2018-04-13

Zarządzenia Starosty Górowskiego w 2018 r.

1) Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Górowskiego z dnia 12.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej (opubl.13.04.2018)

2) Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Górowskiego z dnia 12.01.2018 r.  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Wronincu w 2018 roku (opubl.13.04.2018)

3) Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Górowskiego z dnia 12.02.2018 r.  w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Starostwie Powiatowym w Górze (opubl.13.04.2018)

4) Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Górowskiego z dnia 12.02.2018 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Anety Kłak w związku z zakończeniem służby przygotowawczej (opubl.13.04.2018)

5) Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Górowskiego z dnia 08.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (opubl.13.04.2018)

6) Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Górowskiego z dnia 20.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (opubl.13.04.2018)

7) Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Górowskiego z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawione, wynajmowane i oddawane w odpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa (opubl.13.04.2018)

8) Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Górowskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (opubl.24.07.2018)

9) Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Górowskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Starostwie Powiatowym w Górze (opubl.24.07.208)

10) Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Górowskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej (opubl. 24.07.2018)

11) Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Górowskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych (opubl.24.07.2018)

12) Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Górowskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy na stanowisku referenta w Starostwie Powiatowym w Górze (opubl.24.07.2018)

13) Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Górowskiego z dnia 10 lipca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej (opubl. 24.07.2018)

14) Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Droga powiatowa 1105D Rudna W. - Wąsosz od km 5+576 do km 7+116 od m. Gola Wąsoska (opubl. 24.07.2018)

15) Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy: Droga powiatowa 1068D Witoszyce - Wioska - Siciny od km 0+000 do km 2+000 (opubl.24.07.2018)

16) Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+744 do km 3+544=0,8 km, naprawa przełomu nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+656 do km 2+723=0,06 km. (opubl.24.07.2018)

17) Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Droga powiatowa 1067D Radosław - Nowa Wioska od km 0+000 do km 2+970. (opubl. 24.07.2018)

18) Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości  po 1,0 do 10 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km: Droga powiatowa 1068D Witoszyce - Wioska - Siciny od km 3+ 240 do km 4+440. (opubl. 24.07.2018)

19) Zarzadzenie nr 19/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych służącej do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Górze (opubl.31.07.2018)

20) Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Górowskiego z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni: Droga powiatowa 1067D Radosław-Nowa Wioska od km 0+000 do km2+970 (opubl.16.08.2018 r.)

21) Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Górowskiego z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości po 1,0m do 10cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km: Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 3+240 do 4+440 (opubl.16.08.2018 r.)

22) Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Górowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2016 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego (opubl.16.08.2018 r.)

- Załącznik nr 1 do Regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego

23) Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę przełomu nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+723=0,06km.

24) Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+744 do km 3+544=0,8km.

25) Zarządzenie nr 25/2018 Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2018 r.

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2018 r.

- Załącznik nr 3 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2018 r.

- Załącznik nr 4 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2018 r.

26) Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Górowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

27) Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Górowskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

28) Zarządzenie nr 28//2018 Starosty Górowskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018-IV kw.

29) Zarządzenie nr 29/2018 Starsoty Górowskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Katarzyny Kubiak w związku z zakończeniem służby przygotowawczej

30) Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej wydziałów i stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 3 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 4 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 6 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 7 do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Załącznik nr 8 do Zarządzenia Starosty Górowskiego  z dnia 10 grudnia 2018 r.

31) Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Górze

32) Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Górowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Górze

33) Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Górowskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

34) Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Górowskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wolnych dni od pracy w 2019 r.

 

 

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..