/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Niechlów

 

2358 Uchwała nr 71/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Niechlów

 

2359 Uchwała nr 72/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Niechlów

 

2360  Uchwała nr 73/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu górowskiego

 

2361 Załącznik do uchwały 73/2016 - Zima 2016-2017

 

2362 Załącznik do uchwały 73/2016  - Mapa Zima 2016-2017

 

2363 Uchwała nr 74/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2364 Załącznik nr 1 do uchwały nr 74-2016 z dnia 26 października 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

236 Uchwała nr 75/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2366 Załącznik nr 1 do uchwały nr 75-2016 z dnia 26 października 2016 -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2367 Załącznik nr 2 do uchwały nr 75-2016 z dnia 26 października 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2368 Uchwała nr 76/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

 

2369 Załącznik do uchwały nr 76/2016 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok

 

2370 Załącznik do uchwały nr 76/2016  - Autopoprawka - informacja oświatowa

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2016 r.

 

2371 Uchwała nr 77/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2372 Załącznik do uchwały nr 77/2016 z dnia 7 listopada 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2373 Uchwała nr 78/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2374 Załącznik nr 1 do uchwały nr 78-2016 z dnia 7 listopada 2016 -Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2375 Załącznik nr 2 do uchwały nr 78-2016 z dnia 7 listopada 2016 - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2376 Uchwała nr 79/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadania pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Górowskim w 2017 r.

 

2377 Załącznik do uchwały nr 79/2016 - wzór oferty

 

2378 załącznik do uchwały 79-2016- ogłoszenie konkursu

 

2379 Uchwała nr 80/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

2380 Załącznik nr 1  do uchwały 80/2016- formularz zgłoszenia

 

2381 Załącznik nr 1 do uchwały nr 80-2016 z dnia 7 listopada 2016 – formularz zgłoszenia

 

2382 Uchwała nr 81/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Rodzinnego Domu Dziecka

 

2383 Uchwała nr 82/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.

 

2384 Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/2016 - Projekt uchwały WPF

 

2385 Załącznik nr 2 do uchwały nr 82/2016 - Projekt uchwały budżetowej 2017

 

2386 Uchwała nr 83/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 65/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu górowskiego

 

2387 Załącznik do uchwały nr 83-2016 z dnia 14 listopada 2016 -  ogłoszenie

 

2388 Uchwała nr 84/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie

 

2389 Uchwała nr 85/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2390 Załącznik nr 1 do uchwały nr 85-2016 z dnia 28 listopada 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2391 Uchwała nr 86/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2392 Załącznik nr 1 do uchwały nr 86-2016 z dnia 29 listopada 2016 -Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2393 Załącznik nr 2 do uchwały nr 86-2016 z dnia 29 listopada 2016 - Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2016 r.

 

2394 Uchwała nr 87/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2395 Załącznik nr 1 do uchwały nr 87-2016 z dnia 5 grudnia 2016- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2396 Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022

 

2397 Uchwała nr 89/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2017 r.

 

2398  Uchwała nr 90/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadana pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Górowskim w 2017 r.

 

2399 Uchwała nr 91/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2400 Załącznik nr 1 do uchwały nr 91-2016 z dnia 13 grudnia 2016 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2401  Uchwała nr 92/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2402 Załącznik nr 1 do uchwały nr 91-2016 z dnia 13 grudnia 2016-  Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2403 Załącznik nr 2 do uchwały nr 91-2016 z dnia 13 grudnia 2016-  Zmniejszenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2404  Uchwała nr 93/2016 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie zadania pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Górowskim w 2017 roku

 

2405 Uchwała nr 94/16 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038

 

2406 Załącznik nr 1 do uchwały nr 94-2016 z dnia 29 grudnia 2016- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2407 Uchwała nr 95/16 zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok 

 

2408 Załącznik nr 1 do uchwały nr 95-2016 z dnia 29 grudnia 2016- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

2409 Załącznik nr 2 do uchwały nr 95-2016 z dnia 29 grudnia 2016- Zwiększenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok

 

ROK 2017

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2017 r.

