2019-01-30

Zarządzenia Starosty Górowskiego w 2019 r.

1) Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Górowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2019 roku (opubl. 30.01.2019)

2) Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego drogą elektroniczną (opubl. 30.01.2019)

- Załącznik do Zarządzenia Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.

3) Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu płatności z użyciem terminali płatniczych w Wydziale Komunikacji i Dróg (opubl. 30.01.2019)

4) Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

5) Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Starostwie Powiatowym w Górze

6) Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Górze

7) Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Górowskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Starostwie Powiatowym w Górze

8) Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Górowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2019"

9) Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Górowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2011 Starosty Górowskiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie Regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Górze

10) Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Górowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Górze

11) Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Górowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Starostwie Powiatowym w Górze

12) Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Górowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Górze

- Załącznik nr 10

13) Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Górowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Starosty Górowskiego w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej wydziałów i stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze

14) Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Górowskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn . Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej przez zastosowanie emulsji asfaltowej i grysów twardych przy użyciu remontera drogowego typu patcher

15) Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Górowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Starosty Górowskiego w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej wydziałów i stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze

16) Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Górowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bronowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 140/3 o pow. 0,01 ha, na rzecz ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ

17) Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Górowskiego z dnia 23  lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Starostwie Powiatowym w Górze

18) Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Starostwie Powiatowym w Górze

19) Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych Starostwa powiatowego w Górze"

- Załącznik do Zarządzenia nr 19/2019 Starost Górowskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.

20) Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Górowski z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 Starosty Górowskiego w sprawie Regulaminu wynagrodzania pracowników Starostwa Powiatowego w Górze

21) Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Górowskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

22) Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Górowskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2011 Starosty Górowskiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Górze

23) Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Górowskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Górze

24) Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Górowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Górze i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

25) Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Górowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Naczelnika w Starostwie Powiatowym w Górze

26) Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Górowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Górze

27) Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Górowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020"

28) Zarządzenie nr 28/2019 Starosty Górowskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Starostwie Powiatowym w Górze

29) Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Górowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzania Starosty Górowskiego Nr 24/2019 w sprawie przeprowadzenia inentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Górze i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

30) Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Górowskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020"

31) Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie poowołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Starostwie Powiatowym w Górze

32) Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Górowskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Joanny Surma w związku z zakończeniem służby przygotowawczej

33) Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Górowskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Górze

34) Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Górowskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej wydziałów i stanowisk w Starostwie Powiatowym w Górze

- załącznik nr 1 Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych OR

- załącznik nr 2 Wydział Finansowy FN

- załącznik nr 3 Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska BD

- załącznik nr 4 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki NIeruchomościami GK

- załącznik nr 5 Wydział Komunikacji i Dróg KM

- załącznik nr 6 Wydział Oświaty OK

- załącznik nr 7 Biuro Zarządzania Kryzysowego ZK

- załącznik nr 8 Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Geolog Powiatowy, Inspektor ZP

35) Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Górowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora - Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze

36) Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Górowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora w Starostwie Powiatowym w Górze

37) Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Górowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Górze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..