 

2410 Uchwały nr 1/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Góry

 

2411 Uchwała nr 2/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2412 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2-17 z 12 stycznia 2017  Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok 

 

2413 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2-17 z 12 stycznia 2017 - Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2414  Uchwała nr 3/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 

2415 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3-2017 z 12 stycznia 2017 - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 

2416 Załącznik nr 2 do uchwały nr 3-2017 z 12 stycznia 2017- Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

 

2417  Załącznik nr 3 do uchwały nr 3-2017 z 12 stycznia 2017- Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku

 

2418 Uchwała nr 4/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego na 2017 rok 

 

2419 Załącznik nr 1 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - Zespół Szkół w Górze 

 

2420 Załącznik nr 2 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - CKPiU w Górze

 

2421 Załącznik nr 3 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2422 Załącznik nr 4 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - SOSW w Wąsoszu 

 

2423 Załącznik nr 5 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - PCDNiPP-P w Górze 

 

2424 Załącznik nr 6 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - PUP w Górze

 

2425 Załącznik nr 7 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - Starostwo Powiatowe w Górze 

 

2426 Załącznik nr 7a do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. - Starostwo Powiatowe w Górze  

 

2427 Załącznik nr 8 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. -  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

 

2428 Załącznik nr 9 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r.  -  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze

 

2429 Załącznik nr 10 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

 

2430 Załącznik nr 11 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. -  Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu

 

2431  Załącznik nr 12 do uchwały 4/17 z 12 stycznia 2017 r. -  Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze

 

2432  Uchwała nr 5/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielno na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2025"

 

2433 Uchwała nr 6/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Powiecie Górowskim i jego jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych, w tym w Starostwie Powiatowym)

 

2434 Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/17 z 20 stycznia 2017 - Lista jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego objętych procesem centralizacji 

 

2435 Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/17 z 20 stycznia 2017 - Procedura związana z obowiązkami informacyjno-aktualizacyjnymi wynikającymi z ustawy o centralizacji

 

2436 Załącznik nr 3 do uchwały nr 6/17 z 20 stycznia 2017 - Procedura zawierania umów 

 

2437  Załącznik nr 4 do uchwały nr 6/17 z 20 stycznia 2017 - Procedura w sprawie wystawiania faktur VAT, ich korekt, not korygujących oraz opisywania faktur VAT zakupowych

 

2438 Załącznik nr 5 do uchwały nr 6/17 z 20 stycznia 2017 - Procedura zasady prowadzenia cząstkowych ewidencji VAT i deklaracji VAT przez jednostki Powiatu Górowskiego

 

2439  Załącznik nr 6 do uchwały nr 6/17 z 20 stycznia 2017 - Procedura w sprawie zasad przekazywania informacji dotyczących zmian sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji

 

2440 Uchwała nr 7/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli

 

2441  Uchwała nr 8/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2442 Załącznik nr 1 do uchwały nr 8-2017 z 20 stycznia 2017 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2443 Uchwała nr 9/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze do przygotowania i realizacji projektu „Uczeń - Nauczyciel - Szkoła - Jakość" - dostęp do nowoczesnej edukacji poprzez podnoszenie poziomu kształcenia w wybranych szkołach powiatu górowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020...

 

2444 Uchwała nr 10/17 Zarządu Powiatu Górowski z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do realizacji projektu „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2445 Uchwała nr 11/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do realizacji projektu „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2017 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2446 Uchwała nr 12/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Górowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2447  Uchwała nr 13/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Górowskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2448 Uchwała nr 14/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia starosty i wicestarosty do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2017 r.

 

2449  Uchwała nr 15/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wydania upoważnienia do sprawowania kontroli przez Wicestarostę Górowskiego

 

2450 Uchwała nr 16/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

2451 Załącznik do uchwały nr 16-2017 z 13 lutego 2017 - Schemat struktury organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

2452 Uchwała nr 17/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.

 

2453 Załącznik nr 1 do uchwały nr 17-2017 z 13 lutego 2017-  Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2454 Uchwała nr 18/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2455 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18-2017 z 17 lutego 2017- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2017 r.

 

2456 Uchwała nr 19/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2016 rok

 

2457  Załącznik do uchwały - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok

 

2458 Uchwała nr 20/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2459 Załącznik nr 1 do uchwały nr 20-2017 z 20 marca 2017- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2460  Załącznik nr 2 do uchwały nr 20-2017 z 20 marca 2017- Zmniejszenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2017 r.

 

2461  Uchwała nr 21/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2462 Załącznik nr 1 do uchwały nr 21-2017 z 13 kwietnia 2017- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2463  Uchwała nr 22/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2464 Załącznik nr 1 do uchwały nr 22-2017 z 13 kwietnia 2017- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2465 Załącznik nr 2 do uchwały nr 22-2017 z 13 kwietnia 2017- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2466 Uchwała nr 23/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego języka polskiego

 

2467 Uchwała nr 24/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie

 

2468  Uchwała nr 25/17 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2016 rok

 

2469  Uchwała nr 26/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2470 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26-2017 z 27 kwietnia 2017- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2471  Uchwała nr 27/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2472  Załącznik nr 1 do uchwały nr 27-2017 z 27 kwietnia 2017- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2473  Załącznik nr 2 do uchwały nr 27-2017 z 27 kwietnia 2017- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2474  Uchwała nr 28/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

2475 Załącznik do uchwały nr 28-2017 z 27 kwietnia 2017- Ogłoszenie konkursu

 

2476  Uchwała nr 29/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu

 

2477 Załącznik do uchwały nr 29-2017 z 27 kwietnia 2017- Ogłoszenie konkursu

 

2478  Uchwała nr 30/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

2479  Załącznik do uchwały nr 30-2017 z 27 kwietnia 2017- Ogłoszenie konkursu

 

2480  Uchwała nr 31/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

2481 Załącznik do uchwały nr 31-2017 z 27 kwietnia 2017-  Ogłoszenie konkursu

 

2482  Uchwała nr 32/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

2483 Uchwała nr 33/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu

 

2484 Uchwała nr 34/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

2485 Uchwała nr 35/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Górowskiego do komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

2486  Uchwała nr 36/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Górowskiego

 

2487 Załącznik do uchwały nr 36-2017 z 27 kwietnia 2017- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Powiatu Górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2017 r.

 

2488 Uchwała nr 37/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2489 Załącznik nr 1 do uchwały nr 37-2017 z 11 maja 2017- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2490  Uchwała nr 38/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2491 Załącznik nr 1 do uchwały nr 38-2017 z 22 maja 2017- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2492 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38-2017 z 22 maja 2017-Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2493  Uchwała nr 39/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

2494  Uchwała nr 40/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu

 

2495 Uchwała nr 41/2017 zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

2496  Uchwała nr 42/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

2497 Uchwała nr 43/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2498 Załącznik nr 1 do uchwały nr 43-2017 z 31 maja 2017- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2499  Załącznik nr 2 do uchwały nr 43-2017 z 31 maja 2017-Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2017 r.

 

2500  Uchwała nr 44/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2501 Załącznik nr 1 do uchwały nr 44-2017 z 26 czerwca 2017 -  Wieloletnia prognoza finansowa

 

2502 Uchwała nr 45/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2503 Załącznik nr 1 do uchwały nr 45-2017 z 26 czerwca 2017-  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2504 Załącznik nr 2 do uchwały nr 45-2017 z 26 czerwca 2017-  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2505 Uchwała nr 46/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

2506  Uchwała nr 47/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

2507  Uchwała nr 48/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

2508 Uchwała nr 49/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lipca 2017 r.

 

2509 Uchwała nr 50/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej pn. "KOMPUTYKA. Nasz sposób na poznanie i opisanie świata" w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2510 Uchwała nr 51/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Edyty Wojciechowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2511 Uchwała nr 52/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny Katarzyny Lewczuk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2512  Uchwała nr 53/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Beaty Minty nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2513  Uchwała nr 54/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pawła Wojciecha Borysewicza nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2514  Uchwała nr 55/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Marty Olgi Białobrzewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

2515  Uchwała nr 56/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 - 2038

 

2516 Załącznik nr 1 do uchwały nr 56-2017 z 14 lipca 2017 - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2517 Uchwała nr 57/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2518 Załącznik nr 1 do uchwały nr 57-2017 z 14 lipca 2017 -  Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2519 Załącznik nr 2 do uchwały nr 57-2017 z 14 lipca 2017 - Zwiększenie oraz p planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2520  Uchwała nr 58/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

2521  Uchwała nr 59/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

2522 Uchwała nr 60/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2523 Załącznik nr 1 do uchwały nr 60-2017 z 27 lipca 2017- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2524 Uchwała nr 61/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

2525 Uchwała nr 62/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z sierpnia 2017 r.

 

2526 Uchwała nr 63/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 - 2038

 

2527 Załącznik nr 1 do uchwały nr 63-2017 z 10 sierpnia 2017- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2528   Uchwała nr 64/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2529 Załącznik nr 1 do uchwały nr 64-2017 z 10 sierpnia 2017 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2530 Załącznik nr 2 do uchwały nr 64-2017 z 10 sierpnia 2017-  Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2531  Uchwała nr 65/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

 

2532  Uchwała nr 66/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

 

2533 Uchwała nr 67/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

 

2534 Uchwała nr 68/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 64/07 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

2535   Uchwała nr 69/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu

 

2536 Uchwała nr 70/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

 

2537 Uchwała nr 71/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego

 

2538 Uchwała nr 72/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego

 

2539 Uchwała nr 73/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego

 

2540 Uchwała nr 74/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego

 

2541 Uchwała nr 75/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2542 Załącznik nr 1 do uchwały nr 75-2017 z 29 sierpnia 2017- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2543 Uchwała nr 76/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2544 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76-2017 z 29 sierpnia 2017- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2545 Uchwała nr 77/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań za I półrocze 2017 roku

 

2546 Uchwała nr 78/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lubińskiego

 

2547  Uchwała nr 79/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie najmu lokalu dla Nowego Szpitala we Wschowie Spółka z o.o. w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze

 

2548  Uchwała nr 80/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dalszego najmu lokalu dla Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego PULSMED Spółka cywilna w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze

 

2549 Uchwała nr 81/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania upoważnienia

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z września 2017 r.

 

2550  Uchwała nr 82/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2551 Załącznik nr 1 do uchwały nr 82-2017 z  12 września 2017- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2552  Uchwała nr 83/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2553 Załącznik nr 1 do uchwały nr 83-2017  z  12 września 2017- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2554 Załącznik nr 2 do uchwały nr 83-2017  z  12 września 2017- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2555  Uchwała nr 84/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2556 Uchwała nr 85/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie najmu lokalu dla DIAGNOSTYKI Spółka z o.o. ul. Opolska 131, 52-015 Wrocław w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze

 

2557  Uchwała nr 86/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2558 Załącznik nr 1 do uchwały nr 86-2017 z 27 września 2017- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2559 Uchwała nr 87/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

250 Załącznik nr 1 do uchwały nr 87-2017  z  12 września 2017- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2561 Załącznik nr 2 do uchwały nr 87-2017  z  12 września 2017- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2562 Uchwała nr 88/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wynajmu hali magazynowej dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie

 

2563 Uchwała nr 89/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie powiatu górowskiego

 

2564  Załącznik nr 1 do uchwały 89-2017 -plan zimowego utrzymania dróg 2017-2018. Plan zimowego utrzymania dróg 2017-2018

 

2565 Załącznik nr 2 do uchwały nr 89-2017-  Mapa poglądowa zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017-2018

 

2566 Załącznik nr 3 do uchwały nr 89-2017 -  Numery kontaktowe

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z października 2017 r.

 

2567 Uchwała nr 90/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 - 2038

 

2568 Załącznik do uchwały nr 90-2017 z 13 października 2017 -  Wieloletnia prognoza finansowa

 

2569  Uchwała nr 91/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.

 

2570 Załącznik nr 1 do uchwały nr 91-2017 z 13 października 2017 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2571 Załącznik nr 2 do uchwały nr 91-2017 z 13 października 2017- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2572 Uchwała nr 92/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli  

 

2573 Uchwała nr 93/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2574 Załącznik nr 1 do uchwały nr 93-2017  z 24 października 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2575  Uchwała nr 94/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2576 Załącznik nr 1 do uchwały nr 94-2017 z 13 października 2017 - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2577 Załącznik nr 2 do uchwały nr 94-2017 z 13 października 2017- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2578 Uchwała nr 95/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Niechlowie

 

2579  Uchwała nr 96/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Górowskim w 2018 roku"

 

2580 Uchwała nr 97/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

2581 Uchwała nr 98/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017

 

2582 załącznik do uchwały nr 98-2017 r.-   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017

 

2583  załącznik nr 1 do uchwały nr 98-2017 r. -  ZSO realizacja zadań oświatowych 2016-2017

 

2584 załącznik nr 2 do uchwały nr 98-2017 r. -   ZSz realizacja zadań oświatowych 2016-2017

 

2585 załącznik nr 3 do uchwały nr 98-2017 r. -  SOSW realizacja zadań oświatowych 2016-2017

 

2586 załącznik nr 4 do uchwały nr 98-2017 r. - CKPiU realizacja zadań oświatowych 2016-2017

 

2587 załącznik nr 5 do uchwały nr 98-2017 r. - PCDNiPPP realizacja zadań oświatowych 2016-2017

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z listopada 2017 r.

 

2588 Uchwała nr 99/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2589 Załącznik nr 1 do uchwały nr 99-2017 z dnia 13 listopada 2017 r.- Wieloletnia prognoza finansowa

 

2590 Uchwała nr 100/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2591 Załącznik nr 1 do uchwały nr 100-2017 z dnia 13 listopada 2017-  Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2592  Załącznik nr 2 do uchwały nr 100-2017 z dnia 13 listopada 2017-  Zmniejszenie oraz przeniesienie  planowanych wydatków  budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2593  Uchwała nr 101/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2594 Uchwała nr 102/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

 

2595  Uchwała nr 103/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038.

 

2596 Uchwała nr 104/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego

 

2597 Załącznik nr 1 do uchwały  nr 104-2017  z dnia 23 listopada 2017 r. - Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

 

2598 Załącznik nr 2 do uchwały  nr 104-2017  z dnia 23 listopada 2017 r. -Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

 

2599 Uchwała nr 105/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z grudnia 2017 r.

 

2600 Uchwała nr 106/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017-2038

 

2601 Uchwała nr 107/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2602 Załącznik nr 1 do uchwały nr 107-2017  z dnia 6 grudnia 2017 r.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2603 Załącznik nr 2 do uchwały nr 107-2017  z dnia 6 grudnia 2017 r.- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2604 Uchwała nr 108/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Górowskim w 2018 roku"

 

2605 Uchwała nr 109/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r w sprawie zaopiniowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Góra na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

 

2606 Załącznik nr 1 do uchwały nr 109-2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa

 

2607 Uchwała nr 110/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2608 Załącznik nr 1 do uchwały nr 110-2017  z dnia 6 grudnia 2017 r.- Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2609 Załącznik nr 2 do uchwały nr 110-2017  z dnia 6 grudnia 2017 r.- Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2610 Uchwała nr 111/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawki Zarządu do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2611 Uchwała nr 112/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Góry

 

26012  Uchwała nr 113/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawki Zarządu do projektu budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2613 Uchwała nr 114/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2614 Załącznik nr 1 do uchwały nr 114-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.- Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2615 Uchwała nr 115/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydania upoważnienia do sprawowania kontroli przez Wicestarostę Górowskiego

 

2616  Załącznik do uchwały nr 115-2017  z dnia 21 grudnia 2017 r.-  Plan kontroli w Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2018 rok

 

2617 Uchwała nr 116/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania upoważnienia

 

2618  Uchwała nr 117/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2619 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 117/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok

 

2620 Uchwała nr 118/2017 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi

 

 

ROK 2018

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu ze stycznia 2018 r.

 

2621 Uchwała nr 1/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: planu finansowego budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2622  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku,  - Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2623 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku.  - Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2624 Uchwała nr 2/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

 

2625 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku,- Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

 

2626 Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku ,- Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

 

2627 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku. – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku

 

2628 Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego na 2018 roku

 

2629 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku -  Zespół szkół w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok.

 

2630 Załącznik nr 1a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Zespół Szkół w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2631 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok.

 

2632 Załącznik nr 2a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku, - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok.

 

2633  Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok.

 

2634 Załącznik nr 3a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok.

 

2635 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu – plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2636 Załącznik nr 4a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku, - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2637 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2638 Załącznik nr 5a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2639 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Powiatowy Urząd Pracy w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2640 Załącznik nr 6a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku - Powiatowy Urząd Pracy w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2641 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Organ – Starostwo Powiatowe w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2642  Załącznik nr 7a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Organ – Starostwo Powiatowe w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2643 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze - plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2644 Załącznik nr 8a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze - plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2645 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze - plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2646 Załącznik nr 9a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku, – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze - plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2647 Załącznik nr 10 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze - plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2648 Załącznik nr 10a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze - plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2649  Załącznik nr 11 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku,- Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu – plan dochodów finansowy na 2018 rok

 

2650 Załącznik nr 11a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku, - Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2651 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze – plan finansowy dochodów na 2018 rok

 

2652 Załącznik nr 12a do Uchwały nr 3/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku, – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze – plan finansowy wydatków na 2018 rok

 

2653 Uchwała nr 4/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2018 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2654  Uchwała nr 5/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do realizacji projektu "Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2018 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2655 Uchwała nr 6/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2656 Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. – Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2657  Uchwała nr 7/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty Górowskiego do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z lutego 2018 r.

 

2658 Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2659  Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2660  Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/2015 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

 

2661 Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2018 r Wykaz działów i stanowisk pracy

 

2662 Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2018 r  Schemat Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

2663 Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 lutego 2018 r Karta opisu stanowiska pracy

 

2664 Uchwała nr 10/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038.

 

2665 Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2666  Uchwała nr 11/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2667 Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2668 Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2669 Uchwała nr 12/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dalszego najmu lokalu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Górze.

 

2670 Załącznik do uchwały nr 12/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Wykaz nieruchomości

 

2671 Uchwała nr 13/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w przypadku jego nieobecności.

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z marca 2018 r.

 

2672 Uchwała nr 14/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2673 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 marca 2018 r. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2674 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12 marca 2018 r. Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2675  Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2017 rok

 

2676 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok

 

2677 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - PCDNiP-P

 

2678 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - POSiR

 

2679 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - PUP

 

2680 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - KPPSP

 

2681 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - PCPR

 

2682 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - ZSO

 

2683 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok – DPS

 

2684 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok – ZS

 

2685 Załącznik nr 10 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok – SOSW

 

2686 Załącznik nr 11 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - Rolnictwo i Łowiectwo

 

2687 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok – CKPiU

 

2688 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok - Nadzór budowlany

 

2689 Załącznik nr 14 do Uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Górowskiego za okres 01.01.2017-31.12.2017

 

2690 Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze

 

2691  Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2692 Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2693 Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2694 Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 73/12 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z kwietnia 2018 r.

 

2695  Uchwała nr 19/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia

 

2696  Uchwała nr 20/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznawane w 2018 r.

 

2697 Uchwała nr 21/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 .w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038

 

2698 Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2699 Uchwała nr 22/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 . w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2700 Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2701  Uchwała nr 23/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 . w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2017 rok.

 

2702  Uchwała nr 24/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 . w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Górowskiego

 

2703 Załącznik nr 1 do uchwały nr 24-2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Powiatu Górowskiego

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z maja 2018 r.

 

2704 Uchwała nr 25/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038

 

2705 Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2706 Uchwała nr 26/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 roku

 

2707 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26-2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2708 Załącznik nr 2 do uchwały nr 26-2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2709 Uchwała nr 27-2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

2710 Uchwała nr 28/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2711  Załącznik nr 1 do uchwały nr 28/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2712 Uchwała nr 29/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2713 Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok - Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2714 Załącznik nr 2 do uchwały nr 29/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok - Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

Posiedzenia Zarządu Powiatu z czerwca 2018 r.

 

2715 Uchwała nr 30/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego języka polskiego.

 

2716 Uchwała nr 31/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038.

 

2717 Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

2718  Uchwała nr 32/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

 

2719  Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2720 Załącznik nr 2 do uchwały nr 32/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok

 

2721  Uchwała nr 33/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018-2038

 

2722 Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2018 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa